Page 1

Ciències de la naturalesa · Aula Oberta · Curs 2008/2009

Alumne:

Minerals (fitxes). Aluminita Classificació químic-estructural: Classe VI, sulfat Composició química: Al2SO4(OH)4·7(H2O) Utilitat: - Es fa servir a la construcció per tal de reduir el temps d’assecat del morter.

Ambre Classificació químic-estructural: Classe IX, substància orgànica Composició química: C12H20O Utilitat: - Joieria.

Aragonita Classificació químic-estructural: Classe V, carbonat Composició química: CaCO3 Utilitat: - Ús ornamental.

Bòrax Classificació químic-estructural: Classe V, borat Composició química: Na2B4O7·10H2O Utilitat: - Fabricació de detergents, suavitzants, sabons i desinfectants. - Fabricació d’esmalts, cristall i ceràmica.

1


Ciències de la naturalesa · Aula Oberta · Curs 2008/2009

Calcita Classificació químic-estructural: Classe V, carbonat Composició química: CaCO3 Utilitat: - Fabricació de ciment. - Material de construcció.

Cinabri Classificació químic-estructural: Classe II, sulfur Composició química: HgS Utilitat: - Mena de mercuri.

Cuprita Classificació químic-estructural: Classe IV, òxid Composició química: Cu2O Utilitat: - Mena de coure.

Diamant Classificació químic-estructural: Classe I, element natiu Composició química: C Utilitat: - Joieria. - Poliment d’eines, perforació de pous petrolífers i tall de tot tipus de pedra.

2


Ciències de la naturalesa · Aula Oberta · Curs 2008/2009

Galena Classificació químic-estructural: Classe II, sulfur Composició química: PbS Utilitat: - Mena de plom.

Grafit Classificació químic-estructural: Classe I, element natiu Composició química: C Utilitat: - Fabricació de materials refractaris. - Fabricació d’elèctrodes. - Fabricació de llapis. - Fabricació de rodaments, juntes i pistons.

Guix Classificació químic-estructural: Classe VI, sulfat Composició química: CaSO4 2H2O Utilitat: - Fabricació de material per al recobriment de parets i sostres. - Producció d’àcid sulfúric per a bateries. - Fertilitzant.

Halita Classificació químic-estructural: Classe III, halogenur Composició química: NaCl Utilitat: - Alimentació. - Fabricació de sosa càustica, àcid clorhídric, clor i lleixiu.

3


Ciències de la naturalesa · Aula Oberta · Curs 2008/2009

Moscovita Classificació químic-estructural: Classe VIII, silicat Composició química: (HF)2(Al2O3)3(SiO2)6(H2O) Utilitat: - Fabricació de materials aïllants elèctrics i tèrmics.

Or Classificació químic-estructural: Classe I, element natiu Composició química: Au Utilitat: - Joieria.

Pirita Classificació químic-estructural: Classe II, sulfur Composició química: FeS2 Utilitat: - Mena de ferro - Obtenció d’àcid sulfúric.

Plata Classificació químic-estructural: Classe I, element natiu Composició química: Ag Utilitat: - Joieria. - Fabricació de circuits electrònics. - Fabricació de bateries d’alta capacitat. - Fabricació de materials per a soldadura.

4


Ciències de la naturalesa · Aula Oberta · Curs 2008/2009

Quars Classificació químic-estructural: Classe VIII, silicat Composició química: SiO2 Utilitat: - Rellotgeria. - Fabricació d’encenedors i altaveus.

Sofre Classificació químic-estructural: Classe I, element natiu Composició química: S Utilitat: - Producció d’àcid sulfúric per a bateries. - Fabricació de pólvora. - Vulcanitzat del cautxú. - Fabricació de fertilitzants.

Talc Classificació químic-estructural: Classe VIII, silicat Composició química: Mg3Si4O10(OH)2 Utilitat: - Cosmètica. - Fabricació de paper. - Fabricació de ceràmica.

Turquesa Classificació químic-estructural: Classe VII, fosfat Composició química: CuAl6(PO4)4(OH)34H2O Utilitat: - Joieria i ús ornamental.

5

Fitxes de minerals. Solució  

fitxes de minerals solució

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you