Page 122

• Presentatiekansen creëren, bijvoorbeeld op gemeentelijke activiteiten, in het gemeenschapscentrum of tijdens buurtfeesten. • Informatie en promotie: niet alleen het zichtbaar maken van de amateurkunstenaars en hun activiteiten, maar ook overzichtelijk aangeven welke ondersteuning de gemeente biedt.

Vaak voorkomende aanbevelingen Amateurkunstenaars zijn in het algemeen tevreden over de steun die ze van hun gemeentebesturen krijgen. Een ruim pakket aan maatregelen en uitgekiende doelstellingen dragen hiertoe bij. Tijdens de trajectbegeleiding werden per bezochte gemeente sterke punten aangewezen en leemtes aangekaart. Omdat er veel suggesties tegelijkertijd werden gegeven en omdat het niet altijd eenvoudig is om alles op korte termijn te veranderen, deden wij zelf wat aanbevelingen die ons inziens prioriteit verdienen. Bladerend doorheen alle verslagen van de trajectbegeleidingen viel op dat volgende aanbevelingen tot verbetering het meest werden gemaakt: • De aanbeveling om alle aanwezige infrastructuur beter in kaart te brengen steekt er met kop en schouders bovenuit. Drie op vier gemeenten kreeg te horen dat hiervoor nog (veel) werk aan de winkel is. • Een andere steeds terugkerende aanbeveling is om de focus op amateurkunsten te verruimen. Een alomvattend beleid richt zich niet alleen op erkende amateurkunstenverenigingen. Daarmee samenhangend viel vaak de suggestie om de lokale amateurkunstenaars beter te inventariseren; vooral niet-georganiseerde of jonge kunstenaars, minder gekende (sub)disciplines,... • Een derde aanbeveling die regelmatig gemaakt is, gaat over het optimaliseren van de commu-

120 L O C U S

nicatie. Het lijkt ons belangrijk om het totale ondersteuningspakket op transparante wijze te ontsluiten. Naast subsidies denken we aan infrastructuur, uitleendienst, presentatiekansen, vorming, inspraak, inhoudelijke ondersteuning,... Het volledige overzicht van ondersteuningsmogelijkheden zou in één oogopslag duidelijk moeten zijn. Andere veel voorkomende adviezen waren: ‘het in vraag durven stellen van de subsidiereglementen’ en ‘meer inzetten op jeugd- en jongerencultuur’.

Amateurkunsten in het strategisch meerjarenplan Als extraatje bij de publicatie werkte het Forum een bijlage uit die een blik op de toekomst werpt. In de bijlage “Hoe moet het nu verder?” krijgen gemeenten enkele handvatten aangereikt om amateurkunsten ook na de bestuurlijke hervorming hoog op de politieke agenda te houden en te integreren in een strategisch meerjarenplan. We nodigen iedereen uit om de publicatie integraal door te nemen, maar willen met dit artikel alvast enkele zaken uitlichten. De tips van het Forum voor Amateurkunsten om amateurkunstenaars blijvend voldoende beleidsaandacht te geven: • Zorg voor een afgevaardigde in het managementteam of hanteer indien mogelijk zelf de pen. • Stuur aan op een evenwichtige verhouding tussen prioritair en overig beleid. Zorg dat minstens één doelstelling linken heeft met cultuur en/of amateurkunsten. • Leg je eieren in zoveel mogelijk nesten: verspreid je acties en doelstellingen over zoveel mogelijk beleidsdomeinen; geef gedetailleerd weer hoe je amateurkunstenaars wil ondersteunen. • Noem de dingen bij naam. Vermeld de rol die erfgoed-, sociaal-culturele en amateurkunsten-

Profile for mdmedia & partners

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Profile for mdmedia
Advertisement