Page 131

“Hoe ziet jouw ideale Roeselare er uit in 2030?” Met deze vraag trokken in januari en februari 50 ambtenaren van Roeselare naar hun inwoners. Ze organiseerden een kleine 100 droomsessies op onverwachte locaties: in huiskamers en in scholen, in de bib en op de bus… Maar naast deze vrij intensieve sessies konden de inwoners of gebruikers van de stad via www.roeselare2030.be ook online meedromen. Met enkele simpele klikjes konden ze hun kleinere of grotere droom voor Roeselare 2030 inbrengen. Al dit materiaal werd samengebracht en via een groot stadsdebat in mei 2012 vertaald naar concrete acties. Op dit moment wordt gewerkt aan een eindnota met aanbevelingen voor het college. Daarnaast worden de resultaten samengebracht in een ‘Krant van de toekomst’ die alle Roeselarenaren zullen ontvangen.

Tot slot, maar niet in het minst, is het belangrijk om participatie te zien als een proces, eerder dan als een project. Participatie is geen kwestie van eenmalig een groot evenement te creëren waarin iedereen zijn idee kwijt kan. Vormgeven aan participatie betekent in de eerste plaats de ruimten creëren waar het sociale leren kan plaatsvinden. Eerder dan een project te doen dat van A naar B gaat, met de juiste methodiekjes op de juiste plaats, komt het erop aan de juiste voorwaarden te creëren waarbij mensen zelf tot uitwisseling en engagement komen, zelf initiatief gaan tonen en zich engageren. Wijkbudgetten toekennen aan buurtcomités is hier een bescheiden stap in de goede richting omdat het vertrekt van vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid. In essentie betekent dit principe dat je mensen in de mogelijkheid moet stellen om zich te engageren (door middelen te voorzien, door logistiek te faciliteren) en – nog veel belangrijker – open moet staan voor de resultaten van hun engagement. Niet om het klakkeloos over te nemen en te implementeren. Wel om het constructief te bekijken en te bepalen waar je mee verder kan.

129 DUURZAAM LOKAAL CULTUURBELEID

Profile for mdmedia & partners

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Profile for mdmedia
Advertisement