Page 106

Een band van vertrouwen Dit brengt ons bij de kern van het verhaal van Campagne Campagne. Participatie is vandaag een populaire term. Weinigen gaan hierin zo ver als dit project, waar de burger volledige eindverantwoordelijkheid krijgt. Dat is spannend, voor alle partijen. Een stadsbestuur moet vertrouwen hebben in haar inwoners en hun keuze, maar omgekeerd kan een opdrachtgeversgroep niets realiseren zonder de steun van de stad. Ook praktische omstandigheden moeten meezitten. In Ronse werd het bemiddelingstraject nog niet opgestart. Men wou er een kunstwerk integreren in een nieuwe nog aan te leggen woonwijk. Doordat dit bouwproject grote vertraging opliep, had het tot nu toe geen zin om al over een kunstwerk na te denken. Als burger heb je niet altijd zicht op dit soort zaken. Daarom is de betrokkenheid en steun van een lokale cultuurspeler

104 L O C U S

essentieel: iemand die op de hoogte is van administratieve verplichtingen, financiële mogelijkheden en gemeentelijke procedures. Zowel in Bornem, Borgloon als Ternat volgde een cultuurbeleidscoördinator of cultuurmedewerker van het plaatselijke cultureel centrum het project om die reden van erg nabij op. Ook praktische zaken: het organiseren en faciliteren van vergaderingen en de opvolging van het project, namen zij op hun schouders. Zo konden de opdrachtgevers, die vaak een drukke dagtaak hebben en dit traject dus in hun vrije tijd moeten inpassen, zich helemaal op de inhoudelijke oefening concentreren. Ten derde fungeren deze personen ook als ‘bemiddelaars’ die de communicatie tussen de betrokken partijen open houden en bewaken: tussen het stadsbestuur en de opdrachtgeversgroep, maar ook tussen de curator en de opdrachtgevers en de op-

drachtgevers onderling, die hen vaak als een vertrouwenspersoon beschouwen. Als opdrachtgever moet je ermee kunnen omgaan dat andere leden uit de groep mogelijk een andere visie of mening op de dingen hebben dan jij. Via discussie moet je er samen uitgeraken: dat vraagt vertrouwen!

Een echte samen-werking Als het vertrouwen er is, opent het project vele deuren - en dat voor alle partijen. Zo is de hoge graad van betrokkenheid van de opdrachtgevers in het licht van de realisatie van het werk voor de kunstenaar erg interessant. Vadim Vosters, de kunstenaar die in Ternat aan de slag mag, vergelijkt met andere opdrachten die hij krijgt: “Ternat vroeg mij om de Sint-Jozefkerk, die een belangrijk symbool voor hun gemeenschap vormt maar er nu wat verloren bijstaat, opnieuw in het licht te zetten. Tijdens het traject met curator

Profile for mdmedia & partners

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Profile for mdmedia
Advertisement