Page 1

2ºESO

ACTIVIDADE INICIAL

TEMA 3: MATERIAIS E MADEIRA  Define materiais naturais e materiais sintéticos.

 Que tipo de material é un tetra-brick? De que materiais está feito?

 Define aliaxes e pon tres exemplos.

 Completa este esquema da descrición do tronco dunha árbore:

 Indica e explica as catro fases da obtención da madeira.

1


 Clasifica estes tipos de madeira segundo a súa dureza:

Madeira

Clasificación

Caoba Chopo Tileiro Ébano Piñeiro  Indica cales son os principais derivados da madeira:

 Nomea as seguintes ferramentas indicando a súa utilidade principal Nome

Utilidade

Ferramenta

2

http://parametrodigital.es/cadt/userfiles/files/boletin_inicial_del_tema_3  

http://parametrodigital.es/cadt/userfiles/files/boletin_inicial_del_tema_3.pdf

Advertisement