Page 13

de producten- en dienstencatalogus van de gemeente, een echte government cloud … tot en met twitterende burgemeesters! De digitalisering roept evenwel ook vragen op. De nieuwe technologieën zijn niet alleen zaligmakend en vervangen niet het rechtstreeks persoonlijk contact, en zeker niet voor alle inwoners van de gemeente. Er zit spanning op de vluchtigheid of de waan van de dag en de grondigheid van inhoud, relatie, aanpak… Voor bibliotheken grijpt de digitalisering vandaag wellicht het meest drastisch in. Hun kernproduct wordt volledig gedigitaliseerd, en zet de verbanden en relaties in het boekenvak op losse schroeven. Waarom zou de boekhandel zelf geen boeken uitlenen? Of de uitgever? Of kan de auteur niet rechtsreeks in contact treden met zijn publiek? Welke rol kan, mag en moet de bibliotheek opnemen in een gedigitaliseerde wereld? Ook voor een groot deel van het publiek is het niet meer dan logisch dat je online materialen kan reserveren, tickets boeken en betalen en tips op maat krijgt op het moment dat je die

nodig hebt. Bibliotheken, cultuur- en gemeenschapscentra proberen mogelijkheden uit via online promotie en dienstverlening, maar de evoluties gaan snel en het publiek loopt stevig voorop.

Toenemende dualisering De economisch-financiële crisis is een gevaar voor de evolutie naar een meer duale samenleving. Steeds vaker worden lokale besturen geconfronteerd met pijnlijke en schrijnende problemen van steeds meer mensen. Energiearmoede: 90.000 gezinnen kunnen hun energierekening niet meer betalen, onaangepaste huisvesting voor grote groepen mensen, vervoersarmoede, verborgen armoede van onder andere landbouwers en kleine zelfstandigen, vergrijzing met alle risico’s van vereenzaming en sociaal isolement van dien, maatschappelijk kwetsbare jongeren en kinderarmoede, generatie-armen, budgetproblemen, schuldenlast en schuldhulpverlening, het probleem van de bereikbaarheid van voorzieningen…

11 DUURZAAM LOKAAL CULTUURBELEID

Profile for mdmedia & partners

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Profile for mdmedia
Advertisement