Page 26

Welke uitdagingen houdt het strategisch gemeentelijk meerjarenplan in? Er komen steeds meer uitdagingen op gemeenten af. Denk maar aan het flankerend onderwijsbeleid, aan alles wat te maken heeft met handhavingsbeleid, aan de groeiende nood aan kinderopvang in veel gemeenten… Tegelijk zien we dat de economische crisis zijn weerslag heeft op de lokale besturen en de middelen steeds schaarser worden. Zonder aan doemdenken te doen: de grote uitdaging zal dus zijn om rationeel met middelen om te springen, om een goede evenwichtsoefening te maken.

festival, een natuurpark… Ga op zoek naar de specifieke dingen en doe daar iets creatiefs mee.

Wat wordt de uitdaging voor de lokale cultuursector in het bijzonder? In ieder geval om nog intensiever te gaan samenwerken. Enerzijds binnen de verschillende diensten in de sector cultuur en vrije tijd zelf –bibliotheek, cultuurcentrum, academie, musea, sport, jeugd…, maar anderzijds ook tussen bijvoorbeeld cultuur en natuur, cultuur en het sociale… We mogen ons niet opsluiten in onze culturele cocon maar moeten ons juist openplooien. Nog beter op elkaar afstemmen is de belangrijkste uitdaging.

Op de markt komt een telescopische zuil, een werk van Kris Vleesschouwer: de zuil wordt groter of kleiner in relatie tot het aantal mensen dat in het openbaar psychiatrisch ziekenhuis in- en uitlopen. Zo stel je de patiënten opnieuw aanwezig op het nieuw aangelegde marktplein. Je moet je niet beperken tot het mosselsouper, je kan op een heel eigentijdse manier gaan werken rond zaken die specifiek zijn aan de lokale context.

Een tweede uitdaging bestaat erin het cultuurbeleid op het lokale bestuursniveau nog meer divers uit te werken. Kijk goed naar de lokale context, wat daar aanwezig is en wat al werkt. Maak op basis daarvan scherpe keuzes. In de ene stad kan dat om het sociale gaan, in een andere om een bijzondere school die daar aanwezig is, of bepaald erfgoed, een

24 L O C U S

Dit is geen pleidooi voor eng provincialisme: je moet tegelijk beseffen dat je op een lokale plek werkt én in een geglobaliseerde wereld. Neem nu wat we in Genk gedaan hebben: daar hebben we op het stadsplein een zuil geplaatst die symbool staat voor de diversiteit aan gemeenschapen die de stad heeft groot gemaakt. Het werk is van de hand van Luciano Fabro, één van de grootste hedendaagse kunstenaars. In Geel hebben we de gezinsverpleging als wereldwijd erfgoed.

Natuurlijk is dit intensiever dan de standaardpakketten aanbieden die je in elk cultuurcentrum terugvindt. Maar je doet hiermee ook aan citymarketing, én je publieke draagvlak ligt al van bij het begin hoger. We leven in een tijd dat alles hoe langer hoe sneller gaat. Het is daarom des te belangrijker dat mensen zich kunnen identificeren met de plek waar ze wonen. Zoom daarop in. Voor de bibliotheken zie ik de specifieke uitdaging om met de nieuwe media om te

Profile for mdmedia & partners

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Profile for mdmedia
Advertisement