Page 121

actief zijn met kunst opvallend actiever zijn als receptieve cultuurparticipant. Zij die zelf beoefenen, zijn vaker te vinden in concertzalen, musea, met de neus in de boeken,… Niet alleen als receptieve cultuurparticipant, maar ook als medeburger zijn amateurkunstenaars opvallend actiever. Amateurkunstenaars hebben een groter sociaal vangnet, zetten zich meer dan gemiddeld in als vrijwilliger, zijn meer solidair ingesteld, zijn sportiever, hechten meer belang aan zelfontplooiing, zijn minder individualistisch,… Kortweg: amateurkunstenaars zijn de moeite om als lokaal bestuur in te investeren.

Gemeentes gescreend Het Forum voor Amateurkunsten, overlegcentrum en belangenbehartiger van de Vlaamse amateurkunstensector, is ervan doordrongen dat het lokaal beleid dermate belangrijk is voor amateurkunstenaars dat ze begin 2009 trajectbegeleidingen opstartte voor lokale besturen. Drie jaar lang (2009, 2010, 2011) doorkruisten het Forum voor Amateurkunsten en vzw Repetitieruimtes het Vlaamse land. Met het oog op een screening van het lokale amateurkunstenbeleid werden 44 gemeenten en één regio bezocht. Op die manier kregen de deelnemende cultuurbeleidscoördinatoren en jeugdconsulenten vanuit een helikopterzicht een reeks tips en aanbevelingen om hun beleid desgewenst bij te sturen. In de publicatie “De kunstzinnige vingerafdruk van mijn gemeente, inspiratiegids lokaal amateurkunstenbeleid.” staan de bevindingen uitgebreid te lezen. Aan het meer theoretisch gedeelte koppelt het Forum voor Amateurkunsten tal van voorbeelden uit de praktijk en tools die toelaten om het heft onmiddellijk in handen te nemen. Bijvoorbeeld een modelenquête voor de bevraging van amateurkunstenaars, een checklist voor de communicatie van het integrale ondersteuningsaanbod, suggesties voor de uitbreiding van de uitleendienst, voorbeelden van mooie samenwerkingen tussen cultuurcen-

tra en amateurkunstenaars, tips voor creatieve scholen,... De aanbevelingen zijn sterk getoetst aan de praktijk. Het Forum waakte erover alle types van steden en gemeentes te bezoeken en put dan ook uit bevindingen van zowel erg kleine gemeenten als van centrumsteden. Voor ieder die beleid wil maken rond amateurkunsten, is het boek “De kunstzinnige vingerafdruk van mijn gemeente” een absolute aanrader. In dit artikel geven we al even kort de voornaamste tips en aanbevelingen mee. De boodschap die het meest blijkt uit “de kunstzinnige vingerafdruk” is de nood aan een gevarieerd ondersteuningspakket. Amateurkunstenaars hebben niet enkel nood aan financiële ondersteuning, maar kunnen ook enorm goed geholpen zijn met bijvoorbeeld logistieke of communicatieve ondersteuning. Een evenwichtig amateurkunstenbeleid omvat vele facetten waar lokale besturen in meerdere of mindere mate op kunnen/moeten inzetten. In een notendop: • Toegang tot (gemeentelijke) infrastructuur en daarmee samenhangend: huurtarieven, vlot beheer, betaling van retributie in de gemeentelijke zalen en soepele inname van openbaar domein. Dit zowel voor creatie als presentatie. • Financiële steun in de vorm van (structurele) subsidies, projectsubsidies, gunsttarieven of indirecte ondersteuningsvormen zoals een tussenkomst in auteursrechten. • Logistieke ondersteuning, zoals de uitleendienst, vervoer en opbouw van materiaal, technische hulp, drukwerk, reservatie en ticketverkoop. • Inhoudelijke ondersteuning en administratieve hulp, bijvoorbeeld het helpen invullen van subsidieaanvragen, doorverwijzingen naar gespecialiseerde instellingen of deskundigen, feedback,...

119 DUURZAAM LOKAAL CULTUURBELEID

Profile for mdmedia & partners

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Profile for mdmedia
Advertisement