Page 34

Informatie over je interne processen, je aanbod en informatie over je potentiële gebruikers. In heel wat bedrijven die diensten verlenen, staat de gebruikersdatabank centraal. Op basis van die databank worden diensten verleend, worden profielen bijgehouden, wordt de kwaliteit van de dienstverlening gemeten. Meten of de zaal vol zit, is niet voldoende. Je komt ook best te weten wié in de zaal zit, en waarom. En of die al eens eerder is gekomen, en of die dat nog eens van plan is. Veel gemeenten hebben de voorbije jaren geïnvesteerd in nieuwe systemen voor ticketing en zaalbeheer. Dat

32 L O C U S

De A-kaart in Antwerpen combineert een aantal vrijetijdskaarten met een spaarpuntensysteem. Het is bovendien een elegant instrument voor mensen met een OMNIO-statuut die hun rechten en voordelen kunnen uitoefenen zonder daar andere passen voor te moeten uithalen. En door de A-kaart beschikken de vrijetijdsdiensten stilaan over een interessant gebruikersbestand voor analyse en marketing. De UiT-iD en de UiT-pas, die in juni wordt gelanceerd, wil actief aanzetten tot cultuurparticipatie. Een gelijkaardige ambitie als de Akaart dus, maar dan op Vlaamse schaal. Met je ID kan je op de UiT-website informatie krijgen volgens je profiel, met je pas moet je dan weer terecht kunnen in de vrijetijdssector. De pas is er voor iedereen, maar het initiatief heeft specifiek aandacht voor mensen in armoede. Ook op lokaal vlak kan je werken rond gebruikersprofielen. Het pas gelanceerde MijnKortrijk is zo een voorbeeld. Kortrijkse burgers krijgen een persoonlijke internetpagina waar ze hun wijk, voorkeuren en interesses kunnen aanduiden. Doordat ze ook hun emailadres opgeven worden mailings mogelijk op basis van die voorkeuren.

Profile for mdmedia & partners

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Profile for mdmedia
Advertisement