Page 14

Treedt die dualisering ook op in het publiek van onze cultuurhuizen of is ze al onzichtbaar aanwezig? Uit het participatieonderzoek blijkt dat de deelnemers aan het culturele leven overwegend hoog opgeleid zijn… en dat geldt voor alle domeinen binnen de vrije tijd. De toegang tot de diensten en het aanbod van de bibliotheek is traditioneel de meest laagdrempelige, toch blijken ook daar nog mentale en culturele hinderpalen. Het betrekken van mensen in kansarmoede of armoede tout court vergt wellicht een specifieke en actieve benadering. De cultuurcentra zoeken oplossingen via samenwerking met het OCMW, speciale prijszetting, enz. Bieden de pistes van prijsdifferentiatie een antwoord op verdoken armoede? De experimenten zijn alvast gestart. Iedereen wacht ook met belangstelling op de resultaten van het pilootproject met de UiTpas in Aalst. Maar niet alleen de prijs stuurt wie wil deelnemen: ook de inhoud van het aanbod zelf,

12 L O C U S

de vorm, de codes, de communicatie, het gebouw, de perceptie… kortom de hele ‘cultuur’ die de bib of het cc uitstraalt, bepaalt mee wie zich aangetrokken voelt en de stap wil of durft zetten. Kunnen we vanuit de bib of het cc hierop in eigen huis en werking ingrijpen en zijn we daartoe bereid? Om specifieke kansengroepen te bereiken moeten we op zoek naar de juiste bemiddelaars.

Toenemende zorg voor energie en klimaatverandering We leven in het jaar één van het energie- en klimaattijdperk (EKT). Het globale vooruitzicht is de uitputting van grondstoffen, met uitzondering van onze hersenen en kennis? De klimaatverandering heeft een enorme impact op waterbeheer waarbij de lokale besturen mee moeten instaan om het water ter plekke vast te houden. Wat energie betreft worden de trefwoorden: minder energie, meer hernieuwbare energie en meer zuinige energie. Afval wordt steeds meer een grondstof (urban

Profile for mdmedia & partners

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Profile for mdmedia
Advertisement