Nyhedsbrev Fælleskontoret nr. 39 maj 2018

Page 1

NYHEDSBREV FÆLLESKONTORET

Tårnby Forenings Råd & Kastrup Tårnby Idræts Sammenslutning

Nr. 39

Maj

2018


NÅR KOMMUNALE & FRIVILLIGE KOMMER PÅ KANT Lokaludvalg får Erhvervsforening i knæ. GEV Vanløse Erhvervsforening vælger ikke at lave byfesten i 2018 i Vanløse, da de mener at arbejdet med Vanløse Lokaludvalgs sekretariat, kræver alt for store ressourcer, som ikke svarer overens, med det store frivillige arbejde, der laves af erhvervsforeningen, til glæde for byens borgere. Byfesten vil have 10 års jubilæum i 2018 og GEV Vanløse Erhvervsforening, har stået for den de sidste 3 år med stor succes, i 2017 er det anslået, at der har været 30 tusinde deltagere i løbet dagen, hvor der har været alt fra stort professionelt musikprogram til loppeboder.

Festen er skruet sammen af tilskud fra Vanløse Lokaludvalg, på 112 tusinde kroner og en kæmpe indsats fra erhvervsforeningens medlemmer, ved salg af boder, sponsorer etc. Hele festen har et reelt budget på ca 350 tkr, dette tal er uden et kæmpe fyrværkeri, som er sponseret og uden alle de frivillige timer der bruges. Dog er det afregningen af de 112 tusinde

kroner, som tager pusten fra foreningen. Næstformand Camilla Johansen, restauratør i Den Gyldne Okse, siger ”Vi kan ikke længere, være med til at bruge så meget tid på byfesten og samtidig, hvert år, blive modarbejdet af VLU sekretariat. Alle omkring festen arbejder frivilligt og bruger ufatteligt meget tid, på at gøre dagen mindeværdig for Vanløse borgerne og efter festen, skal vi igen bruge meget tid og ressourcer, på at leve op til lokaludvalgets krav/skemaer, som ikke er tidssvarende eller relevante og vi bliver nødt til at inddrage revisorer og advokater, for at kunne imødekomme krav, som er opstået efter afviklingen af festen”. Camilla fortsætter ”det er den mest utaknemmelig opgave, jeg nogensinde har lavet. Vanløse borgerne vender tilbage med utrolig meget positiv respons, mens lokaludvalget og deres sekretariat, som i øvrigt ikke deltager i festen, udover deres eget telt i få timer, har ikke i de 3 år jeg har været med, kommet med et eneste positivt pip om festen. Det er trods alt det største event i Vanløse og det event med flest deltagere.” Et af hovedproblemerne med samarbejdet med sekretariatet er at vi er en ekstern organisation. Hvorimod et projekt VLU´s eget regi afvikles og afregnes af udvalget selv, i samarbejde med udvalgets eget sekretariat, som et samarbejde. Erhvervsforeningen ses og behandles som en inkompetent modspiller og der vises ingen samarbejdsvilje fra sekretariatets side.

Camilla Johansen siger ”jeg har lavet mange store arrangementer i min karriere, og altid kunne samarbejde på kryds og tværs mod et fælles mål, men at arbejde med det kommunale system, er så energidrænende, at jeg aldrig har set noget lignende og jeg er ked af, på Vanløses vegne, at VLU´s sekretariat, har fået en af de største aktive foreninger i Vanløse i knæ”. Camilla fortsætter ”jeg håber at andre vil tage bolden op og arrangere byfesten, dog håber jeg, at festen vil forblive folkelig og ikke som mange af andre arrangementer i Vanløse, der er rettet meget smalt mod meget få Vanløse borgere. GEV Vanløse Erhvervsforenings bestyrelse, vil ikke komme ind på den løbende debat, omkring fx manglende borgerinddragelse, udvalgenes meget smalle sammensætning, men GEV har forhåbninger om, at deres mandat i Vanløse Lokaludvalg, vil kunne skabe bånd mellem udvalgets medlemmer og borgerne i Vanløse.


ALTERNATIV TIL DET ETABLEREDE FORENINGSLIV Hvad gør de som ikke etablerer sig i det organiserede foreningsliv, som vi alle repræsenterer?

mulighed for at finde andre, der står i samme situation som dig, og leder efter det samme.

De forsøger sig med www.boblberg.dk!

Boblberg er for alle, det er uforpligtende at bruge og det er helt gratis.

Hvad er Boblberg? Boblberg.dk er en borger-til-borger-portal, der danner rammerne for et digitalt fællesskab. Det er helt almindelige borgere fra hele landet, som bruger Boblberg til at skabe nye relationer på baggrund af fælles interesser og oplevelser. På Boblberg kan du finde nye fællesskaber – eller du kan skabe dine egne. Her inspireres du til at dele dine interesser, og måske får du endda lyst til at opsøge andres interesser. Det er et uformelt forum, hvor det ikke handler om at opstille et perfekt billede, og det er hverken nødvendigt med billede eller en profiltekst. I stedet er Boblberg et sted, hvor du har en unik

Bobler på Boblberg En ’bobl’ på Boblberg er et billedligt udtryk for et opslag, hvori du kan skrive hvem eller hvad du ønsker at finde. Du kan også se alle andres bobler, og hvis der er noget, som interesserer dig, kan du enten kommentere direkte på boblen eller skrive en privat besked til personen, som har oprettet den. Boblerne hylder fællesskabet, og det er kun fantasien og dine interesser, der sætter grænsen for, hvad man kan bruge Boblberg til. Her er bare nogle af de emner, som andre har skrevet om i deres bobler:

- Gå-, vandre-, løbe- eller træningsmakker - Nye veninder eller venner - Nogle ligesindede at tale med fx om angst, depression og lign. - Bonusbedsteforældre eller bonusbørnebørn - En sidste spiller til fodboldholdet - Frivilligt arbejde eller nogle at være frivillige sammen med - Andre til en madklub, strikkeklub eller læseklub - Og meget mere Der er ikke noget maksimum for, hvor mange bobler du må oprette. Så hvis du har flere interesser eller søger flere forskellige oplevelser, kan du selvfølgelig oprette flere bobler, der passer til de forskellige emner. (Sakset fra www.boblberg.dk)


UDLÅN AF GYMNASTIKSALE I TÅRNBY KOMMUNE Ansøgninger fra foreninger hjemmehørende i Tårnby Kommune om faste udlån af gymnastiksale ved kommunes folkeskoler til idrætsformål i vintersæsonen 2018/2019 (1.10.2018 – 15.4.2019) skal være Kultur og Fritid i hænde senest den 1.6.2018. Ansøgninger om enkeltudlån af

gymnastiksale i week-ends og ferier skal være Kultur og Fritid i hænde senest 3 måneder inden benyttelsen. Ansøgning skal fremsendes gennem Tårnby Foreningsportal som findes på https://foreningsportalen-taarnby.kmd.dk/ Svar på ansøgningerne kan forventes inden udgangen af juli 2018.

NU KAN DU BLIVE TRÆNER I E-SPORT

BØRN DRIBLER SIG KLOGERE De næste tre år skal folkeskoleelever i København og Horsens Kommune løse matematikopgaver, mens de spiller basketball. Det sker som led i et projekt, hvor Børne BasketFonden og Institut for Idræt og Ernæring fra Københavns Universitet skal udvikle et nyt undervisningskoncept til de danske folkeskoler på tværs af idræts- og matematikundervisningen. ”Vi ser det som en enormt spændende udfordring at skulle udvikle et undervisningskoncept, hvor vores knowhow inden for basketball for skolebørn kombineres med kognitiv læring,” siger direktør for BørneBasketFonden, Jens Laulund. Projektet er støttet af Nordeafonden. (Sakset fra www.dgi.dk)

Populære computerspil som Counter Strike og League of Legends stiller så store krav til teknik, taktik og strategi, at spillerne bør trænes i at udmanøvrere modstanderen. En ny træneruddannelse højner og standardiserer træningen og kan er hverves for kr. 1.995,-. (Sakset fra www.dgi.dk)

INGEN FRITIDSAVIS ALLIGEVEL Folkeoplysningsudvalget ønskede ikke at udvide den første bevilling på kr. 27.000,-til det som en udgivelse og distribution reelt koster. Man var ellers enige om at en husstandsomdelt brochure på pænt tryk med en præsentation af det samlede foreningsliv i Tårnby var en rigtig god ide. I hvert fald indtil der skal penge på bordet. Fra Fælleskontoret er projektet derfor sat i bero, da man ikke ønsker at sætte et større stykke arbejde i gang, som i sidste ende ikke kan blive til det resultat som var målet.


GDPR KOMMER!

Eller persondataforordningen som den også hedder, træder i kraft d. 25. maj. Forordningen er i høj grad til for at beskytte dig som forbruger, så du kan være mere tryg, når du afgiver dine personlige oplysninger til andre. Det sker eksempelvis når du handler på nettet, opretter en profil i en app eller deltager i en konkurrence, hvor du skal fortælle dem dit navn, alder og bopæl. Fra den 25. maj er der en fælles og mere præciseret lov, som de europæiske virksomheder, myndigheder og foreninger og mange flere skal overholde. Det betyder blandt andet, at virksomheder: - kun må beholde dine data så længe, de kan dokumentere et behov for det. - ikke må bruge dine data til andre formål, end det de er indsamlet til - skal sikre at dine oplysninger ikke kommer i andres hænder. Mange af reglerne er uændrede ift. de gamle regler, og større foreninger er derfor også vant til at behandle medlemmernes oplysninger forsvarligt fordi de har en datapolitik.

Der er dog også en række nye krav, som foreningerne skal forholde sig til. Derudover bliver det muligt for Datatilsynet at udstikke nogle meget store bøder for brud på datasikkerheden. Der er ikke noget, der tyder på, at en forening vil få en bøde, hvis den ikke overholder alle regler den 25. maj. Men man skal alligevel kunne vise, at man gør, hvad man kan for at leve op til reglerne og beskytte medlemmernes oplysninger. Hvad skal foreningerne gøre? Som forening er I dataansvarlig og er derfor underlagt et lovkrav om, at I blandt andet skal have: - en skriftlig fortegnelse over, hvilke personoplysninger kredsen arbejder med, hvor de er placeret og hvordan de anvendes. - en privatlivspolitik, hvor medlemmerne kan finde oplysninger om hvilke personoplysninger kredsen arbejder med, hvor de er placeret og hvordan de anvendes. - databehandleraftaler med dem (for eksempel IT-udbydere) som

kredsen overlader data til. Vær opmærksom på, at det pt. er usikkert om gratis fildelingstjenester, som Dropbox og google drive vil kunne anvendes inden for reglerne. Mange anbefaler derfor at man ikke anvender dem til personoplysninger. Du kan læse mere om forordningen disse steder: DUFs vejledning DIF og DGIs vejledning Datatlsynets vejledninger Og keder man sig voldsomt, så kan man også læse den originale EU-forordning (på engelsk)! Links til alle disse ligger på www.taarnbynet.dk


TILSKUDSORDNINGER I TÅRNBY SKAL NYTÆNKES - POSEN RYSTES! Sakset fra referatet fra seneste møde i Folkeoplysningsudvalget: I den forbindelse blev det besluttet at folkeoplysningspolitikken skal revideres i indeværende år og Kommunalbestyrelsen har også i forbindelse med budgetlægningen vedtaget at tilskudsordninger skal have et gennemsyn i 2018. Det betyder at der er nogle særlige indsatsområder for udvalget i år: Folkeoplysningspolitik Tilskudsordningen til foreningslivet Lokaletilskudsordning Godkendelse af foreninger – herunder de skærpede tilsynskrav Målsætningen er, at folkeoplysningsudvalgets politik inklusive tilskudsordningerne, skal være åben, nem at forstå og enkel at

administrere. Det er endvidere en målsætning, at vi kan være klar med det hele til den 1. januar 2019. Det kan dog diskuteres om der i forhold til ændret tilskudsordning til foreningslivet, skal etableres en overgangsordning. Spørgsmål til drøftelse Hvornår skal ny tilskudsordning til foreningslivet træde i kraft? Overgangsordning? Fortsat tilskud til udenbys unge under 25 år? Skal ældre borgere prioriteres? Og i givet fald skal det også gælde borgere uden for kommunen. Og hvad skal aldersgrænsen være? Skal de frivillige kræfter i foreningerne tilgodeses særligt?

Handicappede, skal de prioriteres særligt? Skal idrætsforeninger prioriteres højere end andre foreninger – eller omvendt? Har Folkeoplysningsudvalget et ønske om at støtte eliteidræt og i givet fald hvordan? Eventuelt andre spørgsmål med betydning for tilskudsordningen drøftes? Indstilling: Spørgsmålene vendes kort på mødet og sendes herefter ud til debat i KTIS og TFR – med henblik på senere drøftelse i Folkeoplysningsudvalget.

OG NETOP DERFOR HOLDER VI EN LØRDAGSSKOLE OM EMNET! Alle i TFR og KTIS indbydes derfor til en dag med mulighed for at drøfte hvordan fremtidige midler skal fordeles. Hvad er muligt, og hvad er ikke muligt. Hvad er lovkrav, hvad er kommuneønsker og ikke mindst hvad er ønskerne fra foreningslivet. Vi ser på eksisterende fordeling og tager en drøftelse om hvordan det også kan gøres...eller om man blot skal fastholde den eksisterende ordning. DERFOR: Mød op lørdag d. 26. maj kl. 0900 i Postkassen på Amager Landevej til en spændende formiddag!

Vi byder på lidt morgenbrød, og satser på senest at slutte kl. 1300. Standup komiker Thomas Wivel har lovet at få os skudt i gang med et par kvikke kommentarer om foreningslivet:-)

LØRDAG D. 26. MAJ KL. 0900


DET ER IKKE HELT SPRÆL... ...Og så alligevel:-) Foreningen SAMKAS (= Sammenslutningen af motorbåds- og sejklubber i Kastrup Lystbådehavn) har søgt om penge fra Initiativpuljen og fået bevilget kr. 50.000 kr. til en omgang ”Vild med vand 2018” i samarbejde med alle havneklubberne. Vild med Vand er et landsdækkende arrangement. Vild med Vand vil med dette projekt åbne klubber og havne op for danskere med en maritim drøm i maven. Vi vil med Det Gode Værtskab, god stemning og attraktive aktiviteter gribe danskernes lyst til at komme på vandet. Vi vil give oplevelser, også selvom man ikke ejer f.eks en båd, en kajak, sejlertøj eller redningsvest. Vild med Vand aktiviteter Vild med Vand havne tilbyder lokalbefolkningen åbne aktiviteter som ikke kræver medlemskab eller udstyr til de danskere som drømmer om at komme i gang med vandaktivitet eller på anden måde snuse til livet på havnen.

Havnens Dag er et markant tilbud til lokalbefolkningen om at komme på havnen og havet og få en oplevelse. Arrangementerne kører samme dag i hele landet og retter sig mod den brede befolkning. Vild med Vand-havne byder velkommen med aktiviteter og stemning, der tiltrækker mennesker og som gør at gæsterne får lyst til at komme igen. Havnens Dag og lokal markedsføring skal formidle havnens muligheder for lokalområdet og give lokalbefolkningen lyst til at komme på havnen og deltage i de aktiviteter, som havnen i øvrigt tilbyder. Havnens Dag blev i 2017 afviklet med over 1000 Vild med Vandaktiviteter i over 70 Vild med Vand-havne rundt i Danmark. 100.000 gæster besøgte tilsammen de mange Vild med Vand-havne.

Havnes Dag afvikles igen

lørdag den 9. juni 2018

www.vildmedvand.dk


FORÆLDRENE KRÆVER MERE... OG ENGAGERER SIG MINDRE... Undersøgelse: Forældre kræver service fra børnenes sportsklub, men engagerer sig i ringe grad Idrætsstuderende fra Aalborg Universitet peger på, at forældre i dag i højere grad tænker på eget barn og mindre på klubben. Idrætsforsker advarer mod udvanding af foreningsliv. Mange moderne forældre ser livet i sportsklubben som et gode, man betaler sig fra. Flere har ikke tid til at engagere sig, men har til gengæld overskud til at kræve udstrakt service fra foreningen. Og de, der stiller op, gør det oftest for at gavne eget barn eller selv få en oplevelse. Det viser en undersøgelse, som tre idrætsstuderende fra Aalborg Universitet har udarbejdet. Inspirationen var, at de selv som aktive i foreninger og klubber havde oplevet, at forældrene stiller større og større krav uden at byde ind.

Basket Klub

»Det er lidt af et paradoks. Men vi ser faktisk at forældrene, der ikke selv bruger tid på klubben, forventer rigtig meget af foreningen og af de andre frivillige«, fortæller Jakob Andersen Molbech, der sammen med Jesper Wasilewski Larsen og Thyge Sall har lavet 9. semester projekt på Aalborg Universitet baseret på interviewundersøgelser blandt småbørnsforældre i to håndboldklubber og en fodboldklub i Nordjylland. »En af barriererne for at involvere sig var tid, sagde de fleste. Lidt sært, at man, når man ikke vil bruge tid selv, forventer at andre gør det. Og vi hørte fra de frivillige, at nogle følte det som et pres, at forældrene kommer og kræver for eksempel ’hvorfor starter mit barn ikke inde’, eller ’’hvorfor træner I på den måde?«, siger Jakob Andersen Molbech om undersøgelsen, som blevet lavet sammen med vejlederen Kathrine Liedtke Thorndahl. »For nogle af forældrene, der lyder det som om, at de taler om et fitnesscenter, hvor de afleverer børnene for at træne, og hvorefter de så bare kommer og henter dem senere«. De tre idrætsstuderende snakkede også med mange forældre, der gjorde en hel masse, og som opfattede livet med holdet som en væsentlig social faktor. Her var det vigtigste motiv, at det var for barnets skyld. Eller at den voksne selv ønskede at lære noget indenfor sporten. Men det store flertal holder sig fra pligterne – eller ønsker blot at give en hånd ved enkeltstående arrangementer.

»Vi hørte et sjov citat fra en forældre ’jeg er en kagebagetype’. Det er fair nok, men det holder ikke foreningen kørende. Og det kræver enormt overblik og administration for klubben at uddelegere ad hoc opgaver«, mener Jakob Andersen Molbech. De idrætsstuderende oplevede to strategier til at inddrage forældrene. I en klub, hvor man har et elitært sigte, har man formaliseret pligterne til mindste detalje, og alle skulle byde ind med fx kørsel eller salg af pølser ved stævne. Den anden strategi i mindre klubber er, at inddrage forældrene meget tæt, så der opstår et fællesskab omkring skole og venskaber, sådan at det bliver en social forpligtelse. »Det topstyrede fungerer, men det går jo også ud over det frivillige og det demokratiske aspekt. Og kun en klub med mange medlemmer og ressourcer kan honorere at planlægge i detaljen«, siger Jakob


Andersen Molbech. Også en ny undersøgelse fra Syddansk Universitet peger på, at det er blevet sværere at få yngre voksne til at tage del i klubben. Andelen af 20-39 årige frivillige ledere i idrætslivet, er faldet fra 39 procent i 2004 til 24 procent i 2015. Samtidig melder 36 procent af foreningerne, at de har store problemer med at tiltrække frivillige ifølge rapporten fra Karsten

Elmose-Østerlund, Center for Forskning og Idræt under SDU. Kasper Lund Kierkegaard, idrætsforsker og konsulent i DGI, er meget bekymret over udviklingen. »Det afgørende for et frivilligt foreningsliv er, at man ikke blot betragter foreningen og de frivilligt som private idrætsudbydere. Frivilligt engagement og civilsamfund består i udbredt grad af

forældre, der selv engagerer sig i deres børns aktiviteter indtil forældrenes faglighed ikke kan trækkes længere«. Idrætsforskeren frygter, at et rent køber-sælger-perspektiv vil true det selvorganiserende element i foreningerne. »Det handler i sidste ende vores oplevelse af, om foreningslivet skal være ’noget for noget’ på markedsvilkår, eller om vi skal engagere os for at være ’nogen for nogen’«. Siger Kasper Lund Kirkegaard, der dog sagtens kan forestille sig en opdeling i professionaliserede svømmeklubber, hvor man køber en kompetence til sit barn. Mens andre klubber lægger op til mere personligt engagement. (Sakset fra http://politiken.dk/5876348)

IDE TIL ET KURSUS? I Københavns kommune tilbyder man følgende kursus:

”Den gode modtagelse i foreningen” Kursusbeskrivelse: Hvordan giver man foreningens børne- og ungemedlemmer en god modtagelse, hver gang de kommer i foreningen? Hvordan kan en god modtagelse medvirke til at sikre bedre inklusion og fastholdelse i foreningen – også i forhold til de børn og unge, der ofte står uden for foreningslivets fællesskaber? Idrætsprojektet, FritidsGuiderne KBH og DGI inviterer i fællesskab til en workshop, der har fokus på, hvordan man med simple redskaber kan anvende kropssprog og håndtryk som en anerkendende tilgang til at inkludere og fastholde børn og unge i foreningerne. På workshoppen får du idéer og tips til, hvordan du kan arbejde videre med Den Gode Modtagelse i din forening og være med til at sikre, at børn og unge, der står uden for fællesskabet kan blive en del af foreningslivet.


INITIATIV- & UDVIKLINGSPULJE Tilskud fra Initiativpuljen 2018 Tårnby Kommune har en Initiativpulje til lokale foreningsformål med en samlet tilskudspulje på 200.000 kr. årligt. Vilkårene for tilskud fra Initiativpuljen er som følger: • Puljen kan søges af alle folkeoplysende foreninger registreret som hjemmehørende i Tårnby Kommune - men ikke af enkeltpersoner. • Der kan ydes tilskud til nye og tværgående foreningsaktiviteter. • Der kan ydes materialetilskud m.m. - dog maks. 10.000 kr. pr. forening pr. år i forbindelse med nye eller eksperimenterende aktiviteter. Ansøgninger skal være indsendt til Folkeoplysningsudvalget senest den 1. juni 2018. Næste ansøgningsrunde for Initiativpuljen 2018 er den 1. september 2018.

Tilskud fra Udviklingspuljen 2018 Tårnby Kommune har en Udviklingspulje med en samlet tilskudspulje på 50.000 kr. årligt. Tilskud til aktiviteter fra denne pulje skal være forankret i Tårnby Kommune. Vilkårene for tilskud fra Udviklingspuljen er som følger: • Puljen kan søges af alle folkeoplysende foreninger, enkeltpersoner og persongrupper med folkeoplysende aktiviteter m.m. • Udviklingspuljen skal understøtte udviklingsarbejde i forbindelse med organisationsformer, nye initiativer eller projekter. • Udviklingspuljen skal understøtte såvel aktiviteter der foregår i etablerede foreninger som aktiviteter, der foregår i selvorganiserede grupper. • Målet er at involvere nye grupper i folkeoplysningsarbejdet.

den 1. juni 2018. Næste ansøgningsrunde for Udviklingspuljen 2018 er den 1. september 2018. Ansøgningsskema kan hentes på Tårnby Kommunes hjemmeside www.taarnby.dk under Tilskud og lokaler. Budget for ansøgningen og foreningens sidst godkendte regnskab skal medsendes. Tilskudsmodtagerne skal efterfølgende fremsende dokumentation for de modtagne tilskud sammen med en eventuel rapport. Ansøgninger med bilag sendes elektronisk til følgende mailadresse: sfp.hb.bk@taarnby.dk

Ansøgninger skal være indsendt til Folkeoplysningsudvalget senest

Lokaleudlån? Bookes på https://foreningsportalen-taarnby.kmd.dk


ET GRATIS TILBUD TIL ALLE FRA LOKALAVISEN... I mangler garanteret medarbejdere / praktiske medarbejdere Gratis stillings-annoncering for foreninger i Tårnby Bladet De fleste for ikke at sige alle foreninger kan bruge praktiske og/eller administrative medarbejdere eller bestyrelsesmedlemmer. Det er et tilbagevendende tema på alle fællesmøder - Vi mangler/savner ... prktiske grise, aktive forældre eller tidligere medlemmer ... Når vi får en eller flere praktikere med i foreningerne bliver disse varme hænder en helt uvurderlig hjælp til de aktive ledere (som der også ofte er mangel på). Nu tilbyder Tårnby Bladet at foreninger kan få gratis ”stillingsannoncer” med i avisen, men der er nogle betingelser. I skal selv skrive teksten til annoncen på samme måde som de professionelle i dagspressen med Vi ønsker: og så hvilke opgaver I søger medarbejdere til og Vi tilbyder; Hvad det så kan være, løn er det næppe, men fællesskab, kurser, sjove oplevelser, indflydelse. Måske ikke ordret sådan, men med samme slags oplysninger. I skal også have drøftet, hvordan medarbejderen skal modtages i foreningen og sættes ind i opgaverne. Hele projektet, som vil løbe så længe foreninger er kreative i deres annoncer, står og falder med succesoplevelser for ansø-

gerne, som bliver ”antaget”. Det er desværre en kendt sag, at foreningerne er gode til deres hobby/aktivitet, men det kniber med personaleplejen. I kan søge efter trænere, bestyrelsesmedlemmer, sekretærer, kantinefolk, tur-hjælpere, kasserere, rengøring. Det skal være ulønnede opgaver, har I penge til at aflønne, har I også penge til en lille annonce – det er det Tårnby Bladet eksistens afhænger af. Annoncerne vil få en spaltebredde på 68 millimeter, tænk på det, hvis I selv vil lave dem. Hvis Tårnby Bladet skal lave dem, skal I vedhæfte ønskede tekst, foto/logo etc. Vi har et lager af tegninger, men de har alle sammen samme ”streg” så jeres egne foto/illustrationer er bedre.

sparre med jer om udformningen. Efterlysning af nye medlemmer, bingo-spil, salg af juletræer etc. bringer vi gerne, men det er mod betaling (ikke meget, men dog betaling). Deadline og udgivelser finder I på www.taarnbybladet.dk under fanebladet Redaktionen. Kontakt redaktionen på 32 509 290 eller redaktionen@taarnbybladet.dk Telefonen er minimum bemandet på hverdage kl. 0900-1200.

Herunder ser I tre eksempler, men kom gerne selv med forslag til layout. Vi kan godt hjælpe og/eller

STILLINGER I FORENINGSLIVET

Kontormedhjælp søges Til hjælp med al papirnusseriet og vedligeholdelse af klub-kartotekerne søger Kastrup Højdespringer Forening medarbejder til ca. fire timers stilling pr uge

Vi tilbyder: Et levende miljø Deltagelse i et aktivt klubliv Kurser i regnskabsprogrammer Til gengæld er lønnen i kontanter ikke eksisterende

Kastrup Højdespringer Forening har 60 medlemmer, eget klubhus på Lille Hovedgade og deltager i danmarksturneringens 1. division. Kontakt: Formanden Jens Hansen for yderligere oplysninger 32 44 55 66 Send ansøgning på mail klub@hojdespring.dk

Bestyrelsesmedlem Du behøver ikke selv være aktiv højdespringer, men måske er du tidligere sportsmenneske og gerne vil være tovholder i Kastrup Højdespringer Forening

Vi søger person med Kendskab til Word og excel (og hvis du ikke har det sørger vi for gratis oplæring) Kendskab til klubliv (gerne) Fleksibel (vi arbejder med frivillige) Ansvarsfølelse Vi tilbyder: Et levende miljø Deltagelse i et aktivt klubliv Kurser i regnskabsprogrammer Til gengæld er lønnen i kontanter ikke eksisterende

Kastrup Højdespringer Forening har 60 medlemmer, eget klubhus på Lille Hovedgade og deltager i danmarksturneringens 1. division. Og så har vi såvel børne-, ungdom- og voksensamt veteranhold (og et oldboys/girls hold er på vej). Formanden Jens Hansen bærer rundt på sin telefon 44 12 23 14 og venter på dine spørgsmål og din ansøgning. Jo før jo bedre.

Vi søger person med Interesse for det frivillige foreningsarbejde Gerne med viden om økonomi (du skal ikke være kasserer) Vi tilbyder: Introduktion i Folkeoplysningsloven Kurser i bestyrelsesarbejde Et fællesskab, hvor lønner er glæden over de unge og voksne, som trives i vores klub. Ingen bestyrelseshonorar

Kastrup Højdespringer Forening har 60 medlemmer ligeligt fordelt mellem unge og voksne (men har for lille en gruppe af passive som vil passe forretningen, eget klubhus på Lille Hovedgade og træner på Stadion om sommeren og Vip-skolen om vinteren. Ring til formand Jens Hansen 32 44 55 66 og aftal et møde. Vi giver kaffe og blødt brød, for vi savner dig.

TÅRNBY BLADET SKABELON ANNONCE 2015 1

Vi søger person med Kendskab til Word og excel (helst) Kendskab til klubliv Fleksibel (vi arbejder med frivillige) ansvarsfølelse mulighed for at starte hurtigt

Vi roder - for meget Vi tænker mest på aktiviteter og mindre på formaliteter, derfor søger vi Kastrup Højdespringer Forening et ordensmenneske til ca. fire timers kontorarbejde pr uge


FÆLLESKONTORET TILBYDER... TELTUDLEJNING

SCENE

KOPISERVICE

Vi har to telte a 6 x 6 meter i kraftig kvalitet som står på en trailer, lige til at koble på bilen og køre afsted med.

Vi har en scene på 50 m2 som kan klappes sammen og slås op, både i fuld størrelse, eller det der er mindre.

Vi trykker i A3, A4 og A5.

De kan stilles op hver for sig eller samlet som 6 x 12 meter.

Den er lavet i moduler og kan derfor tilpasses efter behov.

Papirskvalitet fra 80 g til 160 g.

De er nemme at slå op. men kræver dog nogle stykker, da de vejer godt til.

Har virket i DR-Byen inden den fandt vej til os:-)

Der trykkes i såvel farver som sort.

Papir i faver. Der kan både hæftes i hjørner og der kan foldes og hæftes i ryg. Prisen er som udgangspunkt kr. 0,25 uden farver i A4 og kr. 0,75 med farver i A4.

PLAKATER

PROJEKTOR

Vi har en plotter, hvor der kan printes i store størrelser, helt op til A1.

Vi har to projektorer hvis der er behov for at smide noget op på en skærm.

Papiret er på ruller så i teorien kan der trykkes op til 60 cm bredt og 30 meter langt....!

Man kan bruge en hvid væg og ellers har vi også et lærred.

Papirskvaliteten er 140 g, men der kan også trykkes på egentligt fotopapir. Prisen regner maskinen selv ud fra forbrug af toner og papir. Så en plakat med tekst alene er ekstremt billig.

Vi kan også levere en bærbar computer med, hvis der er behov for det.

I ØVRIGT Så har vi en mønttæller som kan væregod til arrangementer hvor der kommer mange kontanter ind. Se annoncen andetsteds. I starten af det ny år går vi i gang med produktion af en ny Fritidsavis, som skal husstands omdeles i hele kommunen og der igennem præsentere det ualmindeligt aktive og sprudlende fritids- og idrætsliv vi har i kommunen. En præsentation af de samlede tilbud der er. Og endelig er der sekretæren som altid sidder klar til at hjælpe med stort som småt: Hjemmesider, pengeansøgninger eller hvad det nu måtte være...