Page 1

Contaminació de l’aigua de Vallfrondosa

Nom: Curs:

1


Divendres, 11 de setembre de 2011. Estimat diari, Pocs dies abans de començar el curs i aprofitant que avui és la Diada Nacional de Catalunya, vull escriure't per explicar-te que aquest estiu he anat de vacances a casa d'uns amics que viuen a Vallfrondosa., en una zona residencial que pertany al terme municipal d'Aiguaclara. Els meus amics hi tenen una casa petita amb un jardí molt gran, en el qual hi ha un hort i un estany amb ànecs. Quan hi vaig arribar, em vaig adonar que bevien aigua envasada en comptes d'aigua del pou. Això em va estranyar molt perquè, generalment, als pobles hi ha aigua bona que raja a les fonts i també a les aixetes de casa. Em van explicar que l'aigua de l'estany, que prové d'un aqüífer, feia una olor estranya últimament. Ells no sabien pas si era segur de beure aigua del pou i tenien por que el jardí pogués estar contaminat. L'assumpte no em va agradar gens ni mica i, per tant, vaig decidir iniciar una recerca. Vaig decidir d'inspeccionar, primer, l'estany. Feia una olor estranya, efectivament, encara que per a mi sempre l'havia feta, aquesta mena de pudor. En acabat, vaig preguntar els veïns dels meus amics, la família Andreu, si ells havien observat re estrany a l'aigua. Els meus amics i els Andreu són les úniques famílies a Vallfrondosa que encara obtenen l'aigua dels seus propis pous. Tota la resta rep l'aigua corrent del poble. La senyora Andreu em va comentar que ells no havien observat re anormal, però va esmentar que el gos havia estat malalt. Em vaig preguntar si la causa de la malaltia del gos era que havia begut aigua contaminada. Aleshores, vaig començar a fer un dibuix en què anotava tot allò que anava descobrint. Gran part del poble havia canviat des que havia començat a visitar els meus amics fa cinc anys. Ara hi ha moltes més cases i menys granges. La vella escola ha estat substituïda per una de nova, gran i amb patis. El torrent, l'han netejat des que jo i els meus amics hi construíem cabanes amb trossos de metall i fustes que trobàvem. La part del torrent que queda per sota de la carretera ara és un parc. Vaig acabar de completar el meu dibuix i un bon dia em vaig aturar a la benzinera a prendre un refresc. El Sergi, que és el treballador de la benzinera, em va comentar que l'aigua d'un pou que havien perforat de bell nou a Vallfrondosa estava contaminada amb un pesticida. Uns treballadors de la Junta de Sanejament van entrar a la benzinera mentre jo estava parlant amb el Sergi i vaig aprofitar l'avinentesa per explicar-los les meves recerques. Impressionats per la meva minuciosa recerca, em van demanar el meu ajut. Els treballadors de la Junta de Sanejament em van explicar que s'havia trobat un pesticida a l'aigua d'un pou perforat a Vallfrondosa, en una concentració de 5 g/l, cinc cops superior al 2


nivell que permet la legislació vigent d'aigües potables. Aquest pou estava marcat amb una X al dibuix del poble. Els fabricants del pesticida van pensar, en un principi, que aquest no seria nociu i, doncs, que seria segur si s'utilitzava adequadament ja que el producte es descompondria en el sòl. Posteriors anàlisis van demostrar que el pesticida no es descomponia tal com esperaven i se'n va prohibir l'ús fa 8 anys.

A hores d'ara, les autoritats estan preocupades pel fet que el pesticida ha arribat als pous que subministren aigua al poble, localitzats a la part baixa del mapa. Necessiten la meva col·laboració per determinar l'origen i l'abast de la contaminació. I en això estic treballant ara mateix. Espero poder-te escriure aviat més detalls de la recerca i de la solució del problema que afecta el medi ambient d'aquest poble de Catalunya, des d'on t'escric avui, ple de senyeres i amb ganes de poder recuperar l'aigua clara i catalana dels seus pous per a ús de boca.

Omar

3


4


Sabem d’algun cas de contaminació d’aigua en les nostres contrades? http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/1-territori/11-mediambient/461484-denuncien-lacontaminacio-de-laigua-a-largentera.html Llegeix aquest article i digues s’hi trobes alguna semblança amb el problema de Vallfrondosa BAIX CAMP

Denuncien la contaminació de l'aigua a l'Argentera Un grup de veïns troba que l'Ajuntament no ha informat de la presència d'arsènic L'alcalde de la població publica un ban i diversos cartells després d'admetre que es quadruplica el nivell legal 08/10/11 00:00 - L'ARGENTERA - JOAQUIM ELCACHO

L'Argentera és un dels 81 municipis on es va superar el nivell de contaminació a l'aigua suposadament potableFoto: JUANMA RAMOS.

L'Argentera

Un grup de veïns de l'Argentera (Baix Camp) ha denunciat que l'Ajuntament del seu municipi no hagi informat “de manera clara i explícita” tota la població que l'aigua de subministrament conté nivells elevats d'arsènic. “Fa cinc anys que visc a l'Argentera i havia sentit algun rumor sobre la qualitat de l'aigua, però no vaig descobrir que se superaven àmpliament els límits legals d'arsènic fins que la notícia va ser publicada [dijous, 29 de setembre] a El Punt Avui”, explica un dels afectats. Els veïns demanaran la intervenció del Departament de Salut, atès que, al seu parer, l'Ajuntament ha incomplert l'obligació d'informar de la contaminació. L'alcalde, Lluís Maria Castellví (CiU), explica que la presència d'arsènic està motivada per un fenomen geològic natural que fins ara ha estat difícil de solucionar. El municipi s'abasteix de l'aigua que es capta a la zona “de la mina de galena argentífera; no és legal que estiguem donant aquesta aigua a la població, però no en tenim cap més”, explica l'alcalde d'aquest municipi de 140 habitants. “Ara tenim un nou pou, que vam trobar el 2006, i començarem l'obra per portar l'aigua i poder donar subministrament a la població sense arsenats; l'obra es començarà a l'octubre i ha d'estar acabada el 30 de desembre”, explica Castellví.

5


L'alcalde indica que l'aigua del pou actual conté 40 micrograms d'arsènic per litre, quan la normativa actual limita el contingut d'aquest contaminant a 10 micrograms per litre. Castellví detalla, no obstant això, que la concentració d'arsènic s'ha mantingut estable des dels anys seixanta; “el que passa és que el límit legal va baixar primer a 70, després a 50 i ara a 10 [micrograms per litre]”. Castellví nega que s'hagi amagat informació sobre la contaminació per arsènic: “La gent ho sabia, en un poble se sap tot, no hi ha res a amagar.” No obstant això, l'alcalde, que en primera instància va reconèixer no haver publicat cap informació puntual sobre la situació, va rectificar després d'haver parlat amb aquest diari. Segons els denunciants, dijous i divendres, Castellví va publicar un ban i va fer penjar rètols a les fonts públiques en què s'informava que l'aigua no és potable.

Perills per a la salut humana Un tríptic publicat al setembre per l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària (http://tinyurl.com/67rzwsy) recorda que l'arsènic inorgànic –com el que es pot trobar a l'aigua de l'Argentera– “indueix el càncer de pell, de pulmó, de bufeta urinària i, amb poca evidència, el de ronyó, fetge i pròstata (IARC, 2010)”. “L'exposició crònica [a l'arsènic], a través de l'aigua de consum, pot causar lesions de la pell, ronyó, fetge, medul·la òssia i trastorns neurològics”, segons aquesta agència dependent del Departament de Salut. L'Organització Mundial de la Salut va establir la concentració màxima d'arsènic en l'aigua de consum humà en 10 micrograms per litre; aquesta és la concentració que s'ha establert i que està vigent encara en la normativa europea per a les aigües embotellades i les destinades al consum humà. No obstant això, el 2001 l'OMS va declarar que s'hauria d'establir una concentració més baixa, detalla l'informe de l'ACSA. Darrera actualització ( Dissabte, 8 d'octubre del 2011 08:39 ) Publicat a El Punt Avui. Edició Nacional 08-10-2011 Pàgina 38

Localització: L’Argentera , municipi del Baix Camp

Estat • Autonomia • Província • Àmbit funcional • Comarca Gentilici Superficie Altitud Població Densitat

Espanya Catalunya Tarragona Camp de Tarragona Baix Camp Argenterenc argenterenca 9,81 Km2 344 msnm 135hab 13,76 hab/Km2

6


Experiment 1 Transmissió de l’aigua Objectiu: Investigar els factors que afecten el moviment de l’aigua a través dels materials del sòl Questions prèvies : Sòlids i líquids 1. Escriu tres exemples de líquids que hagis observat movent –se a través de sòlids. Pensa en coses que hagis vist fa poc.

2.

De què depèn que un líquid travessi més o menys de pressa un sòlid?

Materials: Argila. Grava. Sorra. Cronòmetre. Colorant alimentari. Quatre tubs de plàstic, etiquetats amb les lletres A B C i D. Aigua.

Procediments Etiquetem els tubs de la A a la D. Omplim el tub A amb argila fins la meitat. Omplim el tub B amb grava fins la meitat. Omplim el tub C amb sorra fins la meitat. Anotem els noms dels materials dels tubs A, B i C a la taula de dades. Ordenem els materials d’acord amb la rapidesa que creiem que transmetran l’aigua ( d’1 a 3, essent 1 el més ràpid) i anotem el temps previst. Aboquem 50 ml. d’aigua ( amb unes gotes de colorant, opcional) al tub A i cronometrem el temps que tarda en arribar al fons. Fem el mateix procediment amb el tub B i C i ho anotem. Taula de dades Tubs Material

Classificació Classificació Temps previst prevista obtinguda

Temps obtingut

A B C D

7


Conclusions Elabora les teves conclusions utilitzant les preguntes següents Preguntes 1. L’observació del tub ens dóna una imatge fiable de com es mou el líquid a través dels materials ? 2. Sabem que passa a la part del tub que no podem veure? 3. Obtindríem els mateixos resultats si repetíssim l’experiment? 4. Quins factors podrien fer variar el resultat? 5. Per què les velocitats de transmissió són diferents entre els materials?

Representació gràfica de l’experiment ( si has fet fotografies les pots enganxar )

8


Posem noms a les nostres conclusions El moviment de l’aigua

Fig.1 Els materials amb moltes fractures i espais oberts permeten el moviment de l’aigua. Els materials que permeten el moviment de l’aigua s’anomenen permeables. La sorra i la grava per regle general transmeten l’aigua ràpidament L’argila i les roques ígnies com el granit transmeten l’aigua molt lentament, si és que ho fa. Els materials compostos de partícules de diferents mides retarden la transmissió de l’aigua ja que la seva porositat és baixa. Els materials que impedeixen el moviment de l’aigua s’anomenen impermeables El conjunt de materials permeables que poden contenir aigua subterrània s’anomena aqüífer. El nivell de l’agua dins de l’aqüífer és variable , segons la quantitat de precipitacions produïdes ( pluja, neu,...) En condicions extrems un aqüífer pot estar sec. Un aqüífer està format per una o més capes permeables limitades per una capa inferior impermeable L’aigua subterrània pot esdevenir aigua superficial emergint a la superfície en forma de fonts o pous artesians. L’aigua pot penetrar en el subsòl i, alimentant un aqüífer, esdevenir aigua subterrània

9


Fig. 2 Contesta les preguntes 1. Com s’anomenen els materials que permeten el pas de l’aigua? 2. La sorra i la grava són materials permeables?

3. Com s’anomenen els materials que no permeten el pas de l’aigua?

4. Què és un aqüífer ? Marca l’aqüífer a la figura1

5. L’argila és un material permeable? 6. Què és un pou artesià?

7. Marca amb dos colors diferenciats les capes permeables i impermeables a la figura 1 8. Utilitzant el tub que hem etiquetat com D construeix un aqüífer i fes-ne el dibuix

10


Experiment 2 La dilució. Objectiu: Comprendre els conceptes de concentració i dilució reconeixent concentracions expressades en g/l, mg/l i g/l Material Ampolla comptagotes amb colorant alimentari (solució aquosa de 100g/l) Safata. Comptagotes. Agitador. Tovallola de paper . Un full de paper blanc . Aigua. Etiquetes d’ampolles d’aigua. Procediment Buscar informació sobre el que significa una dada que trobem al text de la Història de Vallfrondosa “ una concentració de 5 g/l. Contesta les preguntes 1, 2 i 3 Posa el paper blanc sota la safata. Omple el recipient gran amb aigua. Posa 10 gotes d’una solució de colorant alimentari de 1000.000mg/l en el recipient 1 Agafa amb el comptagotes una gota de colorant alimentari del recipient 1 i posa-la al recipient 2. Neteja el comptagotes amb al tovallola de paper. Afegeix 9 gotes d’aigua neta al recipient 2. Mescla-ho bé. Agafa amb el comptagotes una gota de solució del recipient 2 i posa-la al recipient 3. Neteja amb la tovallola de paer. Afegeix 9 gotes d’aigua neta del recipient gran al recipient 3. Mescla-ho bé. Continua diluint la solució seguint el mateix procediment fins arribar al recipient 9. Anota a la taula de dades el color de les solucions obtingudes. Pots pintar el color de les solucions, a més d’anotar-ho. Determina també quina és la concentració de cadascuna i anota-les a la taula de dades. Recorda que la concentració del recipient 1 és de 1000.000 mg/l. Contesta les preguntes 4, 5, 6 i 7 Taula de dades. Recipient 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Color

Concentració

11


Preguntes 1. Què és una solució de sucre d’1 g/l? Quina seria la seva concentració en mg/l?

2. Com prepararies 1 litre d’una solució de sucre de 10g/l? Quina seria la seva concentració en mg/l?

3. Com prepararies 0,5 litres d’una solució de colorant alimentari de 100g/l utilitzant colorant en pols i aigua? Quina seria la seva concentració en mg/l?

4. En la teva dilució, en quin recipient la solució es torna incolora?

5. Hi ha colorant alimentari en aquest recipient? Explica per què?

6. Quina és la concentració de la dilució en aquest recipient?

7. Quina és la concentració del recipient 9 en mg/l? Com ho expressaries en (micrograms per litre)?

g/l

12


Origen de la contaminació. 1. Com podries determinar si l’aigua del pou dels teus amics està contaminada?

2. Com podries determinar l’origen de la contaminació?

3. L’observació de l’aigua de la família Andreu et permetria saber si està contaminada?

4. Quina altra evidència podríeu buscar per determinar si l’aigua de la família Andreu està contaminada?

5. La gasolinera , pot haver causat el problema?

6. I una esquerda al clavegueram?

7. Digues en quins llocs es pot haver originat la contaminació amb pesticida

8. Quina informació has tret de l’últim paràgraf?

13


Predicció de l’àrea contaminada Hem de considerar diferents factors El focus de contaminació. L’àrea contaminada dependrà de si el focus de contaminació és puntual o dispers. Per veure com evoluciona en ambdós casos farem un petit experiment. En dues capsules de petri amb una mica d’aigua i posarem una gota de colorant i a l’altre diverses gotes i inclinarem les capsules. Dibuixa el que ha passat.

Contesta 1. Quina forma tindria l’àrea contaminada si la contaminació provingués de fumigar amb un pesticida els terrenys de la granja Farré? Dibuixa –a i acolora-la amb blau 2. Quina forma tindria l’àrea contaminada si la contaminació provingués d’una fuita en un tub de la Companyia Química Agrícola Eden ? Dibuixa-la i acolora-la amb vermell

El subsòl de Vallfrondosa L’aigua avança en direcció a Aiguaclara Els sediments que hi ha al voltant i sota de la riera estan constituïts per arena de gra gruixut El sediment que hi ha a la superfície de Vallfrondosa és més fi i menys permeable El terreny està fracturat i per tant hi ha perill que es contaminin els aqüífers més profunds

14


Perforar pous pot ser un bon mètodes per obtenir informació de la contaminació. Es necessita un pla de perforació. Quin és el teu pla de perforació? Taula de dades Pou Quin és el possible focus de contaminació més proper a aquest pou 32 Gasolinera, carretera

Per què has escollit aquest pou?

És possible que hi hagués una fuita en un envàs de pesticida emmagatzemat o que s’aboqués en un accident de carretera

15


16


Experiment 3 Objectius: Treballar en grup per planificar, investigar i analitzar dades. Simular un procediment d’anàlisi per determinar la concentració de contaminant de les mostres. Material 40 ampolles comptagotes numerades amb les mostres d’aigua dels 40 pous. 4 ampolles comptagotes amb indicador. Safata. Tovallola de paper. Procediment Distribuir el paper que farà cada membre de l’equip: Moderador : dirigeix la discussió en que es decideixen els tres pous que s’analitzaran. L’analista, que va a buscar les mostres d’aigua, les posa a la safata i hi afegeix les dues gotes d’indicador . L’observador , que observa els colors de les mostres El secretari, que consulta la taula de les concentracions i determina el resultat. Tothom pren nota dels resultats. Analitzar les mostres de tres en tres Determina quin és el focus de contaminació. Pinta el cercle que representa el pou analitzar amb el color corresponent al seu codi. Taula e dades Pou número Color Codi

Marge de concentració de les mostres d’aigua Color Marge de concentració Taronja No detectat ( per sota de 0,1 g/l) Groc 0,11 g/l – 0,8 g/l Verd 0,81 g/l – 4 g/l Blau-verd 4,1 g/l - 32 g/l blau Més de 32 g/l

Codi 1 2 3 4 5 17


Distribuci贸 de la contaminaci贸

18


Presa de decisions L’informe de la investigació La Junta de Sanejament , després d’estudiar el mapa de distribució del contaminat, ha elaborat el següent informe

L ‘Ajuntament de Vallfrondosa ha decidit obrir un concurs públic per solucionar el problema. Un cop les empreses hagin presentat les seves solucions les exposaran en públic i s’obrirà un procés participatiu, on el poble mitjançant una assemblea podrà decidir quina és al solució més adient . Treball per grups A cada grup se li assignarà un paper, l’haurà de treballar, elaborar una presentació i escollir un representat que el defensarà a l’assemblea. Llegiu cadascuna de les propostes i decidiu quina us agradaria defensar. El professorat us dirà si és o no possible, donat que totes les propostes han d’estar representades.

19


Preparació del ponent Cada grup haurà de preparar un paper. El grup de forma cooperativa s’informarà i prepararà un informe per a presentar a l’assemblea. Un dels membres serà el que ho haurà de defensar davant l’assemblea. Tema a tractar: El vostre personatge 1. Recorda que heu de representar u paper d’una persona implicada en el tema a discutir. Quina relació tens amb el tema i quina és la teva opinió al respecte?

2. Per quina raó opines d’aquesta manera?

3. Qui no estarà d’acord amb tu? ( Considera els altres ponents)

4. Quines raons creus que donaran per estar en desacord?

5. Quina resposta donaràs als arguments contraris?

6. Anota els punts més importants que vols deixar clars a l’assemblea en la teva presentació. 7. Com et comportaràs en l’assemblea? Com et vestiràs? Com saludaràs les persones?. Com parlaràs? 8. Fes un esquema de la presentació en power point 2

3

5

6

1

4

20


Preparació de l’audiència Tema a tractar: 1. Ets una persona del públic. Com t’afecta el tema?

2. Has decidit què vols que es faci al respecte?

3. Hi ha alguna cosa que et pot fer canviar d’opinió?

4. A quines preguntes vols que et contestin en l’assemblea?

5. Quina actitud prendràs coma membre de l’audiència?

6. Anota les preguntes que se t’acudeixin durant l’audiència i si pots formula-les

21


22


23


24


25


L’assemblea pública Lloc: Sala d’actes Ajuntament de Vallfrondosa Ponents: L’Enginyer d’Especialistes en Excavacions , S.A. L’Enginyer de Productes Terra, S.A. El tècnic de Nova Tecnologia, S.A. El vice-president de la Companyia Química Agrícola Edèn. Un conseller del municipi d’Aiguaclara. Un vocal de l’Associació de Veïns de Vallfrondosa. Una persona resident al municipi de Riufosc Podràs plantejar preguntes als ponents després que hagin parlat tots. Les podras adreçar a un o més ponents. Utilitza aquest espai per escriure les preguntes que se t’acudeixin abans o durant la presentació.

Utilitza la taula següent per valorar els diferents mètodes de neteja. Omple la taula utilitzant la informació que obtinguis de la discussió. Conteniment i bombament de l’agua Productes Terra

Excavació i transport de la terra Especialistes en Excavacions

Excavació i Electrificació incineració del Nova tecnologia terra Companyia Química Agrícola Edèn

Seguretat Rapidesa Cost Transport Impacte en el medi

26

Contaminació Vallfrondosa  
Contaminació Vallfrondosa  

dossier de treball

Advertisement