Page 136

Kunnen gemeenten onder de nieuwe regeling ook elk jaar voor het eerst “instappen”? Nee. Er zijn gedurende de komende lokale beleidscyclus slechts twee momenten waarop gemeenten kunnen instappen in het decreet Lokaal Cultuurbeleid. Artikel 7 van het Planlastendecreet zegt dat het lokale bestuur uiterlijk op 15 januari van het eerste jaar van de lokale beleidscyclus (2014) of, in geval van een evaluatie na drie jaar door de Vlaamse Regering, uiterlijk op 15 januari van het vierde jaar van de lokale beleidscyclus (2017), de lokale invulling van de Vlaamse beleidsprioriteiten bij de Vlaamse Regering indient. De Vlaamse Regering zal vooraf het gereserveerde subsidiebedrag voor de volledige zes jaar van de planningsperiode bekendmaken, samen met de verdelingsmodaliteiten onder de gemeenten. Maar de mogelijkheid is dus voorzien dat zij na drie jaar alles evalueert en eventueel herziet (zowel het voortbestaan als de inhoud van de beleidsprioriteiten en de subsidieregeling, alsook de hoogte van het subsidiebedrag en de verdelingscriteria). Als de Vlaamse Regering van die mogelijkheid gebruik maakt, kunnen gemeenten die in 2014 niet zijn “ingestapt”, uiterlijk tegen 15 januari 2017 alsnog een aanvraag doen via hun strategische meerjarenplan (zie boven). Die aanvraag heeft dan betrekking op de laatste drie jaar van de beleidscyclus. Uiterlijk op 30 april 2014 (en 2017) weet de gemeente dan of de aanvraag al dan niet wordt aanvaard en hoe hoog het principieel toe te kennen jaarlijkse subsidiebedrag is voor de volledige zes jaar (of de laatste drie jaar). Toegekende subsidies worden in twee gelijke schijven uitbetaald op 30 juni en 30 november (dus niet langer in vier schijven met uitbetaling van het saldo het jaar nadien).

134 L O C U S

Profile for mdmedia & partners

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Profile for mdmedia
Advertisement