Page 149

Cultuur als fundament Deze publicatie inspireert ons. Dat is de bedoeling, want de nieuwe gemeentebesturen staan voor grote uitdagingen. Op maatschappelijk en zeker op bestuurlijk vlak. Vanaf 1 januari 2013 hebben ze 1 jaar de tijd om hun beleidslijnen in één integraal strategisch meerjarenplan te verwerken. Dat biedt kansen, vooral omdat dan de grondslag wordt gelegd voor de rest van de legislatuur. Wie zelf al eens gebouwd heeft, weet het: deskundige architecten en kwaliteitsvolle aannemers zijn onmisbaar. Datzelfde geldt voor professionele cultuurmedewerkers. Zij zijn het best geplaatst om met de lokale mandatarissen het beleid vorm te geven. Binnen cultuur stemmen we nu al af met de bibliotheek en het CC en kijken we over de muur. Maar vanaf nu gaan alle muren er uit, ook tussen sectoren zoals welzijn en ruimtelijke ordening. Met wat overblijft, bouwen we ons huis op. Cultuur moet daarbij meer zijn dan het likje verf aan het einde van het bouwtraject. Cultuur kan een stevig fundament zijn, maar ook het cement dat de bouwstenen samenhoudt. Het lokale verenigingsleven kan mee inzetten op vergrijzing en sociale uitsluiting, via het cultuurcentrum komt de bevolking met heel wat creativiteit in contact of misschien krijgt jong talent er voor het eerst een podium. Het gemeenschapscentrum is dé ontmoetingsplaats voor iedereen, de bibliotheek kan de digitale kloof helpen slopen en jongeren het plezier van lezen bijbrengen. Amateurkunsten zijn meer dan een leuke ontspanning en het cultureel-erfgoed is niet alleen vanuit toeristisch vlak interessant,…. Naast algemene maatschappelijke uitdagingen zijn er zeer lokale noden. Elke stad en gemeente is uniek. Daarom wil ik als minister van Cultuur niet aan iedereen hetzelfde opleggen. Ik verwacht wel van de besturen die ik ondersteun, dat ze aan de voorwaarden voldoen om tot een kwalitatief en duurzaam lokaal cultuurbeleid te komen. Ik daag hen graag uit om op maat van de gemeente, vertrekkende vanuit de diversiteit van de lokale bevolking, het beleid in te vullen. Lokale besturen weten zelf het best hoe dat lokaal aan te pakken. De Vlaamse overheid wil daarbij graag een partner zijn. Ik voorzie de komende legislatuur de nodige budgetten voor lokaal cultuurbeleid en blijf LOCUS en Bibnet ondersteunen om gemeenten te helpen bij de uitbouw van een integraal en kwaliteitsvol cultuurbeleid. VVBAD en VVC blijven als sectororganisaties de belangen van de bibliotheken en cultuurcentra op de agenda zetten. De Vlaamse administratie zal van haar kant het lokale beleid monitoren zodat we ook daar de vinger aan de pols houden. Want cultuur moet ook lokaal de plaats krijgen die het verdient. Ik wens u allen veel energie en goesting om die uitdaging aan te gaan.

Joke Schauvliege Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur 147 DUURZAAM LOKAAL CULTUURBELEID

Profile for mdmedia & partners

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Profile for mdmedia
Advertisement