Page 40

Ga op tocht met je gebruiker Culturele dienstverlening sluit idealiter zo goed mogelijk aan bij verwachtingen. Maar dat wil niet zeggen dat het aanbod daarom mainstream moet zijn. Cultuur moet prikkelen. Het onverwachte brengen. Die dingen brengen die men zelf niet had kunnen bedenken, maar die het cultuurhuis heeft kunnen programmeren dankzij publiekskennis, ervaring en liefde voor het vak. Een verstandige collectievormer in de bib, of een programmator in het cultuurcentrum kent zijn publiek voldoende om verrassende keuzes te maken die het publiek kan waarderen en die tegelijk toch nieuwe prikkels geven. Op tocht gaan met je gebruiker is gebruikerskennis en aanbod exploiteren, met frisse formules en veel kruisbestuiving.

Ontwikkel een kanaalstrategie Vroeger communiceerde een cultuurcentrum enkel met een seizoensbrochure, affiches, brievenpost en flyers. De jongste jaren is de communicatie sterk gedigitaliseerd en zijn er tal van formules gevonden om het klassieke ‘face to face’contact te verbeteren, denk bijvoorbeeld aan ‘tupperwareparties’ van cultuurhuizen. De mogelijkheden om nieuwe

38 L O C U S

Circuit X wil een nieuwe generatie talentvolle podiumkunstenaars de kans geven om hun werk te tonen in cultuur- en gemeenschapscentra in heel Vlaanderen. Het gaat om verrassende voorstellingen van makers die nog niet zo bekend zijn bij het grote publiek. Er zijn heel wat podiumkunstenaars die hun werk zelden kunnen tonen buiten de grote steden, en dat is jammer. De ambitie van Circuit X is om een breed publiek in contact te brengen met het werk van deze makers. Circuit X is trouwens meer dan alleen een voorstelling. In voor- en nagesprekken kan het publiek op een persoonlijke manier de kunstenaar en zijn drijfveren leren kennen. www.circuitx.be In het recent vernieuwde bibliotheekportaal zoeken.bibliotheek.be wordt een zoekende lezer meer dan ooit doorgelinkt, doorverwezen, geleid en geholpen doorheen de rijke collectie. Zoeken naar een boek, cd of tijdschriftartikel wordt verrijkt met flapteksten, recensies en tal van andere extra informatie, die op zich weer linken genereren naar andere informatie. www.bibliotheek.be In de formule ‘Artiest geboekt’ in de regio Pajottenland-Zennevallei houden artiesten op doortocht langsheen de cultuur- en gemeenschapscentra even halt in de bibliotheken voor ‘een goed gesprek’. Een interviewer bespreekt met hen de zeven boeken die hun leven hebben gekleurd. http://artiestgeboekt.blogspot.com/

kanalen te benutten, worden groter omdat media goedkoper worden en de competentie om ze in te zetten toeneemt. De cultuurgebruikers vragen ook om via die nieuwe kanalen in dialoog te kunnen gaan, want ze doen dat ook al elders. Moet een cultuurhuis dan ook al die kanalen inzetten en gebruiken? Neen, dat bepaal je in een kanaalstrategie. Die strategie bepaalt welke boodschappen of transacties bestemd zijn voor welke doelgroepen. En voor elke

doelgroep probeer je ook te achterhalen welk kanaal optimaal is voor die boodschap. Het ontwikkelen van een kanaalstrategie impliceert dus kennis over je aanbod, over de mogelijkheden van kanalen en de voorkeur van je doelgroep. Goed mikken is de informatie of dienst via het juiste kanaal brengen naar de doelgroep die je wil bereiken. Kanaalstrategie en kanaalsturing zijn eigenlijk niet nieuw. De cultuursector is er al

Profile for mdmedia & partners

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Profile for mdmedia
Advertisement