Page 21

programmatie, projecten, initiatieven – de juiste doelen? In een scherp geprofileerd en succesvol huis doen vragen als deze de muren daveren, want worden de funderingen hier niet bedreigd? Meer dan tien jaar later blijkt het antwoord: neen. CcBe staat er meer dan ooit. De vraag naar de maatschappelijke relevantie van het huis leidde naar aanhechting en betrokkenheid. De stap weg uit het vertrouwde bracht een nieuwe oriëntatie: de klemtoon ligt niet langer op kunst en cultuur – de canon -, maar op kunsten en culturen – de diversiteit. Meervoud. De buurt is veranderd en CcBe veranderde mee. Niet zonder

slag of stoot, niet zonder kleerscheuren of ontgoochelingen. Dit is geen ongenuanceerd succesverhaal. Maar vandaag is het cultuurcentrum in het hart van Oud-Berchem die plek helemaal waard. Het vangt en toont de polsslag van de buurt. En de buurt geeft terug wat ze in zich heeft. En zo loopt een heel nieuw publiek naar binnen. Of beter: lopen oude en nieuwe, verschillende, diverse publieken naar binnen. Ook meervoud. Steven Van Goethem, directeur van CcBe, en Ken Veerman, coördinator van de Antwerpse cultuurcentra, reflecteren over de weg die het cultuurcentrum

heeft afgelegd, over het waarom en hoe ervan en over al het werk dat nog niet gedaan is.

Humus “Het CcBe kan niet zonder zijn geschiedenis,” zegt Steven. “Meer dan vijftien jaar geleden was de aandacht voor de buurt er al. Het ging vaak om fragmentaire, tijdelijke, of projectmatige initiatieven, maar ze bepaalden mee de voedingsbodem waarop we zijn kunnen groeien.” “Aanvankelijk was niet iedereen even blij met de radicale kaart van het lokaal cultuurbeleid”, zegt Ken, “Het leek een aanslag op het vertrouwde denken en

19 DUURZAAM LOKAAL CULTUURBELEID

Profile for mdmedia & partners

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Profile for mdmedia
Advertisement