Page 39

In het cultuurcentrum van Genk wordt gewerkt met focusgroepen, bijvoorbeeld rond het thema muziek. De bibliotheek van Beringen werkt samen met de gebruikers doelgroepenprogramma’s uit. Zowel met de scholen als met het plaatselijke rustoord wordt intensief samengewerkt. In het project Campagne/campagne gaan kunstenaars en bewoners samen aan de slag rond kunst in de publieke ruimte. Een goede aanpak zorgt voor kwaliteit, prikkelt de verbeelding en geeft betekenis. Daarvoor is betrokkenheid van de inwoners een sleutel. Meteen zorgt dit ook voor een draagvlak voor hedendaagse beeldende kunst. Kleine gemeentebesturen kunnen zich kandidaat stellen. Van hen wordt verwacht dat zij een bewonersgroep, een buurthuis, een school of een wijkvereniging enthousiasmeren om opdrachtgever van het kunstwerk te worden. Samen met een bemiddelaar worden dan de wensen voor een kunstwerk geïnventariseerd. Daarna wordt een opdracht geformuleerd aan een kunstenaar en de middelen gegenereerd voor de realisatie. De bemiddelaar vertaalt dus de wensen en verzuchtingen van de opdrachtgevers naar een kunstopdracht en garandeert tegelijk de autonomie van de kunstenaar. www.kunstindepubliekeruimte.be In het project ‘Lelijke Plekjes’ werkten gemeentebesturen uit de regio Kortrijk aan een creatieve oplossing voor lelijke plekjes: stukjes publieke ruimte die er slordig, verwaarloosd of onafgewerkt bij liggen, maar met een creatieve ingreep aangename plaatsen worden om te vertoeven. Om te weten welke plekjes in aanmerking kwamen, werd een beroep gedaan op de inwoners en de gemeentebesturen zelf. In totaal werden zo'n 120 lelijke plekjes verzameld op een website. Voor gemeenten leverde deze bevraging alvast een schat aan informatie op. Het eerste Lelijke Plekje is intussen aangepakt. www.lelijkeplekjes.be

motiveert het team en je gebruikers zien meteen effect. De keuze of je een externe aantrekt om aan de slag te gaan met gebruikers voor het ontwikkelen of bijsturen van diensten hangt af van de

Je kan dus met heel veel methodes aan de slag, elk met een eigen doel en een eigen beperktheid. Het is het gebruiken van een aantal methodes, het verstandig samenbrengen en het samen interpreteren van de resultaten die de sleutel zijn. Er is niet één zaligmakende methode om gebruikers te bevragen of om samen met gebruikers te werken.

Bekijk de vrijdagontmoeting van LOCUS over burgerparticipatie op http://www.locusnet.be

Extra

externe anoniem je dienstverlening gebruikt en evalueert, en je bent verzekerd van voldoende informatie om je dienstverlening te optimaliseren. Pak overigens eerst een aantal kleine, snel zichtbare zaken aan. Dat

capaciteit in je organisatie. Veel van de hierboven beschreven technieken zijn eigenlijk het gebruik van “gezond verstand” en vergen een minimum aan technische bagage. Aan de andere kant is het altijd goed om eens een externe blik binnen te halen in je organisatie, en zo wat frisse inzichten of observaties te krijgen. En sommige methodes, zoals enquêtes en service design, vergen wat extra bagage en deskundigheid.

Lees meer: www.vvsg.be/servicedesign en www.sociaalcultureel.be/ volwassenen/CC_evaluatie. aspx.

37 DUURZAAM LOKAAL CULTUURBELEID

Profile for mdmedia & partners

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Profile for mdmedia
Advertisement