Page 114

herkomst via het internet. Studenten eigenen zich de bibliotheek dan weer toe als (erg geliefde) studieruimte. De toiletten worden dankbaar gebruikt door vrouwen en kleine meisjes maar ook soms door druggebruikers of tieners die er experimenteren met de prille liefde en hun ontluikende seksualiteit. De bibliotheek fungeert ook als plek om af te spreken met vrienden, om te wachten op de bus na een dagje shoppen of gewoon om even te snuisteren en rond te hangen. De bibliotheek vormt een thuishaven voor verschillende sociale en etnisch-culturele groepen en voor een verscheidenheid aan gebruiken. Deze diversiteit wordt bovendien erg zichtbaar door recente ruimtelijke interventies. In Genk kent de bibliotheek dertig procent meer bezoekers sinds het nieuwe gebouw in gebruik werd genomen. De diversiteit aan gebruikers is door het nieuwe, grote en transparante gebouw zichtbaarder geworden. Gelijkaardige grootschalige ruimtelijke veranderingen werden doorgevoerd in Antwerpen en Gent en in Mechelen worden ze dan weer voorbereid. De nieuwe ruimte stimuleert een meer polyvalent gebruik en is aantrekkelijk voor een grote massa aan gebruikers.

112 L O C U S

Ook de bibliotheekmedewerkers zien hun rol verschuiven. Waar in de vroegere setting het profiel van de bibliotheekmedewerker gestoeld was op dat van de ‘boekerij’ lijken nu ook andere vaardigheden vereist. Zowel vanuit het sociale als vanuit het ruimtelijke domein worden de medewerkers geconfronteerd met nieuwe maar prangende vragen.

Onderzoek = antropologie + architectuur + kunst Vanuit deze situatie werd beslist een onderzoek op te zetten naar het leven en het werk in de stedelijke bibliotheek. Het onderzoek draait grotendeels rond de case van de Genkse bibliotheek. De resultaten uit Genk worden echter regelmatig teruggekoppeld naar verantwoordelijken in andere stedelijke bibliotheken van Vlaanderen. De opdrachtgevers zijn LOCUS vzw en de stad Genk. Antropologe Ruth Soenen leidt dit onderzoek en gaat de uitdaging aan om het perspectief van haar tramverhaal uit ‘Het Kleine Ontmoeten’ (Soenen, 2006) over te doen in de bibliotheek. Ruth Soenen observeert dus gewone, alledaagse omgangsvormen en interviewt diverse professionals over leven en werk in de bibliotheek. Omdat

de onderzoeksvraag dit vereist, opteert ze ervoor om te werken met een multidisciplinair team. Het antropologische standpunt met betrekking tot de menselijke conditie blijft het kader vormen, maar de blik van de antropoloog wordt geconfronteerd met de blik van twee ontwerpers/architecten, Joris van Reusel en Oscar Rommens die samen het bureau ‘import.export ARCHITECTURE’ runnen (www.iea.be ), en van beeldend kunstenaar, Bart Lodewijks (www.bartlodewijks.nl ), bekend om zijn liefde voor krijt (zie ook Soenen & De Brandt, 2011). De beschrijvingen van het leven zoals het is in de bib zullen dan ook niet enkel woorden maar ook schetsen, tekeningen en beelden omvatten. De voorgestelde interventies zullen sociaal, ruimtelijk én artistiek van aard zijn. We geven alvast een aantal eerste theoretische, alledaagse en praktische impressies met betrekking tot het bibliotheekonderzoek.

Het nut van barrières De bibliotheek van Genk is een toegankelijk gebouw. Er is inkijk mogelijk via het overvloedige gebruik van glas. De centrale ingang van de bibliotheek ligt aan het stadsplein. De bibliotheek

Profile for mdmedia & partners

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Profile for mdmedia
Advertisement