Nyhedsbrev oktober enkeltsidet 2013

Page 1

NYHEDSBREV FÆLLESKONTORET

Tårnby Forenings Råd (TFR) & Kastrup Tårnby Idræts Sammenslutning (KTIS)

”En elefant kiggede forbi til Spræl i Byen! ”

Kom og hør hvad kandidaterne til kommunalvalget mener om idrætten og foreninsglivet i Tårnby kommune, og hvad der skal ske i de kommende fire år....hvis netop de bliver valgt ind! Læs mere om mødet på side 2! Nr. 18 Oktober 2013


Hva’ mæ’ kulturen - foreningerne fritidslivet og undervisningen! De to fritids-paraply organisationer Tårnby Forenings Råd, TFR, og Kastrup Tårnby Idrætssammenslutning, KTIS, har inviteret de politiske partier til valgmøde i Postkassen om fritid, kultur og undervisning. Vi har valgt denne cocktail, da vi erfarer at man landet over ser foreningslivet som en mere aktiv partner i undervisningen i folkeskolen. Det er heller ikke uvæsentligt for det ”kreative” miljø, hvilke tanker I gør jer om fritidslivets rolle og placering i et fremtidens (i al fald de kommende fire år) Tårnby Kommune.

Foreningslivets valgmøde i Postkassen, tirsdag 22. oktober kl. 19.00 AFTENENS PROGRAM: Kl. 19 velkomst ved formændene for TFR og KTIS Et koncentreret indlæg fra hver af paneldeltagerne Korte kommentarer mellem paneldeltagerne. Spørgsmål fra salen Korte afsluttende kommentarer fra paneldeltagerne. “Hvad fik I med hjem og hvad vil I overveje efter debatten?” Salg af øl og vand • Alle er velkomne

Tårnby Forenings Råd, TFR, er paraplyorganisation for knap 75 ikke-idrætslige foreninger i Tårnby kommune. Sammen med Kastrup Tårnby Idrætssammenslutning, KTIS, driver de Foreningernes Fælleskontor og samarbejder eksempelvis om uddannelse af foreningsledere på weekendtræf og “lørdagsskoler”. Det var også

Vi indbyder alle kreative / kulturelle kræfter også udenfor det organiserede foreningsliv, da vi oplever et større og større samspil/samarbejde udspille sig. Og vi ser gerne, at også interessenter på undervisningsområdet deltager uden, at det nødvendigvis bliver en ren undervisningsdebat. Men det kan vi naturligvis hverken garantere eller styre.

Foreningernes Fælleskontor, som var arrangør af familiefesten Spræl i Byen og har udgivet Fritidsavisen. Fælleskontoret får støtte fra Tårnby Kommune. KTIS, Idrætssammenslutningen er paraplyorganisation for omkring 40 idrætsklubber.


LOKALER I BRYGGERGÅRDEN

Står I og mangler plads til jeres aktivitet? Permanent eller for et enkeltstående arrangement? Hvad med at henlægge det tilo Bryggergården - et stenkast fra Den Blå Planet? Bryggergårdens rå lokaler i Kastrup huser en række små virksomheder, kunstnere og arrangementer. Her er både mulighed for toårige lejemål til kontorer, værksteder, atelierer og lignende, samt nogle rå og unikke lokaler velegnet til alt fra filmoptagelser og fotoshoots til konfe-

rencer, events, udstillinger, loppemarkeder og foreningsaktiviteter. Prisen på lejen af de rå lokaler og autentiske omgivelser er særdeles favorabel. Bryggergården er en historisk bygning i hjertet af Scanport og tæt på Danmarks nye turistattraktion Den Blå Planet. Bygningen har bl.a. tidligere været anvendt af kongen ved hans jagter. Bryggergården ligger tæt havnen og få minutter fra transportmuligheder med bus og metro. Lige om hjørnet ligger Københavns Lufthavn,

Øresundsbroen og motorvejen. Med andre ord har Bryggergården hurtig og nem adgang til resten af København, Danmark og verden. Kontakt Urban Help for yderligere information om lejemål og Bryggergårdens muligheder. Jesper: jesper@urbanhelp.dk Tlf: 31334357 Louise: louise@urbanhelp.dk Tlf: 22174357

Spræl i Byen: Der var kamp til stregen dagen igennem på racerbanen, hvor både små som store drenge fik udlevet drømmen!


Dansens Dag 2014 Dansens Dag foregår hvert år d. 29. april - og således også tirsdag d. 29. april 2014. Alle kan være med Dansens Dag er en deltagerdrevet begivenhed. Du kan arrangere alt fra tre dansetrin efter frokost, en svingom i gågaden og til en festlig danseaften. Det kan foregå på selve Dansens Dag d. 29. april. Det kan også være en optaktsbegivenhed, der leder op til den internationale mærkedag. Find info og hjælp i menuen til venstre. For at blive officiel del af Dansens Dag, skal du lægge dit arrangement i den online kalender. Som inspiration står Dansens Dag-sekretariatet og en række samarbejdspartnere bag en række aktiviteter op til og på selve Dansens Dag. I 2014 står vi blandt andet bag:

- Dans på Farten (dans på landets togstationer) - Dansefilmkonkurrencen 60secondsdance.dk - Fællesdansen Årets Dans - Samarbejde med 5 kommuner om Dance Attack, som inkluderer Dansebander på kommunens skoler, og store flash mobs med deltagelse af flere tusinde skolelever. Hvornår? Dansens Dag ligger fast d. 29. april hvert år (datoen er fastlagt af International Theatre Institute) og falder således i 2014 på en tirsdag. For nogle giver det visse udfordringer – derfor har man åbnet for, at Dansens Dag-fejringen kan foregå allerede fra lørdag d. 26. april. Samtidig vil man dog opfordre til, at man lægger så mange arrangementer som muligt på selve d. 29. april for at skabe et brag af en

dansefest på lige netop Dansens Dag. Se det som en mulighed og planlæg arrangementer på virksomheder og i skoler, daginstitutioner mm. Lav offentlige arrangementer efter normal arbejdstid – eller måske dér, hvor folk naturligt kommer forbi, på vej hjem fra arbejde, i bussen, på togstationen, i supermarkedet, i svømmehallen, på biblioteket. Søg støtte Alle, der laver et arrangement til Dansens Dag kan søge støtte fra Nordea-fondens Dansepulje, en aktivitetspulje på 200.000 kr. der uddeles til Dansens Dag-aktiviteter hvert år. Støtten fra Nordeafondens Dansepulje gives primært til arrangementer på d. 29. april – og sekundært til Dansens Dagarrangementer d. 26., 27. og 28. april. Der åbnes for puljen i løbet af efteråret 2013. Læs mere på www.dansensdag.dk.


INITIATIVPULJEN - SIDSTE OMGANG UDDELT FOR 2013 På Folkeoplysningsudvalgets møde medio september blev der uddelt penge fra Initiativ- og Udviklingspuljen, den 4. og sidste ansøgningsrunde for indeværende år. I Initiativpuljen resterede kr. 33.256,-, og hver en krone blev fordelt mellem følgende ansøgninger: KTKG havde søgt om tilskud til indkøb af dekoflag og modtog kr. 1725,-. Amager Fotoklub fik et tilskud på kr. 6200,- til indkøb af en fotoprinter samt en ekstern harddisk.

Amager MiniRace modtog kr. 7000,- til etablering af en permanent racerbane.

formøblet på et par ansøgninger.

Amager Video Klub modtog kr. 6400,- til en projektor med mere.

KFUM spejderne på Vestamager modtog kr. 22.000,- til deres klatrevæg så den kunne få et nyt faldunderlag samt en offentlig godkendelse.

Kastrup Søspejdere modtog kr. 8000,- til udskiftning af en optimistjolle.

Kastrup Boldklub modtog resten, kr. 9.000,- til deres projekt ”Sund start på dagen”.

Og endelig så modtog Amager Slægtshistoriske Forening kr. 3931,- til indkøb af en bærbar PC med mere.

Næste ansøgningsfrist hedder 1. november 2013, og vil altså være angående første runde for 2014! Der vil så igen være hhv. kr. 300.000,- og kr. 50.000,- i de to puljer.

Udviklingspuljen havde en rest på kr. 31.000,- som man også fik

ER DU EN GOD MØDELEDER? Med simple, visuelle værktøjer kan du holde bedre møder og understøtte din procesledelse. Helt simple tegneteknikker giver dig nye muligheder for dialog og engagement i projektgruppen, bestyrelsen eller blandt medlemmerne i din forening. Du får • Viden om at arbejde visuelt med møder og processer • Forståelse for at synliggøre mål og resultater • Konkret erfaring med at tegne Praktisk Mødet foregår den 23. oktober kl.

17-20 hos DUF på Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Målgruppe Ansatte og frivillige i DUFs medlemsorganisationer og deres lokalforeninger, der arbejder med proces- eller mødeledelse. Tilmelding Tilmeld dig her senest d. 16. oktober. Spørgsmål kan sendes til Anna Grethe Jensen på agj@duf.dk eller telefon 60 20 14 21


VI BRINGER EN EFTERLYSNING!

Kender du en forening eller foreningsleder i Tårnby som har ydet en ekstraordinær indsats i det forgangne år, eller måske endda gennem rigtigt mange år, og faktisk fortjener en påskønnelse for dette, et vaskeægte skulderklap, så søger vi faktisk indstillinger til sådan nogen, så vi kan fejre og ære dem ved et flot arrangement på rådhuset. MEN - MEN - MEN, du skal skynde dig lidt! Der er deadline allerede tirsdag d. 8. oktober!! Så fat blyanten eller PCen og skriv - der er ingen krav om ansøgningsskemaer eller fine formularer, blot gode argumenter for indstillingen.

”Årets Foreningsleder” & ”Årets Forening” bliver kåret torsdag d. 14/11 2013 kl. 1800 på rådhuset! Har DU et forslag til hvem det skal være? Så send straks din indstilling samt en begrundelse herfor til Priskomiteen, som består af formanden for Kultur & Fritidsudvalget, Vibeke Rasmussen, samt Tårnby Forenings Råds forretningsudvalg. Indstillingen sendes til:  Fælleskontoret, Englandsvej 290, Postboks 34, 2770 Kastrup ELLER  tfr@tfr.dk

Kan du huske sidste år? I 2012 blev der uddelt hele tre priser! Det var Winnie Ramsing fra CISV Amager som løb med prisen som Årets Foreningsleder på grund af hendes mangeårige arbejde for lokalafdelingen - sideløbende med at hun har siddet som formand for landsbestyrelsen.

så faldt valget på Tårnby Middelaldermarked, en forening som på kort tid har fået markeret sig med et årligt tilbagevendende marked på de grønne arealer bagved Kulturzonen.

Det tog et par år for dem begge, men det lykkedes dem, som fuglen nat rejse sig af asken, og i dag har begge nye flotte hytter, som de kan drive deres spejder- og FDF arbejde fra.

Og så var det lige, at man sidste år opfandt en ny pris, Fønixprisen! Prisen gik til FDF Tårnby og KFUM Vestamager, som begge måtte lide den tort at se deres klubhuse brænde ned til grunden, og dermed skulle starte helt forfra.

OBS!!

I forbindelse med Årets Forening

Deadline for at sende en indstilling er rykket til torsdsag kl. 1200, så har du et forslag, så skynd dig at få det sendt!


INFO FRA KOMMUNEN STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I TÅRNBY KOMMUNE I 2014 Aktiviteter for børn og unge under 25 år Folkeoplysende foreninger (idrætsforeninger/andre foreninger) kan søge om medlems-, kursus-, lejr- og trænertilskud i henhold til den godkendte tilskudsordning i Tårnby Kommune. Vær opmærksom på, at foreninger som låner kommunale lokaler

eller/og får tilskud fra kommunen skal hvert år inden 1. november indsende en underskrevet Erklæring om indhentelse af børneattest gældende for det kommende år.

Lokaletilskud til drift af egne eller lejede lokaler hvori der finder aktiviteter sted for børn og unge under 25 år skal for året 2013 ansøges inden den 1. marts 2014.

Ansøgning om tilskud for perioden 1/1 2014 til 31/12 2014 skal indsendes inden den 1. november 2013 til Kultur- og Fritid, Hovedbiblioteket, Kamillevej 10, 2770 Kastrup.

Lokaletilskudsansøgningerne forventes færdigbehandlet inden udgangen af maj måned 2014.

Det forventes, at der er udsendt svar på ansøgningerne inden udgangen af december måned 2013.

SPORTSPLADSER

senest den 1. november 2013.

Ansøgning om benyttelse af kommunens sportspladser i sommersæson 2014 (15/4 – 31/10) må være Foreningsudvalget i hænde

Foreningerne vil kunne forvente svar på ansøgningerne ultimo november måned.

BØRNEATTESTER! HUSK at fristen for at indsende erklæring om indhentelse af børneattester er 1. november 2013.

Der blev sprællet til den store guldmedalje lørdag d. 21. september! Se eller gense dagen på de mere end 100 billeder som ligger på Spræl i Byens hjemmeside, som tilfældigvis hedder www.spraelibyen.dk.

Hvis sidstnævnte ikke modtages kan foreningen miste kommunale lokaler og/eller kommunale tilskud.

Ansøgningsskemaer og Erklæring om indhentelse af børneattest kan hentes på Tårnby Kommunes hjemmeside www.taarnby.dk under Oplev Tårnby, Folkeoplysning, foreninger. I forbindelse med ovenstående ansøgning bedes foreningerne indsende medlemstal fordelt mellem børn/unge over og under 25 år pr. 1.11.2013.

Erklæringen kan hentes på kommunens hjemmeside www. taarnby.dk


KENDER DU DIT ANSVAR!? Vi gentager succesen fra sidste år med samarbejdet med Arbejdernes Landsbank og arrangerer endnu et par aftenkurser. Sidst handlede det om regnskab, denne gang handler det om bestyrelsens ansvar! Er du bekendt med hvilket ansvar du egentlig har påtaget dig, i den bestyrelse du sidder i?! Uanset om du er medlem af bestyrelsen i en lille forening eller en større virksomhed er det vigtigt, at du kender det ansvar, du har som bestyrelsesmedlem. Kurset om bestyrelsens ansvar handler bl.a. om:

- Hvordan du skal forholde dig, hvis der er uregelmæssigheder i regnskabet - Hvordan du sikrer dig mod mandatsvig - Hvordan du sikrer, at foreningens vedtægter er tidssvarende og tager højde for det hele - Grundregler i forsikring - Grundregler i skatteregler for foreninger.

Tilmeld dig på tfr@tfr.dk med besked om hvilken forening du kommer fra og hvormange I kommer. Kurserne afholdes i Postkassen på Amager Landevej, og der er to aftener at vælge imellem: Tirsdag d. 5. november kl. 17002100 eller onsdag d. 20. november kl. 1700-2100.

NYT og spæn Kurset henvender sig til alle dende kursus bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, og det varer ca. fire timer.

Spræl i Byen: Tårnby Teater gjorde reklame for deres kommende juleforestilling med masser af nisser!

ER SPEJDERHYTTEN SLIDT? Drømmer I om en ny spejderhytte og bedre rammer for jeres friluftsliv? Et nyt initiativ gør det muligt for spejder- og friluftsgrupper at søge om tilskud til at få ombygget deres hytter. Lokale og Anlægsfonden står bag initiativet, der har fået navnet ”Ombygget spejderliv”. Formålet med projektet er at vise, hvordan det selv med begrænsede midler er muligt at skabe gode rammer for det moderne friluftsliv.

Byg om for 1 million kroner ”Ombygget spejderliv” giver støtte til i alt tre projekter, der hver især skal kunne realiseres for højest 1 million kroner. De udvalgte projekter vil få op til 50 procent af omkostningerne dækket af Lokale og Anlægsfonden. Fonden betaler også honorarer til arkitekter i forbindelse med projektudviklingen. Sådan søger I En ombygning af jeres hytte kan blive et af de tre udvalgte projek-

ter ved at sende en ansøgning på mail til jch@loa-fonden.dk eller med almindelig post til Lokale og Anlægsfonden, Kanonbådsvej 4A, 1437 København K. Ansøgningsfristen er den 15. november 2013. Læs mere om Ombygget Spejderliv og download ansøgningsvejledningen. I kan også få mere at vide ved at kontakte Lokale og Anlægsfondens konsulent Jørn Christoffersen på telefon 32 83 03 43 eller jch@loa-fonden.dk.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.