Page 128

Waarom moet het en waarop moet je letten?

Lokale participatie Eén kleine steekproef onder vrienden of collega’s leert heel snel dat mensen verschillende betekenissen hechten aan woorden zoals participant, participatie, participeren. Veelgehoorde associaties zijn deelnemen of deelhebben, betrokkenheid, inspraak, deel-eigenaarschap, lidmaatschap,… Maar wat geldt voor de gewone spreektaal, geldt ook voor de meer wetenschappelijke benaderingen van ‘participatie’. En dat is op zich best boeiend omdat heel wat van de ‘commotie’ rond (lokale) participatie vaak terug te brengen is tot de verschillende brillen waarmee mensen naar participatie kijken.

Stef Steyaert Grofweg heb je 3 definities van participatie. De juridische definitie kijkt naar participatie als een vorm van preventieve rechtsbescherming. Gekende vormen zijn lokale informatievergaderingen, hoorzittingen maar ook procedures voor de rechtbank (denk maar aan de vele Raad van State-procedures bij grote infrastructuurwerken). De klassieke visie van politicologen en bestuurskundigen op participatie is er een van ‘beleidsbeïnvloeding’. Verkiezingen horen (als een

126 L O C U S

indirecte vorm van participatie) in dit vakje thuis, maar ook meer directe vormen van beleidsbeïnvloeding zoals betogingen, referenda, burgeracties,… vinden hier hun plaats. Een derde betekenis van participatie is de agogische: participatie als een vorm van sociaal leren: een proces waarin een veelheid van individuele posities, ervaringen, belangen… op een gesteld probleem worden samengebracht en er samen naar

oplossingen wordt gezocht (definitie van Joke Van den Abeele). Goed teamwerk is hier een voorbeeld van, spontaan zie je het soms ontstaan bij groepen kinderen en – dichter bij het huis van de lokale politiek – zijn burgeractiecomitées soms mooie voorbeelden van dit ‘sociaal leren’. Bij de eerste twee definities van participatie zitten de tegenstellingen ingebakken: individueel versus collectief

Profile for mdmedia & partners

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Profile for mdmedia
Advertisement