Page 132

Het vernieuwde decreet Lokaal Cultuurbeleid in vraag en antwoord Op 20 april 2012 heeft de Vlaamse Regering finaal het ontwerp van het vernieuwd decreet Lokaal Cultuurbeleid goedgekeurd. Ook de bevoegde parlementaire commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media heeft hieraan al zijn fiat verleend en naar alle waarschijnlijkheid zal het (ontwerp)decreet nog voor het zomerreces 2012 door de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement gestemd zijn. Ten laatste eind oktober 2012 ziet ook het nieuwe uitvoeringsbesluit het levenslicht. In elk geval gaat de vernieuwde regeling in op 1 januari 2014, tegelijkertijd dus met de nieuwe Beleids- en Beheerscyclus (BBC). Maar wat staat er nu precies in dat ontwerp, hoe verhoudt zich dit tot de BBC, en waarin verschilt de toekomstige regeling nu precies van de huidige? Hieronder vindt u een klaar overzicht van de ‘nieuwtjes’ en ‘niet zo nieuwtjes’, in vraag en antwoord.

Hannes Cannie 130 L O C U S

Profile for mdmedia & partners

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Profile for mdmedia
Advertisement