Page 1

Què é s un Tsunami? •Tsunami: paraula japonesa

Tsu: Port Nami: Onada o mar. •Un tsunami é s una sè rie d’ones massives que que poden tenir lloc despré s d’un terratrè mol ( les ones sísmiques viatgen 100 vegades mé s ràpid que el tsunami i com a conseqüè ncia es pot avisar a la població ) •Les onades s'originen per desplaç ament d'un gran volum d'aigua i per tant, hi ha moviment de tota la columna d'aigua fins el fons, a diferè ncia de les onades normals del mar que só n superficials. •El Japó per la seva ubicació geogràfica, é s el país mé s colpejat pels tsunamis. •La velocitat de les onades pot superar els 800km/h o 1000km/h, com un avió comercial.


Conseqüè ncies del Tsunami a Japó • Els científics estimen que la tarda de l'11 de març 7 grans tsunamis van impactar a la costa est del Japó durant 6 hores ,amb onades de més de 13 m arrasant tot al seu camí. • Viscut en directe les imatges de la televisió japonesa van oferir com l'onada afectava zones a 40 Km de la costa ja que la llengua d'aigua entrava pels rius i inundava 443 km de les províncies de Aomori, Iwate, Miyagi y Fukushima. • Fins ara hi ha més de 11.000 morts i més de 17.258 desapareguts.


Com es detecten els tsunamis?

• Els Tsunamis es poden detectar mitjançant xarxes d'Alerta que utilitzen mareògrafs • Mareògraf: És un aparell que serveix per mesurar o registrar les marees o els moviments d'aquestes. És important el seu ús en l'emissió primerenca d'alertes davant l'ocurrència de tsunamis o sismes submarins. • Mareograma: Es el registre obtingut d’un mareògraf.


Com ha arribat?

I tu com et sentiries? L’onada va inundar 443 km de superfície Onades de fins a 13m d’alçada!


TERRATRÈMOL També anomenat sismes, són vibracions de la terra causades pel desplaçament sobtat de grans masses rocoses situades en les zones de fractura o falles. Aquests desplaçament té lloc quan les forces de compressió o distensió exercides sobre les roques ultrapassen la força de fregament que les manté unides. L’energia alliberada viatja en forma d’ones en totes les direccions a partir del focus o hipocentre, que és la zona on s’origina el terratrèmol. El punt de la superfície situat en la vertical del focus és denomina epicentre. La generació d’aquestes ones és semblant al que passa al empènyer una cadira. Primer costa moure-la , a causa del fregament amb el terra, però a partir d’un determinat límit de força, es desplaza fent una vibració sobre el sòl.


COM ES MESURA UN TERRATRÈMOL ? • ESCALA DE MERCALLI : Calcula la intensitat d’un terratrèmol , és una mesura subjectiva de

l’observació dels efectes d’un terratrèmol. • ESCALA DE RICHTER: Mesura la magnitud d’un terratrèmol ,És una escala logarítmica es a dir cada grau té 10 vegades més que l’energia alliberada de l’anterior . No té límit superior, fins avui cap terratrèmol ha superat els 9.6( Xile,1960)


MESURA D’UN TERRATRÈMOL Sismògraf: Els instruments que s’utilitzen per enregistrar els moviments sísmics es denominen sismògrafs (sisme: terratrèmol; -graf: escriptura).

Sismograma: Es el registre obtingut d’un sismògraf

Sismograma del terratrèmol a Japó Magnitud:9 Data-Hora: divendres, 11 de març a les 02:46:23 PM hora local a l'epicentre Localizació: 38.32N 142.36 E Profunditat: 32 Km Regió: Costa oriental de Honshu, Japó


Tornem a casa

Tornem a casa

Treball classe  

Treball classe Nativitat Arnal