Page 1

Інноваційні проекти на 2010-2017 рр. ПРОЕКТИ РОСЛИННИЦТВА СТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО НАУКОВОГО КЛАСТЕРУ "РОДЮЧІСТЬ ГРУНТІВ"

Контактна особа по інвестиційному проекту: посада

Доктор економічних наук, професор, директор НІ ІТЗАО Сіренко Наталя Миколаївна

Прізвище, ім'я та по-батькові Телефон Найменування державної або місцевої програми, якій відповідає проект Строки виконання Обсяги фінансування, всього, млн грн: - власні кошти - кошти учасників Очікуваний результат

(0512) 58-03-25 Стратегія економічного і соціального розвитку Миколаївської області до 2015 року 2010 1,0 0,5 0,5 Моніторинг ґрунтів південного регіону та створення сучасної бази стану ґрунтів регіону на основі ГІС-технологій


ЗАКЛАДАННЯ ПЛОДОВОГО САДУ

Контактна особа по інвестиційному проекту: посада

Доктор економічних наук, професор, директор НІ ІТЗАО Сіренко Наталя Миколаївна

Прізвище, ім'я та по-батькові Телефон Найменування державної або місцевої програми, якій відповідає проект Строки виконання Обсяги фінансування, всього, млн грн: - власні кошти - кошти учасників Очікуваний результат

(0512) 58-03-25 Стратегія економічного і соціального розвитку Миколаївської області до 2015 року 2012-2013 0,5 0,5 Виробництво екологічно чистої продукції підвищеної якості, впровадження в галузі інтенсивних технологій виробництва плодів, активізація одержаних фінансових ресурсів у садівництві


БУДІВНИЦТВО ТЕПЛИЧНОГО КОМПЛЕКСУ В УМОВАХ ННПЦ УНІВЕРСИТЕТУ

Контактна особа по інвестиційному проекту: посада Прізвище, ім'я та по-батькові Телефон Найменування державної або місцевої програми, якій відповідає проект Строки виконання Обсяги фінансування, всього, млн грн: - власні кошти - кошти учасників Очікуваний результат

Доктор економічних наук, професор, директор НІ ІТЗАО Сіренко Наталя Миколаївна (0512) 58-03-25 Стратегія економічного і соціального розвитку Миколаївської області до 2015 року 2015-2016 0,78 0,78 Використання в навчальному процесі найновітніших світових розробок та технологій. Виробництво екологічно чистої продукції овочівництва (огірки, помідори) та вирощування квітів, впровадження в галузі овочівництва інтенсивних технологій виробництва продукції. Вирощування розсади овочів, вирощування саджанців квітів.


ВИРОБНИЦТВО КОРМІВ

Контактна особа по інвестиційному проекту: посада

Доктор економічних наук, професор, директор НІ ІТЗАО Сіренко Наталя Миколаївна

Прізвище, ім'я та по-батькові Телефон Найменування державної або місцевої програми, якій відповідає проект Строки виконання Обсяги фінансування, всього, млн грн: - власні кошти - кошти учасників Очікуваний результат

(0512) 58-03-25

2011-2012

Використання в навчальному процесі найновітніших технологій виробництва кормів для забезпечення потреб тваринництва. Низька собівартість кормів та висока поживність


ПРОЕКТ ПРОГРАМОВАНОГО УРОЖАЮ

Контактна особа по інвестиційному проекту: посада

Доктор економічних наук, професор, директор НІ ІТЗАО Сіренко Наталя Миколаївна

Прізвище, ім'я та по-батькові Телефон Найменування державної або місцевої програми, якій відповідає проект Строки виконання Обсяги фінансування, всього, млн грн: - власні кошти - кошти учасників Очікуваний результат

(0512) 58-03-25

2010 1,7 1,7 Отримання запланованого рівня врожайності сільськогосподарських культур заданої якості при одночасному підвищенні родючості ґрунту та задоволенні вимог охорони навколишнього середовища


СЕРТИФІКАЦІЯ ОРГАНІЧНИХ ЗЕМЕЛЬ В ННПЦ МДАУ

Контактна особа по інвестиційному проекту: посада

Доктор економічних наук, професор, директор НІ ІТЗАО Сіренко Наталя Миколаївна

Прізвище, ім'я та по-батькові Телефон Найменування державної або місцевої програми, якій відповідає проект Строки виконання Обсяги фінансування, всього, тис грн: - власні кошти - кошти учасників Очікуваний результат

(0512) 58-03-25

2011-2012 9,5 9,5 Зниження собівартості сільськогосподарської продукції на 9%, витрат на паливномастильні матеріали – на 12,3%. Забезпечення рентабельності на рівні 108%.


ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОЩУВАННЯ ЕФІРООЛІЙНИХ ТА ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН ЗА ОРГАНІЧНИМИ СТАНДАРТАМИ

Контактна особа по інвестиційному проекту: посада

Доктор економічних наук, професор, директор НІ ІТЗАО Сіренко Наталя Миколаївна

Прізвище, ім'я та по-батькові Телефон Найменування державної або місцевої програми, якій відповідає проект Строки виконання Обсяги фінансування, всього, млн грн: - власні кошти - кошти учасників Очікуваний результат

(0512) 58-03-25

2016-2017 0,8 0,4 0,4 Навчання студентів методам органічного виробництва. Вирощування ефіроолійних та лікарських рослин відповідно до вимог органічних стандартів. Впровадження екологічно безпечних методів вирощування лікарських рослин, які забезпечують збереження всіх макро- і мікроелементів.


ПРОЕКТИ ТВАРИННИЦТВА БУДІВНИЦТВО НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО КОМПЛЕКСУ ЗІ СВИНАРСТВА

Контактна особа по інвестиційному проекту: посада

Доктор економічних наук, професор, директор НІ ІТЗАО Сіренко Наталя Миколаївна

Прізвище, ім'я та по-батькові Телефон Найменування державної або місцевої програми, якій відповідає проект Строки виконання Обсяги фінансування, всього, млн грн: - власні кошти - кошти учасників Очікуваний результат

(0512) 58-03-25 Стратегія економічного і соціального розвитку Миколаївської області до 2015 року 2011-2014 32,1 22,4 9,7 Використання в навчальному процесі найновітніших світових розробок та технологій. Рентабельність ведення галузі свинарства буде становити 55,2%.


РЕКОНСТРУКЦІЯ ТВАРИННИЦЬКОГ О КОМПЛЕКСУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ В УМОВАХ ННПЦ УНІВЕРСИТЕТУ

Контактна особа по інвестиційному проекту: посада Прізвище, ім'я та по-батькові Телефон Найменування державної або місцевої програми, якій відповідає проект Строки виконання Обсяги фінансування, всього, млн грн: - власні кошти - кошти учасників Очікуваний результат

Доктор економічних наук, професор, директор НІ ІТЗАО Сіренко Наталя Миколаївна (0512) 58-03-25

Стратегія економічного і соціального розвитку Миколаївської області до 2015 року

2012-2015 32,3 17,3 15,0 Модернізація та ефективне використання наявних виробничих потужностей в галузі тваринництва. Впровадження у навчальний процес сучасних технологічних і технічних рішень. Зниження затрат праці на виробництво 1 ц молока з 10–15 до 2–3 люд-год, що зробить діяльність тваринницького комплексу високорентабельним. Впровадження системи самообслуговування тварин, сучасних систем доїння і первинної обробки молока, приготування і роздавання кормів, прибирання та утилізації відходів виробництва, у т.ч. для виробництва біопалива.


СТВОРЕННЯ НАУКОВО-ВИРОБНИЧОЇ ЛАБОРАТОРІЇ З ВИРОБНИЦТВА ТА ОЦІНКИ ЯКОСТІ М’ЯСА, МОЛОКА ТА М’ЯСО-МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ

Контактна особа по інвестиційному проекту: посада

Доктор економічних наук, професор, директор НІ ІТЗАО Сіренко Наталя Миколаївна

Прізвище, ім'я та по-батькові Телефон Найменування державної або місцевої програми, якій відповідає проект Строки виконання Обсяги фінансування, всього, млн грн: - власні кошти - кошти учасників Очікуваний результат

(0512) 58-03-25 Стратегія економічного і соціального розвитку Миколаївської області до 2015 року 2014-2015 1,0 0,5 0,5 Впровадження у навчальний процес сучасних технологічних і технічних рішень. Удосконалення методів і технологій переробки м’яса, молока та м’ясо-молочних продуктів та контролю за якістю м’ясомолочної продукції


ЗАРИБЛЕННЯ СТАВКІВ В УМОВАХ ННПЦ УНІВЕРСИТЕТУ

Контактна особа по інвестиційному проекту: посада

Доктор економічних наук, професор, директор НІ ІТЗАО Сіренко Наталя Миколаївна

Прізвище, ім'я та по-батькові Телефон Найменування державної або місцевої програми, якій відповідає проект Строки виконання Обсяги фінансування, всього, млн грн: - власні кошти - кошти учасників Очікуваний результат

(0512) 58-03-25 Стратегія економічного і соціального розвитку Миколаївської області до 2015 року 2012-2013 0,32 0,32 Використання в навчальному процесі найновітніших світових розробок та технологій. Розведення кількох видів риби, які не є конкурентами в харчуванні. Висока рибопродуктивність ставків. Вирощування мальків і товарної риби у співвідношенні 3:1.


ЗОНАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ З ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ БДЖІЛЬНИЦТВА

Контактна особа по інвестиційному проекту: посада

Доктор економічних наук, професор, директор НІ ІТЗАО Сіренко Наталя Миколаївна

Прізвище, ім'я та по-батькові Телефон Найменування державної або місцевої програми, якій відповідає проект Строки виконання Обсяги фінансування, всього, тис. грн: - власні кошти - кошти учасників Очікуваний результат

(0512) 58-03-25 Стратегія економічного і соціального розвитку Миколаївської області до 2015 року 2012-2014 0,2 0,2 Використання в навчальному процесі найновітніших світових розробок та технологій з бджільництва. Виробництво меду та побічних продуктів бджільництва (біологічно-активні добавки для бджіл, медові напої тощо).


ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ПРОЕКТИ БУДІВНИЦТВО БІОГАЗОВОЇ КОГЕНЕРАЦІЙНОЇ УСТАНОВКИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БІОГАЗУ ТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В УМОВАХ ННПЦ УНІВЕРСИТЕТУ

Контактна особа по інвестиційному проекту: посада

Доктор економічних наук, професор, директор НІ ІТ ЗАО

Прізвище, ім'я та по-батькові

Сіренко Наталя Миколаївна

Телефон Найменування державної або місцевої програми, якій відповідає проект Строки виконання Обсяги фінансування, всього, млн грн: - власні кошти - кошти учасників Очікуваний результат

(0512) 58-03-25 Стратегія економічного і соціального розвитку Миколаївської області до 2015 року 2013-2014 11,0 3,4 7,6 Поліпшення екологічних аспектів та утилізація відходів свинокомплексу; одержання екологічно чистого палива і використання порівняно дешевого біопалива для потреб ННПЦ університету. Підготовка фахівців відповідного профілю.


СТВОРЕННЯ НАУКОВОЇ ЛАБОРАТОРІЇ ПО ВИВЧЕННЮ Й ВПРОВАДЖЕННЮ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ СИСТЕМ ТА ГЕЛІОТЕХНОЛОГІЙ

Контактна особа по інвестиційному проекту: посада

Доктор економічних наук, професор, директор НІ ІТЗАО

Прізвище, ім'я та по-батькові

Сіренко Наталя Миколаївна

Телефон Найменування державної або місцевої програми, якій відповідає проект Строки виконання Обсяги фінансування, всього, млн грн: - власні кошти - кошти учасників Очікуваний результат

(0512) 58-03-25 Стратегія економічного і соціального розвитку Миколаївської області до 2015 року 2013-2014 0,42 0,21 0,21 Використання в навчальному процесі найновітніших світових розробок та технологій. Розробка та впровадження енергозберігаючих технологій заснованих на використанні енергії сонця.


СТВОРЕННЯ НАУКОВО-ВИРОБНИЧОЇ ЛАБОРАТОРІЇ З ДОСЛІДЖЕНЬ ВИРОБНИЦТВА БІОЛОГІЧНИХ ВИДІВ ПАЛИВА (БІОДИЗЕЛЮ ТА БІОЕТАНОЛУ)

Контактна особа по інвестиційному проекту: посада

Доктор економічних наук, професор, директор НІ ІТЗАО Сіренко Наталя Миколаївна

Прізвище, ім'я та по-батькові Телефон Найменування державної або місцевої програми, якій відповідає проект Строки виконання Обсяги фінансування, всього, млн грн: - власні кошти - кошти учасників Очікуваний результат

(0512) 58-03-25

2013-2014 3,1 1,2 1,9 Впровадження у навчальний процес сучасних технологічних і технічних рішень. Удосконалення методів і технологій виробництва біологічних видів палива.


ВИРОБНИЦТВО ПАЛИВНИХ БРИКЕТІВ З ВІДХОДІВ РОСЛИННИЦТВА ТА ТВАРИННИЦТВА В УМОВАХ ННПЦ УНІВЕРСИТЕТУ

Контактна особа по інвестиційному проекту: посада Прізвище, ім'я та по-батькові Телефон Найменування державної або місцевої програми, якій відповідає проект Строки виконання Обсяги фінансування, всього, млн грн: - власні кошти - кошти учасників Очікуваний результат

Доктор економічних наук, професор, директор НІ ІТЗАО Сіренко Наталя Миколаївна (0512) 58-03-25

2014-2015 1,0 0,5 0,5 Використання в навчальному процесі найновітніших світових розробок та технологій. Низька собівартість виробництва брикетів. Знищення та переробка підстилки та відходів, пов’язаних із забоєм худоби. Утилізація відходів з поступовою реалізацією продукції та одержання прибутку від побічного виробництва. Продукт згоряння твердого палива – зола – може використовуватися як добриво.


ПРОЕКТИ ЗАГАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ СТВОРЕННЯ ҐРУНТОВО-АГРОХІМІЧНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ

Контактна особа по інвестиційному проекту: посада

Прізвище, ім'я та по-батькові Телефон Найменування державної або місцевої програми, якій відповідає проект Строки виконання Обсяги фінансування, всього, млн грн: - власні кошти - кошти учасників Очікуваний результат

Доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри ґрунтознавства та агрохімії Чорний Сергій Григорович (0512) 58-03-25 Стратегія економічного і соціального розвитку Миколаївської області до 2015 року 2009 0,7 0,7 Підвищення рівня врожайності сільськогосподарських культур, економічної ефективності та екологічної безпечності використання мінеральних добрив, вирівнювання неоднорідності ґрунтової родючості.


СТВОРЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО НАУКОВОГО АГРОТЕХНОПАРКУ

Контактна особа по інвестиційному проекту: посада

Доктор економічних наук, професор, директор НІ ІТЗАО Сіренко Наталя Миколаївна

Прізвище, ім'я та по-батькові Телефон Найменування державної або місцевої програми, якій відповідає проект Строки виконання Обсяги фінансування, всього, млн грн: - власні кошти - кошти учасників Очікуваний результат

(0512) 58-03-25 Стратегія економічного і соціального розвитку Миколаївської області до 2015 року 2010-2011 1,0 1,0 Створення новітніх технологій, впровадження у аграрне виробництво, науковий супровід сучасних технологій


СТВОРЕННЯ ЛАБОРАТОРІЇ З ВИЗНАЧЕННЯ ГМО

Контактна особа по інвестиційному проекту: посада

Доктор економічних наук, професор, директор НІ ІТЗАО Сіренко Наталя Миколаївна

Прізвище, ім'я та по-батькові Телефон Найменування державної або місцевої програми, якій відповідає проект Строки виконання Обсяги фінансування, всього, млн грн: - власні кошти - кошти учасників Очікуваний результат

(0512) 58-03-25 Стратегія економічного і соціального розвитку Миколаївської області до 2015 року 2011-2012 1,2 0,6 0,6 Проведення аналізу наявності генетично модифікованих організмів у продуктах харчування, а також у продовольчій сировині. Визначення кількісних та якісних показників ГМО.


ТОРГОВИЙ ДІМ МИКОЛАЇВСЬКОГО ДАУ

Контактна особа по інвестиційному проекту: посада

Доктор економічних наук, професор, директор НІ ІТЗАО Сіренко Наталя Миколаївна

Прізвище, ім'я та по-батькові Телефон Найменування державної або місцевої програми, якій відповідає проект Строки виконання Обсяги фінансування, всього, млн грн: - власні кошти - кошти учасників Очікуваний результат

(0512) 58-03-25 Стратегія економічного і соціального розвитку Миколаївської області до 2015 року

Реалізація якісної та доступної сільськогосподарської продукції МДАУ населенню, підвищення рівня соціальної забезпеченості персоналу та фінансової незалежності університету

Інноваційні проекти МДАУ на 2010-2017 рр.  

Інноваційні проекти Миколаївського державного аграрного університету на 2010-2017 рр. 1. Проекти рослинництва. 2. Проекти тваринництва. 3. Е...