Page 100

Welke uitdagingen houdt het strategisch gemeentelijk meerjarenplan in? Dat het de eerste keer is dat er met alle sectoren samen een gemeentelijk meerjarenplan wordt uitgewerkt is op zich een uitdaging. Ik denk dat het voor iedereen nieuw is om buiten de hokjes van de eigen sector te kijken. Dat zal wat uitzoeken zijn. Het komt er op aan de gezamenlijke rode draad te vinden, of het nu om cultuur of leefmilieu gaat. Een coherent plan uitwerken zal geen gemakkelijke klus zijn, maar je hebt ongeveer een jaar de tijd. Dat het resultaat een leidraad zal bieden voor waar je met je gemeente naartoe wil lijkt me echt een meerwaarde. Wat wordt de uitdaging voor de lokale cultuursector in het bijzonder? Ik weet dat hier en daar de angst leeft dat Cultuur gaat verdrinken in het geheel van het meerjarenplan, maar zelf ben ik daar niet zo bang voor. Je moet gewoon goed voor ogen houden waar je naartoe wil. Er gebeurt heel veel op het vlak van cultuur, je gaat ook voor jezelf prioriteiten moeten stellen en beslissen waar je op wil inzetten. En cultuur zal op sommige plaatsen misschien wat van zijn eiland moeten komen en meer moeten samenwerken. Welke doelstellingen houden cultuurwerkers het beste voor ogen? Het is belangrijk dat je weet dat je een cultuurbeleid voert voor je bevolking. Je inwoners zijn je inrichtende macht en je publiek tegelijk, je moet heel goed weten voor wie je werkt. Je moet de diversiteit binnen je bevolking aanspreken. Wil dat zeggen dat je populariserende cultuur moet brengen? Cultuur heeft verschillende aspecten. Er zijn niet alleen de

98 L O C U S

grote professionele kunstinstellingen, je hebt ook de amateurkunsten, de beginnende kunstenaars, het sociaal cultureel volwassenenwerk, vrijwiligerswerk, cultureel erfgoed. Je hebt musea met een internationale uitstraling en je hebt er gerund door vrijwilligers… Die diversiteit moet je voor ogen blijven houden. Natuurlijk moet je je publiek durven uitdagen en zaken programmeren waar ze niet vanzelfsprekend naartoe gaan, maar anderzijds moet je het vertrouwen van het publiek ook opbouwen. Het lokale cultuurbeleid is het niveau dat het dichtste bij de mensen staat en daardoor ideaal om mensen over de drempel te trekken. Dat kan betekenen dat in bepaalde steden meer aandacht is voor het meer commerciële aanbod, maar dat mag ook niet het enige zijn. Het punt is dat je maatwerk brengt voor jouw gemeente. Werk je voor een plattelandsgemeente dan ga je misschien creatiever moeten zijn en al eens op verplaatsing moeten werken in de diverse deelgemeenten. Je moet geen dingen gaan uitvinden om in het meerjarenplan bovenaan te staan en veel geld binnen te halen. Veeleer komt het erop aan te kijken welk doel je wil bereiken en wat je daarvoor nodig hebt. Dat kan bijvoorbeeld ook gaan om een extra medewerker die in de wijken gaat werken. Aan welke voorwaarden moet de lokale cultuursector voldoen om relevant te zijn en een voet tussen de deur te krijgen in het meerjarenplan? Je lokaal cultuurbeleid is relevant als het een gezonde mix is waarmee je je bevolking kan bereiken, ook de minder geïnteresseerden en minder evidente groepen.

Profile for mdmedia & partners

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Profile for mdmedia
Advertisement