Page 107

meenam in zijn openlucht kunstproject ‘PIT’. Dit creëert extra visibiliteit voor het werk en laat omgekeerd de opdrachtgevers als volwaardige partners mee instappen in de professionele kunstwereld, die ze van binnen en van buiten leren kennen.

Een verhaal zonder einde Terug naar Borgloon, waar de officiële inhuldiging van Meuris’ ‘Memento’ het culminatiepunt is van deze bijzondere samenwerking. “Missie geslaagd”, klinkt het bij de opdrachtgevers, die onderstrepen hoe belangrijk het voor hen is dat ze het werk nu aan de gemeenschap kunnen geven. Is het traject daarmee ten einde? Allerminst, zo blijkt! “Het is een permanent werk, we moeten mensen prikkelen het steeds opnieuw te komen bewonderen en beleven”, vindt Renaat Roekaers, cultuurbeleidscoördinator van Borgloon. Dat sommige bezoekers een woordje uitleg zullen behoeven, beseffen ze zeer goed. “De begrafenisondernemer komt dagelijks op het kerkhof - het is zijn werkterrein. Dat hij het hele traject als opdrachtgever heeft meegevolgd is essentieel: hij

is de beste ambassadeur, vaak hier en altijd bereid tot een woordje uitleg”, aldus Roekaers. Ook andere leden van de groep maken plannen ter informering en sensibilisering, elk vanuit zijn eigen achtergrond. Sommige leden willen graag een educatieve map voor jongeren maken. De werkgroep ARTBorgloon organiseert een tentoonstelling die inspeelt op Meuris’ kunstwerk en waar Meuris zelf aan meewerkt. Hij zal een installatie maken voor de opstelling van een verzameling doodsbrieven en –prentjes van een lokale verzamelaar. De kunstenaar is erg enthousiast over dit initiatief: “Mijn werk voor de begraafplaats is erg abstract. Dat is bewust zo gedaan: er wordt veel opengelaten. Dat roept misschien ook vragen op. Deze tentoonstelling biedt een verrassend perspectief op het werk en kan misschien verduidelijking bieden.” Opdrachtgevers en kunstenaar gaan hier dus samen hun eigen weg met het kunstwerk als verbindende kracht. De organisators en curator staan buitenspel. Dat is precies zoals De Nieuwe Opdrachtgevers en LOCUS het van bij de start beoogden.

Meer over de samenwerking LOCUS-De Nieuwe Opdrachtgevers op www.kunstindepubliekeruimte.be

Extra

Christoph De Jaegher hadden ze al grondig over hun vraag nagedacht. Ze konden me heel wat inhoudelijk materiaal aanleveren. Dat is uitdagend werken. Ook hadden ze vele vragen bij. Normaal houd ik mij altijd strikt aan een vooropgesteld budget. In Ternat voelde ik hoe de geëngageerde groep een heel netwerk achter zich heeft. Dat opent opties, bijvoorbeeld voor sponsoring in natura. Daardoor durfde ik het aan om ambitieuzer te zijn. In feite werken we vanuit een dialoog. De opdrachtgevers zetten mij aan het werk, maar ik hen ook: jullie vragen mij dit, dan moet ik jullie dat vragen. Ook de curator denkt mee. Samen komen we erg ver.” Ook bij de andere gemeenten kan je spreken van een echte samenwerking tussen opdrachtgevers en kunstenaar. In Bornem kon kunstenaar Pierre Berthet een aantal dagen in het stiltegebied verblijven, omdat de opdrachtgevers een heuse ‘residentie’ voor hem organiseerden. Ze vingen hem persoonlijk op. Voor het weven van twijgen die hij in zijn kunstwerk wou integreren, kon Berthet rekenen op de tijd en expertise van een medewerker van de plaatselijke groendienst. In Borgloon kwam het tot een samenwerking met het kunstencentrum Z33, dat het project

105 DUURZAAM LOKAAL CULTUURBELEID

Profile for mdmedia & partners

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Profile for mdmedia
Advertisement