Page 1

MAGAZiNE MAGAZ ZINiN ZIN MAGAZINE

NUMMER 3| 2019

Erika Companje:

Strijd tegen laaggeletterdheid Afscheid Geja Krans:

30 jaar Openluchttheater

Theatertips:

Deze shows moet je zien!


onderhoud

elektronica

reparatie

banden

schadeherstel

T’ Parting

Uw oplossing voor dunner wordend haar!

T 0548 75 04 03 M 06 48 07 66 93 info@schuiterdautotechniek.nl www.schuiterdautotechniek.nl Bedrijvenweg 29 Nijverdal

Laat het lopen, zoals het moet rijden!

Kniphuus Hulsen G.H.Kapperstraat 21 | 7443 RA Nijverdal 06 - 44786005

Bel nu voor een afspraak! 0572-380408 Voor behandeling van (o.a) de volgende klachten:

• Lage rugpijn • Sportblessures • Whiplash • Nekpijn BelMigraine nu voor een afspraak! 0572-380408 • Hoofdpijn/ • Schouderklachten Bel nu voor een afspraak! 0572-380408 • RSI klachten • Ischias Bel nu voor een afspraak! 0572-380408 Voor behandeling van (o.a) de volgendezoals: klachten: • Spit tenniselleboog, golfersarm, Voor behandeling van (o.a) de volgende klachten: Voor behandeling van (o.a) de volgende klachten: muisarm • Hernia (ook na operaties) • Lage rugpijn • Sportblessures • Lage rugpijn • Bekkenpijn • Sportblessures • Huilbabies • Nekpijn • Whiplash en instabiliteit • Lage rugpijn • Sportblessures • Nekpijn •Migraine Whiplash • Hoofdpijn/ • Schouderklachten • Chronische pijn klachten • KISS/KIDD syndroom • Nekpijn • Whiplash Bel nu voor een Belafspraak! nu voor een 0572-380408 afspraak! 0572-380408 • Hoofdpijn/ Migraine • Ischias • Schouderklachten Slaapproblemen • RSI klachten zoals: Fibromyalgie • Hoofdpijn/ Migraine • • Schouderklachten Ischias •klachten RSI klachten zoals: tenniselleboog, •deSpit Artrose gerelateerde • Motorische problemen golfersarm, Voor behandelingVoor van•behandeling (o.a) de volgende (o.a) klachten: volgende klachten: • •van RSI klachten zoals: • Ischias • Spit tenniselleboog, • Hernia (ook na operaties) golfersarm, muisarm • Spit tenniselleboog, golfersarm, • Hernia operaties) • Bekkenpijn muisarm en instabiliteit • Huilbabies • • Lage rugpijn • Lage rugpijn(ook na • Sportblessures • Sportblessures (ook na operaties) muisarm• Sportblessures • Hernia Lage rugpijn • Huilbabies • Bekkenpijn en instabiliteit • Chronische pijn klachten • KISS/KIDD syndroom • • Nekpijn • Nekpijn • Whiplash • Whiplash Bekkenpijn en instabiliteit • Huilbabies NekpijnMigraine • KISS/KIDD syndroom • Chronische pijn klachten• • Whiplash Fibromyalgie Slaapproblemen • •• Hoofdpijn/ • Hoofdpijn/ Migraine • Schouderklachten •• Schouderklachten Chronische pijn klachten KISS/KIDD syndroom Hoofdpijn/ Migraine • Schouderklachten Slaapproblemen • Fibromyalgie • Artrose gerelateerde klachten • •• Ischias • Ischias • RSI klachten zoals: • RSI klachten zoals: • Motorische problemen Fibromyalgie Slaapproblemen • Artrose gerelateerde klachten • •• Spit • Spit tenniselleboog, tenniselleboog, • Motorische problemen Ischias • problemen RSIgolfersarm, klachten zoals: golfersarm, Artrose gerelateerde klachten • Motorische • Hernia (ook na operaties) • Hernia (ook na operaties) muisarm muisarm • Spit tenniselleboog, golfersarm, • Bekkenpijn en instabiliteit • Bekkenpijn en instabiliteit • Huilbabies • Huilbabies • Hernia (ook na operaties) muisarm • Chronische pijn klachten • Chronische pijn klachten • KISS/KIDD syndroom • KISS/KIDD syndroom Bekkenpijn en• instabiliteit • Huilbabies Fibromyalgie • • Fibromyalgie Slaapproblemen Slaapproblemen • klachten Artrose gerelateerde klachten• problemen • • Artrose gerelateerde • Motorische • Motorische problemen Chronische pijn klachten KISS/KIDD syndroom

Bel nunu voor een afspraak! 0572-380408 Bel voor een afspraak! 0572-380408 Voor behandeling van (o.a) de volgende klachten:

Voor behandeling van (o.a) de volgende klachten:

• Lage rugpijn • Sportblessures • Whiplash • Nekpijn • Hoofdpijn/ Migraine • Schouderklachten • Ischias • RSI klachten zoals: tenniselleboog, golfersarm, • Spit • Fibromyalgie Slaapproblemen • Hernia (ook na operaties) • Motorische problemen muisarm • Artrose gerelateerde klachten ZORG VOOR GEZOND, VRIJ EN VITAAL BEWEGEN! • Bekkenpijn en instabiliteit • Huilbabies www.ChiropractieSalland.nl | syndroom 0572-380408 • Chronische pijn klachten • KISS/KIDD Slaapproblemen • Fibromyalgie ZORG VOOR GEZOND, VRIJ EN VITAAL BEWEGEN! ZORG VOOR GEZOND, VRIJ EN VITAAL BEWEGEN! ZORG VOOR GEZOND, VRIJ EN VITAAL BEWEGEN! • Artrose gerelateerde klachten • Motorische problemen www.ChiropractieSalland.nl | 0572-380408 www.ChiropractieSalland.nl www.ChiropractieSalland.nl | 0572-380408 | 0572-380408

ZORG VOOR GEZOND, ZORG VOOR VRIJGEZOND, EN VITAAL VRIJ BEWEGEN! EN VITAAL BEWEGEN!


30

>> iNhoudsopgave 3 5 7 8 11 13 14

17 19

21 23 25 27

Voorwoord Door de bril van... Vooruitzien Het is weer tijd voor theater Theatertips Wij gaan weer beginnen iNterview MAD Science Theaterfeest ZINiN Bibliotheek Nieuws van de bibliotheek iNterview Erika Companje Laaggeletterdheid De Smidse Nieuwe programmering iNterview Arnaud Harmsen Het is fijn bij ZINiN Uut iN Heldern Rondje Hellendoorn-Nijverdal iNterview Peter van Hagen iNterview Rob en Dylan Ingenium talenten Prikbord Bandjes boeken

30 iNterview René en Janneke Sport- en Cultuur Festival 33 iNbeeld Sport- en Cultuur Festival 35 Sponsor uitgelicht Grolsch brouwerij 37 Filmhuis agenda 39 Verwacht bij ZINema Verwachte films 41 BreinReis agenda 43 BreinReis junior agenda 45 Kidspagina 47 Kunstfilms Exclusief bij ZINema 48 iNterview Afscheid Geja Krans 51 Terugblik Kunstvoer René Voorma 53 iNterview Joop Timmer 54 iNterview Bibliotheek Hellendoorn Verrassend vertrouwd 59 Kleedkamerpraat Column Peter Snijders

We zijn weer begonnen!

Wat gaat de tijd toch enorm snel! De aftrap van het theaterseizoen 2019 – 2020 heeft al weer plaats gevonden en het zomerseizoen van het Openluchttheater is achter de rug. ‘Time flies when you’re having fun’. En plezier hebben we. Voor u ligt het nieuwe ZINiN Magazine, de redactie heeft in de afgelopen zomer hard gewerkt aan deze nieuwe editie. Dit seizoen trappen we weer een nieuw project af: BreinReis Junior, vroeger bekend onder de naam ‘Kennis maken met Cultuur’, maar nu met een breder aanbod, waarbij we nog beter naar de wensen van onze jeugdige gasten hebben gekeken. De workshops Coderdojo springen in op het programmeren van computerprogramma’s en stomen onze jongste cliënten klaar voor de snel veranderende wereld om ons heen. Kunstliefhebbers komen dit seizoen opnieuw aan bod met een viertal kunstfilms op de zondagochtend onder de noemer van ‘Exhibition on Screen’. Een viertal nieuwe films over Monet, Picasso, Tintoretto en Van Gogh zijn te zien bij ZINema. Na de films zijn er diverse activiteiten, zoals een kunstmarkt, een

19

48

kunstlunch met aansluitend een wandeling naar de amateurexpositie ‘Eigen Oogst’ en worden er kunstworkshops gegeven onder deskundige leiding. Rest mij om u uit te nodigen om dit nieuwe seizoen weer deel te nemen aan een van onze vele activiteiten, bij welke dan ook. Tot dan!

53

ZINiN 3


Restttrtnn

September 2018

&

Voor meer informatie: www.feelgoodnijverdal.nl mail: info@feelgoodnijverdal.nl Telefoon: 06-51300410 Handelsweg 11-01 7442 CM Nijverdal

Caaaaann

V w m T H 7

GRATIS KENNISMAKING GRATIS KENNISMAKING 1e proefles gratis

Voor al uw sierbestrating!

1e proefles gratis

Bewegen zonder blessures Bewegen zonder September 2018 blessures met snel resultaat met snel resultaat Voor meer informatie:

Gratis kennismaking

Feelgood bewegen is een manier van bewegen, waarbij gebruik

wordtgebruik gemaakt van zes gemotoriseerde bewegingsbanken, die elk Feelgood bewegen is een manier van bewegen, waarbij www.feelgoodnijverdal.nl gedurende wordt gemaakt van zes gemotoriseerde bewegingsbanken, die tien elk minuten de spieren in een apart gedeelte van het info@feelgoodnijverdal.nl lichaam gedurende tienmail: minuten de spieren in een apart gedeelte vanstimuleren. het Telefoon: 06-51300410 lichaam stimuleren.

1e proees gratis

Handelsweg 11-01 7442 CM Nijverdal

Bewegen zonder blessures met snel resultaat. GRATIS KENNISMAKING

Vandaag de dag zijn wij ons allemaal bewust, dat een gezond leven en lichaam van groot belang is, vooral als we wat ouder worden en het

Vandaag de dag zijn wij ons allemaal bewust, dat een gezond leven lichaam voor sommigen van ons beperkt wordt door medische klachten. In ongeveer uurtje bewegen is elke spiergroep aan bod geweest en en lichaam van groot belang is, vooral als we wat ouder wordeneen en het u zich heerlijk ontspannen en fit. lichaam voor sommigen van ons beperkt wordt door voeltmedische klachten. In ongeveer een uurtje bewegen is elke spiergroep aan bod geweest en voelt u zich heerlijk ontspannen en fit.

1e proefles gratis

Feelgood concentreert zich op versterking, versoepeling en verslanking

van de spieren en beschikt 48 houdingen op gemaakt de zes toestellen, welke Feelgood bewegen is een manier van bewegen, waarbijover gebruik wordt tevens mensen met medische klachten, als bijvoorbeeld reuma, artritis en zes gemotoriseerde bewegingsbanken, die elk tien minuten de spieraandoeningen, de gedurende mogelijkheid biedt op verantwoorde en veilige Feelgood van concentreert zich op versterking, versoepeling en verslanking wijze aan hun conditie te werken. van de spieren en beschikt 48 gedeelte houdingen op dehet zes lichaam toestellen, welke spieren in eenover apart van sti muleren.

tevens mensen met medische klachten, als bijvoorbeeld reuma, artritis en

de mogelijkheid biedt op verantwoorde en veilige Bewegen zonder blessuresspieraandoeningen, wijze aan hun conditie te werken. met snel resultaat

Feelgood bewegen is een manier van bewegen, waarbij gebruik wordt gemaakt van zes gemotoriseerde bewegingsbanken, die elk gedurende tien minuten de spieren in een apart gedeelte van het lichaam stimuleren.

Vandaag de dag zijn wij ons allemaal bewust, dat een gezond leven en lichaam van groot belang is, vooral als we wat ouder worden en het lichaam voor sommigen van ons beperkt wordt door medische klachten. In ongeveer een uurtje bewegen is elke spiergroep aan bod geweest en voelt u zich heerlijk ontspannen en fit.

Edisonstraat 1a, 7442 DB Nijverdal

Openingstijden: zaterdagvan 9.00 tot 15.30 uur of Feelgood concentreert zich op afspraak 06op versterking, 53 44versoepeling 67 36en verslanking van de spieren en beschikt over 48 houdingen op de zes toestellen, welke

www.raamsmanbestratingen.nl

tevens mensen met medische klachten, als bijvoorbeeld reuma, artritis en spieraandoeningen, de mogelijkheid biedt op verantwoorde en veilige wijze aan hun conditie te werken.

Even ontspannen na de workout met koffie of thee en een praatje.

Voor meer informatie: T.: 06 - 51300410 Handelsweg 11 - 01, 7442 CM Nijverdal www.feelgoodnijverdal.nl info@feelgoodnijverdal.nl

Even ontspannen na de workout met koffie of thee en een praatje.

banden | transport (0548) 76 02 40 schilderwerk binnen en buiten, behangen, glas plaatsen, Gerald Snellink • Tel: 0548-851743 b.g.g. 06-53186545

www.snellinkschilderwerken.nl

Bedrijvenweg 55 | 7442 CW Nijverdal www.vanburenbanden.nl

www.vanburentransport.nl

info@vanburenbanden.nl

info@vanburentransport.nl

Even on workou een pra


>> Door de bril van...

Vooruitzien In een ver ver verleden boekten we voorstellingen die u nu pas kunt gaan zien! In sommige gevallen boeken we bijna twee jaar vooruit. Een aparte tak van sport, want wat is over twee jaar interessant en goed om te gaan zien, welke thema’s en trends zijn er dan nog steeds actueel? Hoe ontwikkelt de artiest zich in twee jaar? Is deze doorgebroken of juist ín de knop gebroken? Een zeker risico zit er altijd in als je theaterprogrammeur bent. Achteraf is alles immers heel makkelijk! Vaak wordt ons iets aangeboden dat alleen maar in het hoofd van de producent bestaat en alles nog helemaal gemaakt moet worden. Een risicootje dus. Risico’s die je alleen kunt nemen als je de steun van publiek, overheid en collega’s hebt. Succes kent vele vaders maar een kleine mislukking is een wees.

Juist door die dynamiek is het zo belangrijk om op een

van de bezuinigingen bekend worden.

duurzame manier met kwetsbare instituten als theaters, bibliotheken en kunstencentra om te gaan. Als

Gelukkig hebben we mensen zoals onze theaterpro-

deze eenmaal een succesvolle plek in een gemeente

grammeur Lien Kestens die al jaren kan vooruitzien

hebben verworven, lijkt het allemaal zo vanzelfspre-

als geen ander. Lien zal in september beginnen aan

kend dat ze er zijn maar dat is het niet! De komende

haar laatste klus voor ZINiN en zal eind 2019 het

jaren zullen voor vele non-profit organisaties in de

programma rond hebben. Ze boekt dan tot half 2021

gemeente moeilijk worden nu de enorme bezuinigin-

dus haar hand zal nog even zichtbaar blijven in het

gen vorm worden gegeven en zeker hun effect zullen

theater.

hebben in het aanbod en de artistieke risico’s die we kunnen nemen. We zullen ons dus moeten gaan

Alby Mulder

aanpassen de komende tijd als eenmaal de contouren

Hoofd programmering ZINiN ZINiN 5


(0548) 617 5 5 Rijssensestraat 229a Nijverdal • tel. 0548 61 30 30 • www.stegginknaaimachines.nl

notariskanto roude ngberink.nl

notaris en@notarisoe.nl

notariskantooroudeengberink.nl notariskantooroudeengberink.nl

notarissen@notarisoe.nl notarissen@notarisoe.nl

Grotestraat Grotestraat 123 123 -- 125 125 Nijverdal Nijverdal Dorpsstraat 50b Hellendoorn Dorpsstraat 50b Hellendoorn Postbus Postbus 225, 225, 7440 7440 AE AE Nijverdal Nijverdal (0548) 617 555 (0548) 617 555

ONZE NAJAARSCOLLECTIE IS WEER FANTASTISCH MOOI! Kom gezellig mode kijken in onze modezaak van 500 m2!

Grotestraat 238, Nijverdal | Maandag gesloten | Donderdag koopavond | www.konijnenbeltdamesmode.nl

Bouwkundig adviesbureau Bouwkundig adviesbureau Bouwkundig adviesbureau (0547) 273703 273703 t (0547) t (0547) 273703 www.avkbouwpartners.nl i www.avkbouwpartners.nl i www.avkbouwpartners.nl Bouwkundig adviesbureau Bouwkundig adviesbureau Bouwkundig adviesbureau (0547) 273703 273703 t (0547) t (0547) 273703 www.avkbouwpartners.nl i www.avkbouwpartners.nl i www.avkbouwpartners.nl

Bouwkundig adviesbureau Bouwkundig adviesbureau Bouwkundig adviesbureau

ll

l


>> Theater

Het is weer tijd voor theater!

Het is weer tijd voor

oude bekenden in ons theater. On-

voor kinderen die gek zijn op spek-

theater! Altijd weer een

der andere RenĂŠ van Meurs, Rob &

takel: het Mad Science Theater-

bijzonder moment voor onze

Emiel en Ruben Hein zullen weer

feest. Een energieke show met het

medewerkers, vrijwilligers,

naar Nijverdal komen.

leukste en spectaculairste uit de

maar vooral ook voor u als

wereld van de wetenschap.

publiek. Het programma voor

Nieuwe gasten die wij met trots op

komend seizoen klinkt weer

ons podium presenteren zijn bij-

als een klok en biedt voor ieder

voorbeeld Jeangu Macrooy, Frank

wat wils. Wat te denken van

Evenblij & Erik Dijkstra en Victoria

Nieuwsgierig?

grote namen als Stef Bos, Huub

Koblenko samen met Anouk Maas

Nieuwsgierig geworden

Stapel of Van Dik Hout? Maar

en Tanja Jess.

naar het nieuwe programma?

natuurlijk bieden wij ook weer

Blader dan snel door naar de

shows van oude bekenden,

Speciaal voor de kids

volgende pagina’s voor tips

nieuwe gasten en verrassende

Een theaterseizoen kan niet zon-

van onze medewerkers! Het

artiesten.

der kindershows. Brandweerman

complete programma vindt

SAM beleeft een groot kampeer-

u op www.zinin.com of in

Grote namen, oude bekenden

avontuur en ook Ernst, Bobbie

onze theaterbrochure.

en nieuwe gasten

en de Rest komen langs met een

Naast de hiervoor genoemde grote

grote show voor de hele familie.

namen, verwelkomen wij ook weer

En tot slot nog een echte aanrader ZINiN 7


>> Theatertips Wij gaan weer beginnen! Wij kijken terug op een mooie zomer en staan vol energie klaar in de startblokken om er weer een prachtig theaterseizoen van te maken. Het lijkt al een tijd geleden dat wij in april het nieuwe programma bekend maakten en dat is ook zo. Inmiddels zijn er enkele voorstellingen uitverkocht, maar er blijft nog genoeg moois over. Fris je geheugen op en laat je adviseren door onze collega’s Alby, Barbara, Liselotte, Vivian, Daan en Nico.

Al󰇨󰇨󰇨󰇨󰇨󰇨󰇨󰇨󰇨󰇨󰇨󰇨󰇨󰇨

Hoofd programmering en communicatie

Bar󰇨󰇨󰇨󰇨󰇨󰇨󰇨󰇨󰇨󰇨󰇨󰇨󰇨󰇨󰇨󰇨󰇨󰇨󰇨󰇨󰇨󰇨󰇨󰇨󰇨󰇨󰇨󰇨󰇨󰇨

Medewerker marketing en communicatie

Lis󰇪󰇪󰇪󰇪󰇪󰇪󰇪󰇪󰇪󰇪󰇪󰇪󰇪󰇪󰇪󰇪󰇪󰇪󰇪󰇪󰇪󰇪󰇪󰇪 Stagiaire vormgeving/DTP

Tip 󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽

Tip 󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽

Sven Figee

Huub Stapel

Sanne Wallis de Vries

28 februari 2020

6 december 2019

14 februari 2020

Bekend van de band ‘Sven Hammond’

Huub Stapel is weer solo te zien in het

Bekend geworden door de typetjes

en nu gaat hij solo. Op Hammond-or-

theater met de wervelende one-man-

in ‘Kopspijkers’ en ‘Koefnoen’, maar

gel en piano met muziek van Bach,

show ‘Het Huwelijk’. Een ervarings-

inmiddels jarenlang aan de top van

Vivaldi en Schuman die moeiteloos

deskundige over de ongemakken en

de Nederlandse cabaretwereld. In

overvloeit in werken van Thelanious

gemakken, verleidingen en geneug-

deze nieuwe show gaat ze op zoek

Monk naar The Beatles, via Booker-T

ten, de sleur, de kwellingen, de liefde

naar verbinding met satire, zelfspot,

en Jimmy Smith naar eigen werk.

en het geluk van het huwelijk.

muziek en stand-up comedy.

Tip 󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽

Tip 󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽

Tip 󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽

Tip 󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽

Toneelgroep Het Volk

Dorona Albertelli & band

Roué Verveer

27 maart 2020

29 februari 2020

6 maart 2020

In een ziekenhuis liggen twee man-

Dorona Alberti (Gare du Nord)

Roué is de cabaretier die nergens

nen op leeftijd: op aparte kamers,

en haar ensemble dompelen zich

problemen in ziet, daar grappen

klagend en sarcastisch. Met een

onder in de wereld van spionage en

over maakt en zo elke zaal plat

rotsvast vertrouwen in de artsen en

glamour met het programma ‘The

speelt. Deze show staat bol van

mopperend op hun eigen dochters

Music from James Bond’. Een show

de grappen en zit vol met scherpe

levert deze show zeer herkenbaar,

vol met de meest iconische songs

humor en zelfspot.

treurig en tegelijkertijd amusant

van vroege en recentere James Bond-films.

ZINiNtheater 8 op.


Wij gaan weer beginnen!

Viv󰇮󰇮󰇮󰇮󰇮󰇮󰇮󰇮󰇮󰇮󰇮󰇮󰇮󰇮󰇮󰇮󰇮󰇮

Stagiaire marketing en communicatie

Tip 󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽

Da󰇧󰇧󰇧󰇧󰇧󰇧󰇧󰇧󰇧󰇧󰇧󰇧󰇧󰇧󰇧󰇧

Projectmedewerker talentontwikkeling

theater tips

Nic󰈢󰈢󰈢󰈢󰈢󰈢󰈢󰈢󰈢󰈢󰈢󰈢󰈢󰈢󰈢

Hoofd marketing en communicatie

Tip 󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽

Tip 󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽

Renée van Wegberg & band

Jeangu Macrooy

Dit is Nijverdal

4 oktober 2019

26 maart 2020

16 november 2019

In ‘List, Shaffy & Piaf’ zal Renée van

Lowlands, North Sea Jazz, Noorderslag.

Wie is de Nijverdaller? Bestaat er zo-

Wegberg worden omringd door

Televisieprogramma’s als DWDD en RTL

iets als dé Nijverdalse volksaard? En

topmuzikanten en zangers en bren-

Late Night. Jeangu Macrooy stond op

wat zijn onze volkomen- maar vooral

gen zij samen het mooiste en beste

al deze podia. Hij is pas 26, maar klinkt

onvolkomenheden? Marcel van Roos-

uit het repertoire van Liesbeth List,

als een oude soulveteraan. Met zijn

malen, Roelof de Vries en Jan Dirk van

Ramses Shaffy en Edith Piaf.

warme meeslepende stem en zijn band

der Burg proberen in ‘Dit Is Nijverdal’

pakt hij Nijverdal ook in.

hier het antwoord op te vinden.

Tip 󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽

Tip 󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽

Bureau Sport

Handsome Poets

Stef Bos & band

15 mei 2020

3 april 2020

7 februari 2020

Frank Evenblij & Erik Dijkstra komen

Ze speelden grote festivals als

Stef Bos is misschien wel de beste

met hun bekende tv-programma

Lowlands en Pinkpop plat. Met hun

songwriter van Nederland. Hij praat

‘Bureau Sport’ naar het theater. Veel

grootste hit ‘Sky on Fire’ werden ze

zelfs songteksten. In het theater een

bekende Bureau Sport elementen

hét nummer van de Olympische

succesvolle combinatie: steengoede

komen terug: messcherpe interviews,

Spelen 2012. Ontdek deze indie-pop

liedjes afgewisseld met de mooiste

een spraakmakende gast in de

band nu in het ZINiN Theater!

verhalen. Gegarandeerd een bijzon-

Tip 󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽󰇽

Verhoorwagen en meer. Humoristich interactief totaaltheater.

dere avond! ZINiN 9


WWW.SERBO.NL

GRATIS

Uw adres voor 2e hands witgoed!

BEZORGEN

basis Staatsbosbeheer Sallandse Heuvelrug.qxp_Basis Flevo Druk 05-02-19 12:27 Pagina 1

basis Staatsbosbeheer Sallandse Heuvelrug.qxp_Basis Flevo Druk 05-02-19 12:27 Pagina 1 basis Staatsbosbeheer Sallandse Heuvelrug.qxp_Basis Flevo Druk 05-02-19 12:27 Pagina 1

• wasmachines • wasdrogers • vaatwassers • koelkasten • Vriezers • Combi magnetrons WGS Witgoed Handelsweg 9 Rijssen Tel. 06-153 623 54 info@wgswitgoed.nl

• 200stuks op voorraad • Goedkoop • Met garantie • Snelle levering

ALTIJD een leuke aanbieding

www.wgswitgoed.nl

QUANTORE. AL JOUW QUANTORE. K ANTOOR ARTIKELEN, AL JOUW QUANTORE. ALTIJD DICHTBIJ K ANTOOR ARTIKELEN, AL JOUW QUANTORE. ALTIJD ARTIKELEN, DICHTBIJ K ANTOOR AL JOUW ALTIJD DICHTBIJ K ANTOOR ARTIKELEN, ALTIJD DICHTBIJ

QUANTO RE. K A NTO O R ARTIKEL EN VO O R IEDEREEN QUANTO RE. K A NTO O R ARTIKEL EN VO O R IEDEREEN

AD_Quantore_Quinten_210x297_v01.indd 1

02-11-17 13:33

QUANTO RE. K A NTO O R ARTIKEL EN VO O R IEDEREEN AD_Quantore_Quinten_210x297_v01.indd 1

02-11-17 13:33

QUANTO RE. K A NTO O R ARTIKEL EN VO O R IEDEREEN

AD_Quantore_Quinten_210x297_v01.indd 1

02-11-17 13:33

AD_Quantore_Quinten_210x297_v01.indd 1

02-11-17 13:33

ADV Flight 02 Reterink 210x297.indd 1

13-11-17 11:54


>>>> iNterview iNterview

MAD Science knalt het dak van het ZINiN Theater af! DRIE, TWEE, ÉÉN: LIFT-OFF! Een raket knalt door

naar de formule om het coolste feest te geven’.

het theater en even later drijven de rookwolken van rook-ijs tussen de theaterstoelen door.

Knallende ontdekkingstocht!

Zelf maak je rookkringen die over het podium

Die malle wetenschappers gaan de kinderen verbazen,

vliegen. Of je droomt? Nee, zo gaat het feestje

uitdagen en ze maken ze nog slimmer dan ze al zijn.

van Mad Science eruit zien op vrijdag 21 februari

‘Tijdens deze interactieve show nemen we de kinderen

2020 in het ZINiN Theater. Want de maffe profes-

mee op ontdekkingstocht langs de wetten van Newton

soren van Mad Science zijn erop uit het theater

en de ontdekkingen van Albert Einstein. Ik heb alvast

op zijn kop te zetten. Kortom het dak gaat eraf

een goede tip voor de kinderen: Houd je vast en bedek

tijdens dit daverende feest!

je oren, want het gaat knallen!’, buldert professor Bentegek van het lachen.

Lancering in de toekomt En wat is nou een feest zonder behoorlijke uitnodi-

Knetterende after-party met malle professors

ging, een taart met kaarsjes en muziek. De knotsgekke

Ben jij benieuwd hoe dit spektakel gaat aflopen? Daar

professoren Vuurbal en Bentegek gaan het allemaal

kom je maar op één manier achter. Zorg dat je in de

voordoen en jij mag zelf mee gaan doen. ‘Wij lanceren

zaal zit en koop je kaartje via www.zinin.com. Oh ja, en

de kinderen de toekomst in door ze op jonge leeftijd te

na de show is er nog een knetterende after-party in de

verbazen en te verwonderen met proeven en expe-

foyer met de malle professors. Mis het niet!

rimenten op een leuke gekke manier’, vertelt Vuurbal. ‘Onze Mad Scientists laten wetenschap tot leven komen met raketlanceringen, proefjes met rook-ijs. En op vrijdag 21 februari bestormen we het ZINiN Theater

MAD Science Theaterfeest Vrijdag 21 februari 2020

met een splinternieuwe show, waarin ze op zoek gaan ZINiN 11


hellen@foodchick.nl 06 - 40 26 72 26


>> Bibliotheek

Lezing

Jan Terlouw over duurzaamheid

Misschien kunt u zich nog herinneren hoe Jan Terlouw in 2016 de discussie aan slingerde over de duurzame toekomst tijdens een emotionele oproep in het VARA-programma ‘De Wereld Draait Door’. Dit onderwerp ligt de oud-politicus en schrijver na aan het hart. Daarom houdt hij sinds 2017 lezingen door het hele land, om de dialoog op gang te houden over duurzaamheid. Onze omgang met de natuur en de onzekerheid over onze toekomst baren hem zorgen. Volgens Terlouw zijn er eindeloze vluchtelingenstromen op gang aan het komen omdat grote delen van de aarde onbewoonbaar worden door klimaatverandering. Met zijn eigen kijk op het Nederland van nu, pleit hij ervoor om het publieke belang weer centraal te stellen boven het eigenbelang en winstbejag. Via thema’s als milieu, natuur en duurzaamheid, neemt hij de bezoekers van zijn lezing mee in zijn visie, waarin politieke interesse en zorgen om de wereld duidelijk naar voren komen.

ZINiN Theater / Dinsdag 19 november / Aanvang 20.15 uur / Leden €10.00 / Niet-leden €12.50

‘Reis mee’ met de Kinderboekenweek ‘Reis mee!’ instappen en het avontuur opzoeken, daarover gaat de Kinderboekenweek 2019, die van 2 t/m 13 oktober wordt gehouden. Van een rondje op de fiets door de buurt, tot zeilen op een catamaran of een ruimtereis door het heelal. Tijdens de Kinderboekenweek worden kinderen in de ZINiN Bibliotheek uitgedaagd om een milieuvriendelijke auto te gaan bouwen, zodat je kan reizen zonder de lucht en je omgeving negatief te beïnvloeden! Ben je ook benieuwd of dit kan? En hoe we dat gaan doen? Geef je dan op voor onze workshop die we in Haarle, Daarle en Daarlerveen geven. Het leuke is dat je deze auto, die echt kan rijden, mee mag nemen naar huis. Voor de jongsten van 6-8 jaar wordt er een alternatief ‘Reis mee’ idee geknutseld.

Workshop data Wo 2 oktober Ma 7 oktober Wo 9 oktober

ZINiN Bibliotheek Daarle |14:00 – 15:30 uur ZINiN Bibliotheek Daarlerveen | 14:30 – 16:00 uur ZINiN Bibliotheek Haarle | 14:00 – 15:30 uur

Geschikt voor kinderen van 6-12 jaar. De workshop kost € 2,50 per kind. ZINiN 13


>> iNterview

Erika Companje:

van laaggeletterde tot taalambassadeur Begin september vond bij ZINiN een minisym-

Verdrietige verhalen

posium tegen laaggeletterdheid plaats. Een

‘Op zulke bijeenkomsten hoor je soms de meest ver-

indrukwekkende rol was daarbij weggelegd voor

drietige verhalen. Zo zijn er mensen die, als ze weten

ex-laaggeletterde en nu taalambassadeur Erika

dat ze bij het afhalen van een paspoort of iets derge-

Companje uit Westerhaar. Sinds vijf jaar strijdt

lijk iets op moeten schrijven, hun arm in een mitella

zij een verbeten strijd tegen laaggeletterdheid en

doen om hun laaggeletterdheid te verhullen. En dat is

wordt daarbij ondersteund door haar beide doch-

nog maar het topje van de ijsberg’.

ters Dianne en Kim.

Toch wist Erika haar weg door het leven prima te vinden. Ze ontwikkelde andere vaardigheden, waarbij ze

Les van eigen dochter

het lezen en schrijven niet nodig had. Toch knaagde

‘Weet je dat ik eigenlijk helemaal niet wist dat ik

het dat ze niet eerder wist dat ze laaggeletterd was. ‘Ik

laaggeletterd was, ik dacht altijd dat ik gewoon niet

had graag naar de kunstacademie willen gaan, maar

goed kon leren. Dat werd mij altijd verteld’. Alleen al

dat ging niet omdat ik niet het benodigde niveau

het herkennen van laaggeletterden is voor Erika een

had. Daar baal ik nog steeds van.’ Maar Erika zette de

belangrijk issue. ‘Herkennen en verwijzen naar de

schouders eronder en wist zelfs een eigen tijdschrift

juiste instanties, daar begint het mee. En daar gaat

uit te brengen: ‘De Erika’. Dat deed ze samen met de

het vaak al mis’, weet Erika. Zelf kreeg ze les van haar

(financiële) ondersteuning van de gemeente en bi-

dochter Dianne, die voor Taalpunten werkt. ‘Gewoon

bliotheek Twenterand, het ROC, Taalpunt en de Roet-

thuis en dat ging prima. Ik heb het nu onder de knie

gerink Foundation. Met dit blad probeert ze aandacht

en daar ben ik blij mee’. Erika is zo blij, dat ze nu heel

te vragen voor laaggeletterdheid.

Nederland afreist om lezingen te houden over laaggeletterdheid. Onlangs ook bij ZINiN. Genodigden

De rol van de overheid

hoorden haar verhaal, waarmee ze laaggeletterden

‘Ik ben van mening dat de overheid meer moet doen

probeert te motiveren om in actie te komen.

om laaggeletterden te helpen, maar de overheid

ZINiN 14


weet niet eens hoeveel mensen hieronder lijden. En

‘Letter voor Letter’ in het ZINiN Theater met René

daar moet verandering in komen’. Zo ziet Erika het bij

Karst en Carola Smit. Tijdens het concert zijn verhalen

de jeugd al flink mis gaan. ‘Ze zitten allemaal op hun

te horen over hoe het is als je moeite hebt met lezen

mobiel, ouders hebben geen tijd meer om voor te

en schrijven.

lezen, die zitten ook alleen nog maar op hun telefoon. En ook dat er geen type-les meer gegeven wordt op scholen vindt ze jammer. Op die manier ben je ook op

Letter voor Letter: René Karst en Carola Smit

een goede manier met taal bezig. Ik ben er dan ook

Oud-BZN zangeres Carola Smit en volkszanger

voor dat er vanuit de overheid een verplichte taaltest

Rene Karst zingen de mooiste Nederlandstalige

komt op de scholen. Zo krijg je helder in beeld wie

hits in Letter voor Letter. Tijdens het concert zijn

er risico loopt en kun je sneller op een goede wijze

verhalen te horen over hoe het is als je moeite

ingrijpen’.

hebt met lezen en schrijven. Ook laten ze voorbeelden zien van mensen wie het is gelukt om

Heel Nederland wakker schudden

met hulp beter te lezen en te schrijven.

Via symposia probeert Erika het probleem van laaggeletterdheid meer onder de aandacht te bren-

´Letter voor Letter´ is een unieke samenwer-

gen. ‘We zijn op het minisymposium gestart met een

king door de provincie Overijssel, Overijsselse

rondje voorstellen via een spel, dat breekt het ijs.

bibliotheken (w.o. de ZINiN Bibliotheek), de taal-

Daarna volgde een workshop en gaven we tips over

huizen (w.o. Taalpunt Nijverdal) en de theaters

hoe je laaggeletterden kunt herkennen’. In de ge-

(w.o. het ZINiN Theater).

meente Twenterand wordt er tegenwoordig, dankzij de inspanningen van Erika en haar dochters, goed

ZINiN Theater | Vrijdag 10 januari | 20:15 uur |

ingespeeld op laaggeletterdheid. Speciaal voor laag-

Entree €1,-

geletterden is er op vrijdag 10 januari de voorstelling

Reserveren via www.zinin.com ZINiN 15


WONINGBOUW VERBOUW RENOVATIE

Bijzonder mooie woningen Van den Berg realiseert vele woningen in oost-Nederland, waaronder onlangs in een natuurgebied in Rijssen een groepsaccommodatie met sedum-dak.

Fuutweg 8 7442 CL Nijverdal Tel.: 0548 - 654 183 berghellendoorn.nl

E

Alles onder 1 dak

Altijd deskundig, altijd dichtbij

Sanitair • Installatietechniek • CV-ketels • Onderhoud • Zonnepanelen

Ter Harmsel Morsweg 7a, Rijssen - telefoon 0548 512 113 info@terharmsel-rijssen.nl www.terharmsel-rijssen.nl

sanitair en installatietechniek


>> De Smidse

Programmering ‘De Smidse on Steam’ bijna rond De Smidse valt inmiddels niet meer weg te denken uit het aanbod van ZINiN. We hebben met De Smidse een unieke locatie in handen waar we bewust kiezen voor een ander, verfrissend aanbod. En ook voor het komende seizoen staat het programma alweer grotendeels vast en zijn we in onderhandeling met de laatste twee bands. Maar met trots kunnen wij al wel vast onderstaande shows aankondigen voor het nieuwe seizoen ‘De Smidse on Steam’.

Michael Prins

JB Meijers-Deltaboy

singer-songwriter

singer-songwriter

Vrijdag 13 december 2019

Vrijdag 20 december 2019

Comedy & Guitars- � Harry Glotzbach & Roel C. Verburg comedy & music Zaterdag 18 januari 2020

ComedyTunes Comedynight

ComedyTunes Comedynight

stand-up comedy

stand-up comedy

Zaterdag 15 februari 2020

Zaterdag 18 april 2020

Houdt onze website in de gaten voor het complete programma

ZINiN 17


Al meer dan 20 jaar uw specialist in:

Buitenzonwering, rolluiken, raamdecoraties, shutters, horren, garagedeuren, vouw- en schuifwanden, kunststof kozijnen en

overkappingen.

Heesweg 7 Raalte T. 0572 - 362935

kluszon.nl

Puur Therapie en Coaching voor kinderen, jongeren en volwassenen. Holistische hulpverlening met een specialisatie op angstproblematiek, burnout, depressie, hoogsensitiviteit en relatieproblematiek. Met behulp ACT (acceptance and commitment therapie), hypnotherapie, systemisch werk, EMDR, EFT, wandelcoaching, innerchild en evt een innerlijk kompas worden zoals je bedoeld bent.

THERAPIE EN COACHING

Door een goede balans tussen hoofd, lichaam en hart leef je vanuit meer puurheid en zelfvertrouwen. Door emotionele blokkades te helen en een nieuwe mindset te creĂŤren, trek je een positieve toekomst aan. Kinderen en jongeren kunnen via uw huisarts direct doorverwezen worden. Veelal heeft u recht op fianciering via de gemeente en Jeugdwet.

www.puurtherapie.nl|Hans en Sandra Bolte|Beethovenlaan 226|Nijverdal|0548850993

Te vinden naast rijschool Kleine Jan

Wordt NU een vrijwilliger info@vvn-hellendoorn.nl

www.vvn-hellendoorn.nl

0548 - 549 328 info@hookedseafood.nl www.hookedseafood.nl


>> iNterview

Arnaud Harmsen:

Het is fijn bij ZINiN! De medewerkers van ZINiN kennen en

Als Ajax verliest: zo mak als een lammetje!

waarderen hem allemaal, deze liefhebber van

Zijn vaste ZINiN begeleidster Femke Fikken deelt

PSV en Tim Knol, die gek is op grapjes maken:

samen met Arnaud zijn werkzaamheden in en trekt

Arnaud Harmsen. In 2012 kwam hij bij ZINiN

veel met hem op. ‘s Morgens zet hij trouw om half

werken onder begeleiding van Aveleijn, een

elf de koffie klaar voor zijn collega’s en schenkt voor

stichting die mensen met een licht

iedereen een kopje in. En dan begint het! Dan vliegen

verstandelijke beperking ondersteunt.

de grapjes en plagerijtjes tussen de mannelijke collega’s over tafel en moet Arnaud zijn favoriete cluppie

‘Ik zou eerst twee maanden op proef, maar dat hoef-

PSV met hand en tand verdedigen tegenover zijn Ajax

de eigenlijk helemaal niet. Het beviel gewoon meteen

minnende collega’s. ‘Maar als Ajax verloren heeft, zijn

goed’, vertelt Arnaud. Zijn vaste Aveleijn jobcoach

ze zo mak als een lammetje’, gniffelt Arnaud, die zelf

Margreet Hilberink knikt instemmend. ‘Ik vind mijn

twee keer in de week bij SVZW in Wierden voetbalt,

werk erg leuk en doe van alles. Van de kassa’s tellen

één keer om te trainen, één keer voor de wedstrijd.

tot de bestellingen opruimen en van posters plakken tot onderhoud van de koffiemachines’, vertelt Arnaud

Secuur en punctueel

enthousiast, die via via bij ZINiN binnenkwam, nadat

Belangrijk voor Arnaud is dat hij vaste werkzaam-

hij zijn opleiding Voortgezet Speciaal Onderwijs had

heden heeft en vaste aanspreekpunten. Daar wordt

afgesloten.

binnen ZINiN dan ook ruim voor gezorgd, zodat hij daar op een goede en gestructureerde wijze zijn werk kan doen, want hij is secuur en punctueel. ‘Het is voor mensen zoals Arnaud belangrijk dat ze mee kunnen doen in de maatschappij en gewaardeerd worden. Wat dat betreft zit hij bij ZINiN goed, daar zorgen ze goed voor hem’, aldus Margreet. ZINiN 19


Dangremond timmerwerken

nieuwbouw/verbouw/onderhoud/renovatie T. 0620223714 E. info@dangremondtimmerwerken.nl

R ENSEN

erste e t e H k espre g s e i ! adv gratis d j i t l is a

Alles onder één dak voor uw gemak

VERHUISPLANNEN? Informeer naar onze aantrekkelijke verkoopvoorwaarden. Nu met gratis verkoopstyling MAKELAARDIJ | VERZEKERINGEN | REGIOBANK | HYPOTHEKEN Grotestraat 11

|

7443 BA Nijverdal

|

0548 - 636440

|

www.rensen.nl


>> Uut iN Helder’n

Rondje Hellendoorn – Nijverdal:

10 kilometer variatie!

TE M P

0,4

1,1

F50

0,5

F52

0,2

0,2

GG

F58

2 0,2

1,1

MK

ERELAAN N CHE

TWEG AR

F63

RU

G44

GROENE MAL E VE RSB

0,2

0,

2

0,4

SH

EG EKW

G54 WIE RDE NS EST R A

1,2 0,2

AN

e

GROTES TRA AT

G48

gg

0,3

Re

G58

1,6

WE G

en

G50 0,2

F96

G38

S CH

E RG

dd

0,8

FDDIJK

AA N I DL

Mi

0,7

0,1

G08

IJKE HOO

F78 0,7

0,5

F95

RDEL

2,6 F39

F62

1,5

NOO

Hulsen

TA

1,1

F61 0,2

D U I V ECATEL A A N

0,2

AN

5

NS

1,0

E28 NNING K PE

0,3 LLE

ing

G45

G46

G47 G49

F67

CO

0,

DE JO

0,

1,4

F65

1,0

F59

F660 ,2

0,1

F60

3,8

LT WEG

H EL

1,4

0,3

bel tsleid

ID RU

N I N A B E RL A

0,8

Sc hadden

0,6

F68

F64

EG

0,4

0,2

EW

0,5

RE

HELLENDOORN

F57

OV

G05

0,7

3

1,

S C H A R L E BE

ERW

F56 F55

ATER

KALVENHAAR

F54

WEG

F69

F53

1,1

0,2

F51

3,4

VISSCHEBELT

1,0

0,4

1,1

E LWEG

G17

V E EN W E G

AT

korten naar alle afstanden, maar

aan te trekken, te gaan genieten van de herfstgeuren en de prachtige

ook te beginnen op elk gewenst

kleuren. Tijd om dwars door de ritselende bladeren een ‘Rondje Hellen-

punt. Ook zijn op diverse start- en/

doorn – Nijverdal’ te gaan doen. Maar liefst 10 kilometer de prachtige

of eindpunten voldoende parkeer-

omgeving doorkruisen, langs de Regge, dwars door de Groene Mal, het

gelegenheden.

SM

wandelnetwerk Twente en is in te

G77 Dat is de tijd om je wandelschoenen van de bomen zullen dwarrelen. F89 2

0,2

G76 F97 I D S verkleuren en Het duurt niet lang meer voordat de0,2bladeren G75 gaan G59 W

0,5

EG

K ER KS T R A A T

BOO

0,

MC A

TE W

EG

Doktersbos en langs de Visschebelt Kalvenhaar. Een wandelwalhalla, waar je prima uit de voeten kunt, een wandelroute met pit!

Kortom, een heerlijke wandeling voor een herfstige middag.

Deze nieuwe wandelroute kan

Langs de Oale Grieze in het dorp

Rondje Hellendoorn-Nijverdal is

zeker gevarieerd genoemd wor-

Hellendoorn wandelt u verder tus-

samengesteld door het Toeristisch

den, want u wandelt ook door

sen de weilanden door en komt u

Bureau Hellendoorn en is verkrijg-

de dorpskernen van Nijverdal en

bij de Regge uit. In de Groene Mal

baar bij de Tourist Info in Nijverdal

Hellendoorn, waar voldoende

kunt u even rustig de tijd nemen

en Hellendoorn.

gelegenheid is om ook de innerlij-

om te genieten van het water, de

ke mens te versterken tijdens een

dieren en fauna. Op de Jipkesbelt

Toeristisch Bureau Hellendoorn is niet

koffie- of een lunchstop. Voel u

ervaart u de intense rust en kunt u

aansprakelijk voor evt. wegomleidingen etc. en

welkom bij de authentieke horeca-

even helemaal ontspannen.

heeft deze route met veel zorg samengesteld.

gelegenheden.

Deze route is afgeleid van het ZINiN 21


1 SPEELGOEDARTIKEL BIJ INLEVERING BON VOOR 25% KORTING

20 019 | 20 seizoen 2

Grotestraat 139, 7443 BE Nijverdal | 0548-61 19 16 / 06-53 15 96 76

hermanpoorterman.nl HPoorterman_adv. MDH ZINiN Magazine voorjaar 2019.indd 1

Dorpsstraat 53, 7447 CN Hellendoorn Tel. 06-46250326 | www.vx.nl/geratromp

Dorpsstraat53, 53, 7447 7447 CN Dorpsstraat CNHellendoorn Hellendoorn Tel. 06-46250326 | www.vx.nl/geratromp Tel. 06-46250326 | www.vx.nl/geratromp

11-04-19 13:01

Automaat, vanaf 2020 100% Elektrisch!

www.harrykleinjan.nl

U kunt bij ons terecht voor: reguliere fysiotherapie | kinderfysiotherapie kinderbekkenfysiotherapie | bekkenfysiotherapie manuele therapie- craniofasciale therapie oncologische fysiotherapie | oedeemtherapie geriatrische fysiotherapie | dry needling | fascia integratie therapie | psychomotore therapie. Vestigingen: Kuperserf 4-12 | 7443 HC Nijverdal | 0548-616687 • Grotestraat 42 | 7443 BJ Nijverdal | 0548-612459 Mensinkweg 41a | 7442 TA Nijverdal | 0548-612459 • Molenstraat 46a | 7683 VG Den Ham | 0546-671330 info@fysiosterk.nl | www.fysiosterk.nl | Facebook: FysioSterk


>> iNterview

Peter van Hagen wil nog jaren mee bij ZINiN Er is duidelijk sprake van beroepsdeformatie: als

ruimte staat bij veel artiesten bekend om zijn sfeer

hij naar een concert gaat, kijkt ZINiN techniek-

en de aankleding. Oosterse lampen, foto’s, een rijtje

vrijwilliger Peter van Hagen eerst naar de lam-

oude bioscoopstoelen Maar vooral de frituurpan is

pen en de decors. ‘Opgelopen bij ZINiN’, vertelt

spraakmakend met zijn pruttelende kroketten en fri-

hij vanachter zijn kopje koffie in de foyer. ‘Toch

kandellen. ‘Dat biertje en kroketje na maakt het altijd

altijd even vergelijken met ZINiN’, lacht hij.

net even af, dat hoort echt bij ZINiN’.

Leuk contact met artiesten

Lekker buffelen

Na een loopbaan bij IBM en veel verhuizen kwam hij

Zo maakte Peter kennis met Van der Laan en Woe,

in Nijverdal terecht. ‘Ik werkte niet meer, maar wilde

Ruben Hein, Freek de Jonge en vele anderen, waar-

wel ‘inburgeren’. In een oproep van ZINiN zag ik dat

door hij ook geïnteresseerd raakte in voorstellingen

zij techniekvrijwilligers zochten, dat leek me wel wat’.

die hij anders nooit zou bezoeken. ‘Laatst ben ik naar

Sindsdien is hij regelmatig achter de schermen te vin-

The Clarks geweest in het Openluchttheater, een be-

den. ‘Heel bijzonder om te zien hoe decors in elkaar

levenis. Nooit verwacht dat dat zo leuk zou zijn’. Soms

zitten en hoe de artiesten zelf zijn’. Dat contact met

is het flink aanpoten voor de technici, maar dat vindt

artiesten stelt hij op prijs. ‘Stef Bos is een vaste gast

Peter juist fijn. ‘Ik houd wel van een beetje buffelen,

bij ZINiN, leuke laagdrempelige man’, weet Peter. ‘Hij

handen uit de mouwen. Wat mij betreft ga ik nog

drinkt na de voorstelling altijd even een biertje mee,

jaren mee bij ZINiN. Iedere voorstelling is weer een

leuke gesprekken’. Want de keuken bij de techniek-

bijzondere ervaring’. ZINiN 23


WWW.RWTUINEN.NL

0548 - 54 62 15

JEANNETTE’S HAA JEANNETTE’S HAARMODE

In onze winkel Dames & staan mensen met JEANNETTE’S JEANNETTE’S HAARMODE Dames HAARMODE &Herenkapsalon een verstandelijke JEANNETTE’S HAARMODE Herenkapsalon beperkingJEANNETTE’S die werken HAARMODE In onze winkel enmet producten maken! staan mensen

Dames Dames & & Herenkapsalon Herenkapsalon

een verstandelijke Dames &JEANNETTES’S HAARMODE JEANNETTES’S HAARM In onze winkel staan mensendie met een beperking werken Dames & 7447 Hellendoorn Tel Smidsstraat 2 7447Smidsstraat CJ Hellendoorn2Tel: 0548CJ - 65 43 42 Herenkapsalon verstandelijke beperking die werken en producten maken! Willem-Alexanderstraat 5b, 7447 MA Nijverdal Herenkapsalon www.jeannetteshaarmode.nl www.jeannetteshaar en producten maken! 088 430 6465

info@hebbedingennijverdal.nl Willem-Alexanderstraat 5b, 7447 MA Nijverdal JEANNETTES’S JEANNETTES’S HAARMODE HAARMODE JEANNETTES’S HAARMODE 088www.hebbedingennijverdal.nl 430 6465 HAARMODE Smidsstraat Smidsstraat 2 7447 CJSmidsstraat 2Hellendoorn 7447 CJJEANNETTES’S Hellendoorn Tel: 0548 Tel: - 65 0548 43 Tel: 42- 65 43 -42 2 7447 CJ Hellendoorn 0548 65 43 42 info@hebbedingennijverdal.nl Smidsstraat 2 7447 CJ Hellendoorn Tel: 0548 - 65 43 42 www.hebbedingennijverdal.nl www.jeannetteshaarmode.nl www.jeannetteshaarmode.nl www.jeannetteshaarmode.nl www.jeannetteshaarmode.nl


>> iNterview

Het nieuwe centrum van Nijverdal komt helemaal tot zijn recht tijdens Kunstvoer! Let op, want zo veel leuks kan schade toebrengen aan je belevingskader.

Het nieuwe centrum van Nijverdal komt

helemaal tot zijn recht tijdens Muzikanten Rob enKunstvoer! Dylan Let op, want zo veel leuks kan schade onderweg naar muzikale toebrengen aan je belevingskader. carrière

Gitarist Dylan Rada (16) en drummer Rob van

Op weg naar het conservatorium

der Linde (15) vormen sinds enige tijd een brui-

Bij beide met een aantal jaren les op de teller, blijkt

sende muzikale match. Op een zomerse zater-

al snel dat hun doel een muziekcarrière is en zowel

dag daagden ze elkaar uit tijdens een jamsessie

Dylan als Rob willen naar het conservatorium. Hun

en dat klikte. En hoe, was te horen tijdens hun

basis op de Pop Rock Factory is daarbij een steuntje

optreden. De vonken vlogen eraf, tijdens Inge-

in de rug. ‘Ik ben blij dat ik al die jaren drumles heb

nium’s Open Mic van ZINiN. Metal, rock, 80’ties,

gevolgd, nu heb ik een goede basis’. Ook Dylan deelt

you name it!

die mening, die gek is op heavy metal. ‘Vroeger vond ik metal maar niets, maar sinds ik op les zit zie ik dat

Podiumervaring

wel als een uitdaging om dat te spelen. Met name de

Via musicus Jan Niewold, waar Dylan les van heeft,

muziek van AC/DC spreekt me aan’, lacht hij.

kwamen ze bij elkaar. ‘Mijn vader kent Jan van de voetbal en hij wist dat Dylan op zoek was naar een

Netwerk

drummer. Onze eerste jamsessie was supercool’,

‘Die twee avonden dat we optraden bij ZINiN, daar

vertelt Rob. Tweemaal traden ze op tijdens Open Mic,

hebben we echt wat aan gehad. We willen een band

laaiend enthousiast zijn ze. ‘Te gek hoor. Podiumerva-

met een bassist en pianist en die hebben we nu waar-

ring, sfeer proeven’, merkt Dylan op.

schijnlijk gevonden. Nu zoeken we nog een zanger/ zangeres. Misschien dat er iemand is die dat wel wat lijkt’, sluiten de mannen hun verhaal af. Wie zich geroepen voelt, kan zich bij ZINiN melden via talent@zinin.com. ZINiN 25


7442 CH Tel.: 0548 info@aut

Payrolling | Uitzenden | Detacheren | Werving & Selectie |

Payrolling

Forum Personeel is een lokaal uitzendbureau in Nijverdal. Wij bieden onze diensten aan op het gebiedt van: Payrolling; Uitzenden; Detacheren; Werving & Selectie binnen alle sectoren van de arbeidsmarkt.

Werkgevers

Werkzoekende

AUTOBEDRIJF NEKKERS ✔ Onderhoud ✔ Reparatie

✔ APK ✔ Airco service

www.autobedrijfnekkers.nl

www.facebook.com/autobedrijfnekkers

Bij bedrijven is de loonadministratie een veel voorkomend probleem. Hierbij kan worden gedacht aan verzekeringen, wetgevingen, pensioen, verloningen etc. Dé oplossing voor al uw problemen is PAYROLLING. Wat houdt payrolling voor u in? Waar moet u aan denken bij de term payroll? Hierbij werft en selecteert u zelf uw personeel, maar neemt Forum Personeel in Overijssel ze in dienst. Payroll is een uitstekende optie voor wie zelf de selectie van personeel in handen wil houden, maar niet zit te wachten op vast personeel. Ideaal voor u als mkb’er, u blijft flexibel. Of u nou een kapper, schildersbedrijf, camping, horecabedrijf, dienstverlenende organisatie of iets anders runt... payroll biedt uitkomst.

Forum Personeel is van alle markten thuis. Als uitzendbureau bemiddelen wij in verschillende takken van de arbeidsmarkt. Elk bedrijf heeft wensen die passen bij de vacature. Graag gaan wij met u aan tafel om samen een geschikt profiel samen te stellen. Vervolgens zullen wij de kandidaten uitnodigen voor een gesprek. Na een grondige selectie, laten wij een select aantal sollicitanten bij u op gesprek komen. Tijdens de gehele sollicitatie procedure wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Wanneer u opzoek bent naar de geschikte kandidaat voor de vacature in uw bedrijf, laat het team van Forum Personeel voor u de taken uit handen nemen. Dankzij onze jarenlange ervaring, netwerken, en specialisme weten wij voor u de juiste kandidaat te vinden.

Wanneer u als werkzoekende graag snel weer aan de slag wilt ben je bij Forum Personeel aan het juiste adres. Forum Personeel heeft een groot netwerk opgebouwd en heeft een ruime en brede kennis van verschillende branches. Wij kijken echter verder dan alleen het uitzenden. Onze aanpak hierin is uniek binnen de uitzendbranche! Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Zit er niet direct een passende vacature voor u bij? Stuur dan een open sollicitatie. Zodra er een match is nemen wij direct contact met u op. Schrijft u zich dan direct in op onze website of op de vestiging.

Nijverheidsweg 15B 7442 CH Nijverdal

Tel.: 0548 - 62 44 88 info@autobedrijfnekkers.nl

Benieuwd wat Forum Personeel voor u kan betekenen? Of wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op. U kunt ook een afspraak maken, wij komen graag bij u langs!

WWW.FORUM-PERSONEEL.NL INFO@FORUM-PERSONEEL.NL | 0548 - 61 01 80

Lunch / Borrel / Diner / feesten / Evenets / Zakelijk

Bistro de Oale Ste Holterweg 116, 7441 DK Nijverdal info@oaleste.nl 0548 - 622478 wwww.oaleste.nl

Makelaars & Beëdigd Taxateurs

Smidsweg 51 Nijverdal 0548 - 61 28 61 www.piksen.com

Alles voor u !

Advies / 3D-Design / Concepten / 3D-visualisties info@ctrldesign.nl www.ctrldesign.nl

3D-printing / 3D-printing design / 3D-printing filament info@byctrldesign.nl www.byctrldesign.nl


>> Prikbord

k e o B s! on

Met het talentenprogramma Ingenium hebben wij al een groot aantal talentvolle bandjes, zangers en zangeressen begeleid bij de eerste stappen in de muziekwereld en op het podium. Ben je op zoek naar een leuke band of zanger/zangeres of wil je talentvolle muzikanten ook een podium bieden? Check dan snel hieronder de oproepjes van onze Ingenium-muzikanten.

The Young President

TwentyFive

Wij zijn The Young President. We zijn een

Wij zijn TwentyFive coverband. Een band met veel

6-koppige band en spelen met name soul, blues en

passie en energie, wat vanaf het podium bij het

pop, maar we kunnen ook flink rocken. Mocht je

publiek terecht komt. Sinds 2014 zijn wij actief op

nou een leuke band zoeken voor een feestje of een

allerlei podia, theaters, kroegen, tentfeesten en

andere gelegenheid, dan kun je ons boeken via

festivals. De huidige formatie bestaat uit: Emma

www.gigstarter.nl/theyoungpresident.

(zang/toetsen), Gerjan (zang/gitaar), Jochem (basgitaar), Daniel (lead-gitaar) en Tim (drums).

Perpetual Motion

Tijdens onze show nemen we je mee in een reis door de muziekwereld. Van de ‘golden oldies’ tot

Wij zijn Perpetual Motion en zijn een

en met nu: alles komt voorbij. Dit wordt gecombi-

tweemans-formatie bestaande uit Rob van der

neerd met knallende medleys van verschillende

Linde (drums) en Dylan Rada (gitaar). We spelen

genres. De formule voor een succesvol feest!

80’s hardrock en metal cover. Je kunt ons boeken door contact op te nemen via onze Instagram-

Ben je op zoek naar een avondvullend programma

pagina @_perpetualmotion_.

voor jouw feest of festival? Neem contact met ons op via twentyfiveband@outlook.com of via

Leonie en Daniek

06-81243013.

Wij zijn Leonie en Daniek. Wij houden van muziek en daarom zingen en spelen we graag samen. We spelen vooral eigen nummers, maar zijn ook in voor een paar covers. Wil je meer informatie? Wij zijn te bereiken via daniek.vliek@gmail.com. ZINiN 27


UW TOTAAL LEVERANCIER OP FIETS GEBIED, o.a. dealer van Kalkhoff, Flyer, MultiCycle, Cortina, Alpina

eenlnenn l a fh fahlaale

a h Bij BijBaBijfijaafh

bestelling uw Bij uw bestelling Bij bestelling uw Bijuw bestelling Bij krijgt uu krijgtukrijgt u krijgt één medium éénmedium Bij inlevering medium één traditional van één medium Bij inlevering traditional flyer Bijdeze inlevering pizza traditional van pizza** traditional deze flyer van * pizza deze flyer Gratis

pizza *

Gratis

* Bij een minimale besteding van € 6,95 * Bij een minimale besteding van € 6,95

Gratis

* Bij een minimale besteding van € 6,95

Aanbieding is per stuk. Niet i.c.m. andere aanbiedingen. Het toevoegen of wijziging van ingredienten kan extra kosten met zich meebrengen . geldig t/m 15 -12-2016 Aanbieding is per stuk. Niet i.c.m. andere aanbiedingen. Het toevoegen of wijziging van ingredienten kan extra kosten met zich meebrengen . geldig t/m 15 -12-2016

RIJWIELSPECIALIST | WWW.AANSTOOT-FIETSEN.NL * Bij een minimale besteding RIJSSENSESTRAAT 111 7441 AA NIJVERDAL TEL.: 0548-612717

van € 6,95

Aanbieding is per stuk. Niet i.c.m. andere aanbiedingen. Het toevoegen of wijziging van ingredienten kan extra kosten met zich meebrengen . geldig t/m 15 -12-2016

Aanbieding is per stuk. Niet i.c.m. andere aanbiedingen. Het toevoegen of wijziging van ingredienten kan extra kosten met zich meebrengen . geldig t/m 15 -12-2016

VIP behandeling bij úw tandarts in Heeten Preventie en behoud van het eigen gebit staat voorop bij het team van Tandarts Heeten. “Mijn motto is zo lang mogelijk de eigen tanden en kiezen te behouden.” vertelt Cees Nelis. Naast een tandheelkundige controle wordt ook tandsteen verwijderd. Dit valt onder de Voorlichting Interventie Preventie (VIP) behandeling. “Iedereen loopt met een frisse mond de deur uit”.

Tandartspraktijk Heeten

Uilenbroekstraat 2

Door de preventieassistent wordt advies gegeven over goede gebitsverzorging om daarmee uit te leggen wat een gezonde mond is. Sommige mensen moeten er nog een beetje aan wennen dat het verwijderen van tandsteen bij een bezoek aan de tandarts er gewoon bijhoort. “Het is voor ons net zo normaal als 2x per dag poetsen en maakt onderdeel uit van goede gebitsverzorging,” aldus preventieassistente Hetty.

8111 BD

Heeten

0572-214020

Er ontstaat bijna altijd wel wat tandsteen, met name tussen de tanden en kiezen. Samen met de preventieassistentes zorgt Cees Nelis voor uw persoonlijke behandeling. De praktijk wordt gekenmerkt door zijn ‘open’ karakter, is goed uitgerust met de modernste apparatuur en er is rekening gehouden met minder validen.

info@tandar tsheeten.nl

www.tandar tsheeten.nl

INTERIEURSPECIALIST DEDE INTERIEURSPECIALIST

ERIEURSPECIALIST BEHANG | GORDIJNEN | HARDE & ZACHTE VLOEREN DE INTERIEURSPECIALIST RAAMDECORATIE | HORREN | SHUTTERS | BUITENZONWERING GORDIJNEN | HARDE & ZACHTE VLOEREN RIEURSPECIALIST BEHANG | GORDIJNEN | HARDE & ZACHTE VLOEREN E | HORREN | SHUTTERS | BUITENZONWERING BEHANG | GORDIJNEN | HARDE & ZACHTE VLOEREN RAAMDECORATIE | HORREN | SHUTTERS | BUITENZONWERING

DE INTERIEURSPECIALIST RAAMDECORATIE | HORREN | SHUTTERS | BUITENZONWERING inlevering RDIJNEN | HARDE & ZACHTE VLOEREN tegen BEHANG | GORDIJNEN | HARDE & ZACHTE VLOEREN on krijgt HORREN | SHUTTERS | BUITENZONWERING RAAMDECORATIE | HORREN | SHUTTERS | BUITENZONWERING van deze b o op van u bij aank aas, een s tuk k s terd honing mo GRATIS d ille saus


Biemolts Hairfashion Professionaliteit voor een leuke prijs!

Reparaties Smartphones Tablets Adres: Meestermanstraat 10 Postcode: 7443sc Nijverdal Telefoon: 0612225537 biemoltshairfashion@hotmail.com

www. facebook.com/BiemoltsHairfashion

Hetty Nijmeijer 06-42471033 Email: info@balans-coaching.nl www.balans-coaching.nl

Wij staan elke woensdag van 11.00 - 18.00 uur in de wijk Noetsele

Nu ook elke zaterdag op de markt in Nijverdal!

Abonnementen Accessoires www.reparo.nl

Industrieweg 7 7461AA Rijssen


>> iNterview

Vernieuwd Sport- en Cultuur Festival trapte seizoen af ‘De gemeente Hellendoorn is een gemeente om

editie meedenken over de inhoud. ‘Op 27 mei kwa-

trots op te zijn’. Dat zegt René Nijhof, coördinator

men ongeveer 60 vertegenwoordigers naar onze

Sport & Bewegen van de gemeente Hellendoorn,

informatiebijeenkomst in de ZINiN Theaterfoyer en

waarbij hij doelt op de grote diversiteit in aanbod

zij hebben allerlei ideeën aangedragen, waar we mee

van sport en cultuur. En om die bewering kracht

aan het werk zijn gegaan. Het voelde goed dat de

bij te zetten heeft hij, samen met ZINiN medewer-

deelnemers mee konden denken over de presentatie

ker cultuur Janneke Meijer de aloude vertrouwde

en promotie van het aanbod. Door deze eigen inbreng

Sport- en Cultuurmarkt een boost gegeven, waar-

kreeg het festival toch een beetje een ander gezicht’,

door het centrum op zaterdag 7 september nog

vertelt Janneke. Ook nieuw is dat het evenement werd

aantrekkelijker werd dan het al was. Het Sport- en

verplaatst van juni naar september en zo de aftrap

Cultuur Festival is een evenement waarbij sport-

van het nieuwe sport- en cultuurseizoen vormde. ‘Een

en cultuurorganisaties zich presenteren en de

soort Uitmarkt, maar dan in Nijverdal. Een mooie mix

kans krijgen om de bezoekers te inspireren om

van sport en cultuur met een grote verscheidenheid.

actief mee te gaan doen.

Er waren demonstraties, optredens en er liepen bijzondere figuren door het centrum, die inspireerden.

Nieuwe naam, frisse inhoud

Echt een festival’. Janneke en René weten het zeker:

De naam van het evenement is aangepast naar

‘Het is nu echt een evenement van de mensen zelf.

Sport- en Cultuur Festival en meer toegesneden op

Zelf meedenken, organiseren en uitvoeren. Samen je

de beleving. Ook mogen de deelnemers sinds deze

passie delen’.


Bijzonder was ook de samenwerking met Bruisend

len en versterken’, aldus René. Tijd om gelijkgestemde

Nijverdal, dat in dezelfde periode een groot aantal

zielen te ontmoeten, kennis uit te wisselen en passies

activiteiten organiseerde in het centrum van Nijver-

met elkaar te delen. ‘René denkt hardop. ‘Weet je,

dal. ‘We denken dat deze twee evenementen elkaar

gemeente Hellendoorn is groot genoeg om wat te

versterken waardoor er nog meer bezoekers naar het

kunnen en net klein genoeg om nog dingen te kunnen

centrum trekken’, aldus Janneke. ‘Zo’n divers aanbod

veranderen. Dat is wat we graag willen bereiken!’

lokt meer mensen en daar doen we het voor’. Wat was er te zien? Aanvullen, verbroederen en elkaar versterken

Echt veel variatie! Dat was het motto van de organisa-

‘Het vernieuwde centrum leent zich uitstekend voor

toren. Zo ging er een wielerwedstrijd in het centrum

een dergelijk festival’, vertelt René. ‘Het festival is

van start. Commerciële sporters luisterden het festival

uitgebreid naar het Keizerserf en de Willem Alexan-

op, evenals iemand die honden traint. De CultuurCa-

derstraat en dus is het evenement groter met een nog

ravaan werd bemand en inspireerde de bezoekers om

breder aanbod’, vult Janneke aan.

iets met cultuur te gaan doen. En dat alles werd aan

Op het festival mogen sport – en cultuurorganisaties

elkaar gepraat door Jaap Harmsen, de Cultuurburge-

zich laten zien en kunnen bezoekers uitvinden hoe je

meester in de gemeente Hellendoorn.

je vrije tijd op een waardevolle manier in kunt vullen. ‘Op zo’n festival komt het allemaal samen. Het laat zien dat sport en cultuur verbroederen, elkaar aanvulZINiN 31


Erik Kampman Penningkruid 42 7443 MG Nijverdal

06-34836267 kampmanvoegwerken@hotmail.com

0548 - 62 00 50

Kun jij reanimeren?

Red levens in jouw buurt. Meld je aan op hartstichting.nl/reanimatie

Almelo - 0546 726 888 Rijssen - 0548 522 532 Nijverdal - 0548 615 904


>> iNbeeld

Sport- en Cultuur Festival

ZINiN 33


Minder stress Meer rust Meer inzicht Leer mediteren en leven met www.zen.nl/nijverdal aandacht Ga naar:

Als Nijverdalse aannemer in hart en nieren zijn we altijd bezig met waar we goed in zijn. Bouwen. Zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie. Van complete woning tot schuur, veranda, dakkapel of erker. Uiteraard alles geheel naar uw wens. Met ons vakmanschap durven wij alles aan, met plezier. Ongeacht omvang of complexiteit. Onderscheidend, met oog voor detail en omgeving.

CONTACT

T (0548) 623 940 E info@gewoonbouwen.nl

www.gewoonbouwen.nl


>> Sponsor uitgelicht

Grolsch is gek op muziek en film. Op film maken en film kijken. Wij houden ervan. Van kunst en vliegwerk. Van op pad gaan en een eigen pad kiezen. Ook kunstenaars volgen hun eigen pad. Ook al is het niet altijd makkelijk als kunstenaar, er is karakter nodig om kunst te kunnen creëren. Dat past goed bij Grolsch, een karaktervol bier. Daarom sponsoren wij ZINiN: een unieke plek waar theater, muziek en film elkaar kruizen - een ware tentoonstelling van karakter. En bij deze uniek plek horen onze Proeverij bieren. Al sinds een aantal jaar brengen wij in het Proeverij

grote schaal landelijk worden uitgebracht. Voorbeel-

programma verschillende speciaalbieren uit. Deze

den van bieren die de supermarkt hebben bereikt zijn

Proeverij bieren zijn slechts tijdelijk verkrijgbaar in

de Weizen-IPA, Session IPA, Saison, Kruidige Tripel en

geselecteerde horecazaken door het hele land, de

Klassieke blond. De laatste twee in dit rijtje zijn ver-

zogenaamde Proeverij Cafés. Sinds de start van het

krijgbaar in onze iconische bruine beugelfles.

Proeverij programma, in september 2017, zijn er al twaalf verschillende bieren uitgebracht. Mede door

Vier nieuwe bieren in 2019

reacties van enthousiaste bierliefhebbers zijn vijf van

Dit jaar werd afgetrapt met de Grolsch Winterkoning,

deze bieren al verkrijgbaar in de supermarkt.

een donker bier gebrouwen met eikenhoutensnippers. Het tweede bier is Grolsch Zomerzon, een bier

Meesterbrouwer Marc Janssen aan het woord

waarbij de brouwer de zomer in het hoofd had. Wat

In de Grolsch Proefbrouwerij werkt onder andere

het derde en het vierde bier gaat worden, houdt

Meesterbrouwer Marc Janssen dagelijks aan nieu-

Meesterbrouwer Marc Janssen nog even geheim. “Ik

we bieren. Deze bieren worden op beperkte schaal

ben bezig met nog twee uiteenlopende stijlen, waarbij

uitgebracht in geselecteerde horeca gelegenheden,

één van de twee nu al mijn persoonlijke favoriet gaat

de zogenaamde Proeverij Cafés. Grand Café Toi Toi

worden”, aldus de trotse Meesterbrouwer.

- naast het ZINiN Theater - is zo’n café. In de cafés vragen wij naar de mening van bierliefhebbers over

Via www.grolsch.nl/proeverij kunt u in de gaten

het bier, waarmee zij medebepalen welke bieren op

houden welke bieren het worden. ZINiN 35


Bekijk snel ons

>> Filmhuis

nieuwste aanbod!

DIRTY GOD

APOLLO 11

DI | 1 OKT 2019 | 20.00 UUR

DI | 15 OKT 2019 | 20.00 UUR

PAVAROTTI

BLINDED BY THE LIGHT

THE GOLDFINCH

DI | 29 OKT 2019 | 20.00 UUR

DI | 12 NOV 2019 | 20.00 UUR

DI | 26 NOV 2019 | 20.00 UUR

NOUS FINIRONS ENSEMBLE

WERK OHNE AUTOR

MI VIDA

DI | 10 DEC 2019 | 20.00 UUR

DI | 7 JAN 2020 | 20.00 UUR

DI | 21 JAN 2020 | 20.00 UUR

Ons Filmhuis heeft inmiddels een echte vaste plaats ingenomen binnen ZINiN. Maar ook bij een groot aantal vaste gasten die er een echt avondje uit van maken. Zij bezoeken met groot plezier en enthousiasme onze filmhuisfilms. Dit is ons nieuwe aanbod!

ZINiN 37


Actie! 2 halen 1 betalen Tegen inlevering van deze advertentie.

Subway Nijverdal Alessandro Voltastraat 3, 7442 DM Nijverdal Tel: 0548 870 385

ZET JE AUTO OOK IN DE SCHIJNWERPERS! VOOR EEN PERFECT SCHONE AUTO GA JE NAAR SPLASH CARWASH splashwash.nl

RGMTEGELWERKEN.NL

Seksuologische counseling, deskundigheidsbevordering, training en voorlichting.

WIERDEN

FysioSterk Vanaf 1 januari heeft voorheen Fysiotherapie Kruidenwijk de Praktijk FysioSens overgenomen. Omdat met deze overname onze huidige naam de lading niet meer dekt, heten wij vanaf 1 mei FysioSterk. De naam is gekozen omdat dit ons team symboliseert maar ook het sterk zijn in zoeken naar juiste zorg voor onze patiĂŤnten. Met locaties aan Kuperserf, Grotestraat en Mensinkweg zijn wij vanuit verschillende wijken in Nijverdal bereikbaar. Daarnaast hebben wij locaties in Den Ham, Haarle en Daarle.

www.zorgvoorseksuelegezondheid.nl

therapie/ oncologische fysiotherapie/ oedeemtherapie/ geriatrische fysiotherapie/ dry needling/ fascia integratie therapie/ psychomotore therapie. Voor kinderen hebben wij beweeggroepen zoals de Fitkids, peutergym extra, Tref!, Club Extra, Club Extra Water, Raak, Blijde handjes en specialfit4kids. Voor de volwassen OefenFit, OuderFit, diabetes groep, heup-knie atrose groep, claudiocatioklachten en valpreventie. Voor zwangeren ZwangerFit, ZwangerFit Aqua, ZwangerFit Outdoor en Mindful Zwanger. Ook geven wij babymassage cursussen.

Wij kunnen de volgende competenties aanbieden: fysiotherapie/ kinderfysiotherapie/ kinderbekkenfysiotherapie/ bekkenfysiotherapie/ manuele therapie- craniofasciale

U kunt bij ons terecht voor: reguliere fysiotherapie | kinderfysiotherapie kinderbekkenfysiotherapie | bekkenfysiothera manuele therapie- craniofasciale therapie


>> Verwacht bij ZINema

Binnenkort bij

ZINema! 12 34 56

Met welke films maken wij jou blij? Van welke films hebben wij hoge verwachtingen? Met zorg en aandacht selecteren wij voor jou telkens weer de mooiste, meest romantische, grappigste en ontroerendste films. Bekijk hieronder snel welke films, voor jong en oud, je binnenkort bij ons kunt verwachten!

CHECK Z ININ.CO M VO O R D E ACTUE LE FILMAGE N DA O F DOWNLO AD ONZE ZIN

IN APP

Vanaf 29 september

Vanaf 6 oktober

Vanaf 20 oktober

SHAUN HET SCHAAP: HET RUIMTESCHAAP (NL)

EVEREST: DE JONGE YETI (NL)

Echtscheidingsadvocaat Cato krijgt

WAT IS DAN LIEFDE

Shaun het Schaap is terug en

Het vervolg op de grote

de kans om partner te worden bij

er is een nieuwe buitenaard-

bioscoophit uit 2016 die

een commercieel kantoor waar

se gast op de boerderij. Maak

onthulde wat huisdieren

behoefte is aan verandering. Ze

kennis met Lu-La, ze is een kleine

uitspoken als de baasjes van huis

is idealistisch, ambitieus en niet

dondersteen, nieuwsgierig, maar

zijn. Beleef de avonturen van de

onder de indruk van het old boys

vooral verdwaald. Wanneer er

trouwe terriër Max, de slome

network. Cato vindt dat ouders zich

een buitenaards wezen met

kat Chloe, het dwergkeeshondje

niet zo moeten laten meeslepen

ongelooflijke krachten neerstort

Gidget, mopshond en lady-killer

door hun emoties, maar Gijs gooit

bij de Mossy Bottoms boerderij,

Mel, de knorrige bastaard Duke,

graag wat olie op het vuur en sleept

besluit Shaun het Schaap Lu-La

de onnozele cavia Norbert en het

zijn cliënten naar de rechtbank voor

te helpen en haar naar huis te

schattige maar gestoorde

een ellenlange vechtscheiding. Hoe

begeleiden.

konijntje Sneeuwbal.

ontwikkelt dit zich?

FROZEN 2 (NL) Het vervolg op de met een in 2013 bekroonde animatiefilm ‘Frozen’ komt eraan! Na de gebeurtenissen uit ‘Frozen’ heeft er enige tijd vrede geheerst in het koninkrijk Arendelle. Elsa, Anna, Kristoff en Olaf moeten vervolgens een nieuw avontuur aangaan, waarvoor ze diep de bossen intrekken. Reden van hun vertrek Vanaf 20 november

is om een eeuwenoud mysterie over hun koninkrijk te ontdekken.

MEES KEES IN DE WOLKEN Als een groot schoolfeest nadert is Tobias te verlegen om Hasna mee te vragen. Mees Kees heeft geen tijd om hem helpen, want die probeert angstvallig Marie Louise te ontlopen die hem een ballonvaart cadeau heeft gedaan! Terwijl mevrouw Dreus klas 6B de wals leert dansen voor op het feest, lijkt voor Tobias alles mis te gaan. Kan Mees Kees op Vanaf 11 december

tijd zijn hoogtevrees overwinnen en Tobias redden zodat het feest door kan gaan. ZINiN 39


HUIS VERKOPEN?

Huiswerkbegeleiding Nijverdal Altijd een goed idee!

Agenda 2019

Elke 1 de mae zaterdag v an an 13.00 - d inloopu ur 14.00 u ur

Dinsdag 15 oktober

Info avond HGSW (Hooggevoelig & Strong Willed kinderen)

Heeft er

Dinsdag 5 november

Introductie workshop SOS kinderen en emoties Dinsdag 10 december

Herken de beelddenker in de klas Voor meer info & tickets, zie website.

Ninaberlaan 81 a, 7447 AC Hellendoorn 0548 - 613605, info@v-egmond.nl

V-EGMOND.NL

HUISWERKBEGELEIDING NIJVERDAL.NL

Nijverdal Industrieweg 39 7442 CV | Nijverdal Industrieweg 39 | 0548 7442 CV625 | Nijverdal 810 | 0548 625 810

Nijverdal

Industrieweg 39 7442 CV | Nijverdal 0548 625 810

www.gamma.nl


AGENDA

>> BreinReis Agenda

december

november

oktober

BreinReis

2

Bre󰇮󰇮󰇮󰇮󰇮󰇮󰇮󰇮󰇮󰇮󰇮󰇮󰇮󰇮󰇮󰇮󰇮󰇮󰇮󰇮

Data Soort

Naam

Locatie

Aanvang

Ledenprijs*

Normale prijs

2 2 3 3 7 9 9 10 15 16 18 24 28 29 29 30 30

Inloopspreekuur Studiekring Cursus startles Inloopspreekuur Cursus startles Inloopspreekuur Cursus startles Inloopspreekuur Workshop Studiekring Inloopspreekuur Inloopspreekuur Workshop Cursus startles Inloopspreekuur Studiekring Workshop

Inloopspreekuur Openbaar Vervoer Studiekring 50+ Klik & Tik - 4 lessen (1/4) Inloopspreekuur Solliciteren Italiaans v beginners - 22 lessen (1/22) Digitaal inloopspreekuur Albelli Fotoboek maken - 3 lessen (1/3) Inloopspreekuur Arbeidsrecht Walk & Talk: digitaal solliciteren Studiekring 50+ Inloopmoment belastingtoeslag Inloopspreekuur Arbeidsrecht Poëzie poster illustreren Cursus Word - 6 lessen (1/6) Digitaal inloopspreekuur Studiekring 50+ Creatief Schrijven

ZINiN Bibliotheek Nijverdal ZINiN Bibliotheek Nijverdal ZINiN Bibliotheek Nijverdal ZINiN Bibliotheek Nijverdal ZINiN Bibliotheek Nijverdal ZINiN Bibliotheek Nijverdal ZINiN Bibliotheek Nijverdal ZINiN Bibliotheek Nijverdal ZINiN Bibliotheek Nijverdal ZINiN Bibliotheek Nijverdal ZINiN Bibliotheek Nijverdal ZINiN Bibliotheek Nijverdal ZINiN Bibliotheek Haarle ZINiN Bibliotheek Nijverdal ZINiN Bibliotheek Nijverdal ZINiN Bibliotheek Nijverdal ZINiN Bibliotheek Hellendoorn

10.00 uur 19.30 uur 09.30 uur 16.00 uur 19.00 uur 10.00 uur 19.30 uur 14.00 uur 09.30 uur 19.30 uur 09.00 uur 14.00 uur 19.30 uur 09.30 uur 15.00 uur 19.30 uur 19.30 uur

gratis gratis gratis gratis € 275,00 gratis € 22,50 gratis € 10,00 gratis gratis gratis € 15,00 € 60,00 gratis gratis € 18,00

gratis gratis gratis gratis € 330,00 gratis € 25,00 gratis € 12,50 gratis gratis gratis € 17,50 € 70,00 gratis gratis € 20,00

5 6 7 7 12 13 13 14 20 21 25 26 27 27 28 28 29

Lezing Inloopspreekuur Cursus startles Inloopspreekuur Workshop Inloopspreekuur Studiekring Inloopspreekuur Workshop Cursus Workshop Inloopspreekuur Workshop Studiekring Inloopspreekuur ZINiN Taal Inloopspreekuur

18 Minutenman: Confucius Inloopspreekuur Openbaar Vervoer Digisterker - 4 lessen (1/4) Inloopspreekuur Solliciteren Walk & Talk: LinkedIn Digitaal Inloopspreekuur Studiekring 50+ Inloopspreekuur Arbeidsrecht Werken met Cloud en Dropbox Verdieping in boek & film Creatief Schrijven Digitaal Inloopspreekuur Poëzie poster illustreren Studiekring 50+ Inloopspreekuur Arbeidsrecht Literair Café in De Smidse Inloopmoment belastingtoeslag

ZINiN Theaterfoyer ZINiN Bibliotheek Nijverdal ZINiN Bibliotheek Nijverdal ZINiN Bibliotheek Nijverdal ZINiN Bibliotheek Nijverdal ZINiN Bibliotheek Nijverdal ZINiN Bibliotheek Nijverdal ZINiN Bibliotheek Nijverdal ZINiN Bibliotheek Nijverdal ZINiN Theater ZINiN Bibliotheek Nijverdal ZINiN Bibliotheek Nijverdal ZINiN Bibliotheek Daarle ZINiN Bibliotheek Nijverdal ZINiN Bibliotheek Nijverdal De Smidse ZINiN Bibliotheek Nijverdal

20.00 uur 10.00 uur 09.00 uur 16.00 uur 09.30 uur 10.00 uur 19.30 uur 14.00 uur 09.30 uur 20.00 uur 19.30 uur 15.00 uur 19.30 uur 19.30 uur 14.00 uur 19.45 uur 09.00 uur

€ 5,00 gratis gratis gratis € 10,00 gratis gratis gratis € 7,50 € 10,00 € 18,00 gratis € 15,00 gratis gratis gratis gratis

€ 7,50 gratis gratis gratis € 12,50 gratis gratis gratis € 10,00 € 12,50 € 20,00 gratis € 17,50 gratis gratis gratis gratis

3 4 5 11 11 11 12 20 24

Lezing Inloopspreekuur Inloopspreekuur Inloopspreekuur Workshop Studiekring Inloopspreekuur Inloopspreekuur Inloopspreekuur

18 Minutenman: Heer Gawein Inloopspreekuur Openbaar Vervoer Inloopspreekuur Solliciteren Digitaal inloopspreekuur Workshop Instagram Studiekring 50+ Inloopspreekuur Arbeidsrecht Inloopmoment belastingtoeslag Digitaal inloopspreekuur

ZINiN Theaterfoyer ZINiN Bibliotheek Nijverdal ZINiN Bibliotheek Nijverdal ZINiN Bibliotheek Nijverdal ZINiN Bibliotheek Nijverdal ZINiN Bibliotheek Nijverdal ZINiN Bibliotheek Nijverdal ZINiN Bibliotheek Nijverdal ZINiN Bibliotheek Nijverdal

20.00 uur 10.00 uur 16.00 uur 10.00 uur 19.30 uur 19.30 uur 14.00 uur 09.00 uur 15.00 uur

€ 5,00 gratis gratis gratis € 10,00 gratis gratis gratis gratis

€ 7,50 gratis gratis gratis € 12,50 gratis gratis gratis gratis

*

Ledenprijs: voor leden Bibliotheek en ZINgevers ZINiN 41


Ommerweg 7a • 7447 RA Hell

7447 7447

Ommerweg 7a Ommerweg 7a weg 7a • 7447 RA Hellendoorn • Mob. (06) 52028450 7447 7447 RA RA Hellendoorn Hellendoorn

Ommerweg 7a • 7447

Ommerw Ommerw 7a • 7447 RA Hellendoorn • M 7447 RA Hellen mmerweg 7a 7447 RA Hellen mmerweg 7a orn • Mob. (06) 52028450 Hellendoorn Hellendoorn


>> BreinReis junior Agenda

AGENDA

2

jan

dec

nov

oktober

Hoe vlieg je met een drone?

Bre󰇮󰇮󰇮󰇮󰇮󰇮󰇮󰇮󰇮󰇮󰇮󰇮󰇮󰇮󰇮󰇮󰇮󰇮󰇮󰇮

Data Soort

Naam

Locatie

Aanvang

Prijs

2 7 9 16 23

Workshop Workshop Workshop Workshop Workshop

Knutsel je eigen autootje - Daarle Knutsel je eigen autootje - Daarlerveen Knutsel je eigen autootje - Haarle Beschilder je eigen wandbord Virtual Reality

ZINiN Bibliotheek Daarle ZINiN Bibliotheek Daarlerveen ZINiN Bibliotheek Haarle ZINiN Bibliotheek Nijverdal ZINiN Bibliotheek Nijverdal

14.00 uur 14.30 uur 14.00 uur 14.30 uur 13.00 uur (8-10 jaar) 15.00 (10-12 jaar)

€ 2,50 € 2,50 € 2,50 € 5,00 gratis gratis

24

Workshop

Heksendoorn bij ZINiN Bibliotheek Hellendoorn

26

Workshop

Coderdojo

ZINiN Bibliotheek Hellendoorn 13.30 uur (ronde 1) 15.00 uur (ronde 2) ZINiN Bibliotheek Nijverdal 14.00 uur

6 23

Workshop Workshop

Ontwerp je eigen 3D-minirobot Coderdojo

ZINiN Bibliotheek Haarle ZINiN Bibliotheek Nijverdal

14.30 uur 14.00 uur

€ 5,00 gratis

11

Workshop

Maak je eigen kersttak

Tuincentrum Calkhoven

14.30 uur

€ 5,00

3

Workshop

Techniekmiddag bij ZINiN: drones, 3D-pen en ozobots

ZINiN Bibliotheek Nijverdal

13.00 uur (ronde 1) 14.15 uur (ronde 2)

€ 2,50 € 2,50

Coderdojo: leer zelf programmeren

€ 2,50 € 2,50 gratis

ours c r a p n e e k a a M ! t o b o z o e j r o o v ZINiN 43


breng een bezoek aan uw mondhygiënist! Lach de wereld weer tegemoet, breng een bezoek aan uw mondhygiënist!

Als zelfs de lichtste aanraking Als zelfs de lichtste aanraking uwuwtandvlees al irriteert tandvlees al irriteert… Lach de wereld weer tegemoet, breng een bezoek aan uw mondhygiënist!

Als zelfs de lichtste aanraking uw tandvlees al irriteert… Veel mensen hebben last van snel geïrriteerd of bloedend tandvlees. Lastig. Want daardoor wordt bijvoorbeeld tandenpoetsen een vervelend ritueel.

Veel mensen hebben last van snel geïrriteerd of bloedend tandvlees. Lastig. En juist met goed poetsen houdt u uw gebit en mond schoon en fris.

Veeldan mensen hebben last van sneltandenpoetsen geïrriteerd of bloedend tandvlees. Lastig. Want daardoor wordt bijvoorbeeld een vervelend ritueel. Ga eens naar de mondhygiënist. Dat kan ZONDER verwijsbrief.

Want daardoor wordt bijvoorbeeld tandenpoetsen vervelend ritueel. De mondhygiënist helpt u dan graag omgebit uw tandvlees weerschoon En juist met goed poetsen houdt u uw en een mond en fris. En juist met goed poetsen houdt u uw gebit en mond schoon en fris.

sterk en gezond te maken. Ga dan eens naar de mondhygiënist. Dat kan ZONDER verwijsbrief. Ga dan eens naar de mondhygiënist. Dat kan ZONDER verwijsbrief.

De mondhygiënist helpthelpt u dan graag uwtandvlees tandvlees De mondhygiënist u dan graag om om uw weer weer sterk en gezond te maken. terk en gezond te maken. Kijk op: www.mondhygienevoortman.nl

Kijk op: www.mondhygienevoortman Mondhygiëne praktijk M. Voortman .nl

Rijssensestraat 96 • Nijverdal Kijk op: www .mondhygienevoortman .nl Telefoon: (0548) 61 48 50 Mondhygiënepraktijk M. Voortman Rijssensestraat 96 • Nijverdal Telefoon:praktijk (0548) 61 48Voortman 50 Mondhygiëne M.

Rijssensestraat 96 • Nijverdal Telefoon: (0548) 61 48 50


>> Kidspagina

Wil jij kans maken op gratis kaarten voor de workshop ‘Beschilder je eigen hippe wandbord*’ op woensdag 16 oktober? Het enige wat je hoeft te doen, is onderstaand wandbord zo mooi en origineel mogelijk versieren en inleveren bij één van onze ZINiN bibliotheekfilialen voor donderdag 10 oktober 2019. Naam:

Tel:

Leeftijd:

*Beschilder je eigen hippe wandbord ZINiN Bibliotheek Nijverdal Datum: woensdag 16 oktober 2019 Aanvang: 14:30 uur Geschikt voor: 7-12 jaar oud (met ouders/grootouders) Kom samen met je (groot)ouders jullie eigen porseleinen bord beschilderen. Super hip voor aan de muur in je slaapkamer. En leuk om te doen! Je schildert met echte porseleinverf en krijgt je bordje inclusief ophangsysteem mee naar huis. ZINiN 45


ZONN E B E LD Duurzaam groen sinds 1927

verrassend COMPLEET IN duurzaam GROEN WWW.ZONNEBELD.NL GROENCENTRUM

Boomcateweg 92 7442 BL Nijverdal

T 0548-612513 E info@zonnebeld.nl


>> Kunstfilms

ZINiN maakt werk van grote meesters! ZINema maakt werk van de grote meesters

-E XC LU SI EF BI J-

ZINema

Monet, Picasso, Tintoretto en Van Gogh door

Programma Kunstfilms

nieuwe documentaires op het witte doek te

Water Lilies By Monet: The Magic of Water

brengen. Na de film worden er diverse activitei-

and Light

ten georganiseerd in de bibliotheek zoals

20 oktober 2019

workshops en een mini-expositie, onder het genot van een kopje koffie met krentenwegge. De

Young Picasso

Kunstfilm-serie gaat in op de impressionist

17 november 2019

Monet, de veelzijdige Picasso, de rebelse Tintoretto en de post impressionistische Van

Tintoretto: A Rebel in Venice

Gogh. Daaromheen worden allerlei activiteiten

16 februari 2020

georganiseerd, waarbij de ware kunstliefhebber zijn vingers af zal likken.

Van Gogh & Japan 19 april 2020

Monet Op 20 oktober gaat de serie van start met een kunst-

Programma

markt, een workshop door allround kunstenares Karin

10.00 uur:

inloop

Samsen en wordt en kan men deelnemen aan de work-

10.30 uur:

start film

shop portretfotografie van André Enthoven. De ZINiN

11.15 uur:

pauze

Bibliotheek opent haar deuren en staat geheel in het

11.30 uur:

vervolg tot 12.15 uur

teken van de eerste film: Water Lilies By Monet: The

Daarna activiteiten in de hal en/of foyer /

Magic of Water en Light. Er is een mini-expositie te zien

bibliotheek / Eigen Oogst

en de mooiste kunstboeken liggen op de begane grond op u te wachten.

Entree Film:

Young Picasso

niet leden €9.00 euro / leden €7,50

De tweede film, Young Picasso, is geheel gewijd aan het

Workshop, inclusief koffie met krentenwegge:

werk uit de jonge jaren van Picasso. Ook dan is de biblio-

niet leden €20,00 / leden €17,50

theek geopend en geheel gewijd aan Picasso. Tevens is

Film + workshop:

er dan de gelegenheid om een workshop te volgen bij

niet leden € 29.00 / leden € 25.00

de Nijverdalse kunstschilder Lidwien Rouweler. Na deze activiteiten is er de mogelijkheid om gezamenlijk naar de amateurkunstexpositie in De Smidse te wandelen. ZINiN 47


>> iNterview

Geja Krans

verlaat OTN na dertig jaar lief en leed De loopbaan van Geja Krans als vrijwilliger bij het

er verloederd bijlag. Overwoekerd, een puinhoop’,

Openluchttheater Nijverdal (OTN) duurde maar

peinst Geja in gedachten 30 jaar terug in de tijd. ‘Geen

liefst 30 jaar en raasde langs veel hoogtepunten,

kleedruimte, geen toiletten, geen kiosk, geen banken.

maar schoot ook langs diepe dalen. Toch zijn het

We moesten alles van het begin opbouwen. Er moes-

de hoogtepunten die Geja nog helder voor de

ten vrijwilligers komen en geld. Vooral veel geld. Maar

geest staan, de dieptepunten heeft ze in het ver-

ja, je weet hoe dat gaat. Stukje bij beetje hebben we

leden gedropt. Na dit seizoen zwaait ze af, laat ze

met een fantastische ploeg het theater in die beginja-

haar geliefde openluchttheater achter zich.

ren opgebouwd, totdat in 2002 de stekker eruit ging’. Dat was een pijnlijke ervaring waar ze dan ook liever

‘Ik ben inmiddels 67, mijn zoon emigreert over twee

niet aan terugdenkt. Veel omstandigheden leken zich

jaar naar Canada, mijn dochter woont in Zutphen, tijd

tegen het openluchttheater te keren. De weergoden,

om ook in die buurt een nieuwe stek te gaan zoeken.

samenwerkingsverbanden, de financiën.

Dichter bij de familie wonen’, reageert ze. In het goed bezette openluchttheater speelt ondertussen de 10CC

Samenwerking met ZINiN

coverband en heeft het publiek een prachtige avond.

Zes jaar lang eiste het bos het theater voor zich op en werd het opnieuw toegedekt met groen. ‘Maar toen

Tegenslagen

werd ik benaderd door Chris Funk en Alby Mulder van

‘Dat zag er 30 jaar geleden wel anders uit. Toneelgroep

ZINiN. Alby en Chris zagen brood in samenwerking. Ze

VIOS was al een poos gestopt, waardoor het theater

vonden dat ZINiN en het openluchttheater bij elkaar

ZINiN 48

ZINiN 48


hoorden’, weet Geja nog. De oude groep vrijwilligers

Tijd voor een andere wending

werd opgetrommeld en na maanden keihard werken

Toch drong zich steeds vaker de vraag op, of ze het

kon in de zomer van 2009 het openluchttheater haar

vele werk vol kan houden. ‘Het is veel, heel veel werk

poorten weer openen met een bescheiden program-

om een seizoen goed te laten verlopen. Daarom

mering, die allengs verder groeide naar professionele

hebben we nu drie coördinatoren aangesteld. Als er

voorstellingen. ‘Vorig jaar hadden we De Dijk. We

nu iemand uitvalt, kan een ander het overnemen. Dat

hebben enorm getwijfeld of we dat als groep wel

is een prettige gedachte en zo kan ik het makkelijker

aankonden, maar we hebben de sprong gewaagd. De

loslaten’, denkt ze hardop. Dan komt er nog een late

aankomst van de truck met de apparatuur maakte

klant binnenwandelen en Geja verkoopt nog snel een

het monsterlijk spannend, het was millimeterwerk om

kaartje. Op de vraag hoe erg ze het theater gaat mis-

hem achter het theater te krijgen. Maar de chauf-

sen antwoordt ze met een diepe zucht: ‘Heel erg, maar

feur, de voormalige chauffeur van Normaal, haalde

dat kan niet anders. Het is tijd om een andere wending

zijn neus ervoor op en bleef cool. Hij fikste het en

aan mijn leven te geven. Maar op bezoek komen in

vervolgens was de hele avond een enorme knaller’.

het openluchttheater, dat lijkt me een geweldig idee.

Geja glimt van trots als ze eraan terugdenkt, écht een

Gewoon een voorstelling komen kijken, dat ga ik zeker

onbetwist hoogtepunt in haar loopbaan. ‘Daarnaast

doen’, rondt ze haar verhaal af. Dan verdwijnt ze in het

was het de ultieme test voor onze hele ploeg vrijwilli-

feestgedruis, weer hard aan het werk, zoals ze gewend

gers, we weten nu dat we een dergelijke evenement

is!

aankunnen en dat is tof!’ ZINiN 49


>> Terugblik

Terugblik op Kunstvoer De doelstelling van het KUNSTPLEIN is om mensen kennis

metaal, leer, stof. Kortom voor ieder wat wils. De dag is

te laten maken met diverse vormen van kunst, ze daar

mede dankzij de ons goed gestemde weergoden heel erg

van te laten genieten en zo de huiselijke omgeving even-

goed bezocht. De kunstenaars hebben veel gesprekken

tueel te verfraaien met kunst in welke vorm dan ook. De

gevoerd over wat hen beweegt om hun werk te maken.

mens kan niet zonder kunst, in vrijwel ieder huis kun je

Dit leidde tot leuke gesprekken en soms ook tot verkoop

kunst aantreffen. Soms zelf gemaakt, dan weer gekocht

van kunst of aanmelding voor een cursus. De meeste

op een beurs, galerie, winkel of bij een kunstenaar. Ieder

kunstenaars vinden het ook geweldig om de kennis en

mens wil graag zijn woonomgeving gezellig inrichten en

vaardigheden, die ze vaak door zelfstudie hebben gekre-

KUNST is daarvoor uitermate geschikt. Ieder heeft daarin

gen, over te dragen op anderen. Een geslaagde middag

ook een eigen smaak. Dat maakt het ook dat kunst zo

op de op het Henry Dunantplein en een deel van de

divers is en mooi is om naar de verschillende uitingen te

Willem Alexanderstraat.

kijken. Ieder jaar horen we weer van de kunstenaars hoe geïnDit jaar hebben we voor de tweede keer binnen de orga-

teresseerd het Nijverdalse publiek is en vaak niet alleen

nisatie van KUNSTVOER een KUNSTPLEIN gehouden. Er

maar bij de mooi uitgestalde kramen langs loopt, maar

waren bijna 30 kunstenaars die acte de présence gaven.

ook in gesprek gaan met de kunstenaars.

We proberen daarin kunst op een veelzijdige manier te

Volgend jaar hopen we weer een groot aantal kunste-

brengen. De kunst is van goedkoop tot prijzig te koop.

naars te kunnen begroeten in ons gezellige dorp op

Kunstenaars uit verschillende delen van het land hebben

Tweede Pinksterdag met veel verschillende vormen van

geëxposeerd en ook is er door een aantal kunst aan

kunst.

de man gebracht. De diversiteit was behoorlijk groot: schilderijen met verschillende technieken, houtsnijkunst, keramiek, combinaties van deze kunstuitingen, brons,

René Voorma

ZINiN 51


Ga naar Profile Heuver voor

onderhoud banden, velgen, APK, reparatie en airco.

PROFILE HEUVER NIJVERDAL Energiestraat 8 | T 0548-611950 | profile.nl


>> iNterview

Joop Timmer:

acteur met ontwapenend gevoel voor humor

Al na vijf minuten interviewen blijkt Joop Timmer,

een beetje veel hè? Toen moesten er keuzes gemaakt

acteur van toneelvereniging Nut en Genoegen,

worden en de keuze viel op het acteren. Vond Frits

vlot van de babbel met een ontwapenend gevoel

niet leuk, maar het moest’.

voor humor, vol verhalen. Hij vertelt honderd uit over zijn acteerloopbaan, decorbouw, sketches

Standje van de regisseur

en nog veel meer. ‘Ik ben bij Nut en Genoegen

Datzelfde gevoel voor humor zit hem ook wel eens

gekomen door mijn schoonmoeder. Niet direct

in de weg en meermaals kreeg hij een standje van de

acteren hoor, maar in de decorbouw, samen met

regisseur. ‘Ik kan het soms niet laten om buiten het

Frits Tutert. Mooi was dat. Ik werk graag met mijn

script om een grapje te maken met mijn mede-acteurs

handen’.

of de interactie te zoeken met het publiek. Is iedereen weer helemaal van slag en krijg ik op mijn kop. Maar ik

Jubileum

kan het soms gewoon niet laten’, gniffelt hij.

‘Toen kregen ze in de gaten dat ik wel eens sketches deed en mijn gevoel voor humor bleef ook niet onop-

Met Tante Bella naar Kampen

gemerkt. Zo ben ik in het acteren gerold en nu ben ik

Twee avonden stond deze ras-acteur zelfs op de plan-

al weer 25 jaar lid van de vereniging’, vertelt hij. Maar

ken van de Stadsgehoorzaal in Kampen. ‘Bleek dat de

Joop had een baan, een jong gezin, deed aan lange

acteur in het stuk ‘Tante Bella’s Beauty Salon’ van het

afstand wandelen, acteerde en bouwde decors. ‘Wel

>>Lees verder op pagina 57 ZINiN 53


>> iNterview

Bibliotheek Hellendoorn: verrassend vertrouwd Agnes, Diny, Willy, Janet en Tineke. Het zijn in-

Niet lang daarna vroegen ze me in de bibliotheek te

middels allemaal bekende gezichten in de ZINiN

komen werken, dat is nu bijna dertig jaar geleden’,

Bibliotheek in Hellendoorn. En zij kennen op hun

glundert ze. Haar collega Tineke Schoemaker loopt

beurt weer bijna alle bezoekers die dagelijks in en

intussen voorbij met een arm vol met boeken: ‘Het is

uit lopen. ‘’Het is daardoor echt onze toko gewor-

ook fijn om hier te werken, maar ik ga in september

den in de loop der jaren, service naar onze leners

met pensioen’, zegt ze. Missen gaat ze de bieb niet, ze

staat voorop’, vertelt bibliotheekmedewerker

woont er immers al jaren naast en dat is mooi meege-

Janet Elshof.

nomen. ‘Ik kom vast nog regelmatig even een krantje lezen en een praatje maken. Voor mij is de bibliotheek

Heerlijk om in de bibliotheek te werken

nooit ver weg’. Ze maakte leuke dingen mee tijdens

Terwijl ze aan het vertellen is, valt er een peuter van

haar loopbaan. ‘Lang geleden was een kleuter zijn

zijn krukje en begint te huilen. Collega Willy ter Harm-

knuffel kwijt. Kwam die moeder ’s avonds aan de deur

sel schiet toe en helpt de dreumes weer overeind.

omdat haar kindje niet kon slapen zonder knuffel. Zijn

Een snoepje en de tranen zijn al weer gedroogd. Willy

we gaan zoeken en vonden we hem ergens tussen de

werkt al vanaf 1990 in de bieb en kent haar pappen-

boeken’, herinnert ze zich.

heimers ondertussen wel. ‘Ik ben een mensen-mens en vind het heerlijk om hier te werken’, vertelt ze. Ze

Nieuw concept

kwam in de bibliotheek terecht omdat ze veel van le-

Ruim negen jaar geleden werd er bij ZINiN voor geko-

zen hield en er vaste klant was. ‘Ik heb toen eens tegen

zen om een nieuw concept in te voeren, te beginnen

het personeel gezegd dat ik hier graag zou werken.

bij de bieb in Hellendoorn. ‘Er was geen geld voor een

ZINiN 54

ZINiN 54


grote verbouwing en dus hebben onze mannen toen

Janet Elshof. ‘Hiervoor is wel tijd en menskracht nodig.

allemaal geholpen bij de verbouwing. Slopen, timme-

Gelukkig hebben we een aantal vrijwilligers gevonden

ren, en het oude interieur naar de vuilnis brengen.

die ons meehelpen om de workshops techniek en

Toen alles klaar was hebben we met zijn allen een

coderdojo te ondersteunen.’

wijntje gedronken met een kroketje erbij. In de nieuwe bieb’, vertelt Janet. ‘Het gaf een gevoel van saamhorig-

Dorpshuis

heid en dat is er nu nog steeds’. Het nieuwe concept

De ZINiN Bibliotheek in Hellendoorn is meer dan

leidde tot meer uitleningen van boeken, DVD’s en CD’s

alleen een bibliotheek en vervult ook een soort

en was een duidelijk succes.

dorpshuisfunctie. ‘Mensen komen hier ook soms alleen maar even om een kopje koffie te drinken en an-

Nieuwe rol

dere mensen te ontmoeten, waarbij de vergrijzing een

Het uitlenen van boeken is allang niet meer de enige

grote rol speelt. Er zijn sommige ouderen die moeite

taak van de bibliotheek. Het aanbieden van cursussen

hebben met de zelfbediening, die een handje gehol-

zoals leren omgaan met tablet en de digitale overheid,

pen moeten worden met het uitzoeken van boeken.

techniekworkshops en coderdojo’s is een belangrijke

Daar helpen wij ze dan mee en ondertussen maken ze

taak evenals leesbevordering, mediawijsheid en een

met elkaar een praatje onder het genot van een kopje

plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. ‘In Nij-

koffie. Echt meer dan alleen maar een bibliotheek’.

verdal wordt er al invulling gegeven aan deze nieuwe taken en het zou mooi zijn om dit ook verder uit te rollen naar de bibliotheken in de andere kernen’ vertelt ZINiN 55


De makelaar van Twente komt graag vrijblijvend bij u langs voor een GRATIS waardebepaling van uw woning. Dat geeft u een duidelijke indruk van de huidige waarde van uw woning en de mogelijkheden bij verkoop. Het verplicht u verder tot niets, maar geeft u wel veel nieuwe inzichten.

ALMELO

OLDENZAAL

Weth. E. van Dronkelaarplein 27 7601 VZ Almelo T: 0546 - 455 631

Deurningerstraat 29 7571 BA Oldenzaal T: 0541 - 537 555

WWW.DEMAKELAARVANTWENTE.NL


>> iNterview

>> vervolg van pagina 53

café in oorlogstijd’. Maar ook Mimi Labonq, madame

toneel gevallen was en in het ziekenhuis terecht

Fanny en alle anderen worden ten tonele gevoerd

was gekomen. Waren ze gaan Googelen en kwamen

door Nut en Genoegen op 6 en 7 november 2020 in

ze bij ons terecht omdat wij dat stuk een jaar eerder

het ZINiN Theater. In 2015 werd al eens een ‘Allo, Allo!’

bij Nut en Genoegen hadden gespeeld. ’s Morgens om

sketch gespeeld tijdens de bevrijdingsfeesten. ‘Dat was

8.15 uur belden ze, ’s avonds om 20.15 uur ging het

in ’t Achterom achter de RK kerk, ze hingen er met de

doek op en stond ik in Kampen op het toneel als Tante

benen uit. Een megasucces. Volgend jaar dus het to-

Bella’. Een rol die hem op het lijf geschreven was. ‘Ja,

neelstuk in het jaar van 75 jaar bevrijding. Het belooft

typetjes, luchtige typetjes. Dat doe ik graag. Met zo’n

wat…’. Zijn ogen glimmen van de voorpret.

hoog piepstemmetje, dat is echt heerlijk om te doen’. Tot slot Hotel te koop

Het plan is om er hele happening van te maken, ook

Nut en Genoegen staat ook dit jaar weer met een to-

voor de bewoners van de verzorgingshuizen in Nijver-

neelstuk op de ZINiN Theatervloer, het hilarische ‘Ho-

dal en Hellendoorn. ‘Het idee is om juist deze mensen

tel te koop’. ‘Als jubilaris mocht ik dit keer zelf een rol

uit te nodigen voor de generale repetitie, uiteindelijk

uitzoeken en het werd de rol van de hoteleigenaar. Hij

zijn zij het die de oorlog nog hebben meegemaakt en

heeft het hotel te koop gezet en wil het personeel ook

het verdienen om van dit feest te komen genieten’,

aan de nieuwe eigenaar overdoen. Maar dat wordt

besluit Joop.

lastig want de kok kan niet koken, de vrouw is lui, de eigenaar zelf is te sullig voor woorden en tot overmaat van ramp komt er ook nog een recensent. Lachen dus’.

Toneelvereniging Nut & Genoegen Hotel te Koop

In de huid van René Artois

Vrijdag 1 en zaterdag 2 november 2019

Helemaal trots is Joop op het stuk dat in 2020 op de

ZINiN Theater

planken komt: ‘Allo, Allo!’, naar de gelijknamige tele-

Kaarten via www.zinin.com

visieserie, die in de tachtiger jaren mateloos populair was. ‘Ik speel René Artois, de eigenaar van het Franse ZINiN 57


AFSLANKSTUDIO AFSLANKSTUDIO

JURJENS

JURJENS Den Ham

Den Ham

AFSLANKSTUDIO Professionele begeleiding 06-41262536 AFSL Wekelijks consult JU  afslankstudiojurjens@live.nl Stappenplan op maat Den Ham Voedingsadvies  afslankstudio jurjens

- Behoud van gewicht

JURJENS

6-41262536  06-41262536 studiojurjens@live.nl  afslankstudiojurjens@live.nl  afslankstudio nkstudio jurjensjurjens

 06-41262  afslankstudiojur  afslankstudi


>> Kleedkamerpraat

Colofon Copyright © 2019 ZINiN

Hoofdredactie: Nico Engbers Redactieteam: Barbara Plaggenmarsch, Janneke Meijer, Judith

Column Peter Snijders

Roelofs-Mensink, Karin Kolkman, Alby Mulder, Alice Imhof-Smit en Nico Engbers

Ellen ten Damme siert de voorpagina van het vorige programmaboek-

Interviews:

je, een succesvol seizoen voor ZiNIN. Haar try-outvoorstelling in mei

Barbara Plaggenmarsch

was bedacht als voorbereiding op een plaatopname in het Concertgebouw. Maar het komt anders. Als Ellen midden mei op het toneel van

Fotografie:

ZiNIN repeteert, is het concert in Amsterdam al geweest. Een podium

Emile Willems

met veel muzikanten is teruggebracht naar een pianist en zangeres

(Emile Willems Fotografie)

met gitaar. Die kleine intieme setting lijkt plotseling lastig te zijn. Uitgever: De soundcheck is meer dan een uur en duurt tot kort voor acht uur.

MDH Uitgeverij

Als ik haar boven opwacht en de gevraagde koffie breng, wordt het al snel duidelijk: in het hoofd van de perfectionist zitten de blazers,

Vormgeving:

de strijkers, de andere arrangementen. Het klinkt nu zo anders dan

Bjorn Souverijn (Vormontwerp)

vorige week. Ellen zegt slecht bij stem te zijn. Verkouden.

Herman Poorterman (HPoorterman grafisch

Als de kaarten zijn gescand en het publiek welkom is geheten, laat

vormgever)

Ellen op zich wachten. In de kleedkamer is de make-up tas zoek. In

Liselotte Rienties

de auto? Waar zijn de sleutels? Technici, pianist en ik blijven rustig. De voorstelling begint dus later maar er is niets te merken van enige

Aan dit nummer

spanning. Elk lied klinkt indrukwekkend. Ellen is een meester in de

werkten mee:

tekstinterpretatie. En dat alles prachtig uitgelicht door de jongens van

Chris Funk, Alby Mulder,

de techniek. Het applaus is warm.

Barbara Plaggenmarsch, Liselotte Rienties, Vivian Harmsen,

In de pauze reik ik de afgesproken drankjes aan. Ellen vraagt zich af

Daan Hannink, MAD Scien-

of ze wel contact met het publiek heeft? Ik denk van wel, zij voelt het

ce, Erika Companje, Arnaud

nog niet echt. Ons gesprek gaat toch al weer snel over de Cd-opna-

Harmsen, Aveleijn, Peter van

me. Ze heeft het gevoel het publiek te moeten uitleggen hoe het ook

Hagen, Dylan Rada, Rob van

anders kan klinken, een soort van excuus. Volgens mij hoeft dat echt

der Linde, René Nijhof, Janne-

niet. Ook de uitvoeringen van vanavond zijn stuk voor stuk juweeltjes.

ke Meijer, Grolsch Brouwerij,

Begin deel 2 staat Ellen ten Damme als danseres uit duizend en één

Geja Krans, René Voorma,

nacht op het toneel. Een zekere Henk heeft de avond van zijn leven.

Joop Timmer, Agnes den Ou-

En het publiek vertelt na afloop onder de indruk te zijn van het

den, Diny Groothalle, Willy ter

artistieke niveau. Onnavolgbaar. Wat een stembeheersing. Alleen het

Harmsel, Janet Elshof, Tineke

beste is goed genoeg. Met minder neemt Ellen geen genoegen. Niet in

Schoemaker en Peter Snijders

Amsterdam en niet in Nijverdal. Een paar weken later acteert Ellen in de Duitse misdaadserie Tatort. ZINiN 59


theater

bibliotheek

zinema

cultuur

verhuur

openluchttheater

www.zinin.com

Programma ZINiN Theater 2019-2020 september 2019

februari 2020

muziek

za 28 sept. Lisa Loïs & band

vr 07 febr. Stef Bos & band

muziek

uitverk ocht vr 14 febr. Sanne Wallis de Vries

cabaret

muziek

za 08 febr. Danny Vera

oktober 2019

do 03 okt. Sara Kroos uitv erk ocht vr 04 okt. Renée van Wegberg & band

cabaret

za 05 okt. Paul Haenen

cabaret

za 22 febr. So long Cohen, Ernest Beuving e.a.

do 10 okt. Alex Ploeg

cabaret

do 27 febr. René van Meurs

cabaret

vr 11 okt. Khayelitsha United Mambazo Choir

muziek

vr 28 febr. Sven Figee (Hammond)

muziek

za 29 febr. Dorona Alberti & band

muziek

za 12 okt. Joe Cocker Tribute

muziek

muziek/sta-concert jeugd

zo 13 okt. Lefkop

muziek/cabaret

maart 2020

variété

do 17 okt. Pepijn Gunneweg

jeugd

vr 21 febr. MAD Science Theaterfeest

cabaret

vr 18 okt. Kasper vd Laan, ongekend talent Kees van Amstel, Lonneke Dort

vr 06 mrt. Roué Verveer

za 19 okt. Thomas Acda uitverk ocht muziek/cabaret za 26 okt. Anouk Maas, Tanja Jess, toneel/komedie Victoria Koblenko

vr 13 mrt. LSB Experience

muziek

za 14 mrt. Rayen Panday

cabaret

november 2019 jeugd

zo 03 nov. Brandweerman SAM Live!

muziek/cabaret vr 15 nov. Helligen Hendrik uitv erk ocht cabaret/streek do 14 nov. Joost Spijkers & band

journalistiek

za 16 nov. Dit is Nijverdal

muziek

vr 22 nov. Ruben Hein

vr 06 dec. Huub Stapel

uitverk ocht uitv erk ocht

toneel

za 07 dec. Best of Ireland

muziek

do 12 dec. Ali B

cabaret

vr 13 dec. Omdenken

cabaret

za 21 dec. The Legends

muziek

zo 22 dec. Kiev Modern ballet

dans/familie

uitv erk ocht do 16 jan. TONIO, Porgy Franssen en Jacqueline Blom

muziek

vr 17 jan. Iris Hond & band

muziek

zo 12 jan. Her Majesty

za 18 jan. Rob en Emiel vr 24 jan. Blind Date za 25 jan. Fay Claassen & band

vr 20 mrt. Ellen Dikker, Dianne Liesker, Hanneke Dekker

cabaret

za 21 mrt. Van Dik Hout

muziek

do 26 mrt. Jeangu Macrooy

muziek toneel

vr 27 mrt. Het Volk

cabaret

za 28 mrt. Nathalie Baartman

april 2020 do 02 apr. Veldhuis en Kemper uitverk ocht

cabaret

vr 03 apr. Handsome Poets

muziek

toneel

illusie

jeugd

ma 13 apr. Ernst, Bobbie en de Rest do 16 apr. Floris Kortie en Vera Kooper

muziek

vr 17 apr. Niet Schieten

cabaret uitv erk ocht

za 18 apr. Daniel Lohues

muziek

vr 24 apr. Rachel Croft, ongekend talent Margriet Sjoerdsma, Joshua Aaron za 25 apr. Fortunate Sons USA

januari 2020

muziek/sta-concert

mei 2020 toneel

za 02 mei Julika Marijn vr 08 mei Thijs Kemperink

uitv erk ocht

vr 15 mei Bureau Sport: Frank Evenblij & Erik Dijkstra

blind date muziek

Zie voor uitgebreide informatie ons PROGRAMMABOEKJE, o.a. verkrijgbaar bij het ZINiN Theater, de Tourist Info en de ZINiN Bibliotheken. Of kijk op www.zinin.com. De kassa voor de kaartverkoop bevindt zich in de Tourist Info in Nijverdal. Openingstijden: maandag t/m woensdag en vrijdag van 09.30 – 17.00 uur, donderdag van 09.30 – 19.00 uur en zaterdag van 09.30 – 16.00 uur. Tevens is de kassa een uur voor aanvang van de voorstelling geopend. Telefonisch reserveren via (0548) 62 44 89.

muziek

dans

zo 15 mrt. Holland Dance

muziek/sta-concert

december 2019

uitv erk ocht

seizoen 201 9 | 2020

za 23 nov. Dutch Eagles

za 07 mrt. Johan Derksen & band

ZINiN Theater Willem Alexanderstraat 7, 7442 MA Nijverdal Informatie: Tel. kantoor (0548) 61 24 94 Reservering kaarten: Tel. kassa (0548) 62 44 89

cabaret cabaret

Profile for MDH Uitgeverij

Theater ZINiN  

Theater ZINiN