Page 27

Interview gaan. Dat vergt een dubbele houding: enerzijds voldoende lang wachten om niet mee te hoppen met elke nieuwe trend die zich aandient, anderzijds toch ook proactief handelen. In de VS worden nu al meer elektronische boeken dan papieren boeken gelezen. Het is een toekomst waar we rekening mee moeten houden. Welke doelstellingen houden cultuurwerkers het beste voor ogen? Ik verwijs daarvoor naar het artikel 2 van het gemeentedecreet van 2005: uiteindelijk komt het erop neer op lokaal niveau een bijdrage te leveren aan het welzijn van burgers en een duurzame ontwikkeling van het gemeentelijk beleid. We moeten met z’n allen die richting uitwandelen, niet met de cultuursector een richting, de technische dienst een andere en de sociale sector nog een andere… Het betekent ook dat je met twee voeten op de grond moet blijven staan. Als cultuurwerker werk je niet ter meerdere eer en glorie van jezelf. Je bent bezig voor de mensen van de stad en je doet dat voor iedereen op een gelijkwaardige manier.

Het welzijn van mensen is een vaag en breed begrip, dat klopt. Maar kunst draagt ook bij tot het welzijn van mensen. Tegelijk heeft cultuur heel diverse aspecten en je moet inzetten op die diversiteit. Je mag gerust hard ‘op de gaspedaal’ duwen en al eens moeilijkere kunst brengen, maar je moet het tegelijk zo kaderen dat je een grote en gevarieerde groep mensen bereikt. Kies gerust voor zaken die niet evident zijn, maar werk aan de randvoorwaarden. Als je in je cultuurcentrum iedere week voorstellingen brengt waarbij maar vijf man in de zaal zit, gaat het niet lang duren. Toen ik in Genk als cultuurbeleidscoördinator begon te werken hebben we heel bewust gekozen om een netwerkmakelaar cultuurbeleid aan te stellen, die zich moest inzetten op het sociale. Je moet met het verenigingsleven werken. Je mag de verschillende realiteiten niet onderkennen. Aan welke voorwaarden moet de lokale cultuursector voldoen om relevant te zijn en een voet tussen de deur te krijgen in het meerjarenplan? Het is belangrijk voor alle burgers te werken en voor iedereen op een gelijkwaardige manier.

Cultuur is belangrijk want… “Alles draait hoe langer hoe meer rond efficiëntie, een gemeentebestuur wordt ook hoe langer hoe meer een bedrijf. Maar ik vind het belangrijk dat een bedrijf een ziel heeft. Cultuur is het middel bij uitstek om te zorgen voor die ziel. We zijn een van de weinige sectoren met manoeuvreerruimte om het verschil te maken.”

25 DUURZAAM LOKAAL CULTUURBELEID

Profile for mdmedia & partners

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Profile for mdmedia
Advertisement