Rode kruis - Papendrecht en alblasserdam

Page 1

Editie: Papendrecht & Alblasserdam

Voorjaar 2022

Nieuwe structuur Rode Kruis Zuid-Holland Zuid Vanaf 1 september 2021 zijn we één Zuid-Holland Zuid geworden. Dat betekent dat vanaf deze datum de afdelingen binnen het district Zuid-Holland Zuid bestuurlijk zijn ondergebracht in het district ZuidHolland-Zuid waarbij de afdelingen locaties worden. Zuid-Holland Zuid bestaat momenteel uit vijf locaties: Alblasserwaard, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hoeksche-Waard en Zwijndrechtsewaard. Door het bundelen van de locaties is het mogelijk om de hulpverlening verder uit te breiden en op meer maatschappelijke thema’s in te zetten. Daarnaast heeft het district nu eigen sociale media kanalen, waar alle activiteiten van het Rode Kruis binnen Zuid-Holland Zuid te zien zijn.

Rode Kruis Collecte Gedurende het hele jaar houdt het Rode Kruis zich onder andere bezig met vluchtelingenopvang, EHBO-cursussen, evenementenhulp, hulp bij rampen, en het uitdelen van voedselpakketten. De hulporganisatie werkt met vrijwilligers en is afhankelijk van giften van donateurs om haar belangrijke activiteiten voort te zetten. In de Collecteweek gaan collectanten op pad in hun eigen buurt om te collecteren. De opbrengsten hiervan komen direct geheel ten goede aan de lokale hulpverlening en activiteiten van het Rode Kruis locatie Alblasserwaard. “Voor ieder evenement staan onze vrijwilligers weer klaar om hulp te verlenen, maar dat kunnen we niet zonder bijdragen van anderen. Naast die tomeloze

inzet van onze vrijwilligers waar we ontzettend dankbaar voor zijn, zijn we ook afhankelijk van de bijdrages tijdens bijvoorbeeld de collecte om onze diensten te kunnen blijven verlenen. We hopen dat mensen wat over hebben voor het Rode Kruis: iedere donatie draagt bij aan onze hulp in de Alblasserwaard.” In de week van 12 t/m 18 juni lopen tientallen mensen rond met een collectebus voor het Rode Kruis. Zij zul-

len in deze week langs de deuren komen om een bijdrage te vragen voor de lokale activiteiten van het Rode Kruis. Ook vindt er dit jaar een digitale collecte plaats. Iedereen kan zelf een digitale collectebus aanmaken via rodekruis.digicollect.nl, en ook collecteren door de digitale collectebus te delen via bijvoorbeeld whatsapp, e-mail en sociale media. Mogen wij ook dit jaar weer op uw bijdrage rekenen? Alvast bedankt namens de vrijwilligers.

Locatie Alblasserwaard Buitendijks 2, 3356 LX Papendrecht Telefoonnr: 078-6153939 Email: info.alblasserwaard@rodekruis.nl Internet: www.rodekruis.nl/alblasserwaard RodeKruisAfdelingAlblasserwaard Rode_Kruis_Alb rodekruis_alblasserwaard

Je kunt ons volgen op de volgende kanalen: rodekruis.zuidhollandzuid Rode Kruis Zuid-Holland Zuid rodekruiszhz Rode Kruis Zuid-Holland Zuid rodekruis.zhz Website We hebben een nieuwe website! Vanaf nu kun je informatie over de locaties vinden op de overkoepelende website van district Zuid-Holland Zuid. Deze website updaten wij met leuke nieuwtjes vanuit het gehele district. Je kan hier ook vinden hoe jij het Rode Kruis kan helpen, door bijvoorbeeld een actie te starten om geld op te halen of je op te geven als vrijwilliger. Benieuwd naar de nieuwe website? Kijk op de volgende URL: https://www.rodekruis.nl/ zuid-holland-zuid/

Pagina 1


Bouwof verbouwplannen? Bouwof verbouwplannen? Bouwof verbouwplannen? Bouwof verbouwplannen? Ontdek en Bouwof verbouwplannen? Bel ons voor een vrijblijvend advies. Bouwof verbouwplannen? Bel ons voor een vrijblijvend advies. Bel ons voor een vrijblijvend advies. Bel ons voor een vrijblijvend advies. Bel ons voor een vrijblijvend Bel ons voor een vrijblijvendadvies. advies.

ontwikkel www.eysbrandtekenbureau.nl www.eysbrandtekenbureau.nl www.eysbrandtekenbureau.nl www.eysbrandtekenbureau.nl je www.eysbrandtekenbureau.nl talent www.eysbrandtekenbureau.nl Bel Belons onsvoor vooreen eenvrijblijvend vrijblijvendadvies. advies.

Lwoo & Zorgklas

Talent XL vmbo

Havo/vwo brugklas

Vwo brugklas

Mavo/havo brugklas

Van Barendrecht •• tel: tel:010 010226 2266066 6066 VanHet HetHoffstraat Hoffstraat 40, 2991 XP Barendrecht

www.delagewaard.nl

4.7 4.7 uit 5

Bouwof verbouwplannen? Bouwof verbouwplannen? Bouwof verbouwplannen? Bouwof verbouwplannen? Bouwof verbouwplannen? Bouwof verbouwplannen? Bel ons voor een vrijblijvend advies. Bel ons voor een vrijblijvend advies. Bel ons voor een vrijblijvend advies. Bel ons voor een vrijblijvend advies. Bel ons voor een vrijblijvend Bel ons voor een vrijblijvendadvies. advies. Bel Belons onsvoor vooreen eenvrijblijvend vrijblijvendadvies. advies.

www.eysbrandtekenbureau.nl www.eysbrandtekenbureau.nl www.eysbrandtekenbureau.nl www.eysbrandtekenbureau.nl www.eysbrandtekenbureau.nl www.eysbrandtekenbureau.nl dddddd dddd nnnnnn nnnn rraaraaaarraaaa bbrbrr bbrr ssssbssbbssssbb yyyyyy yyyy

EEEE

R R tt

b b b bb b bb

o o o oo o oo

u u u uu u uu

w w w w w w w w

k k k kk k kk

u u u uu u uu

n n n nn n nn

d d d dd d dd

iiii ii ii

g g g gg g gg

ekenbureau ekenbureau ekenbureau ekenbureau ekenbureau ekenbureau

Slobeend 5 - 2957 Nw-Lekkerland - T (0184) 68 67 97 Jaap de Jongstraat 17 -- NG 2957 KD Nw-Lekkerland -- TT (0184) 68 67 97 Jaap de Jongstraat 17 2957 KD Nw-Lekkerland (0184) 68 67 97 Jaap Jaap de Jongstraat 17 2957 KD Nw-Lekkerland (0184) 68 67 97 Jaap de Jongstraat 17 2957 KD Nw-Lekkerland TT (0184) 68 67 97 Jaapde deJongstraat Jongstraat17 17 ---- 2957 2957KD KDNw-Lekkerland Nw-Lekkerland ---- T T (0184) (0184) 68 68 67 67 97 97 Jaap Jaapde deJongstraat Jongstraat17 17 -- 2957 2957KD KDNw-Lekkerland Nw-Lekkerland -- TT (0184) (0184) 68 68 67 67 97 97


Nieuws uit de locatie Alblasserwaard land Zuid geholpen met het vaccinatieprogramma voor bewoners van de COA-noodopvangcentra in Gorinchem en ’s-Gravendeel.

Jubilarissen in het zonnetje gezet Wij zijn er voor mensen in nood. Hulp aan mensen in nood. Daar staat het Rode Kruis voor. Dichtbij, als je op blaren loopt bij de Vierdaagse. Als je je huis uit moet door een gaslek of als je in glas bent gaan staan bij een festival. Maar ook ver weg. Als mensen moeten vluchten voor geweld of als hun huis is weggevaagd door een modderstroom.

Opvang van Oekraïense vluchtelingen Sinds de komst van Oekraïense vluchtelingen is district Zuid-Holland-Zuid volop bezig met het ombouwen van diverse locaties tot tijdelijke opvanglocaties en het verlenen van EHBO bij de opvanglocaties in Hardinxveld-Giessendam en Piershil. Dagelijks zijn er vrijwilligers van het Rode Kruis op locatie om de mensen uit Oekraïne te ondersteunen. Hieronder valt ook mentale ondersteuning.

Het Rode Kruis, daar krijg je energie van. En je doet zo dankbaar werk! Dat zijn de voornaamste redenen dat onze jubilarissen het zonder merkbare moeite volhouden. En al heel lang. Daar zijn we ongelooflijk trot op. Omdat het door Corona eerder niet mogelijk was, gingen zaterdag 26 februari twee coördinatoren van de locatie Alblasserwaard op pad om deze personen, bij elkaar meer dan 200 jaar vrijwilligerswerk, in het zonnetje te zetten. De jubilarissen ontvingen een Rode Kruis oorkonde, een medaille of speld, een cadeau en een mooie bos bloemen. 10 jaar vrijwilliger bij het Rode Kruis: Lies van Bodegraven Daphne Bot Gert Jan van Steenis Hennie Hiemstra Thea Hiemstra Teus Bongen 20 jaar vrijwilliger bij het Rode Kruis: Jannie Visser 40 jaar vrijwilliger bij het Rode Kruis: Joke Kapoen 50 jaar vrijwilliger bij het Rode Kruis: Piet Donker Nita Visser Tevens werd er afscheid genomen van 3 vrijwilligers die zijn gestopt met hun vrijwilligerswerk, namelijk Teus Bongen, Joop van den Heuvel en Piet Donker. Herdenking van de slachtoffers van oorlogshandelingen Woensdag 4 mei zijn in heel Nederland weer de slachtoffers van oorlogshandelingen herdacht. Ook in onze regio waren er in Papendrecht, Sliedrecht en Gorinchem herdenkingen waarbij door vrijwilligers van het Rode Kruis een bloemstuk werd geplaatst bij het herdenkingsmonument.

en heeft met zijn auto een fietsster geschept. Zowel de automobilist als de fietsster hadden snel hulp nodig. Tijdens de hulpverlening werden de hulpverleners ook nog flink gestoord door omstanders die nieuwsgierig waren of commentaar hadden op de hulpverlening en zich overal mee gingen bemoeien. Een goede test om te zien hoe de hulpverleners daar mee omgingen, want dit gebeurt helaas in het echt ook steeds vaker. Terwijl de hulpverlening nog volop bezig was, kwam er een persoon in een rolstoel voorbij die ook nog lekker stoer trachtte te zijn en een ‘wheelie’ probeerde te maken. Helaas liep dit voor hem niet goed af en sloeg achterover met zijn rolstoel en liep hierdoor letsel aan zijn hoofd op. Dit gaf nog wat extra druk op de hulpverleners. Niet veel later kwam er tenslotte nog een melding binnen van een persoon die onwel was geworden. Hier betrof het een oma die met de baby van haar dochter aan de wandel was, maar door een allergische reactie onwel werd.

Het team bevolkingszorg van het district Zuid-Holland Zuid heeft geholpen met het opvangen van de eerste vluchtelingen uit Oekraïne door onder andere het opzetten van de veldbedjes, een luisterend oor te bieden en eerste hulp te verlenen. Hulpverleners bevolkingszorg van het Rode Kruis zijn medeverantwoordelijk voor het inrichten van een opvanglocatie en het zorgen voor primaire levensbehoeften, zoals eten, sanitaire voorzieningen en slaapplaatsen. Ze registreren getroffenen, hun hulpvragen en speciale zorgbehoeften. Daarnaast begeleiden ze getroffenen bij evacuatie en tijdens vervoer naar een andere locatie en bevorderen de veiligheid op de (opvang) locatie. We zijn altijd op zoek naar hulpverleners. Lijkt het je leuk om het bevolkingszorg team te versterken tijdens een noodsituatie? Stuur dan een mailtje naar vacatures.zhz@rodekruis.nl.

Na de hulpverlening werd alles nog uitgebreid geëvalueerd en kon er geconcludeerd worden dat het een leerzame oefening was waarbij door de hulpverleners op de juiste wijze hulp was verleend. Hulpverleningen Dankzij alle versoepelingen met betrekking tot COVID-19 zijn festivals en evenementen weer mogelijk. Dat was gelijk goed te merken in de afgelopen maanden toen de aanvragen voor hulpverleners weer binnenstroomden. Op diverse kleine en grote evenementen zijn onze hulpverleners ingezet en ook de komende maanden zal u ze weer op de diverse evenementen en festivals in de regio tegen gaan komen. Heeft u voor uw evenement ook EHBO’ers nodig, stuur dan een email naar hulpverlening.alblasserwaard@rodekruis.nl of vul het aanvraagformulier in via de website.

Een tijdelijke locatie omgebouwd voor de eerste opvang van vluchtelingen uit Oekraïne

Feest van RKenning Zaterdag 7 mei werd door het Rode Kruis het feest van RKenning gevierd. Vrijwilligers werden die dag in het zonnetje gezet en er werden lintjes uitgedeeld. Ook werd op deze dag het eerste exemplaar van het boek ‘Buitengewoon Betrokken’ door de directeur van het Rode Kruis, Marieke van Schaik, aan prinses Margriet overhandigd. Dit boek staat vol verhalen van Rode Kruis hulpverleners in coronatijd. Eén van deze verhalen in het boek betreft twee vrijwilligers van de locatie Alblasserwaard, namelijk Corien Smits en haar dochter Henrike.

Herdenking Papendrecht

Hulpverleningsoefening Papendrecht Maandagavond 11 april werden de Evenementen Eerste HulpVerleners (EEHV-er) weer uitgebreid getest op hun kennis en vaardigheden tijdens een hulpverleningsoefening. Rondom het gebouw van de locatie Papendrecht was weer van alles gebeurd. Een automobilist die hartpatiënt bleek te zijn, was onwel geworden tijdens het rijden

Vaccinatiestraat Al ruim een jaar bemand het Rode Kruis dagelijks de EHBO-posten van de vaccinatiestraten in Zuid-Holland Zuid. Naast de drie vaste locaties in Dordrecht, Gorinchem en Puttershoek ondersteunt het Rode Kruis ook op de mobiele vaccinatielocaties in de wijken. Ook heeft district Zuid-Hol-

Corien toont het verhaal over haar en haar dochter

Pagina 3


#doorbouwers

DE NIEUWE GENERATIE Wij leiden op tot vakkundig en gekwalificeerde vakmensen

stofferingen betimmeringen doet het goed.

De nieuwe stoffencollecties zijn binnen! Voor de zakelijke als de particuliere markt

! Kom gerust kijken

die voldoen aan de huidige vraag van de bouw- en infrawereld. Dit doen wij op niveau 1, 2, 3 en 4 en samen met het roc in nauwe samenwerking met de bouw- en infrabedrijven in de regio. Meer weten? Maak een afspraak via 0184 - 615 312, kijk op onze website bouwmens.nl of mail naar info@bimzhz.nl!

WERKEN & LEREN Nieuweweg 186 Hardinxveld-Giessendam

BIJSCHOLEN

ADVISEREN

T 0184 612025 E contact@d-r-b.nl

Hardinxveld: Griendaak 5

W stoffereniseenkunst.nl

Dordrecht: M.H. Trompweg 229

W timmereniseenkunst.nl

HARDINXVELD-GIESSENDAM EN DORDRECHT

Wonen met onze zorg Wonen met Huis de Merwede is een particuliere woonzorgvoorziening in Sliedrecht en biedt hoogwaardige ouderenzorg in huiselijke omgeving met deskundige verzorging. Hier staan geborgenheid, gastvrijheid en genegenheid centraal.

Hu w ho om Hie gen


Kledinguitgifte ’s-Gravendeel en Gorinchem Sinds januari zorgt het Rode Kruis voor kleding voor vluchtelingen die in de noodopvangcentra van het COA in ’s-Gravendeel en Gorinchem verblijven. Dit project is begonnen op landelijk niveau waarbij kledingbedrijven veel nieuwe kleding aan het Rode Kruis hebben gedoneerd. De kleding wordt gesorteerd op een magazijn in Boskoop en wordt daarna naar een locatie in Zuid-Holland Zuid gebracht. Het kledinguitgiftepunt zorgt ervoor dat elke bewoner van een noodopvangcentrum is voorzien van kleding. Vrijwilligers van district Zuid-Holland Zuid brengen het persoonlijk op locatie naar de bewoners toe.

Goed Voorbereid In een noodsituatie kan iedereen de hulp van een ander gebruiken. Het Rode Kruis helpt jou en de ander je voor te bereiden, zodat je weet wat je moet doen en problemen kunt voorkomen. Zo zorgen we met en voor elkaar voor onze veiligheid. Wat doe jij in geval van nood? Met de verschillende activiteiten van goed voorbereid helpt het Rode Kruis mensen om zich voor te bereiden op noodsituaties en om de risico’s van ongelukken in en om het huis te verkleinen. Want als je weet wat je moet doen bij een klein ongeluk, kan je die kennis en vaardigheden ook gebruiken bij een ramp of noodsituatie. Wat verstaat het Rode Kruis precies onder goed voorbereid? Tijdens noodsituaties zijn mensen in eerste instantie op zichzelf en anderen in de directe omgeving aangewezen, voordat professionele hulp komt. Goed voorbereid zijn betekent dan: de handelingen kunnen verrichten om jezelf en anderen te helpen om zo de gevolgen van een noodsituatie te beperken. Goed Voorbereid richt zich op iedereen die in een noodsituatie terecht kan komen. De workshop Goed Voorbereid richt zich op de bewustwording en het aanleren van basale kennis. Het doel van de workshop is om deelnemers te leren over de meest voorkomende risico’s in hun directe leefom-

geving, voorbereidingen die ze kunnen treffen om deze risico’s te voorkomen en leren over hoe gehandeld moet worden in een noodsituatie. De workshop Goed Voorbereid is geschikt voor iedereen (volwassenen). Bijzondere aandacht kan gegeven worden aan mensen die in een noodsituatie verminderd zelfredzaam zijn. Want 1 op de 5 mensen in Nederland is verminderd zelfredzaam. Je kunt hierbij denken aan ouderen, ouders met (kleine) kinderen, zwangere vrouwen, chronisch zieken en mensen met een verstandelijke en/of fysieke beperking. Een noodsituatie – klein of groot – brengt voor hen een verhoogd risico met zich mee. Ben je geïnteresseerd om een workshop Goed Voorbereid binnen jouw buurthuis, organisatie of wijk te organiseren? Neem dan contact op via het volgende mailadres: goedvoorbereid.zuidhollandzuid@rodekruis.nl Vind je het leuk om voor een groep te staan en mensen te leren hoe ze beter voorbereid kunnen zijn op noodsituaties? We zijn altijd op zoek naar enthousiaste workshop-leiders. Scan de QR-code voor meer informatie.

VERBORGEN IK WIL SCHATTEN OERRR De leukste handwerkwinkel in de Alblasserwaard Vol met katoen, wol en mooie hand geverfde garens. Wil je alles over Koperdraadje weten lees dan haar blog op www.koperdraadje.nl Graag tot ziens!

Meld je aan op OERRR.nl

Pagina 5


Iedere reis vraagt om een andere tas of koffer. Of je nu op citytrip gaat of een reis maakt met het gezin; met de juiste tas of koffer reis je niet alleen lichter, maar ook comfortabeler.

Kom gezellig langs voor advies voor juiste reisbagage

Parketmeester Alblasserdam Uw vloerenspecialist van de regio Rotterdam & Drechtsteden

Wat maakt ons uniek? • Beste prijs-kwaliteitsverhouding Parketmeester Drechtsteden en regio Rotterdam heeft ruim 20 jaar ervaring met het toepassen van houtenvloeren, parketvloeren en laminaat in combinatie met vloerverwarming / koeling. U krijgt altijd een deskundig advies op maat waarbij uw wensen centraal staan.

• Kwaliteit van topleveranciers • Bestellen zonder aanbetalen • Klanten beoordelen ons gemiddeld met een 9,5 • Al meer dan 25 jaar ervaring • Aangesloten bij Stichting Garantie Fonds

Wij hebben het grootste assortiment planken tot well 24 cm breed, parket en visgraatvloeren zowel klassiek als verouderd in verschillende houtsoorten, kleuren en afwerkingen.

www.parketmeesteralblasserdam.nl

Parketmeester Alblasserdam| Kelvinring 11B | 2952 BG Alblasserdam | info@parketmeesteralblasserdam.nl


Kilometers voor Kansen Soms spreekt een doel jou zo aan, dat je meer wilt doen dan alleen een donatie. Of je bent juist op zoek naar een stok achter de deur om meer te sporten. Dan zit je hier goed! Kilometers voor Kansen is de perfecte manier om actief bezig te zijn én het goede doel te steunen. Tijdens Kilometers voor Kansen leg jij in de maand juni zoveel mogelijk kilometers af. Helemaal op je eigen manier! Je kunt fietsen, wandelen, hardlopen, skeeleren of misschien juist wel een mix ervan. Jouw kilometers staan symbool voor de afstand die vluchtelingen ook af moeten leggen. In 2021 waren er ruim 84 miljoen mensen op de vlucht. In 2022 neemt dit aantal door de oorlog in Oekraïne met miljoenen toe. De meeste vluchtelingen vinden veiligheid in buurlanden, maar soms moeten ze er langer voor reizen. Een klein deel van de mensen komt ook in Nederland terecht. Tijdens die reis en in Nederland zijn wij er: het Rode Kruis. We zorgen onder andere voor schoon drinkwater, onderdak, voedsel en medische- en psychosociale hulp. Ook zorgen we via ons wereldwijde Restoring Family Links-netwerk dat we het contact tussen familieleden herstellen, als dit door het conflict of tijdens de vlucht is verloren. We helpen wie dan ook, waar dan ook, waarom dan ook.

Heldin Het project Heldin richt zich op kwetsbare vrouwen in district Zuid-Holland Zuid; er wordt gewerkt aan het vergroten van zowel de EHBO-kennis als het vertrouwen in zichzelf. De cursus heeft als doel de eigen leefomgeving veiliger te maken van de deelnemer, maar ook die van familie, vrienden of andere hulpbehoevenden om haar heen. Heldin focust op het kunnen verlenen van eerste hulp; dat varieert van praktische vaardigheden tot de mentale aspecten die daarbij horen. Denk hierbij aan zaken als effectief communiceren en effectief kunnen handelen in lastige situaties. Door te oefenen met diverse situaties uit het dagelijks leven leren cursisten bijvoorbeeld: • Eerste hulp verlenen bij de meest voorkomende ongelukken; • Hulp vragen: bij wie moet je zijn en hoe kun je dat het beste aanpakken; • Effectief communiceren, bijvoorbeeld wanneer de dokter je niet serieus neemt; • Omgaan met lastige situaties, door grenzen aan te geven en beter conflicten op te kunnen lossen; • Eigen talenten ontdekken, allereerst door vertrouwen te hebben in zichzelf.

Heldin maakt gebruik van praktische handvatten en tips voor verdieping en zelfontwikkeling. Hierdoor weet de deelnemer na de cursus niet alleen wát zij moet doen, maar durft zij zichzelf ook te laten zien! De cursussen worden in samenwerking met lokale basisscholen, buurthuizen en vrouwen- en migrantenorganisaties in Zuid-Holland Zuid georganiseerd. Ze worden gegeven door vrouwelijke (EHBO-)trainers. Doordat de betrokken organisaties actief zijn in de wijk, weten zij goed wat er speelt. De deelnemers kunnen zich dankzij deze veilige en vertrouwde omgeving goed ontwikkelen. Om de cursus Heldin te geven zijn we op nog opzoek naar ervaren trainsters. Ben jij een persoon die energie haalt uit het begeleiden en trainen van groepen en heb je ervaring of affiniteit met verschillende achtergronden en culturen? Scan de QR-code om meer over de vacature Trainster Heldin te lezen. Of mail heldin.zuidhollandzuid@rodekruis.nl voor andere vragen.

Door je te laten sponsoren voor jouw sportieve prestatie werken we samen aan onze missie: hulp aan mensen in nood. Meedoen? Meld je aan op www.kilometersvoorkansen.nl

Slachtoffers van het geweld in Oekraïne helpen? Bel de Rode Kruis Informatielijn!

Het Rode Kruis heeft een WhatsApp-hulplijn voor mensen die vanuit Oekraïne naar Nederland gevlucht zijn geopend. Via deze WhatsApp-hulplijn worden mensen in het Oekraïens of Engels geholpen. Ook zet het Rode Kruis een Neder-

landstalige telefonische ‘Informatielijn Oekraïne’ open. Die is voor mensen die in het Nederlands hulp willen vragen of juist hulp willen aanbieden. We helpen de mensen uit Oekraïne in Nederland aankomen ook op verschillende andere manieren.

WhatsApp-hulplijn Oekraïens en Engels De mensen die Oekraïne ontvlucht zijn, hebben bij aankomst in Nederland vaak geen idee waar zij terecht kunnen voor hulp. Zij spreken de taal niet en kennen de weg niet. Via de WhatsApp-hulplijn kunnen mensen vragen stellen in het Oekraïens en Engels. Vrijwilligers beantwoorden die vragen in de taal waarin de vragen binnenkomen. Waar het Rode Kruis zelf niet kan helpen, worden mensen doorverwezen naar gespecialiseerde instanties. Voor vragen in het Oekraiens en Engels kunnen mensen terecht op 06-48 15 80 53.

willen vragen of bieden, kunnen terecht bij de Nederlandstalige ‘Informatielijn Oekraïne’. Ze kunnen bijvoorbeeld contact opnemen met vragen over hoe ze tijdelijke huisvesting kunnen aanbieden. De Informatielijn Oekraïne is op ma t/m do 09:00-21:00 uur en vr 09:0017:00 uur bereikbaar via 070-445 58 88. Meer informatie over de WhatsApphulplijn vind je op de website van het Rode Kruis.

Informatielijn Oekraïne voor Nederlandstaligen Mensen die in het Nederlands hulp Pagina 7


&VAN

KRAAMER

LAATUM

Administratie- en Financieel Adviesburo

Edisonweg 10-206 | 2952 AD Alblasserdam

Tel. 078 699 06 00

De vertrouwde notaris regelt het voor u! Bosch 107 • 3353 GD Papendrecht • 078-6446666

www.venekamp-daams.nl info@venekampdaams.nl

Al meer dan 30 jaar betrouwbaarheid!

Artex

Buitendijks 44 • 3356LX Papendrecht 0786427744 info@autofirst-care4cars.nl

Jan van Goijenstraat 22 3351 JN Papendrecht info@winkelcentrum-westpolder.nl winkelcentrumwestpolder

www.lesec-beveiliging.nl & www.lesec-telecom.nl

Klijmij-Security

Uw specialist voor hoogwaardige elektrische installaties.

voor openen, onderhoud, herstel en verkoop van nieuwe en gebruikte kluizen

Maritieme markt • Utiliteit • Industrie • Aandrijf- & besturingstechniek machinebouw

+31 184 413 073

Industrieweg 79

info@verhoefemc.com

3361 HJ Sliedrecht

klijmij-security.nl info@klijmij-security.nl 06-47116337

the Netherlands

verhoefemc.com Kennismakingsvoordeel

Integratieve KinderCoaching en Counseling Papendrecht e.o. Schoon Schip Momenteel heb ik geen wachtlijst en kan ik direct met je kind aan de slag. Dit kan ook prettig zijn als je wacht op hulp van school vanuit het Samenwerkingsverband of als je kind al is aangemeld voor een hulpverleningstraject en daar op een wachtlijst terecht is gekomen.

Ambachtelijk vriesvers

4 MAALTIJDEN

(gratis thuisbezorgd)

Keuze uit ruim

100

schoonschip2018@gmail.com +31(0)6 24540205 www.schoonschipcoaching.com Schoonschipcoaching IKTschoonschip

5,25 € per maaltijd

Maximaal 1 proefpakket per adres

verschillende Minimaal order bedrag normaal € 40,menu’s Normale prijs van € 6,40 tot € 9,07 per maaltijd

NU BESTELLEN:

TEL. 0344 – 693 771 WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food


De zeven grondbeginselen van het Rode Kruis Overal ter wereld handelt het Rode Kruis volgens dezelfde zeven grondbeginselen. Voor ons betekenen deze grondbeginselen dat ieder mens recht heeft op respect en waardigheid, dat mensen in de grootste nood als eerste geholpen moeten worden, en dat hun geloof, nationaliteit, ras, afkomst of politieke mening niet ter zake doen. Menslievendheid Het Rode Kruis wil lijden van mensen voorkomen en verzachten, vanuit respect voor ieder mens. We streven naar tolerantie, vriendschap en samenwerking, en blijvende vrede tussen mensen. Onpartijdigheid Mensen in de grootste nood worden door het Rode Kruis het eerste geholpen. Nationaliteit, ras, geloof, afkomst of politieke mening spelen bij deze keuze geen enkele rol. Neutraliteit Bij conflicten kiezen we geen partij. We kiezen altijd voor de slachtoffers, tot welke zijde zij ook behoren. Onafhankelijkheid We beslissen onafhankelijk van de overheid, zodat we altijd volgens onze grondbeginselen kunnen blijven werken. Vrijwilligheid We werken met mensen die zich vrijwillig inzetten en die niet uit zijn op persoonlijk gewin. Eenheid In ieder land kan maar één Rode Kruis- of Rode Halve Maan-vereniging zijn. Deze staat open voor iedereen en werkt in het hele land. Algemeenheid Het Rode Kruis is een wereldwijde organisatie. Alle nationale verenigingen zijn gelijkwaardig en helpen elkaar.

Evenementenhulp EHBO en medische zorg Organiseer je een evenement en ben je op zoek naar professionele EHBO en/of medische zorg? Van een sportwedstrijd met honderd bezoekers tot een groot festival met tienduizenden bezoekers, van een standaarddienst tot maatwerk: wij bieden de juiste oplossing. Ruim 9.000 organisatoren gingen je voor en maakten gebruik van één of meerdere diensten van het Rode Kruis om hun evenement of festival tot een succes te maken. Voordelen voor jou als organisator Als organisator wil je dat bezoekers en deelnemers zich veilig voelen. Wij dragen hier graag aan bij door het verzorgen van professionele EHBO en medische zorg conform de Veldnorm Evenementenzorg. We bespreken jouw wensen en nemen je mee van intake en risicoanalyse tot evaluatie. Dit alles zodat jij je met een gerust hart op jouw evenement kunt focussen. Het Rode Kruis is een vrijwilligersorganisatie

zonder winstoogmerk. Daarom bieden we een volledig pakket van EHBO-diensten (en medische zorg) aan tegen een scherpe prijs, vrijgesteld van BTW. Waarom het Rode Kruis? • Jarenlange en brede ervaring op het gebied van hulpverlening; • Ruim 8.000 ervaren, bekwame en gecertificeerde vrijwilligers; • Professionele aanpak: van EHBO en medische zorg tot logistiek en communicatie; • Maatwerk en landelijk dekking. De veiligheid van je bezoekers is jouw grootste verantwoordelijkheid. Bij noodgevallen is EHBO direct vereist. Hoe goed ben je daarop voorbereid? Neem voor meer informatie contact op met de lokale afdeling of kijk op www.rodekruis.nl/ehbodiensten

Wilt u graag een eerste stap online zetten? “Boodschappen doen, de krant lezen of een route opzoeken. Het kan allemaal online!” vertelt mevrouw Tersteeg. Met het gratis, laagdrempelige lesprogramma Welkom Online ging er voor haar een wereld open. Wilt u ook wegwijs worden op internet?

Meld u gratis aan! 088 344 2000 ouderenfonds.nl/welkom-online

Pagina 9


De wereld wordt rookvrij Wen er maar aan Ontdek hoe de wereld rookvrij wordt op rookvrij.nl

Rivas Wijkverpleging biedt u:

WORD STAMCELDONOR • Basiszorg Voor patiënten met o.a. leukemie die een stamceltransplantatie moeten ondergaan betekent een passende donor een laatste kans op leven. Jij kunt die match zijn!

• Gespecialiseerde verpleegkundige zorg • Digitale zorg via beeldbellen • Wondzorg • Ondersteuning bij beginnende dementie • Zorg in de laatste levensfase

Meld je aan via

• Dagbesteding en dagbehandeling

STAMCELDONOR.NL Rivas Zorglijn 0900-8440 www.rivas.nl


Rode Kruis Hulplijn nog altijd open voor hulp, tips en een luisterend oor

De coronatijd kan behoorlijk lastig zijn. Veel mensen zitten in de put of maken zich zorgen over de gezondheid van zichzelf of hun dierbaren. Bij de Rode Kruis Hulplijn kan je terecht voor vragen, advies of een luisterend oor. Luisterend oor Zorgen over een besmetting met COVID-19, je baan of de toekomst: deze periode kan behoorlijk stressvol zijn. De Rode Kruis Hulplijn staat klaar voor mensen die een luisterend oor nodig hebben. We helpen in het Nederlands of in verschillende andere talen. Praktische tips Daarnaast geven we praktische tips. Een thuisquarantaine kan bijvoorbeeld tot een hoop praktische problemen leiden: hoe kom je aan boodschappen en wie kan je medicijnen ophalen? Onze Hulplijn denkt mee met mensen die niemand in hun omgeving hebben om te helpen. Om een quarantaine goed door te komen, zijn er een aantal dingen die je zelf alvast kunt doen. Zo is het belangrijk om extra goed te zorgen voor je lichamelijke en mentale gezondheid.

Download de EHBO-App en weet wat je moet doen Zorg dat je weet wat je moet doen bij een ongeval. Van brandwond tot vergiftiging en van bewusteloosheid tot een kneuzing. Met de EHBO-app heb je alle EHBO-instructies altijd op zak. In een noodsituatie geeft de app je ook gesproken instructies. Download gratis voor iPhone en Android smartphones.

Contact met de Rode Kruis Hulplijn Heb je advies of een luisterend oor nodig? De Rode Kruis Hulplijn is telefonisch op maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 9.00 uur tot 17.00 uur op 070-4455888. Contact met hulplijn voor anderstaligen Anderstaligen kunnen een (voice)bericht sturen naar de WhatsApp-Hulplijn. Zij worden dan teruggebeld door een vrijwilliger in hun eigen taal.

DOWNLOAD VOOR IOS

DOWNLOAD VOOR ANDROID

Als iemand vermist raakt, kan de politie soms bij een zoekactie extra hulp gebruiken. Het is dan belangrijk dat het zoeken efficiënt en zorgvuldig gaat. Mensen in de zoekteams krijgen een speciale training om te zorgen dat ze de politie zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. Het Rode Kruis doet dit met behulp van het burgernetwerk Ready2Help. Mensen die aangesloten zijn bij het Ready2Help ZOEKteam netwerk worden opgeroepen wanneer zich een vermissing voordoet. Dit wordt gedaan via een oproepsysteem die op basis van postcodes meet wie het dichts in de buurt woont van een incident. Wanneer er een urgente vermissing is worden Ready2Helpers via het oproepsysteem, dus via de telefoon, benaderd. Als je opneemt hoor je een bericht van het Rode Kruis waarin vermeld wordt voor welke activiteit en functie jouw hulp nodig is. Mensen kunnen zelf beslissen of ze beschikbaar zijn voor de inzet. Dit doe je door aan het einde van het bericht via de toetsen op je telefoon aan te geven of je kunt komen helpen. District Zuid-Holland Zuid werkt samen met District Rotterdam-Rijnmond om ZOEKteam politie uit te zetten. Mensen kunnen dus in de gehele regio Zuid-Holland Zuid en Rotterdam-Rijnmond opgeroepen worden. Afgelopen maanden hebben er een paar instructieavonden plaatsgevonden in de regio. Hier worden de Ready2Helpers met de nodige informatie ingelicht om voorbereid op pad te gaan. Wil je ook bij het ZOEKteam aansluiten? Meld je aan als Ready2Helper! Dit kan via de website van het Rode Kruis: https://ready2help.rodekruis.nl

Deze dienst is momenteel beschikbaar in het Chinees (Kantonees en Mandarijn), Frans, Marokkaans-Arabisch, Tamazight (Berbers), Turks, Portugees en Spaans.

Vanaf het begin van de coronacrisis draaien onze hulpverleners overuren om de meest kwetsbaren te helpen en zorgpersoneel te ondersteunen. We zoeken nu enthousiaste

Kom jij het Rode Kruis helpen?

vrijwilligers (met of zonder EHBO diploma) in jouw regio die ons daarbij kunnen helpen. Spreekt dit je aan, en ben je minimaal vier uur aaneengesloten per week beschikbaar?

Dan zijn wij op zoek naar jou. Heb je geen EHBO-certificaat? Geen probleem! Dan kun je die bij het Rode Kruis behalen.

Meld je aan via

Kom Rode

info.alblasserwaard@rodekruis.nl of bel 078-6153939

Gratis app voor EHBOtips bij noodgevallen

ZOEKteam politie

Pagina 11


Eerste Hulp voor technische producten

Groot-Ammers Nijverheidsweg 1 Tel: 0184 - 66 17 50 groot-ammers@rovanda.nl

Papendrecht Ketelweg 33 Tel: 078 - 615 37 88 info@rovanda.nl

Arkel Vlietskade 4020 Tel: 0183 - 56 42 33 info@pellicaancompressoren.nl


Vliedberg 3 - 3356 GA Papendrecht - Tel. 0646116671

WE KUNNEN NIET ZONDER NATUUR Word nu lid op natuurmonumenten.nl en ontvang 4 x per jaar het magazine Puur Natuur

Onze uitvaartverzorgers maken het mogelijk DenO uitvaartverzorging NASSAUWEG 190  3314 JR DORDRECHT  078 - 6483 483 Voor vrijblijvende informatie info@uitvaartdordrecht.nl www.uitvaartdordrecht.nl


Rivas wijkverpleging verleent beeldzorg De druk in de wijkverpleging is groot. De

na drie weken had ik niet langer beeldzorg

zorgvraag stijgt en er is een groot perso-

nodig omdat de wond goed genas. Dit was

neelstekort. Rivas heeft een digitaal team

voor mijn situatie een prima oplossing en

opgericht dat beeldzorg bij mensen thuis

ik kan iedereen zorg via de digitale snelweg

verleent, zodat de schaarse zorghanden

aanraden. Ook als de nood minder hoog

kunnen worden ingezet waar het écht niet

was geweest, had ik graag van deze mo-

anders kan.

gelijkheid gebruik gemaakt. Want zo kan ik er zelf ook aan bijdragen dat de wijkverple-

De 67-jarige meneer Visser uit Gorinchem

ging minder huisbezoeken hoeft te bren-

werd na een operatie uit het ziekenhuis

gen. Ze hebben het al druk genoeg! ’

ontslagen en had voor zijn operatiewond nog zorg nodig. De wijkverpleging had

Het Brughuis, centrale toegang voor zorg, welzijn en ondersteuning Het pand waarin voorheen de bibliotheek was gevestigd, is verbouwd en heeft een nieuwe functie gekregen. Het is nu de centrale plek waar Alblasserdammers terecht kunnen met vragen op het gebied van welzijn, zorg en (inkomens)ondersteuning. Daartoe zijn diverse organisaties een samenwerking aangegaan. Zij zetten zich in om mensen mee te kunnen laten doen in de samenleving. Eén centrale toegang betekent dat mensen snel, dichtbij en makkelijk hulp kunnen krijgen. Doordat verschillende organisaties in hetzelfde gebouw zitten, kunnen zij ervoor zorgen dat elke vraag bij de juiste persoon terechtkomt. Inwoners worden aan de receptie opgevangen door een team dat bestaat uit medewerkers van deze organisaties. Alblasserdammers kunnen in het Brughuis terecht met vragen over en ondersteuning op

geen ruimte om deze cliënt van reguliere zorg te voorzien. ‘Gelukkig wist Rivas een goed alternatief te bieden: beeldzorg. Met een Compaan, een gebruiksvriendelijke tablet voor senioren, hadden wij dagelijks contact met het digitale team. Iedere ochtend verzorgde mijn vrouw onder toeziend oog van de specialisten van Rivas mijn wond. We kregen heldere aanwijzingen en

Van harte welkom bij Duifhuizen tassen en koffers in Papendrecht! Wanneer je langs Duifhuizen loopt, moet je wel even naar binnen om de tassen- en koffercollectie te bekijken. Duifhuizen is een Nederlands familiebedrijf dat is opgericht in 1953 door mijn opa en uitgegroeid tot één van de grootste aanbieders van tassen, schooltassen, koffers, portemonnees en accessoires.

het gebied van vrijwilligerswerk, mantelzorg, ouder worden, leefstijl en gezondheid, ontmoeting en activiteiten, opvoeden & opgroeien, werk & dagbesteding, financiële en juridische kwesties. Vaste partners in het Brughuis zijn Jong JGZ (Consultatiebureau), MEE-Vivenz (Maatschappelijk werk en cliëntonder s teuning ), Stichting Jeugdteams ZHZ (Centrum jeugd en gezin) en Stichting Welzijn Alblasserdam (Welzijnswerk). Medewerkers van de Sociale Dienst Drechtsteden (Regionale sociale dienst die ook voor Alblasserdam werkt) zullen ook te vinden zijn in het Brughuis. Genoemde partijen hebben goede samenwerking met organisaties in de wijk en de buurt, zoals bijvoorbeeld de kerken, de Voedselbank, Schuldhulpmaatje, Helpende Handen, Woonkracht 10, ABC team, Jeugdpunt e.a.

CSG De Lage Waard Het beste uit jezelf te halen Van het praktisch ingestoken Talent XL vmbo tot en met onze Globe Science school: op CSG De Lage Waard krijg je de ruimte om te groeien op de manier die bij jou past. We bieden jou een stevige basis en heel veel mogelijkheden om met jouw talent aan de slag te gaan. Zo kun je bij ons op school ook je EHBO-diploma halen.

Per 1 januari 2022 ben ik franchisenemer geworden van het leuke Duifhuizen filiaal in Papendrecht. Met veel enthousiasme sta ik 6 dagen voor u klaar, met dezelfde service die u van Duifhuizen gewend bent!

Bijvoorbeeld als je kiest voor vmbo Zorg & Welzijn of bij de Eigen Koers modules op de havo en het vwo.

Van harte welkom aan de Brederodehuis 9 in Papendrecht. Hopelijk tot snel!

Je ontdekt bij ons wat je kunt. En dat is vaak meer dan je denkt. Daardoor haal je niet alleen een mooi diploma, maar groei je als leerling én als persoon. Dat noemen wij: geslaagd groeien!

ETB de Noord

Parketmeester Drechtsteden en regio Rotterdam

Onze klantenkring groeit en ons bedrijf groeit mee, maar we zijn hard op zoek naar nieuwe collega’s die ons team van specialisten komt versterken. Kom je werken bij de ETB de Noord? Dan kom je terecht in een hecht team van specialisten die met elkaar klaar staan om elke klus te klaren. De werkzaamheden kunnen variëren van complete elektrotechnische installaties tot het aanleggen van een datanetwerk of brandmeldinstallatie. Door de grote en kleine opdrachten die we aannemen als ETB de Noord blijft je werk afwisselend en kun je groeien in je elektrotechnische kennis. Daarnaast is specialiseren in een bepaalde techniek ook mogelijk en bieden we hier cursussen voor aan.

De klant compleet ontzorgen, dat is wat we bij ETB de Noord - onderdeel van de Utron Group - graag doen. Meedenken met de wensen van de klant en onze ruime eeuw aan ervaring in de elektrotechniek inzetten voor onze klanten is onze missie. In de afgelopen decennia hebben we projecten mogen realiseren in een groot aantal uiteenlopende branches , waaronder de indus tr ie, zorginstellingen, onderwijsinstellingen en de natte infrastructuur.

Tel.: 078 691 6066

Parketmeester Drechtsteden en regio Rotterdam heeft ruim 25 jaar ervaring met het toepassen van houtenvloeren, parketvloeren en laminaat in combinatie met vloerverwarming/koeling. U krijgt altijd een deskundig advies op maat waarbij uw wensen centraal staan. Wij hebben het grootste assortiment planken tot wel 24 cm breed, parket en visgraatvloeren zowel klassiek als verouderd in verschillende houtsoorten, kleuren en afwerkingen. Deze v loeren hebben EEN L AGE WA R M T E W E E R S R A N D e n u k r i j g t VOLLEDIGE GARANTIE op het materiaal en legwerk. Ook zijn er mogelijkheden om

met behoud van garantie zelf uw nieuwe vloer te leggen. U kunt bij ons terecht voor vloeren in verschillende prijsklassen. Al deze vloeren zijn voorzien van een kwalitatief hoogstaande beschermingslaag wat zorgt voor een natuurlijke uitstraling, een hoge slijtvastheid en bijzonder WEINIG ONDERHOUD.


Help mee

Ben jij Ready2Help?

Wie in Nederland direct hulp nodig heeft, kan rekenen op het Rode Kruis. Ruim twintigduizend vrijwilligers staan paraat. We helpen bij het evacueren van slachtoffers, bieden medische ondersteuning en doen er alles aan om kwetsbare mensen beter voor te bereiden op noodsituaties. Het Rode Kruis is met de vijf locaties binnen Zuid-Holland Zuid altijd dichtbij. En jij kan ook meehelpen!

Ben je een wateruitdeler, een zandzakkenvuller, een tentopzetter, of toch meer een tolk? Help je graag de kwetsbare mensen? Via Ready2Help kun je op je eigen manier een bijdrage leveren als er in Nederland een noodsituatie is. Ready2Help is een netwerk van ruim 104.000 mensen dat klaarstaat om te helpen als dat nodig is. Help jij ook mee?

Word bijvoorbeeld vrijwilliger of Ready2Helper Kijk voor meer informatie over vacatures op onze website: https://www.rodekruis.nl/zuid-holland-zuid/ of stuur een mailtje naar vacatures.zhz@rodekruis.nl

Met Ready2Help vormt het Rode Kruis een netwerk van burgerhulpverleners. Iedereen kan zich aanmelden voor Ready2Help om te helpen bij noodsituaties als dat nodig is.

Druk: Janssen Pers Verspreiding: Spotta T 088 8424224 E kwaliteitsbeheer@spotta.nl I www.spotta.nl

Colofon

Realisatie krant: MDH Uitgeverij Informaticaweg 2 7007 CP Doetinchem T 0314 361130 E info@mdh-uitgeverij.nl I www.mdh-uitgeverij.nl

Ready2Help is een initiatief van het Nederlandse Rode Kruis als aanvulling op de noodhulp van ambulance, brandweer, politie en getrainde Rode Kruis-vrijwilligers. Bij een noodsituatie komen de professionele hulpdiensten altijd als eerste in actie. Maar bij een ramp zijn er nog zoveel andere werkzaamheden om de gevolgen van een ramp beperkt te houden en slachtoffers de best mogelijke ondersteuning te geven.

Drink veel...

Tijdens COVID-19 worden Ready2Helpers ook ingezet om bij voedselbanken te helpen met het maken en verdelen van voedselpakketten. Ze bezoeken mensen die in thuisisolatie zitten of tot de risicogroep behoren, om te vragen hoe het met ze gaat en hulp te bieden bij bijvoorbeeld het doen van boodschappen. Dankzij alle Ready2Helpers kunnen wij een nog grotere bijdrage leveren aan de hulpverlening in Nederland. Hoe werkt Ready2Help? Bij een noodsituatie in Nederland krijgen de Ready2Help-deelnemers een oproep per sms om te komen helpen. Vervolgens kan elke deelnemer zich aan- of afmelden voor de betreffende noodhulpactie. Door een netwerk van mensen met verschillende kennis en vaardigheden is Ready2Help in staat zo snel mogelijk de best mogelijke ondersteuning te bieden aan de getroffenen. Wil je je aanmelden of meer informatie, kijk dan op de webpagina: www.rodekruis.nl/wat-kun-jij-doen/ steun-met-tijd/ready2help/

Water!

draag een petje!

Voorkom zonnesteek

Warm?

Spierkramp?

Pas de intensiteit van je inspanning aan!

check de EHBO-app

doe zware inspanningen op koele momenten

Bestel nu je tickets online!

Spierkramp

Duizelig/misselijk verward/braken /hoofdpijn

Ongebruikelijke vermoeidheid

Lichaamstemperatuur boven de 38 graden

Versnelde hartslag

Grote Kerkstraat 20 Wijk en Aalburg www.gewoonthuys.nl

HÉ, DOE JE MEE! Stap in de wereld van een Zuiderzeekind.

Pagina 15


ÉÉN CENTRALE TOEGANG waar iedere Alblasserdammer terecht kan met vragen op het gebied van welzijn, zorg en (inkomens)ondersteuning Eén centrale toegang, wat betekent dat concreet? •

Het wordt eenvoudiger om snel, dichtbij en makkelijk hulp te krijgen.

Eén plek in Alblasserdam waar inwoners terecht kunnen met vragen over en ondersteuning op het gebied van vrijwilligerswerk, mantelzorg, ouder worden, leefstijl en gezondheid, ontmoeting en activiteiten, opvoeden & opgroeien, werk & dagbesteding, financiële en juridische kwesties.

Meerdere zorg– en welzijnsorganisaties onder één dak.

Alle aanwezige organisaties zetten zich in om mensen mee te kunnen laten doen in de samenleving.

Goede samenwerking met organisaties in de wijk en de buurt, zoals bijvoorbeeld de kerken, de Voedselbank, Schuldhulpmaatje, Helpende Handen, Woonkracht 10, ABC team, Jeugdpunt e.a. Vaste partners in het brughuis: •

Jong JGZ (Consultatiebureau)

MEE-Vivenz (Maatschappelijke werk en cliëntondersteuning)

Sociale Dienst Drechtsteden (Regionale sociale dienst die ook voor Alblasserdam werkt)

St. Jeugdteams ZHZ (Centrum jeugd en gezin)

Stichting Welzijn Alblasserdam (Welzijnswerk)

het brughuis Ieplaan 2 | 2951 CB Alblasserdam | 078 -202 11 11