Page 126

Cultuur is belangrijk want… “Het bepaalt de sfeer in je gemeente of stad. Net daarom is het belangrijk om uit je instellingen te breken en letterlijk op straat te komen.”

museum, het is steeds minder instellingsgebonden. Het gaat er om een bepaalde sfeer te creëren in je stad, zorgen dat je gemeente leeft en leefbaar blijft, dat je acties doet die bij de inwoners van je gemeente iets in beweging zetten. Dit kan je ook bereiken door aansluiting te zoeken bij initiatieven uit een andere sector. Cultuur hoeft zich niet altijd de hoofdrol toe te eigenen. Aan welke voorwaarden moet de lokale cultuursector voldoen om relevant te zijn en een voet tussen deur te krijgen in het meerjarenplan? Je moet maatschappelijk relevant zijn. Dat wil zeggen dat je in het ‘nu’ moet staan, echt in je gemeente moet leven, diverse doelgroepen moet kunnen aanspreken. De maatschappij versnippert en wordt complexer. Je hebt de vergrijzing, de migratie, de groeiende kloof tussen arm en rijk, het wegvallen van de middenklasse. Er wordt wel eens gezegd dat de cultuursector vooral de middenklasse bedient. Nu die wegvalt is het nog belangrijker je doelgroepen te verbreden en je wagentje vast te hangen aan de thema’s en beleidslijnen die binnen de gemeente op een globaler niveau

124 L O C U S

worden uitgetekend. Werk je bijvoorbeeld in een gemeente die demografisch achteruit gaat en wil je meer jonge gezinnen aantrekken, dan moet je het beleid daarop enten. En dan heb je een geïntegreerde inzet nodig vanuit vele sectoren. Wil dat zeggen dat we gemakkelijker moeten programmeren? Neen, je moet mensen een kritische spiegel blijven voorhouden maar op een toegankelijke manier. Je kan inwoners verrassen met cultuur op minder evidente locaties of hen ‘onbewust’ cultureel prikkelen. Hoe pak je het als cultuurwerker het beste aan? Belangrijk is dat je de materie kent maar ook breed kan kijken. Dat je een goed zicht hebt op waar iedereen in de culturele sector in jouw stad of gemeente mee bezig is en dat je voeling hebt met de gemeente als geheel en in al zijn facetten. Je moet ook weten wie je ‘afnemers’ zijn. En je moet overtuigd zijn van het belang van je sector. In tijden van crisis lijkt het alsof er geen geld aan cultuur mag worden uitgegeven. Daar moet je tegengas aan kunnen geven door cultuur relevant te maken voor de andere sectoren. Je moet hen overtuigen van

Profile for mdmedia & partners

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Profile for mdmedia
Advertisement