Page 1

INFORMAŢII PERSONALE Numele şi prenumele Gradul didactic şi Titlul  ştiinţific Adresa Telefon / Fax E­mail

RADU, CRISTIAN VIOREL LECTOR DOCTOR str. General Traian Moşoiu, nr.71, cod 400132, Cluj­Napoca, România 0264 431505 / 0264 406054 cristian.radu@polito.ubbcluj.ro

PROFESIA / OCUPAŢIA  ACTUALĂ

Data Loc de muncă Profesia Ocupaţia Activitatea principală

2002 ­ prezent Catedra de Comunicare şi Relaţii Publice; Facultatea de Ştiinţe Politice,  Administrative şi ale Comunicării, Universitatea „Babeş­Bolyai”, Cluj­ Napoca Cadru didactic specializat în Filologie Lector universitar Activităţi didactice şi de cercetare Director Executiv al Revistei Transilvane de Ştiinţe ale Comunicării

EDUCAŢIE ŞI STUDII DE  CALIFICARE

Anul Numele şi tipul  instituţiei  Titlul obţinut Domeniul Domeniul de  specialitate

2009 Universitatea „Babeş­Bolyai” Cluj­Napoca, Facultatea de Litere

Anul Numele şi tipul  organizaţiei  Titlul obţinut Specializarea

1997 Universitatea „Babeş­Bolyai” Cluj­Napoca, Facultatea de Litere

Anul Titlul obţinut Domeniul Specializările

Doctor, sub îndrumarea ştiinţifică a Profesorului doctor Mircea Muthu Ştiinţe umaniste Filologie

Master în Filologie Literatura română. Modernitate şi context european 1996 Licenţiat Ştiinţe umaniste Limba şi literatura română – Limba şi literatura franceză

ACTIVITATE DIDACTICĂ EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ

Seminarii şi cursuri Literatura exilului  (seminar subordonat  cursului de Literatură  contemporană)

Page1 - Curriculum vitae of IANCU, Ioana Raluca

Programul de studiu Licenţă

Anul IV, Facultatea de Litere, 1998­ 1999


Introducere în ştiinţa  Licenţă comunicării şi a relaţiilor  publice (seminar) Relaţii publice şi  Licenţă publicitate (seminar) Comunicare verbală şi  nonverbală (seminar)

Licenţă

Comunicare verbală şi  nonverbală (curs)

Licenţă

Semiotică (curs)

Licenţă

Elaborarea lucrărilor  ştiinţifice (curs)

Licenţă

Tehnici de persuasiune  (curs opţional)

Licenţă

Limbaj şi reprezentare...  (curs opţional)

Licenţă

Discursuri direcţionate şi  Masterat tehnici de prezentare Comunicare,  persuasiune, manipulare

Masterat

I, Facultatea de Ştiinţe Politice,  Administrative şi ale Comunicării,  2000 ­2004 II, Facultatea de Ştiinţe Politice,  Administrative şi ale Comunicării,  2001 II, Facultatea de Ştiinţe Politice,  Administrative şi ale Comunicării,  2003­2004 I, Facultatea de Ştiinţe Politice,  Administrative şi ale Comunicării,  2005­prezent III, Facultatea de Ştiinţe Politice,  Administrative şi ale Comunicării,  2005­prezent I, Facultatea de Ştiinţe Politice,  Administrative şi ale Comunicării,  2008­prezent II, Facultatea de Ştiinţe Politice,  Administrative şi ale Comunicării,  2007­prezent II, Facultatea de Ştiinţe Politice,  Administrative şi ale Comunicării,  2008­prezent I, II, Facultatea de Ştiinţe Politice,  Administrative şi ale Comunicării,  2009­prezent II, Facultatea de Ştiinţe Politice,  Administrative şi ale Comunicării,  2009­prezent

ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ   DOMENII DE INTERES  

-

-

Page2 - Curriculum vitae of IANCU, Ioana Raluca

Literatură. Critică literară; Semiotică, Teorii ale limbajului; Ştiinţele comunicării (cu orientare predilectă spre mecanismele  comunicării verbale şi nonverbale)


PUBLICAŢII

Volume -

Vintilă Horia sau vocaţia totalităţii, Cluj-Napoca, Editura Accent, 2011 (autor unic)

-

Ştiinţe ale comunicării. Cluj-Napoca, Editura Accent, 2005 (co-autor)

-

PR trend. Teorie şi practică în relaţii publice şi publicitate, Cluj-Napoca, Accent, 2005 (co-autor)

-

PR Trend III, Bucureşti, Tritonic, 2007 (co-autor)

-

Medien, PR und Werbung in Rumanien, Hochschulverlag Mittweida, 2008 (co-autor) Articole şi studii

-

„Publicistica lui Vintilă Horia”, în Tribuna, an VIII, nr. 44, din 31 octombrie, 1996

-

„Proteismul literei”, în Tribuna, an VIII, nr. 47, din 21 noiembrie, 1996

-

„Despre rostul poeziei”, în Tribuna, an VIII, nr. 48, din 28 noiembrie, 1996

-

„ La ‘Inima Fermecată’ ”, în Tribuna, an VIII, nr. 42, din 17 octombrie, 1996

-

„Nicolae Manolescu. Schiţă de portret”, în Tribuna, an VIII, nr. 49, din decembrie, 1996

-

„Un volum de critică”, în Tribuna, an IX, nr. 5, din 29 ianuarie, 1997

-

„Prezumţia de vinovăţie”, în Tribuna, an IX, nr. 6, din 6 februarie, 1997

-

„Cum se scrie un roman, în Tribuna, an IX, nr.17 , din 24 aprilie., 1997

-

„Din nou despre identitatea naţională. Invitaţie la reflecţie”, în Tribuna, an IX, nr. 25, din 19 iunie, 1997

-

„Poezia lui Vintilă Horia”, în Tribuna, an IX, nr. 28-29, din 10 iulie, 1997

-

„Imposibila ‘convieţuire’ ”, în Tribuna, an X, nr.26-27, din 25 iunie, 1998

-

„La limita tăcerii” în Tribuna, an XI, nr. 1, din 5 ianuarie, 1999

-

„Valenţele unei sintagme: ‚eră a comunicării’ ”, în Revista Transilvană de Ştiinţe ale Comunicării, nr. 1, noiembrie, 2004

-

„Discurs metaforic în romanul modern”, în Tribuna, an IV (serie nouă), nr. 57 din 16-31 ianuarie 2005

-

„Semiosfera-lume a libertăţii umane”, în Tribuna, an IV (serie nouă), nr. 58 din 1-15 februarie 2005

-

„Comunicare verbală şi nonverbală”, în vol. Ştiinţe ale comunicării. Note de curs, Cluj-Napoca, Accent, 2005

-

„Introducere în semiotică”, în vol. Ştiinţe ale comunicării. Note de curs, Cluj-Napoca, Accent, 2005

-

„Identitate individuală şi comunicare în societatea contemporană”, în vol. PR trend. Teorie şi practică în relaţii publice şi publicitate, Cluj-Napoca, Accent, 2005

Page3 - Curriculum vitae of IANCU, Ioana Raluca

„Perspective asupra discursului publicitar”, în vol. PR Trend, Bucureşti, Tritonic, 2007.


CONFERINŢE ŞI ALTE  ACTIVITĂŢI 

-august-septembrie 1993: absolvent al Universităţii de Vară “Noua Europă”, organizată de „Institute for Human Studies”, New York şi Universitatea Aixen-Provence. -septembrie 1993: participant la Seminarul internaţional “Europe et liberté”, Chambon- sur- Lignon” (Franţa) -octombrie 2004: participant la Conferinţa internaţională PR Trend. Teorie şi practică în relaţiile publice, organizată de Catedra de Comunicare şi Relaţii Publice a Universităţii “Babeş- Bolyai”, cu sprijinul Fundaţiei „Hanns Seidel” şi în colaborare cu “Confédération Européenne de Relations Publiques” -octombrie 2006: participant şi moderator la Conferinţa internaţională PR Trend. Teorie şi practică în relaţiile publice (II), organizată de Catedra de Comunicare şi Relaţii Publice a Universităţii “Babeş- Bolyai”, cu sprijinul Fundaţiei „Hanns Seidel” -aprilie 2007: participant şi moderator la Conferinţa internaţională PR Trend. Teorie şi practică în relaţiile publice (III), organizată de Catedra de Comunicare şi Relaţii Publice a Universităţii “Babeş- Bolyai”, cu sprijinul Fundaţiei „Hanns Seidel” -octombrie 2009: participant şi moderator la Conferinţa internaţională Societate şi comunicare, organizată de Catedra de Comunicare şi Relaţii Publice şi de Centrul Media ale Universităţii “Babeş- Bolyai”, cu sprijinul Fundaţiei „Hanns Seidel” -2006-2008: participant la Proiectul CNCSIS de Cercetare Exploratorie: „Evaluarea reformei în administraţia publică din România” -2009-2010: profesor supervizor în cadrul Proiectului POSDRU „Investeşte în oameni. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă. Corelarea învăţării pe parcursul vieţii cu piaţa muncii” -mai 2012: participant la Conferinţa Internaţională „Dialogul Culturilor – între Tradiţie şi Modernitate”, ediţia a XIV-a

Cluj­Napoca 20 mai 2012

Page4 - Curriculum vitae of IANCU, Ioana Raluca

Lector doctor Cristian RADU 

CV Cristian Radu  

CV Cristian Radu, Comunicare si Relatii Publice, FSPAC, UBB