Page 32

In dit artikel proberen we een aantal van die methodes aan te reiken. We gaan vanuit het denken rond dienstverlening op zoek naar kapstokken om gerichter te werken. Dat is efficiënter en effectiever.

Eerst bezinnen, dan beginnen Ontwikkelen van een aanbod, ontwikkelen van dienstverlening kan je perfect zonder visie. Je haalt een catalogus in huis, programmeert je voorstellingen en met wat goed geluk verkoop je de zaal uit. Zonder enige inspanning haal je de boekentoptien in je bibliotheek en je collectie is voor maanden de deur uit. Maar vroeg of laat duiken vragen op naar het waarom, naar doelstellingen, naar betekenis. Naar meerwaarde ook van je functioneren als publieke lokale cultuuraanbieder. Welke doelgroepen wil je naar het cultuurcentrum halen? Wat gingen we doen voor leesbevordering bij kinderen? En gingen we niet meer de private aanbieders ondersteunen in plaats van alles zelf aan te bieden? En wilden we ook niet meer denken vanuit het bredere beleidsveld ‘vrije tijd’ in plaats van te werken vanuit de huidige hokjes? Wat wil je lokaal bereiken met

30 L O C U S

cultuur? En wat wil het lokaal bestuur bereiken met cultuur? Want misschien heeft de gemeente wel ambities om jonge gezinnen aan te trekken, om op vergrijzing, verarming en verkleuring een positief antwoord te geven? Cultuur en dienstverlening moeten een plaats krijgen in het meerjarenprogramma van je gemeente. Dat wil niet enkel zeggen dat je werking een plaats krijgt als een hoofdstukje in het grote plan, maar ook dat je actief meewerkt aan de globale gemeentelijke plannen. Cultuur is geen eiland, ook niet enkel een kers op de taart. Stilaan wordt het duidelijk voor beleidsmakers dat cultuur essentieel bijdraagt tot de kwaliteit van

een leefomgeving. Het is een onlosmakelijk deel van het geheel van elementen dat de sfeer in een stad of een gemeente bepaalt. Ook draagt cultuur bij tot het realiseren van tal van beleidsdoelstellingen. Denk maar aan de ambities rond imagovorming, gemeenschapsvorming, de sociaal-artistieke projecten, de aandacht voor e-inclusie in bibliotheekwerking. Een visie geeft je een leidend kader voor de komende legislatuur. Een visie geeft je antwoorden op vragen als “Waarom maak je werk van een cultuurprogramma? Wat is het programma voor je gemeente? Welke plaats krijgt culturele dienstverlening daarin? Waar wil je heen met

In Rijsel heeft de stad een ‘plan de lecture’ opgezet, waarbij de schoolbibliotheken in een partnernetwerk van de openbare bibliotheek opgenomen worden. De scholen worden heel sterk begeleid en ondersteund op het vlak van werking en collectie. Door die actie heeft de openbare bibliotheek zijn netwerk en bereik geoptimaliseerd. Meer info: http://www.mairie-lille.fr/fr/Culture/ Enseignement_culturel/Lecture_publique In Wevelgem krijgen de horeca-uitbaters een opleiding om toeristisch ambassadeur te worden. Wevelgem heeft een goed draaiende toeristische dienst, maar er is geen toeristisch loket. Vandaar de keuze om met de horeca te werken. Naast een woordje uitleg kan je in de cafés en restaurants ook wandelkaarten krijgen. “Bezint eer ge begint” is ook wat CultuurNet beoogt voor cultuurcommunicatie. Een aantal facetten worden heel ruim en degelijk uitgewerkt op http://cultuurnet.be/uitnetwerk/uitbib/dossiers/strategie.

Profile for mdmedia & partners

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Profile for mdmedia
Advertisement