Page 110

De Bibliotheekweek brengt klantenverwachtingen en –ervaringen in kaart en levert de bibliotheek materiaal om te werken aan tevreden én loyale gebruikers. Dat is belangrijk, want bibliotheken werven wel nog steeds nieuwe klanten, maar verliezen er ook (te) veel. Afhakers bij wie de bib verdwijnt uit het blikveld, want vaak ‘vergeten’ ze de bib gewoon. Van klanten loyale klanten maken moet hoog op de agenda staan. Hun getuigenissen kunnen de bib bovendien inspireren, motiveren, een stem geven. Het vervolg op ‘Dankzij de bib…’ laat zich voorspellen. De editie 2012 trekt de kaart van de toekomst. De hartverwarmende verhalen van vorig jaar bejubelden de bib van vandaag, maar hoe mag de bib de komende jaren evolueren voor de gebruiker? Wat verwacht hij van de bib? Wat moet er blijven, wat mag er veranderen, waar droomt men van? Bibliotheekweek 2012 wordt een dromencampagne. En we dromen niet om te dromen, de campagne heeft een duidelijk doel: de dromen van burgers en gebruikers kunnen (moeten?) het gemeentelijke bibliotheekbeleid voeden.

108 L O C U S

Of de campagne Dankzij de bib… slaagde of ontgoochelde had lokaal vaak te maken met het draagvlak in de bibliotheekploeg. Waar medewerkers er samen voor gingen, op een actieve en wervende manier gebruikers vroegen naar getuigenissen en ze met hetzelfde enthousiasme ontsloten, bereikte men mooie resultaten. Kijk maar naar de bib van Halle. De bib kreeg er letterlijk en figuurlijk een gezicht met weerklank binnen de stad en bij het stadsbestuur. Die wenk geldt in dezelfde mate voor de dromencampagne: de beste manier om mensen enthousiast te laten dromen is om zelf enthousiast te zijn en met een open houding de gebruiker tegemoet te treden: ‘ik kan iets van u leren.’ Belangrijk is om duidelijk aan te geven wat er met de dromen gebeurt: bied perspectief aan de dromer en koppel ook effectief terug. Zo worden dromen ideeën en wordt de dialoog burgerparticipatie. Uit alle bibliotheekcampagnes spreekt fierheid van de bib en haar medewerkers. Die trots mag en moet. We staan voor onze zaak en kunnen die ook bepleiten wanneer het ertoe doet, in een verkiezingsjaar en in een veranderende context. Op die manier wordt de Bibliotheekweek meer dan een lokale opendeurdag met een hapje en een drankje. Dat mag best, maar organiseer ze doelgericht en ga het gesprek aan terwijl je toch bezig bent.

Extra

De motor van het dromen vangen is de online ideeënbox www.bibstevanhetland.be. Vanaf half september tot begin november stromen de droomideeën over de bib daar toe. Dromers duiden hun bib aan. Iedere bib ontvangt een overzicht van alle ingestuurde dromen. Leuk is dat dromers kunnen zien hoe men elders droomt, ze kunnen op de dromen in andere bibliotheken stemmen. Dat is een manier om goede ideeën spontaan, door de gebruikers, naar boven te halen. Dit format kan aangevuld worden met droomsessies en andere fysieke vormen van dromen verzamelen in de bib. Suggesties werden gegeven aan 120 bibliotheekmedewerkers op twee infodagen op 4 en 7 mei, en zijn te raadplegen op www.locusnet.be (klik op Bibliotheekweek). Uiteraard stopt een dromencampagne niet bij

het verzamelen. Het is pas door de dromen zichtbaar te maken dat de campagne loont. Dromen en ideeën versterken het verhaal van uw bib, geven uw plannen draagvlak en legitimatie om ze te laten uitgroeien tot beleidsvoorstellen.

De Bibliotheekweek loopt in 2012 van 20 tot 28 oktober 2012. Dat is een week na de gemeenteraadsverkiezingen. Vanaf half juli 2012 ontvangt iedere bib promomateriaal om met de campagne aan de slag te gaan. Informatie vindt u op www.locusnet.be.

Profile for mdmedia & partners

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Profile for mdmedia
Advertisement