Page 35

Meten is niet alleen weten. Met dat weten moet je ook iets doén. Kennis is de basis voor het werken aan dienstverlening. Hoe ga je om met al die data, met die vele informatie? Blijft die opgesloten in je bib of cultuurcentrum of doe je daar actief dingen mee? Maak je ook analyses van wie je gebruikers zijn? Het analyseren en gebruiken van gebruikersgegevens kan een hoger doel dienen dan het louter bijhouden van geleende boeken of het uitsturen van brieven aan nalatige leners. Je kan meer doen met de gegevens van verenigingen dan het uitsturen van facturen voor

zaalhuur. En kruis je ook eens de bestanden van het cultuurcentrum met die van de bib? Marketing en dienstverlening op basis van gebruikersgegevens kennen we al van in de supermarkt. Sommige ketens bieden op basis van gebruikersinformatie gepersonaliseerde kortingen aan. Waarom kunnen bibliotheken en lokale besturen hun gebruikersgegevens niet beter ontginnen om meer gerichte diensten aan te bieden? Bibliotheken willen dat mensen boeken lezen. En dat ze niet enkel lezen waar ze nu in geïnteresseerd zijn, maar ook datgene waar ze potentieel in geïnteresseerd zouden kunnen zijn, en dat ze ook buiten de bibliotheek een geschikt aanbod vinden. Wie “Congo” heeft gelezen zal vast ook wel naar de theatervoorstelling van dezelfde auteur willen gaan kijken. Dit vraagt actief bezig zijn met gebruikersgegevens: analyses maken, voorstellen doen, actief omgaan met je gebruikers. Dit vereist dus dat je op een bepaald moment de discussie verlegt van de kwaliteit van je gegevens naar wat je nu precies wil doen met al die adressen, geboortedata en lenersinformatie.

Meer over gebruikersgegevens en marketing op: http://www.vvbad.be/ meta/eid.

Extra

heeft in veel gevallen geleid tot verbeterde interne processen en een verhoogd gebruiksgemak voor de beheerders. Facturen worden makkelijker gestuurd en verwerkt, zaalbezetting kan beter worden ingepland, online ticketing maakt het makkelijker voor gebruikers om kaartjes te krijgen voor een voorstelling. In bibliotheken is men al jaren bezig met automatisering. Collecties en leden en uitleningen worden netjes bijgehouden in catalogi en databanken, die provinciaal en Vlaams gekoppeld zijn. Een schat van informatie. Actueel en accuraat.

Meer over de UiT-initiatieven op http://cultuurnet.be/uitpas en http://cultuurnet.be/ over-uitid.

Heb geen vrees, investeer in IT-kennis Ticketing efficiënter maken, zaalhuur verbeteren, een beter online onthaal organiseren. Dit zijn uitdagingen voor vandaag. We weten nu intussen uit veel onderzoek dat de typische cultuurgebruiker graag en makkelijk online communiceert en informatie opzoekt. En we weten ook dat heel wat commerciële spelers die cultuurgebruiker al goed verzorgen. Denk maar aan Amazon, Spotify of Deezer, nieuwe online diensten die boeken en muziek rechtstreeks in de huiskamer brengen. We staan gelukkig niet achter op digitaal vlak. De cultuursector heeft al jaren geïnvesteerd in degelijke websites en nieuwsbrieven om een aanbod kenbaar te maken. Door de komst van nieuwe software komen online ticketing en sterke cultuurinformatie nog meer in ieders handbereik. Maar het is

33 DUURZAAM LOKAAL CULTUURBELEID

Profile for mdmedia & partners

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Profile for mdmedia
Advertisement