Page 123

Samen de lat hoog leggen Als lokale beleidsmaker sta je niet alleen in voor de ondersteuning van amateurkunstenaars. Binnen de gemeente zijn er tal van actoren die daarin een rol vervullen. Bovendien kan je terecht bij de landelijke amateurkunstenorganisaties. Vlaanderen telt negen erkende amateurkunstenorganisaties. Eén per discipline of subdiscipline. Individuele kunstenaars en groepen kunnen er terecht voor advies, opleiding en dienstverlening, maar ook lokale besturen en instellingen kunnen er hun licht opsteken over disciplinegebonden informatie, inhoudelijke feedback, praktijkvoorbeelden of aantrekkelijke formats voor evenementen, festivals, projecten en wedstrijden.

Meer op www.amateurkunsten.be Op www.amateurkunsten.be/publications kan je “De kunstzinnige vingerafdruk” gratis downloaden. Geïnteresseerden kunnen een gratis gedrukt exemplaar opvragen. Wie een brochure wenst, kan mailen naar hilde.van.malderen@amateurkunsten.be. We rekenen wel 2,5 euro verzend- en administratiekosten aan.

Extra

verenigingen of individuele kunstenaars opnemen in het lokale cultuurbeleid. Creëer bijvoorbeeld een beleidsitem ‘amateurkunsten’ of ‘Week van de Amateurkunsten’. • Ga na hoe je amateurkunsten kan koppelen aan het profiel of de baseline van je gemeente (veelzijdig, creatief, innovatief,...) • Bouw eventueel transversale toetsstenen in. Dit zijn aandachtspunten die over alle beleidsvelden heen extra in de gaten worden gehouden (een gemeenschapstoets, een jongerentoets, een innovatietoets,...) • Laat niet na kostenloze acties of quick wins in te schrijven in het meerjarenplan. • Schrijf indien nodig een beknopte leidraad uit met de doelstellingen en acties die dat jaar voor jouw dienst van toepassing zijn. Je kan ook een thematische invalshoek kiezen, zoals bijvoorbeeld een ‘actieplan ter bevordering van de amateurkunsten’. • Respecteer het inspraakproces van onderuit, maar stem daarna voldoende af met de schepen van cultuur. Zijn of haar politieke gewicht zal immers belangrijk zijn wanneer knopen worden doorgehakt en middelen worden ingezet. Bovenstaande denkoefening maakt duidelijk dat het niet altijd eenvoudig is om amateurkunstenbeleid netjes in te schuiven in het genormaliseerd stelsel van beleidsvelden. Toch hopen we beleidsmakers en middenveld met bovenstaande ideeën stof tot discussie te geven bij aanvang van de nieuwe beleidsplanningsperiode. Idealiter duiken de acties rond amateurkunsten niet alleen op in het beleidsveld cultuur, maar denkt de gemeente ook na over hoe kunstbeoefening als middel kan worden ingezet om niet-culturele beleidsopties te behalen. Die ‘verwevenheid’ helpt te voorkomen dat amateurkunsten onderaan de politieke agenda verzeild raken. Een heel wenselijke situatie is dat cultuur geen eilandje is maar een fundament.

121 DUURZAAM LOKAAL CULTUURBELEID

Profile for mdmedia & partners

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Profile for mdmedia
Advertisement