Page 1

L'univers és la totalitat del continu espai-temps en què es troba la humanitat, juntament amb tota la matèria i energia continguda en ell. A gran escala, és l'objecte d'estudi de la cosmologia, que es basa en la física i l'astronomia, tot i que alguns dels temes d'estudi voregen la metafísica. Actualment, els experts no estan d'acord sobre si és possible (en principi) d'arribar a observar la totalitat de l'Univers.

Camp Ultra Profund del Hubble, imatge d'una petita regió del cel, a prop de la constel·lació del Forn. La llum de les galàxies més petites i més deplaçades cap al vermell es va originar fa aproximadament 13 mil milions d'anys.


El Big Bang ("Gran Explosió") és el model cosmològic de l'Univers que considera que aquest s'ha expandit fins al seu estat actual a partir d'una condició primigènia en la que existien unes condicions d'una infinita densitat i temperatura.

- Big Bang o estat estacionari -Destrucció de la matèria (la hipòtesi a priori més realista), i per tant dilució d'aquesta pel moviment d'expansió, en aquest cas l'univers era més dens en el passat: això és el Big Bang; -Es pot imaginar que l'expansió va acompanyada de la creació de matèria. Dins aquest marc la hipòtesi més estètica és imaginar un fenomen de creació contínua de matèria contrabalançant exactament la seva dilució per l'expansió. Un univers com aquest seria per tant estacionari.

univers  

treball alumne curs 2012- 2013