Page 1


6 10

mădălin manole

EU NU-MI CALC JURĂMÂNTUL, NU-MI PĂTEZ NICI CUGETUL, NICI CINSTEA... pavel proca

14

ÎNCERCUIND SCENA „LUCEAFĂRULUI”

17

ZEIŢA ZAVTONI

22

Nicolae Popa

tatiana cojocaru

EUGENIATODORAŞCU LA RĂSĂRITUL„LUCEAFĂRULUI... miron ganea

24

VIN SURPRIZELE JUBILIARE

26

AUGURIADA

28 34 37 38 41 42 45 2 / MOLDOVA / MAi–IUNIE / #03

50 DE ANI DE EMOŢII ŞI APLAUZE

stela focşa

anatol ciocanu

CĂLĂTORIE PRIN TINEREŢE arhip cibotaru

GLORIA DISTINCŢIILOR NEDISTINCTIVE… pavel proca

AUGURIADA anatol ciocanu

EPOCA TINERETULUI DE CREAŢIE nicolae popa

AUGURIADA anatol ciocanu

SUFLETUL PĂSĂRII CU ARIPILE SMULSE... pavel proca

AUGURIADA anatol ciocanu


62

trecut & viitor

46

48 52

56 60

SAVANT, SPORTIV ŞI PATRIOT

O ŢARĂ FĂRĂ CULTURĂ E CA UN PĂMÂNT FĂRĂ NATURĂ gheorghe doni

66

Cu drag de Cântecele Neamului

68

ÎNVINGĂTORUL

74

ZODIA ZIMBRILOR

80

PISCINA ŞI CHELIA

81

CĂLĂTORIA ÎN TIMP

82

CINCI SEMNE DE INFIDELITATE A SOŢIEI

84

CINCI MOTIVE DE A NU CONSUMA CAFEA

86

DUPĂ VANGA — VEZNEVA?

89

AUGURIADA

90

CUNUNA EUROPEANĂ A VECHIULUI ORHEI

dumitru batâr

Claudia PARTOLE

nicolae rosca

nicolae rosca

anişoara jurcă

valeriu poEnaru

valeriu cristal

ovidiu dânga

COPIII SUNT CA NIŞTE FLORI iuliu cârchelan

CARTEA CARE NE FACE PARTE victor dumbrăveanu

olipmpia banciu

anatol ciocanu

ECOLOGIA — O ŞANSĂ A MILENIULUI TREI gheorghe doni

URMA ZILEI CARE TRECE nicolae usturoi

victor dumbrăveanu

#03 / MAi–IUNIE / MOLDOVA / 3


Literatură & Publicistică

#03 / MAi–IUNIE / MOLDOVA / 5


6 / MOLDOVA / MAi窶的UNIE / #03


#03 / MAi窶的UNIE / MOLDOVA / 7


10 / MOLDOVA / MAi窶的UNIE / #03


#03 / MAi窶的UNIE / MOLDOVA / 11


14 / MOLDOVA / MAi窶的UNIE / #03


#03 / MAi窶的UNIE / MOLDOVA / 15


16 / MOLDOVA / MAi窶的UNIE / #03


#03 / MAi窶的UNIE / MOLDOVA / 17


22 / MOLDOVA / MAi窶的UNIE / #03


24 / MOLDOVA / MAi窶的UNIE / #03


#03 / MAi窶的UNIE / MOLDOVA / 25


CÂNTECE DE-ACASĂ Leagăne duioase, Haine de mătase, Cântece de-acasă... Caut puntea voastră – Noaptea e albastră Peste casa noastră: Pipăi melodia Şi-nfloreşte via Ori copilăria? Tremură balada Ori străluce spada, Înroşind zăpada? Făt-Frumos călare E-n apus de soare Sau prăsadu-n floare? Stele ard în ciucuri – Tu îmi aduci struguri, Mamă, să mă bucuri? Leagăn ce-amiroasă-a Mămăligă arsă – Cântece de-acasă!


CÂNTEC SIMPLU Cuvinte de dor voi spune Şi cu limbă de cărbune, Imnuri pentru-această viaţă Spune-voi şi de sub gheaţă, Rugi voi spune pentru pace Chiar dacă pământ m-oi face, Vai! Şi-aş creşte cărţi de pâine — Una de nu mi-ar rămâne!

Şoapta codrului voi strânge — Nici o doină n-a mai plânge, Nici un ram n-o să suspine Chiar dacă duşmanul vine: Ramu-a bate, va tot bate – Străinu-a pleca departe; Şi cu dragoste-oi cânta Până ce m-or îngropa: Să-mi crească din ochi izvoare – Murmurând imnuri de soare!


Literatură & Publicistică

28 / MOLDOVA / MAi–IUNIE / #03


Literatură & Publicistică

#03 / MAi–IUNIE / MOLDOVA / 29


Literatură & Publicistică

La o întâlnire cu cititorii.

30 / MOLDOVA / MAi–IUNIE / #03


Literatură & Publicistică

Autografe.

#03 / MAi–IUNIE / MOLDOVA / 31


Literatură & Publicistică

32 / MOLDOVA / MAi–IUNIE / #03


Literatură & Publicistică

#03 / MAi–IUNIE / MOLDOVA / 33


Literatură & Publicistică

34 / MOLDOVA / MAi–IUNIE / #03


Literatură & Publicistică

#03 / MAi–IUNIE / MOLDOVA / 35


Literatură & Publicistică

36 / MOLDOVA / MAi–IUNIE / #03


Literatură & Publicistică

#03 / MAi–IUNIE / MOLDOVA / 37


Literatură & Publicistică

38 / MOLDOVA / MAi–IUNIE / #03


Literatură & Publicistică

#03 / MAi–IUNIE / MOLDOVA / 39


Literatură & Publicistică

40 / MOLDOVA / MAi–IUNIE / #03


Literatură & Publicistică


Literatură & Publicistică

42 / MOLDOVA / MAi–IUNIE / #03


Literatură & Publicistică

#03 / MAi–IUNIE / MOLDOVA / 43


Literatură & Publicistică

44 / MOLDOVA / MAi–IUNIE / #03


Literatură & Publicistică

LA PLECAREA MEA CEA MARE... Ştiu, la plecarea mea cea mare Va lăcrima o stea pe cer, Lumina ei scăpărătoare Îşi va da ultima suflare Şi va rămâne un mister Pentru-alte stele viitoare... Dar tu să ştii de-nşelăciune Al razei cel mirific strop – De încercare, de minune Doar pentru văzul unui orb – Eu către tine din genune, O şoaptă-oi murmura de dor. Şi de-a fi ultima – drept sfântă S-o iei, căci va renaşte iar Petală ce binecuvântă Marea-nviere-n calendar, Doar ea speranţele-nveşmântă Şi crezul nostru milenar! Dar iarba-şi scapără smaraldul Şi vin cocori, tot vin cocori De se îmbărbătează-naltul Şi-i tânăr cerul şi e altul Acest pământ cu mări de flori Care ne-acoperă păcatul... Lasă plecarea mea cea mare... La zori de zi – venirea mea S-o tot aştepţi, de sărbătoare – Smulsă din chin şi din răbdare, Lumina-n stele va scădea Când soarele-a vesti c-apare!


46 / MOLDOVA / MAi窶的UNIE / #03


#03 / MAi窶的UNIE / MOLDOVA / 47


48 / MOLDOVA / MAi窶的UNIE / #03


#03 / MAi窶的UNIE / MOLDOVA / 49


MAREA Fată a nemărginirii, Neagră, violet, verzuie, Tu porţi chipul fericirii Şi tristeţe de statuie. MAMEI

Orişicine te priveşte Simte parcă un fior, Eşti frumoasa din poveste, Eşti un vis al tuturor. Curg în venele-ţi prea pure Perle, aur şi nisipuri, Şalul tău din spume sure Colorează anotimpuri. Andreea-Bianca MOISE, elevă, clasa V-a, Medgidia,Constanţa.

Stelele s-au stins De când lacrimile tal e Au fost duse ca ofran de Cerului.

AM VRUT... Am vrut cândva să fur un soare, Dar mi-a scăpat şi n-am putut, Să-l pun exact unde mă doare, Ci cuib trădarea şi-a făcut. Am vrut cândva să fur şi luna, S-o pun în abajur la mine, Dar mi-a scăpat ca-ntotdeauna, Şi am rămas doar cu suspine, Am vrut cândva să fur uitarea, Ci m-a cuprins şi am uitat, Am vrut să fur ce mai furasem, Dar ce-mi dorisem — n-am aflat. Am vrut chiar să mă fur pe mine, Nu am putut, ce greu mi-era! Eram în inimă la tine Şi nu mă mai puteam fura!.. Constanţa CUCEREAVU, elevă, clasa XI-a, L.T. „B.P.Hasdeu”, or. Drochia.

DACĂ... na prumuta toam Dacă mi-ar îm lori paleta ei de cu me a mea... lu o a ct mi-aş pi o lume în care frunzele să fie cuvintele ploaia să fie muzica iar vântul să fie inima ta ie... care mă mângâ

L.T. „Ştefan

Anastasia COLIBABA, elevă, clasa XII-a, s. Lipnic, Ocniţa. , re” Ma cel

50 / MOLDOVA / MAi–IUNIE / #03

Soarele nu mai strălu ceşte De când licărul din oc hii tăi S-a aplecat Spre tunelul amintiril or. Viaţa a devenit piatra Dură a anilor, Iar firele albe ţi s-au aciuat În păr. Zeitate coborâtă pe pământ, Icoană sfântă şi pură, Care plânge amarnic La răscrucea Timpului ... Viorica EREMIA, elevă, clasa XII-a, L.T. „Mihail Sadoveanu”, or. Hânceşti.

OARE DE CE ...?! Oare de ce n-aş fi o frunză , Să mă opresc la geamu l tău, Să las lumina să pătrun dă Prin verdele din corpul meu? Oare de ce n-aş fi o floare , Să mă alinţi din când în când, Să mă-ncălzeşti cu-a ta suflare Şi eu să te admir zâmbin d? Oare de ce n-aş fi o piatră Să stau la margine de dru m Şi să nu aflu niciodată Durerea ce o simt acum? Diana DARII, elevă, clasa XII-a, Liceul „V.Coţofană”, s.Chetrosu, Droc hia.


MĂ TEM DE TINE , PRIMĂVARĂ...

CASA PĂRINTEASCĂ E casa mea aici – gură de rai sub soare, cu nuci bătrâni, voinici, cu vise trecătoare. E casa cu fântână, cu vie luminoasă, cu doina cea străbună când tata e la coasă.

CHEAMĂ-ŢI, ŞTEFANE,VIITORUL! Scoală, Ştefane, Domn cel Mare, Te ridică din mormânt Şi-ţi vezi ţara pustiită Şi poporul răvăşit. Duşi în neagra străinare, Dezmembraţi şi zdruncinaţi, Pe meleaguri depărtate Slugi năimite la bogaţi.

E casa cu altare, cu busuioc, poveşti, doi ochi – două izvoare,e mama în fereşti.

Mă tem de ti ne, primăvar ă, mă tem sfin ţenia ta să o presimt, sufletul tău mai alb dec ât iarna cu mâna mea mă tem să îl ating, să nu te înn egresc în ch in amar. Cuvântul tă u de platină mai dulce d ecât mierea mi-e teamă să-l rostesc, de ale mele cuvinte să n u se amăras Mă tem să n că. u-ţi fiu un o bstacol durabil, rece , care să te o prească. Acum te-aşt ept cu mare nerăbdare o parte de iu bire din tine ca să-mi dai căldura ta să , mi se frângăno cu-a ta sfinţe nie să mă pre ase, schimbi în câ Ascultă-mi, nt. rogu-te, o u ltimă dorinţă ia-mi inima , ce-i vinovată şi-o-ncălzeş ca la bătaia te ei să cânte p rivighetori, să răsară flo ri...

E casa cu părinţi— doi licurici în zare ce luminează sfinţi în veci ca o chemare...

elevă, clasa X-a,

Sorina CRUDU L.T. Lipoveni, Cim , işlia.

Ionela AGACHI, elevă, clasa VII-a, s. Pelinia, Drochia.

Sună, Ştefane, din goarnă Bucium lung, răsunător Şi-ţi adună de prin lume Mândre fete, bravi feciori. Strânge tinereţea ţării Şi-o adună înapoi, Fără ei suntem nimica, Fără ei ne pierdem noi. Ce-i Moldova fără dânşii? Strop de apă-ntr-un ocean, O scânteie ce străluce Şi se pierde în noian. Cheamă-ţi viitoru-acasă Şi-l adună înapoi, Fără el ne piere neamul, Fără el dispărem noi. Cei bătrâni rămaşi la vatră S-or muta în altă lume Şi atunci, Ştefane-Doamne, Sceptrul ţării cui rămâne?...

ADOLESCENŢĂ Hai să ne luăm zborul Şi să lăsăm as finţitul Să ne ascund ă în lumină... Hai să ne înch idem paşii Pe drumul cu ceruri arse De iubire, Şi să visăm cu m se pierd În noi cuvintel e, Şi atunci, din clipe uitate, Vom prinde cu adevărat Aripi. elevă, clasa IX-a,

Mădălina SARATU , Medgidia,Constanţ a.

Stanislav BOCANCEA, elev, clasa IX-a, L.T. „Leonid Gherman”, s.Zăicani,Râşcani.

#03 / MAi–IUNIE / MOLDOVA / 51


52 / MOLDOVA / MAi窶的UNIE / #03


#03 / MAi窶的UNIE / MOLDOVA / 53


54 / MOLDOVA / MAi窶的UNIE / #03


#03 / MAi窶的UNIE / MOLDOVA / 55


56 / MOLDOVA / MAi窶的UNIE / #03


#03 / MAi窶的UNIE / MOLDOVA / 57


58 / MOLDOVA / MAi窶的UNIE / #03


#03 / MAi窶的UNIE / MOLDOVA / 59


60 / MOLDOVA / MAi窶的UNIE / #03


#03 / MAi窶的UNIE / MOLDOVA / 61


62 / MOLDOVA / MAi窶的UNIE / #03


#03 / MAi窶的UNIE / MOLDOVA / 63


64 / MOLDOVA / MAi窶的UNIE / #03


#03 / MAi窶的UNIE / MOLDOVA / 65


66 / MOLDOVA / MAi窶的UNIE / #03


#03 / MAi窶的UNIE / MOLDOVA / 67


68 / MOLDOVA / MAi窶的UNIE / #03


#03 / MAi窶的UNIE / MOLDOVA / 69


70 / MOLDOVA / MAi窶的UNIE / #03


#03 / MAi窶的UNIE / MOLDOVA / 71


72 / MOLDOVA / MAi窶的UNIE / #03


#03 / MAi窶的UNIE / MOLDOVA / 73


74 / MOLDOVA / MAi窶的UNIE / #03


#03 / MAi窶的UNIE / MOLDOVA / 75


76 / MOLDOVA / MAi窶的UNIE / #03


#03 / MAi窶的UNIE / MOLDOVA / 77


Oameni noi

78 / MOLDOVA / MAi窶的UNIE / #03


Oameni noi

#03 / MAi窶的UNIE / MOLDOVA / 79


80 / MOLDOVA / MAi窶的UNIE / #03


#03 / MAi窶的UNIE / MOLDOVA / 81


82 / MOLDOVA / MAi窶的UNIE / #03


#03 / MAi窶的UNIE / MOLDOVA / 83


84 / MOLDOVA / MAi窶的UNIE / #03


#03 / MAi窶的UNIE / MOLDOVA / 85


#03 / MAi窶的UNIE / MOLDOVA / 87


88 / MOLDOVA / MAi窶的UNIE / #03


DOUĂ CORĂBII TRISTE-N PORT Două corăbii triste-n port Cerşind semnalul de plecare, Dar marea e-n învolburare, Neagră-i furtuna de pe mare Şi-aşteaptă-n lungă nerăbdare Două corăbii triste-n port. Două corăbii triste-n port... Vai, mâna ta-i ca valul rece, Vin lacrimi mari să te încerce, Căci nimenea nu te petrece Şi nimeni, nimeni nu-nţelege Două corăbii triste-n port. Două corăbii triste-n port În prag de dor şi de furtună, Dar n-are cine să le spună Că marea asta e nebună, Că marea asta se răzbună Două corăbii triste-n port... Două corăbii triste-n port Sunt inimile noastre două Atât de singure-amândouă, Curate ca doi stropi de rouă, Vai, soarta e vrăjmaşă nouă Două corăbii triste-n port. Două corăbii triste-n port – Viaţa ne pune la-ncercare E viaţa nesfârşită mare Fără de milă şi-ndurare Şi stăm la mal în aşteptare – Două corăbii triste-n port...


90 / MOLDOVA / MAi窶的UNIE / #03


#03 / MAi窶的UNIE / MOLDOVA / 91


92 / MOLDOVA / MAi窶的UNIE / #03


#03 / MAi窶的UNIE / MOLDOVA / 93


94 / MOLDOVA / MAi窶的UNIE / #03


#03 / MAi窶的UNIE / MOLDOVA / 95


96 / MOLDOVA / MAi窶的UNIE / #03


Revista Moldova,nr 3  
Revista Moldova,nr 3  

Revista Moldova,nr 3

Advertisement