Page 1

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВА ЛАБОРАТОРІЯ “ОЦІНКА ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА” МИКОЛАЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Адреса: 54020, м. Миколаїв, вул. Генерала Карпенка, 73, навчальний корпус №1. тел. (0512) 34-61-60


У 1996 році на кафедрі виноградарства та плодоовочівництва було створено навчально-наукову лабораторію «Оцінка якості продукції рослинництва», яка є навчально-методично-науковим підрозділом факультету агротехнологій Миколаївського національного аграрного університету. Ця лабораторія створена для організації і проведення навчальних занять та практик, наукових досліджень, а також для перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів сільськогосподарського виробництва.


У своїй діяльності навчальнонаукова лабораторія «Оцінка якості продукції рослинництва» керується нормативно-правовими актами України у галузі науки та освіти, статутом університету, наказами та розпорядженнями ректора.


На базі цієї лабораторії проводяться заняття з таких навчальних дисциплін: Овочівництво, Селекція та насінництво с.-г. культур, Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва, Технологія переробки зерна, Основи карантину та інспекторська робота, Стандартизація, управління якістю і сертифікація продукції рослинництва.


Студенти набувають практичних навичок роботи по: - зберіганню, переробці та управлінню якості продукції рослинництва; - засвоюють методики проведення аналізів із визначення якості продукції рослинництва та продуктів її переробки; - проводять наукові дослідження.


Науково-педагогічні працівники, аспіранти та пошукувачі проводять наукові дослідження і впроваджують ці розробки у виробництво та навчальний процес Миколаївського національного аграрного університету.


Спеціалісти сільськогосподарського виробництва, які зайняті визначенням якості продукції рослинництва та продуктів її переробки проходять стажування та підвищення кваліфікації з таких основних питань:

1. Режими й способи зберігання зерна та насіння.


2. Підготовка зернової та олійної маси до зберігання. 3. Правила приймання зерна та методи відбирання точкових проб.


4. Вимоги до зерна, насіння та продуктів їх переробки згідно з переліком діючої нормативної документації. 5. Методи визначання показників якості зерна, насіння та продуктів їх переробки.


Типова програма проведення занять на курсах підвищення кваліфікації спеціалістів по оцінці якості зерна і насіння та продуктів їх переробки наведена нижче.

Навчально-наукова лабораторія МНАУ  

"Оцінка якості продукції рослинництва"

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you