Page 37

krijgt graag brochures van de opera in de bus. En ikzelf vind mijn cultuurinformatie via de lokale website, of ik krijg een suggestie van mijn vrienden via Facebook. Mijn tickets boek ik online. En mijn boeken haal ik nog altijd graag in de wijkbibliotheek, hoewel ook Amazon me kan bekoren.

Vraag het aan je gebruiker Klantentevredenheid is iets anders dan gebruikersparticipatie. Beide zijn belangrijk, maar het tweede is veel minder steriel dan het eerste. Bij klantentevredenheid gaan we door bevragingen gewoon op zoek naar wat een

Extra

Lees meer over ‘ken uw klant’ op http://www.zevenuitdagingen.be/?paged=2

cultuurgebruiker vond van je aanbod. Bij gebruikersparticipatie gaan we een stap verder: we gaan in dialoog, proberen te peilen wat iemand wil of fijn zou kunnen vinden. Proactief werken dus, mensen betrekken bij het ontwikkelen van aanbod. En daarvoor kan de cultuursector bouwen op een lange traditie. Een traditie die weliswaar wel aan wat vernieuwing toe is. Bibliotheken en cultuurcentra laten zich al lange tijd bijstaan door adviesraden. Maar vaak wordt bij cultuurfunctionarissen geklaagd over de onkunde of het niet kunnen scheiden van algemeen en particulier belang bij de leden van de adviesraad. En vanuit dié hoek wordt dan weer geklaagd over de overprofessionalisering, de dwingende

keuzes van de programmatoren en de geringe impact die de adviesraad heeft op het functioneren van de instelling. En verder hebben we dan nog af te rekenen met de afnemende inzet van vrijwilligers. Sommigen menen dan ook dat adviesraden afgedaan hebben, en dat nieuwe formules zoals sociale media de adviesraden kunnen vervangen. Misschien loopt het niet allemaal zo een vaart. We kunnen best eens gewoon stilstaan bij de samenstelling en agendering van die adviesraden, en kijken hoe frisse en nieuwe formules meer mensen kunnen warm maken om mee cultuurbeleid te maken. Extra, complementair, aanvullend, samenspel. Misschien zijn dit de goede woorden om het onderzoek aan te gaan.

35 DUURZAAM LOKAAL CULTUURBELEID

Profile for mdmedia & partners

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Profile for mdmedia
Advertisement