Page 1

DINÀMIQUES DE GRUP PER A LA INTERACCIÓ I LA CONEIXENÇA MÚTUA. LA PILOTA. Classes de P4A i P4B. Les tutores de P4 vam realitzar aquesta dinàmica el curs passat. Llavors, a començament de P3 preteníem que els nens i nenes es comencessin a relacionar entre ells i coneguessin els seus noms, ja que venien de diferentes llars d'infants. Vam pensar que seria bo de tornar-ho a fer aquests curs, han arribat nens nous a les nostres classes , i d'aquesta manera ,els hi facilitarem la seva integració al grup. En primer lloc veiem que, com que tots ens coneixem, podem fer aquest joc de passar la pilota, amb més agilitat que l'any anterior. També podem observar que els alumnes passen la pilota a aquells amb qui tenen més relació o juguen més sovint. La finalitat és molt diferent. El paper de les tutores també canvia en relació a l'any anterior, quan els alumnes no es coneixien i anàvem recordant el nom dels companys. També hi havia nens i nenes que no volien participar en el joc, ja sigui per vergonya,per pors,.... Anava bé per trencar el gel.

Aquest cop el nostre paper és el d'observadores , són capaços d'anar fent tots sols.

Penso que ha sigut una activitat que ha anat destinada bàsicament a presentar els alumnes nous, i així, tots plegats, ens hem conegut d'una manera més lúdica.

Tutores P4.


UNA DINÀMICA: cercles d’amics

Alumnes de 2n de Cicle Inicial

1. Els alumnes estan agrupats de dos en dos. 2. Cadascun té un full amb tres cercles concèntrics dibuixats. 3. Al cercle del mig hi ha d’escriure el nom dels seus millors amics/gues. 4. Al cercle intermedi hi han escrit els que s’hi relaciona sense ser grans amics. 5. Al més exterior hi han escrit aquells/es que s’hi relaciona poc. 6. Seguidament comenten per parelles el resultat. 7. Finalment en grup classe en van parlar reflexionar de manera positiva.

Observacions:

-

Va ser una activitat motivadora, però els costava molt diferenciar els que són amics dels que són companys/es i a l’exterior si eren els que no tenen cap tipus de simpatia ( “enemics”).

-

Cal fer diferenciar amb exemples que vol dir amic i company.

Carme Balcells


AUDICIÓ A L’HORA DE MÚSICA

Els alumnes de l’aula de música estan asseguts de forma que quan fem treballs d’audició puguem comentar el fragment en grups de quatre. Els grups estan formats per alumnes diversos. L’activitat acostuma a desenvolupar-se de la següent forma: - Escoltem el fragment musical. - La mestra explica als alumnes en què consistirà l’activitat. (Aspectes musicals de la peça) - Tornem a escoltar el fragment. - Cada alumne escriu allò que vol comentar sobre la peça. (de tres a cinc minuts) - Es reuneix el grup i cadascú llegeix allò que ha escrit als altres. Encara que vulguin comentar el mateix també han de llegir el seu escrit. - Entre ells consensuen quina informació creuen adequada i fan un escrit nou amb les aportacions de tots. (deu minuts) El grup decideix qui escriu. - Si cal tornem a escoltar el fragment. - Un altre dels membres del grup llegeix l’escrit a la resta de la classe. - La mestra fa anotacions a la pissarra amb les aportacions de tot el grup. - Quan han llegit tots els grups refem tota la informació. - Tornem a escoltar el fragment per comprovar. - Tots escriuen al seu quadern el text consensuat i al final de tot han d’escriure les sensacions personals que els produeix.

Es demana els alumnes que parlin fluixet. Mentrestant la mestra recorre els grups. S’observa la participació en les converses, l’actitud dels alumnes respecte al grup. Es recull el treball de tothom i s’avalua també la presentació i els aspectes lingüístics del redactat.


Aquesta activitat acostumo a fer-la en més d’una sessió i la combino amb altres activitats musicals: cant, pràctica instrumental.... Com que només fem una sessió setmanal de música de vegades s’allarga massa en el temps. Fent-ho així tots els alumnes fan aportacions perquè sinó sempre parlaven els mateixos.

Immaculada Gatell


UNA DINÀMICA: “ Les pàgines grogues”

He aplicat la dinàmica de les pàgines grogues de la classe. En primer lloc els he presentat en què consistia. I en saber que cadascú d’ells/es havia de posar un anunci sobre alguna cosa que podia ensenyar al seus companys/es sobre temes variats ha estat força motivats.

Els apartats .

-

Títol del servei que ofereix.

-

Descripció del servei.

-

Dibuix/il·lustració.

-

Nom de la persona.

Finalment s’ha procedit a ensenyar-ne algun.

Com exemple han sorgit serveix com :

Classes de slot, ensenyar a ballar sevillanes, ensenyar a nedar, fer collarets i braçalets, dibuixar, fer bufandes amb mitja, fer fotografies amb la càmera, jugar a bàsquet, jufer trucs de màgia, jugar a futbol, anar amb skate, fer castells.ensinistrar gossos...

Joan Perelló Perelló


1-Situació inicial

Tinc com objectiu que els alumnes de 3r vagin descobrint i aplicant estratègies de càlcul mental. Dins el grup hi ha diversos nivells.

2-Estratègia aplicada “1-2-4 Dins l’equip de base, primer cadascú (1) pensa quina és la resposta correcta a una pregunta que ha plantejat el mestre o la mestra. En segon lloc, es posen de dos en dos (2), intercanvien les seves respostes i les comenten. Finalment, en tercer lloc, tot l’equip (4) ha de decidir quina és la resposta més adequada a la pregunta que els ha fet el mestre o la mestra.”

3-Eines d’observació -La mestra va observant si els alumnes: Saben explicar com ho han fet S’esforcen en fer-se entendre Escolten les explicacions dels altres companys A la prova han aplicat algunes de les estratègies que han comentat els grups. -Prova individual. 4-Accions Expliquem que l’exercici ens ha de servir per conèixer i utilitzar trucs per calcular cada cop més ràpid. La mestra dona els fulls i explica que individualment han de resoldre cada grup d’operacions i explicar com ho han fet i que tindran com a molt 10 minuts. Passat el temps, donem 5 minuts per explicar-ho a la seva parella i anotar com ho ha fet. En grups de 4 s’expliquen les estratègies i decideixen la que creuen més efectiva.(part grisa de la fitxa) 5-Conclusions He hagut de deixar més temps. S’interessen en entendre estratègies més efectives


Escolten + a companys que ells consideren que en saben. La mestra ha hagut d’ajudar a explicar-se a alguns alumnes. Si en un grup hi ha un alumne que li costa hi ha hagut dues opcions uns grups han optat per aconseguir fer-li entendre i els altres li han fet copiar

Judhit Segarra


Apliquem una estructura  

apliquem una estructura

Apliquem una estructura  

apliquem una estructura