Page 1

DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÍA A.Recuperación 2º E.S.O.

1. Indica se as seguintes afirmacións son verdadeiras. En caso contrario, explica por que son falsas.

V

F

Explicación

Os materiais conductores permiten o paso da corrente eléctrica Os materiais metálicos non son bos conductores térmicos Os materiais translúcidos deixan pasar a luz, pero non é posible ver con nitidez os obxectos a través deles. A dilatación térmica consiste no aumento de tamaño dun material cando descende a temperatura. A elasticidade é a propiedade dos corpos para adquirir deformacións permanentes cando actúa sobre eles unha forza. A propiedade contrario á tenacidade é a plasticidade. Os metais son materiais que se oxidan, ó contrario que a madeira. A maleabilidade é a propiedade dalgúns materiais de estenderse en forma de cables ou fíos. Os materiais que deixan filtrar a través deles auga ou outros líquidos son impermeables. Para soldar dous materiais é necesario que se poidan fundir. A plastilina é un material elástico.

1

http://parametrodigital.es/cadt/userfiles/files/materiais_metalicos_2  

http://parametrodigital.es/cadt/userfiles/files/materiais_metalicos_2.pdf