Page 28

De cultuursector moet niet solo gaan maar een onderdeel vormen van een algemeen strategisch beleid. Hoe pak je het als cultuurwerker het beste aan? Het is heel belangrijk dat je je de administratieve procedures goed eigen maakt. Lokaal bestuur is daar nu eenmaal sterk aan gebonden en veel cultuurwerkers botsen daarop. Als je de administratieve mallemolen door hebt kan je ermee werken. En leg voldoende verbindingen, ook buiten je eigen sector. Voor een cultuurbeleidscoördinator is het belangrijk om doortastend te zijn en goed te weten waar je naar toe wil, en tegelijk diplomatisch genoeg te zijn om voldoende mensen achter je ideeën te kunnen scharen. Daarnaast werk je best op al die fronten waar de anderen minder actief zijn. Ik noem de cultuurbeleidscoördinatoren wel eens de gatenvullers. Voor mensen van het cultuurcentrum is het belangrijk dat ze goede veldkennis hebben. Ze moeten niet teveel bezig zijn met ‘ons kent ons’ en toch voldoende honger hebben om van specialisten te leren. Als medewerker van een cultuurcentrum ga je nooit de doorgedreven kennis hebben van pakweg een theatercriticus, een muziekrecensent of een museummedewerker. Je moet breed kunnen werken. Het is belangrijk om over een netwerk te beschikken van cultuurprofessionals die een doorgedreven specialisatie hebben, om open te staan voor hun kennis maar daar tegelijk je eigen ding mee te doen.

26 L O C U S

Voor bibliotheekmedewerkers is een groot bemiddelingsvermogen belangrijk, naast educatieve capaciteiten. Hij of zij moet vooral enthousiasmerend zijn. De bib wordt hoe langer hoe meer een knooppunt van kennis en informatie. Als bibliothecaris ben je de poortwachter die gerichte informatie voor de burgers ontsluit en die hen warm maakt voor nieuwe dingen. Bijvoorbeeld: als het kinderboekenjury is geweest: stal dan ergens de selectie van de kinderboeken uit. Je moet ook bewust omgaan met de bevolking in jouw gemeente of stad. Wonen er veel mensen van allochtone afkomst, dan moet je dat ook in de bib kunnen merken. Je hoeft ook niet alles alleen te doen: waarom niet de expertise in huis halen van een cultuurwerker die ook een sterk sociaal profiel heeft? Kan je als cultuurwerker initiatiefnemer zijn bij het opstellen van het meerjarenplan? Natuurlijk. Gezien de cultuurmedewerker de creatieve persoon bij uitstek is, is hij of zij goed geplaatst om creatieve suggesties te doen. Maar je gaat pas de steun krijgen als je de personen die voor de andere terreinen verantwoordelijk zijn meekrijgt. Belangrijk is dat je over de muren heen kijkt. Nu ik op een andere stoel zit, als stadssecretaris, zie ik veel meer hoezeer cultuur toch maar één speler is binnen het gemeentelijk beleid. Ik sta ervan te kijken hoeveel andere zaken er ook op de gemeente afkomen.

Profile for mdmedia & partners

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Profile for mdmedia
Advertisement