Page 118

mensen bekenden voor elkaar (zoals in een dorp, stadsbuurt, vereniging…). Het probleem wordt gelegd bij de anonimiteit en de oplossing bij de herkenbaarheid (Soenen, 2006).

116 L O C U S

We dienen de bib niet te ontraden bij bepaalde groepen maar moeten eerder investeren in de aanwezigheid van nieuwe en onbekende gezichten. De parochiale

REFERENTIES Jacobs, J. (1972). The death and life of great American cities. The failure of town planning (reissued). Pelican Books. Reyndorp, A., & Hajer, M. (2001). In search of a new public domain. Rotterdam: NAI Publishers. Soenen, R. (2006). Het kleine ontmoeten. Over het sociale karakter van de stad. Antwerpen: Garant. Soenen, R en De Brandt, H. (2011). Neveneffecten. Het kleine ontmoeten in het lokale cultuurbeleid. Brussel: LOCUS.

Extra

Niet alleen professionals grijpen er vaak naar terug, maar ook bezoekers. Dit blijkt onder andere uit de vraag van een man aan de baliebediende of zijn dochter wel echt aan het studeren was in de bib. Zij had hem dat immers gezegd. De man is vervolgens verbouwereerd omdat de bibliotheekmedewerkers geen aanwezigheidslijst lijken bij te houden. Dit soort, wat extreme, reactie toont wel aan dat bezoekers parochiale verwachtingen hebben ten aanzien van de bib. De sociale controle vanuit de parochiale ruimte is immers gebaseerd op herkenbaarheid en de bekendheid met anderen. Anonimiteit hoort niet thuis in het parochiale domein. Sociale controle in de parochiale

ruimte werkt omdat mensen zich kunnen bedienen van roddel. Leden worden immers door andere leden gesanctioneerd als ze negatief gedrag vertonen. Het is een web van woorden dat gebruikt wordt om de sociale controle te behouden van onderuit. De stedelijke publieke ruimtes hebben een andere vorm van sociale controle en voor die vorm van sociale controle is de aanwezigheid van een dosis anonimiteit noodzakelijk (Jacobs, 1972). Vooral het aantrekken van nieuwe en onbekende gezichten is van belang. Tussen deze onbekende gezichten zitten niet enkel ‘roofzuchtige’ bezoekers maar ook veel goedwillende bezoekers die een aangename tijd in de bib willen hebben.

ruimte is sterk in een bewuste overgang maar blinkt niet uit in het ontvangen van nieuwkomers en vreemden. De goedwillende vreemden houden het dynamische evenwicht in balans en laten door hun aanwezigheid niet toe dat één groep de bib inneemt zodat ze voor anderen minder aantrekkelijk wordt. De quasi-publieke ruimte die de bib is, heeft dus meer potentieel ter beschikking. De bib kan zowel een bewuste overgang als het verwelkomen van nieuwe gezichten combineren. Ze kan tegelijkertijd groots én niet-intimiderend zijn. Ze kan met andere woorden huiselijk zijn zonder aan stedelijke sfeer in te boeten. De huismus heeft dan ook nood aan het gezelschap van de stadsmus.

Profile for mdmedia & partners

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Profile for mdmedia
Advertisement