Page 1

TRÄD FRAM MED MOD!

“Where perfectionism exists, shame is always lurking” Brené Brown


Träd fram – med mod En workshop som rör om och berör

Funderar du på hur du ska komma förbi det som håller dig tillbaka? Eller låter du rädsla och oro över vad andra ska tycka hindra dig från att leva det liv du vill? Kanske har du redan försökt hantera det på olika sätt genom att vara till lags, passa in, få andra att må bra, prestera, använda övertalning eller undvika situationer där du måste synas eller höras – allt för att slippa ifrån känslor av skam och rädsla. Hur skulle det vara att komma ifrån det? Att kunna luta dig mot det som är obekvämt och samtidigt uppleva hur det stärker dig? BrandingSpirit hälsar dig välkommen att träda fram - med mod under en workshop på tre intensiva dagar eller via individuell konsultation för att i lugn och ro utforska hur du kan hantera skam, sårbarhet, mod och empati på ett för dig lämpligt sätt. Vad kan du då förvänta dig av en sådan helg eller konsultation? Eftersom vi som individer är olika och dessutom befinner oss i olika skeden av livet är det svårt att ge ett rakt svara på det. En del upplever att de återerövrat sitt liv, andra tar med sig ökad empatisk förmåga eller tycker de blivit mer klara över hur de tar sig ur känslor av skam och rädsla. Det vanligaste är dock känslan av frihet och att det faktiskt är möjligt att leva fullt ut. Grunden i träd fram – med mod bygger på The Daring Way™, vars metodik baseras på Dr Brené Browns experimentella forskning. Metoden är utvecklad för att hjälpa män, kvinnor och unga vuxna att våga mer genom att lära sig träda fram och visa sig som de är. Primärt ligger fokus på förmågan till återhämtning från skam samt på att utveckla och praktisera modet som förändrar vårt sätt att leva, älska, leda och vara förälder. Metoden kan praktiseras kliniskt, professionellt samt i utbildningssammanhang och är väl lämpat för arbete med individ, par, familj, arbetsgrupp samt organisationsledning. Mer information hittas via www.thedaringway.com Jag önskar dig varmt välkommen!

Anneli Fromell Certifierad Daring Way™ Facilitator och grundare till BrandingSpirit.


Du kan komma förbi det som står i vägen. Men för att du ska kunna göra det behöver du först förstå vad skam är och hur det påverkar ditt liv. Det finns alltså ingen anledning att ta dig igenom ännu en ”så-här-gördu” lista. Du behöver inte fixas till. Du är redan bra. Det som ställer till det är att du är mänsklig, en människa med fel, brister och känslor som ibland sätter krokben. Men även om du gör ditt bästa, är kunnig, arbetar hårt, har hjärtat på rätt ställe och bryr dig om de du har omkring dig finns det tillfällen under din dag då du kan komma på dig själv men en eller flera av de nedanstående känslorna: • • • • • • • • • • •

Rädd för att vara ”fel” och maskerar det med cool Osäker, obetydlig och jämför dig ofta med andra Ensam och längtar efter mänsklig kontakt men rädd att bli avvisad Missnöjd över kropp och utseende, ”gömmer” eller döljer dig gärna Oro för att bli kritiserad och bedömd, garderar dig för nederlag innan de inträffat och tar sällan risker Plågad av tankar på otillräcklighet, övertygad om att andra har det bättre Besvärad över din röst, tycker inte dina ord är smarta, viktiga eller spelar roll Obekväm med att visa vem du är, säger att allt är bra fast det inte är det Värdelös och inte värd att älskas Frustrerad över sådant du gjort (val) och anser du borde vetat bättre Skäms över din bakgrund och orolig att någon ska ”komma på” det

Målet med träd fram – med mod är att bidra till förståelsen för mänsklig kontakt och hur vi kan leva fullt ut. Det är en workshop som designats speciellt för dig som är redo att arbeta med dig själv. För oavsett om du är ledare, förälder, företagare, student, lärare, terapeut eller något annat är förtroendefulla relationer en förutsättning för allt du gör. Och den kontakten går via dig. Men fördjupad kontakt med dig själv ger inte enbart förbättrade relationer till familj, vänner samt de du arbetar med utan stärker även din röst, ditt uttryck, dina värderingar och din autenticitet. Du vet vad du ska göra för att nå fram. Men om du vill att dina mål och det du arbetar för att åstadkomma ska få riktigt god effekt behöver du något mer och det är att kliva fram och visa vem du är. Vilket kan vara skrämmande. Men lugn, du är inte ensam om att känna så. Anledningen till att många av oss upplever samma sak är för vi är mänskliga, något vi ska glädjas över eftersom alternativet innebär att vi skulle vara oförmögna till empati.

3


“When we don´t give ourselves permission to be free, we rarely tolerate that freedom in others” – Brené Brown -

Det finns ingen som undgår skam. Vi har alla mer eller mindre av det i våra liv. Skam är en universell känsla och de som säger sig inte ha något av den är antingen psykopater eller hör till dem som har så mycket av den att de skulle behöva en grävskopa för att frakta bort allt. Kanske är det så att du har minnen av skam som än idag triggar igång känslor hos dig. Känsliga områden som är svåra att glömma. Och eventuellt behöver du inte gå speciellt långt tillbaka i tiden för att hitta ett minne som spökar. Ibland räcker det med att något inträffar som ger en liknande känsla, till exempel ett uttalat ord som utan att fråga sätter fingret på den ”inre knappen” och startar en reaktion. En sådan reaktion kan trigga igång ett minne från när du var ny på arbetet och mån om att göra gott intryck men blev oskyldigt uthängd inför arbetskamraterna för att ha begått ett misstag som inte var ditt. Eller så har du delat med dig av något känsligt till en person du trodde du kunde lita på för att några dagar senare upptäcka att det du sagt förts vidare. Det kan också vara så att du sökt stöd hos en vän över något som inträffat bara för att bli bemött med kritiska och dömande ord. Eller kanske tog du mod till dig och presenterade den nya idén men blev så tillintetgjord och förlöjligad att du lovade dig själv aldrig göra om det. Skam är en slug fiende som smyger sig på oss när vi minst anar det. Att förbereda eller vaccinera sig för skam går inte men du kan lära dig stegen som gör att återhämtningen efter en skamfylld upplevelse går snabbare. träd fram – med mod ger dig verktyg att identifiera var rädsla för avvisning döljer sig, hindra dess framfart och omvandla den genom din förmåga till empati och mänsklig kontakt. Det är en workshop som ger åtkomst till att våga vara mer äkta, ha mod att praktisera medkänsla gentemot dig själv och andra samt hjälper dig få bättre kontakt med det som ger livet mening och syfte. Nu när du vet att du inte är ensam om dina känslor, att de är något som vi alla går och bär på – även om få är villiga att prata om det - är frågan: Hur länge tänker du tillåta att skam stjäl din kreativitet, krossar dina drömmar, tar ifrån dig din självaktning och trampar på ditt verkliga värde?

4


Vi är inte vana att prata om skam. Faktum är att vi undviker det gärna om vi kan. Brené Brown, författare, forskare och lärare kallar det för en tyst epidemi. Hon säger att trots att det i vårt samhälle finns en relativt stor öppenhet kring samtal om känslor såsom rädsla och ilska är skam fortfarande tabubelagt. Om vi inte pratar om skam ger vi det alltså mer syre eftersom det är en känsla som livnär sig på tystnad. Det är därför vi tagit till oss Brenés ord och ser dem som en språngbräda till ökad förståelse för hur skam påverkar olika områden i våra liv. Skam gör oss isolerade, får oss att tro att vi är ensamma i vår situation INTENSIV 3-DAGARS WORKSHOP Träd fram – med mod erbjuds som en 3-dagars intensiv workshop i Örebro eller Stockholm. Individuell konsultation finns även att tillgå via Skype. Programmet lämpar sig väl för dig som är öppen, villig att dela med dig i grupp, har lätt att fokusera på andra människor och som är redo att arbeta med dig själv. Under en 3-dagars workshop går vi igenom följande ämnen: •

• •

• •

Förtroende och ”The Marble Jar” – förtroendeprocessen: Vad är förtroende? Hur fungerar det? Vad vi kan göra för att det ska växa över tid Vad är Sårbarhet? – hur vi avväpnar sårbarhetsmyten och förstår sambandet mellan mod och sårbarhet Kliva ut på Arenan – undersöka arenan som metafor, bli bekant med våra egna ”arenor” och de utmaningar vi ställs inför då vi kliver ut på dem Empati och självmedkänsla – vikten av självmedkänsla och hur empati hjälper oss att skapa förtroende Definiera skam – förstå skam, var vi har våra triggers och varför vi är som mest mottagliga för skam då vi praktiserar mod och sårbarhet Skölden som försvar – identifiera försvar samt lära oss skillnaden mellan perfektion och hälsosam strävan

HUR är det att delta i en workshop? En workshop under en helg har både undervisande samt lätt terapeutisk effekt. Upplägget bygger på teori och praktik och innehållet varvas mellan kreativa övningar och gruppdiskussioner. Innehållet är framtaget för att passa olika inlärningsstilar och uppgifterna av en karaktär som gör att du omedelbart kan börja omsätta kunskap till praktisk handling.

5


Kanske har du deltagit i workshops tidigare och funderar på vad som är unikt för just denna. Svaret på det är den känsla av samhörighet som kommer när vi arbetar med material hämtat från The Daring Way™. Att dela med sig av upplevelser ger igenkänning och fogar människor samman. Det tillsammans med kraften från de många gånger överraskande kreativa övningar som presenteras under en 3-dagars kurs är vad tidigare deltagare lyft fram som största behållning (mer om tidigare deltagares respons längre ner). Det är en workshop för dig som vill: •

Acceptera fel och brister som en del av dig

Uppleva ett ökat värde i dig själv, ditt liv och dina relationer

Bli klar över värderingar och hur de kan stödja din väg framåt

Hantera känslan av att inte vara älskad

Bli mindre självkritisk och mer empatisk

Sluta söka godkännande utanför dig och börja hämta det inifrån

Lägga ner försvar och våga vara mer sårbar

Uppleva glädje utan ”ta i trä”

Bli klar över vad som håller dig tillbaka och hur du tar dig förbi det

Lära dig vad som skapar förtroende och får det att växa

Komma förbi känslor som förminskar dig

Ha mod att stå kvar i det som känns obekvämt

Få djupare och mer meningsfull kontakt med andra människor

Komma ur skam som infekterar ditt sätt att leda, leva, vara förälder, älska och skapa

Träd fram – med mod är inte en workshop som passar alla. Den innehåller inte någon universallösning och utlovar varken att ”fixa” dig eller dina känslor permanent. Det den däremot gör är att erbjuda verktyg som hjälper dig hantera skam, rädsla och känslan av att vilja ”stänga av” omvärlden lättare när något hotar ditt värde. Det är en workshop som kommer göra dig obekväm. Men det är också en workshop som låter dig träna på mod och sårbarhet i en trygg miljö där ingen är mer ”tränad” än någon annan. Skam gör att det blir obekvämt. Det är ett av dess syften, att få dig känna dig liten, obetydlig och dum.

Skam en utmärkt lögnare.

6


Det här får du som deltar i en 3-dagars träd fram – med mod workshop •

En personlig The Daring Way™ arbetsbok med läsuppgifter, övningar samt utrymme för egna noteringar

Tillgång till allt kreativt material du kan komma behöva under workshopen

Inträde i The Daring Way™ Swedens Community på Facebook (endast för dig som deltagit i workshops eller privat konsultation)

Ett exemplar av Brené Browns bok Mod att vara sårbar

Automatiskt medlemskap i uppföljningsträffar till reducerat pris

Under helgkurserna ingår även: •

En smaklig frukost, lunch samt för-, och eftermiddagsfika

Vad du kan förvänta dig efter en workshop. Resultaten varierar och är unika för var som deltar men här följer några sammandrag från tidigare deltagare: •

Du har försprång av att ha övat på och uttryckt sårbarhet i en trygg miljö

Ökad förståelse för vad skam är och hur den påverkar dig

Mod att vara dig själv i större utsträckning

Bättre kommunikation i nära relationer och fördjupad kontakt med personer i din omgivning

Minskad rädsla för avvisning som gör att du vågar ta för dig mer i olika sammanhang

Snabbare återhämtning vid nederlag, motgång eller situationer som du förknippar med skam, besvikelse, kritik etc.

Medvetenhet om dina personliga skam-triggers och även hur du ska hantera dem för att bli lugnare

Kunskap om vad som skulle kunna sätta käppar i hjulet för dig då du står inför nya och sårbara situationer

Bra förståelse för hur du bygger och förvaltar förtroende

Anneli Fromell, Certifierad Daring Way™ Facilitator och grundare till BrandingSpirit. Innan jag påbörjade arbetet tillsammans med Brené Brown och hennes fantastiska team var det mycket i mitt liv som cirkulerade kring att vara ”fel”, fel som i att inte passa in i en värld där alla andra passade utom jag. Det var den känslan som gjorde att jag redan tidigt bestämde mig för att endast visa valda delar av mig själv, det för att slippa känna mig utanför. Med träd fram – med mod vill jag erbjuda ett material som förändrat stora delar av mitt liv, både privat och professionellt. Jag är långt ifrån perfekt men jag behöver inte heller någon perfektion för att uppleva glädje i tillvaron. Och det gör inte du heller.

7


BRANDING SPIRIT info@brandingspirit.se www.brandingspirit.se

A4folder140526  
A4folder140526  

Träd fram - med mod!

Advertisement