Page 109

Een schets van de context is niet volledig zonder de digitale informatiemaatschappij te vermelden, een open deur. De bib moet haar werking de komende jaren heroriënteren tot een eigentijdse en flexibele rol die aansluit bij de verwachtingen en noden van maatschappij en burgers.

De nieuwe beleidsplanning, waarover elders in dit LOCUSboek meer, is er één van. Dat proces beoogt een planlastvermindering: één gemeentelijk beleidsplan bundelt en vervangt voortaan de veelheid aan sectorale beleidsplannen. Ook het cultuurbeleidsplan verdwijnt. Moet de bib dan minder bezig zijn met beleid? Het antwoord is duidelijk: in tegendeel! Door de centralisering van de beleidsplanning wordt het managementteam in de praktijk vaak de spil van dat proces. Dat heeft immers het overzicht en de bevoegdheden om dit te doen. Een vooruitdenkende bib met plannen geeft het initiatief niet zo maar uit handen. Die laat duidelijk haar stem horen, gaat het gesprek aan en toont zich een meedenkende bondgenoot. De dienstverlening van de bib valt in de meeste steden en gemeenten onder het beleidsdomein vrije tijd. Gezien de huidige financiële toestand van de gemeenten, is het niet onlogisch ervan uit te gaan dat ‘onze’ diensten wel eens als eerste in het vizier zouden kunnen komen. Opnieuw een pleidooi voor een anticiperende bibliotheek.

Er beweegt wel wat in en rond de openbare bibliotheek. Een campagne als de Bibliotheekweek vertelt het verhaal van de bibliotheek en als de bib verandert, moet de campagne mee evolueren. Die keuze werd in de vorige editie al gemaakt: de themagerichte benadering van de bib en haar collectie van de voorgaande jaren maakte plaats voor dialoog met de gebruiker. ‘Dankzij de bib…’ was de roepnaam, getuigenissen van gebruikers over wat ze appreciëren in hun bibliotheek waren het dankbare resultaat. Het ging en gaat ook in deze editie om het zichtbaar maken van de werking, tonen waar de bib goed in is, waar ze het verschil kan maken. De campagne geeft de bib een stem. LOCUS merkt dat een aantal bibliotheken nog overtuigd moeten worden van die directe aanpak. Sommigen durven niet meteen te springen of gaan nog niet voluit het gesprek aan, terughoudend om de mensen lastig te vallen met de boodschap en vragen van de bib. Soms twijfelen bibliotheekmedewerkers of de bib die getuigenissen van burgers en bibgebruikers wel kan waarmaken. Onterecht. De Bibliotheekweek is en blijft een jaarlijks feestmoment en de bib krijgt de kans om een positief verhaal te vertellen. Vanuit die traditionele sterktes wil LOCUS van de Bibliotheekweek een gedeeld verhaal maken: het verhaal van de bib en de bibgebruiker. Want die is vaak tevreden over en betrokken bij wat er in de bib gebeurt. Het zijn eigenschappen die typisch zijn voor een goede ambassadeur van een organisatie en die kan de bib in de huidige context zeker gebruiken.

107 DUURZAAM LOKAAL CULTUURBELEID

Profile for mdmedia & partners

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Profile for mdmedia
Advertisement