Page 1

PROJECTE ENDINS MISSIÓ Educar la interioritat per fer experiència interior i descobrir què som. Ens volem dirigir a petits i grans, tenint especial cura de fer-ho accesible a tothom.

VISIÓ Crear un espai físic i virtual que estigui dotat de recursos i activitats per aquelles persones, grups i famílies que vulguin descobrir què som, a través de diferents eines que facilitin el conreu de la dimensió interior. Crear un entorn favorable perquè aquesta experiència arribi a les persones amb menys recursos econòmics. Facilitar la creació d’una xarxa de referència que permeti la vivència i l’estudi d’aquesta descoberta interior que arribi a la major gent possible.

VALORS 1. Interioritat i espiritualitat. Optem per entendre que l'ésser humà és capaç de viure des de la seva profunditat i anar més enllà dels seus pensaments i emocions. La dimensió transcendent ens fa ser veritables éssers humans. 2. Silenci com a camí per a l'accés a un mateix. 3. Educació. Creiem que aquesta dimensió interior es pot educar. 4. Compassió. De l'experiència de saber què sóc, neix percebre a l'altre com un igual. 5. Compromís. Defensem que tothom té dret a desenvolupar aquesta dimensió interior. 6. Gratuïtat. Apareix quan desapareix l’aferrement.


OBJECTIU GENERAL Crear un espai - físic i virtual - obert a tothom que ho desitgi - persones, grups i famílies amb nens i adults – on les persones que s’hi apropin puguin créixer interiorment a través del seu coneixement personal: pensar, sentir i fer.

OBJECTIUS ESPECÍFICS O1. Avaluar quins són els recursos humans i econòmics necessaris per a desenvolupar aquest projecte en una primera etapa. O2. Formar un grup de persones amb experiència i coneixement de l’educació de l’interioritat per poder desenvolupar el projecte. O3. Elaborar un fons de recursos i d’eines de formació pedagògica per educar la dimensió de la interioriat de l’ésser humà. O4. Cuidar el procés de formació de tot l’equip humà. O5. Dissenyar i crear l’àmbit de comunicacio i difusió necessari per tal de donar a conèixer i posar en funcionament aquest espai.

RESULTATS ESPERATS R1. Dur a terme un pla estratègic de viabilitat econòmica a mig i llarg termini. R2. Disposar d’un grup de persones afins al projecte que s’hi vulguin comprometre. R3. Disposar de la primera proposta de formació pedagògica del projecte ENDINS, considerant diferents públics i edats possibles, pel curs 2014 – 2015. R4. Haver possibilitat que l’equip humà s’hagi pogut formar en allò que s’hagi considerat més oportú.


R5. Posar en funcionament l’espai de comunicació que es consideri oportú (facebook, bloc, web...) per tal de donar a conèixer el projecte ENDINS.

POSSIBLE PROPOSTA EDUCATIVA Volem oferir un temps i un espai que ens ajudi a descobrir les dimensions profundament humanes per facilitar l’autoconeixement. Format: tallers, trobades, cursos, xerrades i cinefòrums. Eines: Meditació (zen, vipassana…), Dansa cotemplativa, Focusing, Cine, Contes, Música, Poesia… La nostra proposta està principalment adreçada a families que vulguin descobrir i viure la interioritat. Alhora, també pensem en persones adultes que estan en aquesta recerca, incloent persones grans. Per tant, es podria oferir a AMPAS/AFAS, Llars d’Avis, claustres escolars i Institucions. Ens plantegem oferir una escola d’autoconeixement profund on s’experimentaran un conjunt d’activitats vivencials per ajudar a viure l’experiència del Ser. El camí més llarg és el camí cap al’interior (Dag Hammarskjöld) Camino adentro. Más allá de las cosas y emociones, pensamientos y deseos. Camino adentro sin destino sin objeto hacia un no-lugar. Camino sin camino ni caminante, que se convierte en destino para ir a los adentros. Que se funde, al recorrerlo, en el instante infinito.


Sólo la conciencia de ser‌ y encontrarse con sí mismo. Camino adentro. Camino adentro.

2013 12 13 projecte cami endins  

Breu descripció del Projecte de Camí Endins. Recull de la missió, visió i valors, com també els objectius, resultats esperats i una proposta...