Page 36

kwestie nu om bij te blijven, om mee te zijn en stappen vooruit te zetten. En dat vergt geen IT-ers in huis, maar wel iemand die met IT-ers kan praten. Dus moet je in huis blijven inzetten op ITcompetenties. En dat is nodig. Hoe kan je anders gadgets onderscheiden van goed werkende systemen? Hoe kan je er mee voor zorgen dat iets simpel wordt opgelost, zonder dat je een log en peperduur systeem wordt opgedrongen? Niet door aan de kant te staan roepen en verongelijkt te kijken als een firma of het gemeentebestuur je iets opdringt dat je niet gevraagd hebt. Wél door actief mee te denken en te praten.

De gebruiker bestaat niet, leve de gebruiker Een grondige kennis van de bezoekers van je cultuurcentrum, van je bibliotheek is essentieel. En evengoed een grondige kennis van wie niét bij jou over de vloer komt. Je kan bij dit soort analyses best profielen maken, categorieën van mensen met bepaalde gedragskenmerken en voorkeuren. Zo kan je Ella, Jacob, Stephen en Conny en de andere mensen in de straat thuis brengen in doelgroepen. Dat zijn mensen met gelijkaardige kenmerken,

34 L O C U S

clusters van individuen met gelijkaardige wensen. En koppel je die doelgroepen dan aan je visie, dan ben je klaar om een doelgroepenbeleid te voeren. Tenminste als je gegevens hebt verzameld over je bestaande gebruikersgroep én de verschillende groepen in je gemeente.

Dé gebruiker bestaat niet, er zijn wel verschillende groepen gebruikers. Je zal dus je communicatie en dienstverlening moeten differentiëren. Buurvrouw Ella - je weet nog, zij luistert naar klassiek en bekijkt graag documentaires - ‘heeft het niet zo op met dat internet’ en

Recent onderzoek naar koop-, leen- en leesgedrag in Vlaanderen van LOCUS, Boek.be en Stichting Lezen en de Vlaamse Overheid (2011) toonde aan dat er drie groepen lezers zijn: mensen die enkel kopen (30 %), mensen die enkel lenen (11 %) en mensen die kopen én lenen (32 %). Opvallend is dat deze laatste groep beduidend meer aankoopt dan mensen die enkel kopen. Uit het gebruikersonderzoek van bibliotheken (2004) hadden we ook al geleerd dat er heel veel soorten lezers zijn, heel wat verschillende profielen. Zie http://www.locusnet.be/portaal/Locus/Publiekswerking/ Gebruikersonderzoek/Bibliotheek/ Op het UiTforum van november 2010 werden onderzoeksresultaten over leefstijlprofielen in de UK en Vlaanderen gepresenteerd. Dit is een nieuwe vorm van segmenteren volgens leefstijl of smaak. Hierbij zien we op welke manier cultuur en ander vrijetijdsaanbod een plaats innemen in het dagelijkse leven van potentiële deelnemers. Dit is rijker dan mensen gewoon op te delen naar leeftijd of naar de graad van participatie. Lees meer op http://cultuurnet.be/leefstijlprofielen Onderzoek bij meer dan 3.000 inwoners van vijf gemeenten van de regio Kortrijk (2010) toonde aan dat niet alle cultuurgebruikers dezelfde kanaalvoorkeur hebben. 70 % houdt van cultuurinformatie via folders, een kleine helft via de website. 16 % krijgt kraag elektronische nieuwsbrieven, en 14 % wil op de hoogte blijven van vrijetijdsactiviteiten via een bezoek aan de bibliotheek of de cultuurdienst. Het onderzoek toonde ook aan dat voor andere informatie, zoals info over premies of administratieve informatie, de kanaalvoorkeuren nog eens anders waren. Niet alleen de gebruiker, ook het aanbod is blijkbaar bepalend in de kanalen die mensen verkiezen.

Profile for mdmedia & partners

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Profile for mdmedia
Advertisement