Page 1

PORT F OL I O_MARTINADOKOUPILOVÁ


BAT HROOM I NHOT ELROOM -HOT ELSAVOYKRKONOŠE T hi si st hedes i gnoft henew hot el r oom bat hr oom whi chwebui l ti nhot el S avoyi nŠ pi ndl er ův Ml ýn.T hemat er i al shasbeens el ect edf oral l hot el bat hr ooms .Mypar tofdes i gnwor kwast o choos et heacces s or i esandt omakes i mpl edr awi ngsf orcommuni cat i onwi t ht hecl i entand t hecr af t s men.

EL EVAT I ONAA

EL EVAT I ONCC

PL AN

EL EVAT I ONDD

EL EVAT I ONDD

MAT ERI AL S


. . . .t heot her s


MUSEUM OFMOVI EI NDUST RYI NRAT I BOŘI CE Myt as kwast omaket he3Dvi z ual i z at i onf ort hepubl i cpr es ent at i onaconver s i ont heol dbui l di ngi nRat i boř i cet o Act or ´ shous eVi kt or ka.T hebui l di ngi spr ot ect edasahi s t or i cal monumentandi twasi naver ybads t r uct ur al condi t i on,s oi ti sunderacompl exr econs t r uct i onnow.T hemai nt hr ees t or eybui l di ng wi l l getas i ngl es t or eyex t ens i on andas mal l ci nemawi t hacapaci t yof60peopl eont hef i r s tf l oor .T her ewi l l bear es t aur antf orRat i boř i cevi s i t or s ont hegr oundf l oorand mus eum ont het hi r df l oor .Ont hef i r s tf l oorwi l l bes ever al r ooms ,wher ewi l l beaccommodat i onf ort heact or s ,t hevi s i t or sandt hechi l dr eni nact i ngs ummercamp.Manycul t ur al event sar es uppos edt o behel di nAct or shous eVi kt or ka,f orex ampl et al ks howswi t ht heact or s ,di f f er entper f or manceset c.


Portfolio english - postgraduade works  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you