Page 144

Met het oog op monitoring moeten ook jaarlijks algemene beleidsrelevante gegevens meegedeeld worden aan de Vlaamse Gemeenschap, via CCinCijfers (zie artikel 11 van het ontwerp).

Blijft de A-, B- en C-categorisering van cultuurcentra behouden? Ja. De Lijst van Steden en Gemeenten, met de inschaling per categorie, is als bijlage bij het ontwerp van het vernieuwde decreet gevoegd. Er zijn aan de verschillende categorieën nog steeds verschillende infrastructuurvoorwaarden verbonden.

Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om subsidies voor de bibliotheek te kunnen krijgen? Bibliotheken moeten inspelen op maatschappelijke uitdagingen. Het ontwerp van decreet verwijst hierbij uitdrukkelijk naar de digitalisering van de samenleving. De Memorie licht toe: “De voortschrijdende technologische ontwikkelingen die hiermee gepaard gaan, plaatsen de openbare bibliotheek voor ingrijpende veranderingen, niet in het minst inzake de

142 L O C U S

dienstverlening naar de gebruiker” (MvT, p. 11). De bibliotheek moet een onafhankelijk en pluriform informatieaanbod ter beschikking stellen (de collectie), en een online-catalogus aanbieden vanuit een bibliotheeksysteem, gebaseerd op de gegevens van Open Vlacc. Verder moeten raadpleging en uitlening zo laagdrempelig mogelijk worden gehouden, in het bijzonder voor moeilijk bereikbare doelgroepen, en zal de bibliotheek een optimale publieke dienstverlening garanderen op klantvriendelijke uren. Nog steeds moet 75% van het vastgestelde budget bestemd voor de aankoop van gedrukte materialen besteed worden aan Nederlandstalige publicaties, en moeten met het oog op monitoring nog jaarlijks algemene beleidsrelevante gegevens meegedeeld worden aan de Vlaamse Gemeenschap, via Bios2 (zie artikel 9 van het ontwerp). Ook al verwijst het ontwerp er niet meer uitdrukkelijk naar, toch moet er ook een beheersorgaan zijn dat beantwoordt aan de bepalingen van het Cultuurpact. De voorwaarden inzake personeel zijn dan weer weggevallen (zie boven).

Profile for mdmedia & partners

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Profile for mdmedia
Advertisement