Nyhedsbrev oktober 2014

Page 1

NYHEDSBREV FÆLLESKONTORET

Tårnby Forenings Råd (TFR) & Kastrup Tårnby Idræts Sammenslutning (KTIS)

Nr. 24 Oktober 2014


FORENINGSLEDER WEEKEND! I weekenden 4.-5. oktober tog 80 foreningsledere turen over broen til det efterhånden velkendte sted Backagården til et arrangement med en masse spændende input. Folkeskolereformen og hvordan den kan bruges i forenings øjemed blev drøftet og vendt. Folkeskolen skal åbne sig op ud mod det omliggende samfund, hedder det så flot, og det indbefatter blandt andet at skolelederne skal søge at etablere et lærende samarbejde med foreningerne! Men hvordan?

lerne i øjeblikket er presset hårdt, da foreningsdelen blot er en meget lille del af den kæmpeopgave det er at få skolereformen implementeret, men at på sigt skal der nok blive taget hul på samarbejdet. Allan Andersen, Skoleudvalgsformand, kunne selvfølgelig ikke love noget, men ville drøfte med udvalget om at finde penge til at honorere instruktørere fra foreningerne, da det ellers bliver svært at

praktisk bliver det d. 20. november, og det bliver med de to formænd fra hhv. TFR og KTIS samt Fælleskontorets sekretær som repræsentanter.

få nogen til at byde ind med tilbud i tidsrummet kl. 0800-1600. Og så kunne han orientere om at foreningslivet er blevet inviteret til næste møde i Skoleudvalget til en snak om netop disse ting. Rent

resultat hver gang! Den parallel overførte han til foreningslivet, som nærmest er uforandret i sin måde at organisere sig på efter mere end 160 års eksistens!

Rikke Skovfoged fraKøbenhavns kommune var klar i spyttet og gav eksempler på hvad de har gjort, og viste blandt andet en online portal hvor foreningerne kunne byde ind med deres tilbud.

Den efterfølgende debat styret godt af Reimer Bo Christensen fik løst op for nogle af de mange spørgsmål men efterlod selvfølgelig også ting uafklarede. Peter Bjørn, skoleder, fortalte at sko-

2014

Søndag bød udover morgengymnastik ved KG66s unge mennesker og superforedrag ved Lars Godbersen fra Flying Superkids også på en rigtig god opsang fra Frederik Boll fra NGO Ingerfair. Han citerede bl.a. Einstein for at sige at mennesket er de eneste som gør det samme og samme om igen og alligevel forventer et anderledes


EFTERLYSNING! Dansk Blindesamfund Kreds Storkøbenhavn Syd har en netværksklub som holder til i Skelgårdskirken om tirsdagen kl. 13-16. fra medio september til maj. For at kunne gennemføre vores aktiviteter har klubben/værterne brug for seende hjælp. Hjælpen består i bl.a. at hjælpe med indkøb, Hjælpe medlemmerne på plads, servere kaffe m.m. Da vores nuværende hjælpere har fået en så høj alder at helbredet

svigter og nogen falder fra, så har vi hårdt brug for nogle nye. Vi har uden hæld forsøgt. Så det jeg vil høre om er, om der blandt TFR og KTIS medlemmer er nogle personer som kunne tænke sig at få en hyggelig eftermiddag sammen med os og samtidig give en uundværlig hjælpende hånd. Vi har ikke mulighed for at give løn, men hjælperne får kr. 100 pr. gang til dækning af deres trans-

portudgifter. Håber I kan hjælpe. m.v.h. Helene Bendiksen Kredsformand Dansk Blindesamfund Storkøbenhavn Syd Telefon 70 24 03 07 Mail hbe@blind.dk

”HUSK det nu for syv sytten!” ANSØGNINGSFRISTE

R pr. d. 1/11:

* Medlems-, træner-, lejr- og kursus tilskud * Initiativ- og Udviklin gspuljen * Børneattester! * Ansøgning om sport spladser Indsamling med Dans k Flygtninge Hjælp søndag d. 9/11 Prisoverrækkelser på rådhuset d. 19/11 kl. 1800SKAL I BYGGE OM? Er I som forening ved at vokse ud af jeres lokaler, og trænger I til at få forbedret jeres fysiske rammer? Så søg om støtte til et byggeprojekt på op til 1 million kroner.

projekt, der forbedrer de fysiske rammer for jeres aktiviteter.

Hvad kan I få støtte til? I kan søge om støtte fra puljen til køb af mindre ejendomme, nybygDrømmer I om en ny spejderhytte, geri eller ud- og ombygning af større lokaler eller flere og bedre eksisterende lokaler, der danner møderum, så kan jeres drøm blive rammerne om sociale aktiviteter til virkelighed gennem Lokale inden for foreningsliv, idræt og og Anlægsfondens pulje til minfriluftsliv. dre projekter. Puljen giver støtte til udvikling af byggeprojekter Det er også muligt at få tilskud til indenfor idræt, kultur og fritidsliv faciliteter som ramper, handicappå mellem 100.000 og 1 million toiletter eller andre tiltag, der øger kroner. tilgængeligheden for gangbesvæLokale og Anlægsfonden har en rede og handicappede. særlig pulje, der hvert år udbeta(www.loa-fonden.dk/stoettemuligheler omkring 16 millioner kroner der/puljen) til mindre byggeprojekter inden for forenings- og idrætsliv. Som forening kan I søge om støtte til et

STYR PÅ TILMELDINGERNE! Mon ikke de fleste kender til at stå med en ordentlig håndfuld tilmeldingssedler til diverse arrangementer, og i øvrigt ikke helt have styr på hvem som fik betalt og hvem som ”nok skulle overføre pengene når de kommer hjem....?” Og bagefter kan konstatere at sedlerne er mangelfuldt udfyldt? Eller endnu værre at folk dukker op uden at være tilmeldt, for ”det havde de da sagt at de ville...!” Så var det måske en ide at tilbyde

medlemmerne at de i stedet skal tilmelde sig online! Der findes to services hvor man opretter et arrangement med pris og beskrivelse, og sætter en tilmeldingsfrist. Efter denne dato lukkes der for tilmelding og de indbetalte penge overføres til klubben. Man kan som arrangør hele tiden logge sig på og se hvad status er på tilmeldingerne. Så kan man jo løbende vælge at rykke de sidste i ørerne for en tilmelding.

Den ene, Billetto, koster et billetgebyr pr. billet/tilmelding mens den anden, nemtilmeld, er helt gratis for foreninger og klubber. Om man synes bedst om den ene eller anden er nok en smagssag, men de er begge et besøg værd. (Billetto.dk & nemtilmeld.dk)


INDSTIL ET INITIATIV! Danskernes Idrætspris er en pris, der går til et initiativ, der i særlig høj grad har gavnet den lokale foreningsidræt. Alle danskere kan nominere initiativer. Vinderen modtager Danskernes Idrætspris ved DR´s show, SPORT 2014, lørdag den 10. januar 2015 i Boxen i Herning. Præmien er på 100.000 kr. Pengene går til et nyt idrætsinitiativ i hjemkommunen for det vindende initiativ. Hvilket initiativ, bestemmer kommunalbestyrelsen. Hvis det initiativ, du har indstillet, kommer i finalerunden i Boxen, får du fire billetter til SPORT 2014. Så er du selv med i Boxen, når vinderen af Danskernes Idrætspris afsløres. Hvis flere har indstillet

samme finaleinitiativ, trækkes lod om de fire billetter. Hver dag året rundt sikrer frivillige, ansatte og kommunale kræfter, at de mere end 2,6 millioner medlemmer af idrætsforeninger i Danmark, kan nyde glæden ved at bruge deres krop og ved at være med i det fællesskab, foreningsidrætten rummer. For at understøtte det vil e-Boks, DIF og DR gerne hylde og præmiere et særlig godt lokalt initiativ. Og du kan være med til at bestemme, hvem der fortjener at løbe med Danskernes Idrætspris. De indstillede initiativer vil blive vurderet ud fra tre kriterier.

have et højt ambitionsniveau – også i udførelsen. Effektivitet og værdiskabelse. Ressourcerne er brugt effektivt til gavn for borgerne. Kort sagt, hvor mange kommer initiativet til gode, og er pengene brugt fornuftigt. Innovation. Det skal være et nyskabende initiativ, som kan tjene til inspiration for andre. For at kunne komme i betragtning skal initiativet være sat i værk. Det er simpelt at indstille et initiativ til Danskernes Idrætspris. Alt, du skal gøre, er at svare på spørgsmålene i indstillingsskemaet der ligger på hjemmesiden herunder. (www.danskernesidrætspris.dk)

Kompetence. Vinderinitiativet skal

NOMINER TIL FIDUSBAMSEN! HVEM FORTJENER FIDUSBAMSEN? Kender du Danmarks bedste holdkammerat? Nominér en dreng el-

ler pige på mellem 12 og 19 år ved at uploade et billede og beskrive en situation, der fortæller, hvorfor han eller hun fortjener hæderen. Den bedste vinder DIF og

Nordea-fondens Fidusbamse og en rejse med hele sit hold eller træningsgruppe til en værdi af 100.000 kroner! (www.fidusbamsen.dk )


MOBILEPAY I FORENINGEN MobilePay Business er en betalingsløsning, som opfylder foreningers behov for at modtage betalinger fra smartphones. Med MobilePay Business kan din forening: • Modtage betalinger fra alle med MobilePay i Danmark • Anmode medlemmer om at betale et beløb • Nemt få overblik over modtagne beløb og eksportere salgsdata til et regneark • Registrere foreningens placering og uploade et logo, så medlemmerne let kan identificere foreningen ved betaling • Håndtere administrationen af MobilePay Business online, f.eks. oprette mobile enheder, skifte kontonummer og overføre penge til andre konti

Hvem kan få MobilePay Business? Foreninger med et dansk CVRnummer kan få MobilePay Business, uanset hvilken bank de har. MobilePay Business er til brug i fysisk handel og ikke til brug i internethandel og fjernsalg eller til abonnementsaftaler.

Det er gratis frem til 1. januar at oprette sig (ellers koster det kr. 1.000,- i oprettelse) og ligeledes fra 1. januar kommer det til at koste lidt at bruge systemet. Der bliver et gebyr pr. transaktion på 1% af transaktionsbeløbet, dog maks. kr. 5,-. (www.danskebank.dk)

MobilePay Business er en betalingsløsning, der ud over app’en består af et modul, hvor du kan administrere MobilePay Business online. Inden du downloader app’en, skal din forening derfor være oprettet som kunde i Danske Bank. Det betyder ikke, at du skal flytte din virksomheds bankengagement til Danske Bank, men blot at foreningen skal have en konto i banken.

NÆSTEN GRATIS SOFTWARE! Office 2013 til kun 132 kroner? Antivirusprogrammer fra Bitdefender med 96 procents rabat? Frivillige foreninger og velgørende organisationer i Danmark har nu mulighed for at registre sig hos TechSoup Danmark. Så snart de er blevet godkendt, kan de bestille produkterne – f.eks. fra kendte ITvirksomheder som Microsoft og SAP - med store rabatter. Priserne er cirka en tyvendedel

af markedsprisen. TechSoup opkræver et mindre administrationsgebyr (cirka fire procent af markedsprisen), som dækker omkostninger ved driften af webshoppen. TechSoup Global har siden 1987 samarbejdet med IT-virksomheder og lokale partnere om at tilbyde softwaredonationer til frivillige foreninger og velgørende organisationer over hele verden. TechSoup eksisterer i mere end 65

lande. I Danmark er det FriSe – Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark - der er udvalgt til at varetage etableringen og driften af TechSoup. FriSe er en landsdækkende medlemsorganisation for mere end 80 lokale frivilligcentre og selvhjælpsorganisationer. (Læs mere på www.techsoup.org)


ARBEJDSLØSE & FRIVILLIGT ARBEJDE Regeringen vil gøre det nemmere at være frivillig.

de frivillige selv har peget på, de støder ind i.

10 konkrete initiativer fra regeringens hånd skal hjælpe frivillige ud over barrierer, der i dag gør den frivillige indsats besværlig. Initiativerne tager udgangspunkt i problemer, de frivillige oplever, og i løsninger, som de frivillige selv har givet input til.

Socialminister Manu Sareen siger: ”De tusindvis af danskere, der hver dag er frivillige, er med til at få samfundet til at hænge sammen. For de er med til at sørge for, at vi får nogle stærke fællesskaber på tværs af alder og social baggrund. Derfor skylder vi dem at gøre det lettere at være frivillig i Danmark. Så jeg håber, at regeringens udspil hjælper til, at de frivillige ikke løber panden mod en mur, når de vil hjælpe andre.”

Frivillige på overførselsindkomst skal kunne lave frivilligt arbejde i 15 timer om ugen i stedet for de nuværende fire timer, uden at det koster en del af dagpengene eller efterlønnen. Og rører man i kødgryderne på et frivilligt værested eller på en café for socialt udsatte, skal det ikke være nødvendigt at tage en særlig uddannelse i fødevarehygiejne. Det er nogle af de initiativer, som regeringen vil sætte i gang, så det bliver nemmere at være frivillig i Danmark. I alt er der 10 konkrete tiltag i regeringens udspil ”Lettere at være frivillig”. Initiativerne løser en række af de barrierer, som

Initiativer tager udgangspunkt i de barrierer og løsninger, som de frivillige har peget på i ’Barriere- og løsningskataloget for frivilligområdet’. Det har bl.a. været centralt for regeringen at: • Give bedre vilkår for frivillige på overførselsindkomst • Sløjfe kravet om arbejdspladsvurdering for frivillige • Gøre det muligt at uddele overskudmad til velgørende formål

deriksen siger: ”Jeg har stor respekt for de mange danskere, der brænder for en sag og med deres frivillige arbejde skaber uvurderlig værdi for fællesskabet. Frivillige er en helt særlig ressource, både i sportslivet, i kulturlivet og i humanitært arbejde, fordi frivillige selv har valgt at gøre en forskel. Og det giver ingen mening, at frivillige og frivillige organisationer gennemreguleres af regler og krav, hvis det slet ikke er nødvendigt. Derfor har vi givet området et kritisk eftersyn.” Udover tiltagene vil regeringen gå i dialog med KL om de barrierer, som kommunerne kan være med til at rykke ned. Nogle af initiativerne er allerede i gang, mens andre vil blive skubbet ud over rampen i løbet af det næste år. Læs ’Lettere at være frivillig’ på http://sm.dk/filer/nyheder/lettereat-vaere-frivillig-regeringspublikation.pdf (Sakset fra Socialministeriet)

Beskæftigelsesminister Mette Fre-

Foreningerne i Tårnby glæder sig til at blive en del af skolereformen og få lov at præge og påvirke de søde små børn på skolerne! Mon de ved hvad de går ind til!? Velkommen tilbage fra en forhåbentlig god og afslappet efterårsferie, ønskes alle fra Fælleskontoret!