Nyhedsbrev nr. 35 juli 2017

Page 1

NYHEDSBREV FÆLLESKONTORET

Tårnby Forenings Råd (TFR) & Kastrup Tårnby Idræts Sammenslutning (KTIS)

Nr. 35

Juli 2017

Stafet for livet

”Nye” penge...

Gratis scene


NYE MULIGHEDER FOR TILSKUD TIL NATUR OG FRILUFTSLIV Udlodningsmidler til friluftsliv åbner nu puljen for ansøgninger om tilskud til friluftsliv igen - med nye spændende temaer og kriterier for tilskud, der skal udviklefriluftslivet og gøre naturformidlingen bedre. Friluftsrådet lancerer nye muligheder for at søge om tilskud til projekter fra Udlodningsmidler til Friluftsliv. Der er frist for at søge om tilskud 1.oktober 2017. Friluftsrådet ønsker med de nye temaer at fordele udlodningsmidlerne til friluftsliv, så de skaber størst mulig værdi. Der vil både være tilskudsmuligheder for de større udviklingsprojekter og for de mindre, konkrete tiltag, som en forening eller en gruppe ildsjæle drømmer om at sætte i gang. "Vi har udpeget seks temaer, som vi ser stort samfundsmæssigt potentiale i. Vi håber at få en masse gode projekter at se, som kan være med til at udvikle friluftslivet og udbrede det til nye grupper," siger Jan Ejlsted, direktør for Friluftsrådet. De seks temaer, som det er muligt at søge om projekttilskud til, handler om: • Friluftslivets ildsjæle: Brænder du for at skabe bedre muligheder for at opleve naturen og dyrke friluftsliv? Så kan du søge Friluftsrådets pulje for frivillige ildsjæle, der har brug for et økonomisk tilskud til at gennemføre lokale initiativer i naturen. Du kan max. søge om et tilskud på 50.000 kroner. • Del dit hemmelige sted: Vil du dele oplevelsen af en hemmelig naturperle med andre, så kan du

søge tilskud til dit projekt, der udbreder kendskabet til de små hemmelige steder gennem formidling, faciliteter eller bedre adgangsforhold. • Nye vinkler på naturformidling: Frivillige organisationer der bruger naturformidling som metode til at løse aktuelle udfordringer i samfundet kan søge til projekter der udvider forståelsen af, hvad naturen kan bruges til. • Friluftsliv i kommunerne: Alle skal have friluftsoplevelser lige i nærheden både til hverdag og i ferier og fritid. Kommunerne er en vigtig drivkraft for at skabe friluftsmuligheder for borgerne. Derfor kan kommuner søge tilskud til at udvikle rekreative områder friluftsfaciliteter og naturformidling i samarbejde med andre • Store oplevelser i storslået natur: Danmark er et lille land, men der plads til større naturområder med særlige oplevelser. Derfor giver vi tilskud til at udvikle friluftsliv og

naturformidling i nationalparker og Danske Naturparker. • Udvikling af frivlligt engagement i naturen: Vi giver tilskud til et eller flere projekter, som undersøger og udvikler samspillet mellem frivillige ildsjæle på det grønne område og de offentlige myndigheder Udlodningsmidler til Friluftsliv, som Friluftsrådet administrerer, er en del af overskuddet fra Danske Lotteri Spil A/S og Klasselotteriet. En ny politisk aftale omkring fordelingen af udlodningsmidlerne har betydet, at Friluftsrådet fremover vil målrette midlerne til specifikke temaer , ligesom det samlede beløbs størrelse kan variere fra år til år. Der er frist for at søge om tilskud 1.oktober 2017. Man kan se mere om temaer og muligheder for tilskud på www.friluftsraadet.dk/ tilskud (Sakset fra www.friluftsraadet.dk)


NYT FORBUND I DIF Fem midlertidige idrætter er med ved OL i Tokyo. Det er baggrunden for, at DIF ved deres årsmøde gjorde klar til at udvide med et 62. specialforbund. Repræsentantskabet vedtog på DIF’s årsmøde en lovændring, som betyder, at Dansk Surf og Rafting Forbund på budgetmødet i efteråret kan optages som det 62. specialforbund under DIF. Baggrunden er, at der er fem midlertidige idrætsgrene med på programmet ved OL i Tokyo i 2020, og IOC kræver, at olympiske idrætter – også de midlertidige – skal være medlemmer af de nationale olympiske komitéer. Surfing er en af disse fem idrætsgrene, og med lovændringen er der nu åbnet op for midlertidige specialforbund under DIF, og at disse midlertidige specialforbund kan nøjes med en forenklet optagelsesprocedure. Det betyder i praksis, at Dansk Surf og Rafting Forbund kan optages som midlertidigt medlem i forbindelse

med DIF’s budgetmøde i efteråret. ”Jeg ser frem til, at vi snart kan byde Dansk Surf og Rafting Forbund velkommen i DIF-familien. OL udvikler sig hele tiden, og det er fint, at nye idrætsgrene og –tendenser kan blive vist frem på den største scene,” siger DIF’s formand Niels Nygaard. Forbundet vil som andre nye forbund modtage grundstøtte i reduceret omfang over de første fire års medlemskab og vil udover grundstøtten få adgang til strategistøtte og initiativstøtte efter gældende regler. Ud over surfing har idrætterne

karate, klatring, skateboard og baseball/softball også fået status som midlertidige idrætter ved OL i Tokyo. Karate og klatring er allerede organiseret i DIF. Skateboard vil efter planen blive en aktivitet under Danmarks Rulleskøjte Union, som allerede er medlem af DIF, mens baseball forventes organiseret via Dansk Softball Forbund, som også er medlem af DIF. (Sakset fra www.dif.dk)


af de 24 timer altid skal være nogen fra ens hold ude på en af de to ruter. Om man går, løber eller noget helt tredje er op til en selv, så længe stafetten er i bevægelse.

Stafet For Livet er en begivenhed, hvor mennesker i fællesskab tager en symbolskkamp op mod kræft og i samme ombæring fejrer livet og samværet. Stafetterne har været og er en stor succes både på verdensplan og i Danmark, så nu står cirka 25 frivillige bag planlægningen af en stafet nær os. Stafetten varer 24 timer for at symbolisere, at kræften aldrig sover.

De to undtagelser til dette er fighterne og det åbne hold. Som fighter – nuværende eller tidligere kræftpatient – er man æresgæst og deltager kun i det omfang, man har energi til. Det åbne hold er til dem, der ikke kan samle et hold, men alligevel gerne vil deltage. --------

MEN....

- Vi tænker, at folk får vagter på ca. 4 timer, men alt kan bruges, så kan man undvære 2 timer, så er det også fint, fortæller Katja Hansen, formand for Stafet For Livet Tårnby. - Og har man lyst til at være der 8 timer eller mere, så er jeg sikker på vi kan finde opgaver til folk. - Udover, at vi har brug for frivillige, så vil vi jo også gerne have deltagere til stafetten, både hold, fightere og enkelt-deltagere (til vores Åbne Hold). Kontakt derfor endelig:

Katja Hansen, 4142 1102 Taarnby@stafet.cancer.dk

Der skal bruges frivillige til de praktiske opgaver på selve Stafetdagene fra fredag eftermiddag 25. august og frem til søndag 27. august, hvor stafetten slutter.

I praksis betyder det, at der i løbet

www.stafetforlivet.dk

Har I smidt et godt tilbud fra foreningen ind på WWW.SKOLENIVIRKELIGHEDEN.DK Ellers så skynd jer! Det er i sommerferien lærerne sidder og kigger tilbud der.


NY BOG TIL BESTYRELSEN Strategi og frivilligt engagement giver bestyrelsen i en mellemstor, mindre eller nystartet forening konkrete redskaber til at arbejde mere målrettet og strategisk for at nå din organisations mål. Med ’strategi’ som hovedemne for sin nye bog gør forfatteren Michael Wulff op med ideen om, at det at arbejde strategisk kun er relevant for de store organisationer eller virksomheder. Bogen sætter fokus på, hvordan man som bestyrelse håndterer, at ens forening vokser, og hvordan man sikrer sig, at den bevæger sig i den rigtige retning. Formålet med bogen er, at få dig som læser til hele tiden at stille dig selv spørgsmålet ”hvorfor?” Hvorfor har vi de aktiviteter, vi har? Hvorfor har vi frivillige? Og hvorfor gør vi egentlig, som vi gør? Michael Wulff viser dig hvordan og håber derved på, at inspirere dig og give dig mod til at tænke og arbejde på nye måder. Bogen er sat op på en måde, som gør det nemt for dig at plukke det ud, der er relevant for dig og din forening eller organisation. Undervejs i bogen vil du møde flere øvelser, som du kan anvende i praksis på din egen forening. I bogen tager Michael Wulff dig gennem tre temaer Den gode bestyrelse Den rette strategi Den ressourcestærke forening. Med Michael Wulffs bog i hånden får du redskaber til, hvordan du bruger din tid som frivilligt bestyrelsesmedlem mere effektivt og målorientetret. Strategi og frivil-

ligt engagement er med andre ord bestyrelsens drejebog i foreningsudvikling. Bogen koster kr. 249,- og er på 200 sider. Ved bestilling af bogen senest d. 20. juni kan den købes for kr. 198,- på https://www. forlaget-ingerfair.dk/butik/ikkekategoriseret/strategi-og-frivilligtengagement/


GØR DIN IDÉ TIL V IRKELIGHED Brænder du for at skabe nyt liv, nye aktiviteter og nye mødesteder? Og vil du være med til at fremme fællesskabet i de bygninger og byrum, der omgiver dig? Så kan du nu søge økonomisk støtte til at gøre dine idéer til virkelighed. Læs mere om Realdanias kampagne Underværker og vær med på underværker.dk. Eller følg kampagnen på facebook.com/undervaerker.


INVITATION TIL ILDSJÆLE Brænder du for at skabe nyt liv, nye aktiviteter og nye mødesteder? Og vil du være med til at fremme fællesskabet i de bygninger og byrum, der omgiver dig? Så kan du nu søge økonomisk støtte til at gøre dine idéer til virkelighed som en del af Realdanias kampagne Underværker. Ildsjæle skaber underværker Realdania inviterer alle, der arbejder frivilligt og engageret med at skabe gode rammer for fællesskab og aktivitet, til at føre gode idéer ud i livet. Måske drømmer du om at skabe rum om sociale aktiviteter for svage medborgere? Måske ser du nye muligheder i en gammel bygning? Måske har du en ny idé til eksperimenterende løsninger for bæredygtigt byggeri? Eller måske vil du gerne skabe et nyt sted, der styrker og udvikler det lokale fællesskab – i byen eller på landet? Underværker er projekter, der gror nedefra og kommer mange mennesker til gavn. Underværker er fysiske rammer af høj kvalitet, som samler lokalsamfundet og gør en forskel, der kan ses og mærkes. Projekter, som udvikler nye rammer for fællesskaber eller tager vare på eller nytænker det eksisterende. Projekter, der opnår mere, end man troede var muligt. I Realdania betragter vi ildsjælenes projekter som underværker, og vi glæder os til at se gode og gerne nyskabende idéer blive til virkelighed.

Hvad bliver der lagt vægt på? Projektstøtten kan søges af alle, der arbejder frivilligt og engageret med at forbedre og udvikle lokalsamfundet gennem det byggede miljø. Det afgørende er, at dit projekt skaber nyt liv, nye mødesteder og større livskvalitet i det byggede miljø. Og at det kommer lokalsamfundet til gode. Ved bedømmelsen lægges der vægt på: • At projektet bygger på en god og original idé • At projektet nyder stor opbakning • At projektet har et alment sigte og gør en forskel for mange • At projektet skaber livskvalitet gennem det byggede miljø • At der står en kompetent, begejstret og blivende organisation bag projektet • At projektet efter realisering vil have en bæredygtig udvikling og drift Hvor meget kan man søge? Der kan maksimalt ansøges om 1.000.000 kr. til et projekt. Afhængig af projektets størrelse og finansieringsbehov vil der blive lagt vægt på medfinansiering. Samlet forventes mellem 60-80 store og små projekter at modtage støtte. Hvornår kan man søge? På www.underværker.dk kan du finde kampagnens ansøgningsfrister. Begynd allerede nu at oprette dit projekt på hjemmesiden, samle støtter og kvalificere dit projekt til bedømmelsen. På kampagnens hjemmeside kan du se, hvordan du gør.

FAKTA Hvordan søger du? Projektansøgninger oprettes elektronisk på kampagnens hjemmeside www.underværker.dk. Når du har oprettet dit projekt, skal du demonstrere projektets lokale opbakning og forankring.

Hvordan offentliggøres de udvalgte projekter? De udvalgte projekter offentliggøres på hjemmesiden og i pressen. Alle ansøgere, der har oprettet projektforslag på www.underværker.dk, vil blive orienteret direkte.

Spred budskabet om projektet og få mindst 200 mennesker til at støtte op om det på hjemmesiden. Når mindst 200 har tilkendegivet, at de støtter projektet, er det sikret at gå videre til bedømmelsesudvalget ved kampagnens næste ansøgningsfrist.

På kampagnens hjemmeside kan du læse mere om, hvordan du gør, og møde bedømmelsesudvalget. Her kan du også finde eksempler på, hvordan andre ildsjæle har realiseret deres visioner og få inspiration til din ansøgning.

Hvordan udvælges projekterne? Projektforslag bliver bedømt af et udvalg bestående af:

Har du spørgsmål, kan du kontakte Underværkers sekretariat på info@undervaerker.dk.

• • • • • • •

Signe Wenneberg, klimaaktivist og kommunikationsrådgiver Kristian Krog, kulturel iværksætter, Den ny Maltfabrik Maria Kavita Nielsen, direktør, Mind Your Own Business Rune Kilden, byudvikler Søren Hermansen, leder af Energiakademiet på Samsø Christian Andersen, programchef i Realdania Jens Böhme, sekretariatschef i Realdania

Den endelige beslutning om tildeling af støtte foretages af Realdanias direktion på baggrund af bedømmelsesudvalgets indstilling.

Opret allerede nu dit projekt på www.underværker.dk Facebook: www.facebook.com/undervaerker Twitter og Instagram: #underværker


”NY” KOMMUNAL POSE PENGE Ansøgning om støtte til "Andre kulturelle formål". Kultur- og Fritidsudvalget har på mødet d. 20. marts vedtaget nye retningslinjer for anvendelse af kontoen "Andre kulturelle formål". Se retningslinjerne i linket. Tårnby Kommune ønsker at støtte gode idéer og kulturelle aktiviteter på kulturområdet. Det er derfor muligt at søge Kultur- og Fritidsudvalget om midler til kulturelle formål. Tårnby Kommune afsætter ved hvert års budgetlægning et beløb til brug for bevilling af støtte til offentlige kulturarrangementer efter ansøgning. Puljen hedder "Andre kulturelle formål". - Foreninger, interessegrupper, institutioner og enkeltpersoner kan søge midlerne. Hvor mange penge er der? I 2017 er et beløb på 96.079 kr. til disposition for ansøgninger. Hvad kan der søges tilskud til? Der kan søges tilskud til kulturaktiviteter med offentlig adgang, som bidrager til fortsat udvikling af kulturlivet i Tårnby kommune. Der kan f.eks. søges støtte til: teater, musik, film, litteratur, kulturhistorie, foredrag, dans, udstillinger, kulturelle samarbejdsprojekter, kulturelle festivaler mv. Hvad skal ansøgningen indeholde?

- Idéen - en kort beskrivelse af hvad arrangementet/projektet går ud på. - Formålet - Hvad ønsker I konkret at opnå med arrangementet/ projektet. - Målgruppen - Hvem er arrangementet/projektet rettet imod og hvor mange deltager ca. - Medvirkende, tidspunkt og sted - Hvem arrangerer og hvornår og hvor afholdes arrangementet. Ansøgninger behandles på Kultur- og Fritidsudvalgets ordinære møder. Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af arrangementet/projektet og oplysninger om tidspunkt for afholdelse samt et budget. Hvis ansøgningen godkendes skal der efterfølgende foreligge et regnskab. Der lægges vægt på: Der lægges bl.a. vægt på nyskabelse, samarbejde på tværs mellem forskellige kulturaktører, erhvervsliv og borgere i Tårnby Kommune og på tværs af kommune- og landegrænser. Hvornår behandles ansøgningen? Der afholdes møde i Kultur-og Fritidsudvalget 10 gange om året. Svar på ansøgningen: Du får svar, så hurtigt som muligt efter Kultur- og Fritidsudvalgsmødet, normalt indenfor en uge. Udbetaling af tilskud:

Vi skal bruge dit/jeres CVR-nummer til udbetaling af tilskuddet. Ansøgningen samt indhentelse af yderligere oplysninger sendes til: kultur.bk@taarnby.dk


NY VIDENPORTAL OM DANSKERNES FRILUFTSLIV Fakta og nøgletal om danskernes friluftsliv, faciliteter, interessekonflikter og meget mere kan nu findes på en ny, stor hjemmeside, ’Viden om friluftsliv’.

partnerskaber, interessekonflikter, læring og pædagogik i naturen, planlægning og forvaltning, sikkerhed, sundhed og livskvalitet samt særlige målgrupper.

Den nye portal ’Viden om friluftsliv’ er for friluftslivets professionelle aktører. Den skal gøre det nemt for foreningsledere, forskere, naturforvaltere, planlæggere, undervisere og lokale ildsjæle at finde den aktuelt bedste viden om friluftsliv.

Her findes både den nyeste viden og dokumentation i form af undersøgelser, forskning og evalueringer samt en lang række praksiseksempler.

Bag hjemmesiden står Friluftsrådet, Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen, Syddansk Universitet og Københavns Universitet, og en donation fra TrygFonden har gjort projektet muligt. Hjemmesiden er inddelt i en række emner: Adgang og tilgængelighed, danskernes friluftsliv, formidling, friluftsfaciliteter, frivillige og

Jakob Simonsen, afdelingsleder i Friluftsrådet og formand for styregruppen, siger på Friluftsrådets hjemmeside: ”Tanken bag ’Viden om friluftsliv’ er at samle den viden, som i dag er spredt mange forskellige steder og måske ikke umiddelbart er tilgængelig. Det skal være let for alle, der vil arbejde for bedre muligheder for friluftslivet, at finde relevant viden og gode eksempler.”

Hvor der på ’Viden om Friluftsliv’ er fokus på den faglige viden og erfaringsudveksling, kan alle, der ønsker inspiration til konkrete naturoplevelser, se nærmere på Miljøstyrelsens portal udinaturen. dk. (Sakset fra www.udinaturen.dk)


TÅRNBY SUNDHEDSUGE Kære Kulturfolk, I år et det 10. gang at sundhedsugen afholdes og vi kan derfor med stor glæde i år fejre jubilæum. Tårnby Sundhedsuge 2017 finder sted lørdag den 7. oktober til søndag den 15. oktober 2017. Jeg håber I har lyst til at bidrage til, at vi får endnu en fantastisk sundhedsuge, og vil være med til at fejre jubilæet. Det er alle jeres kreative bidrag, der gør, at vi har mulighed for at afholde en sundhedsuge med en bred vifte af tilbud til mange forskellige målgrupper. Husk, at vi arbejder med sundhed i bred forstand under mottoet: Det skal være sjovt at være sund. Desuden har Tårnby Kommunes Komité for Sundhed besluttet, at temaet for Sundhedsugen 2017 fastholdes fra sidste år og er ’Go’

vane – Dit valg!’. I må meget gerne have temaet i tankerne, når I planlægger jeres aktiviteter. Vigtige datoer til kalenderen Deadline til programmet er onsdag den 14. august 2017. Tilmelding foregår som noget nyt i år ved at I skal tilmelde jeres aktivitet/aktiviteter online. Dette gøres ved at trykke på følgende link og følge anvisningerne http:// arcg.is/2iPk7z9. Programmet for Tårnby Sundhedsuge 2017 udkommer i uge 37. Internt program Planlægger I aktiviteter internt i jeres institution, vil vi også meget gerne have det af vide, så vi kan fortælle vores politikere om alle de aktiviteter der sker i sundhedsugen. Det interne program er udeluk-

kende aktiviteter, som afholdes for egne borgere og/eller medarbejdere – dvs. lukkede aktiviteter. Det interne program lægges på SundhedsCenter Tårnbys og kommunens hjemmeside og intranet. Læs mere om Tårnby Sundhedsuge på http://sundhedscentertaarnby.dk/sundhedsuge På forhånd mange tak for jeres bidrag til en aktiv Tårnby Sundhedsuge 2017. Sarah Juul Sørensen Sundhedskoordinator TÅRNBY KOMMUNE SUNDHEDSCENTER TÅRNBY Tlf. 3076 0569 SJS.SC.AS@TAARNBY.DK

Og så et kort indslag fra sportens verden...


MIDDELGRUNDSFORTET BLIVER NU TIL ”UNGDOMSØEN” Fra foråret 2019 kan unge fra hele landet mødes om fælles aktiviteter på Ungdomsøen midt i Øresund. 120 mio. kr. fra Nordea-fonden søsætter nemlig spejdernes vision om at omdanne Middelgrundsfortet til en ø for alle unge. Skal du være med til at sætte dit præg på Danmarks kommende Ungdomsø? Så vær med til sommer i Sønderborg, hvor vi sammen afprøver helt nye rammer for samfundsansvar. Ungdomsøen vil gerne være med til at sætte kursen mod en mere bæredygtig fremtid, og derfor søger Spejderne og Ungdomsøen lige nu 20-30 unge i alderen 15-25 til at muliggøre samfundsansvar i øjenhøjde. På Spejdernes Lejr sætter Ungdomsøen FN’s 17 verdensmål i fokus igennem debat, dialog og handling, men for at skabe bæredygtig forandring må vi have hele ungdommen med. Så hvordan styrker, inddrager og engagerer vi unge i at skabe et fremtidigt samfund og en verden, de kan se sig selv i? Dét undersøger vi under et 5 dages live udviklings-laboratorium d. 24.-28. juli i Sønderborg under Spejdernes Lejr. Hvad vi skal Vi mødes d. 24.-28. juli til et kreativt og energifuldt 5 dages udendørs laboratorium afholdt på Ungdomsøens Verdensmåls-

plads i forbindelse med Spejdernes Lejr, hvor vi sammen udvikler og afprøver konkrete aktiviteter på baggrund af verdensmålene. Der er ingen, der endnu ved, hvad vi står med i hænderne. Du skal i fællesskab med andre unge involverede være med til at lege, lære, undersøge og afprøve. Sammen tager vi luppen og kigger nærmere på FN’s verdensmål for at lave aktiviteter og handlinger, der er med til at skabe en bæredygtig fremtid med ungdommen i fokus. Vi skaber således et fælles projekt, som vi til slut på laboratorie-forløbet vil præsentere for Spejderne og Sønderborg omegn d. 28. juli. Hvad du får - En uges unik sommer oplevelse, hvor vi fyldes med god energi, kreativitet, nye venner og læring gennem leg - Nyt kendskab og viden om FN’s verdensmål for bæredygtighed, samt nye værktøjer til at handle på dem - Mulighed for at sætte dit præg på Ungdomsøen og sikre relevansen af den for dig og dit lokalområde - Muligheden for at lære af og med andre unge, og sammen skabe et vildt og relevant projekt - Et unikt unge-fællesskab og netværk etableret på tværs af baggrunde, viden og kompetencer - Nye redskaber til projektudvikling og ledelse, brainstorming og konceptualisering, afholdelse, involvering og facilitering

- Et indblik i Spejdernes Lejr og hele spejderbevægelsen - Ø’xplorer-bevis for at være medskaber af Ungdomsøen samt tilgang til hele Ø’xplorer-netværket af seje unge mennesker, der brænder for at gøre en forskel. Det praktiske Deltagelse er gratis – vi sørger for overnatning og almindelig forplejning (morgenmad, frokost og aftensmad) fra den 24.-28. juli. Ligeså refunderer vi alle transportomkostninger til og fra lejren. Der er mulighed for at ankomme søndag d. 23., ligesom det er muligt at blive til lørdag d. 29., hvis det ønskes. Tilmelding Vi inviterer unge fra forskellige ungdomsfællesskaber og netværk fra hele grænseregionen til at arbejde sammen på tværs af baggrunde og kompetencer. Så tag gerne et par venner med fra din organisation, skole eller netværk og vær med til at drømme, skabe og eksperimentere med helt nye koncepter under Spejdernes Lejr d. 24.-28. juli. Udfyld tilmeldingsformularen: https://goo.gl/forms/GgPHBCVDOhs06ISk2 Deadline for tilmelding er d. 1. juli 2017.


DANSK FORENINGSLIVS FUNDAMENT AF FRIVILLIGHED ER TRUET EFTER RETSMØDE 7. juli falder dom i DGI's sag mod Ankestyrelsens afgørelse om at trække en fitnessinstruktør i efterløn. Det er samtidig en principiel sag om foreningers ret til at bruge frivillige. 7. juli falder dommen i DGI's sag mod Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg i Inge Precht-sagen. Selve sagen handler om Beskæftigelsesudvalgets afgørelse om, at trække en fitnessinstruktør i hendes efterløn for det frivillige, ulønnede arbejde, hun udfører for Sunds Forenings Fitness, SFF. Begrundelsen er, at den opgave, hun udfører i motionscentret, kan udbydes som almindeligt lønarbejde. DGI er uenig i den afgørelse og derfor møder Ankestyrelsen i retten. En vigtig principiel afgørelse venter Sagen har også en anden og langt mere principel betydning for samtlige landets idrætsforeninger. Taber DGI sagen, kan det i yderste konsekvens betyde, at foreninger ikke længere må bruge ulønnede frivillige til at løse opgaver, der ifølge udvalgets bekendtgørelse kan udføres af andre som almindeligt lønarbejde. "På den måde kan man også sige, at al kørsel med børn f.eks. også kan gøres af taxaer og busser. Ligesom salg af

øl og sodavand i klubhuset også kan udføres af ansatte," nævnte DGI's advokat i sagen Finn Dyhre Hansen, om de konsekvenser, der kan vente, hvis DGI taber sagen.

Lighed mellem to typer centre På den anden siger fastholdt Kristin Alstad-Mathiasen som advokat for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, at Sunds Forenings Fitness ikke er at betragte som en

En klassisk dansk idrætsforening Ved et retsmøde i Herning stod de to parters advokater skarpt over for hinanden med hver deres pointer og tankesæt om definitionen af den frivillige forening. På den side side pegede DGI's advokat på det forhold, at Sunds Forenings Fitness i alle henseender er at betragte som en forening baseret på frivilligt, ulønnet arbejde. SFF er oprettet som en almindelig forening efter ønsker fra områdets borgere. Den er åben for alle over 15 år, har indskrevet den foreningsbaserede ramme i vedtægterne, er momsfritaget, indsender ikke selvangivelse, modtager tilskud fra Herning Idrætsråd - og bygger på ulønnede, frivillige instruktører. "SFF er på alle måder en frivillig forening i almennyttig forstand, der er til gavn for borgere i Sunds og omegn," beskriver Finn Dyhre Hansen foreningen som en klassisk dansk idrætsforening.

almennyttig forening ifølge udvalgets paragraffer. "Inge Prechts arbejde som frivillig instruktør er af en art, der kan udbydes som lønnet arbejde ifølge reglerne," hævder hun. "Samtidig ligner centret i Sunds ethvert andet fitnesscenter med tilsvarende træningsmaskiner, individuelle træningstilbud mv. Derfor udbyder SFF sine tilbud i konkurrence med private udbydere med ligende faciliteter." Almennyttigt at investere i maskiner De to advokater var også helt uenige, da det kom til at definere begrebet 'almennyttig forening'. Ankestyrelsens advokat mener ikke, at Sunds Fitness Forening laver almennyttigt arbejde, fordi overskuddet investeres i vedligeholdelse af og indkøb af træningsmaskiner. DGI's advokat slår i stedet fast, at det netop er almennyttigt ikke at


trække et overskud ud af foreningen. "Som en fodboldklub er nødt til at bruge midler på at vedligeholde mål og net og indkøbe bolde, er det nødvendigt for en fitnessforening at vedligeholde og indkøbe maskiner," understreger Finn Dyhre Hansen. "Må idrætsforeninger ikke længere det, vil det lægge hindringer for alle typer idrætsforeninger," tilføjer han. Foreninger kan bremses af kommercielle aktører Ved retsmødet vidnede Inge Precht, hvis frivillige instruktørarbejde som efterlønner i Sunds Forenings Fitness, Ruth Siggaard, tidligere bestyrelsesmedlem i for-

eningen, og DGI's formand Søren Møller. Sidstnævnte sagde bl.a.: "Problemet er, at Ankestyrelsen har en anden definition af 'almennyttig forening' end Kommunernes Landsforening og Kulturministeriet." Han slog også fast, at fitnesstræning er en grundtræning med vægte, som DGI's foreninger har udbudt i mange år. "Skal vi begynde at finde ud af, om der er en kommerciel aktør, som udbyder en lignende aktivitet som forretning, vil det også stoppe mtb, badminton og andre idrætsgrene, hvor der er kommercielle aktører." I klemme som frivillig Inge Precht fortalte bl.a., hvorfor centret kom i stand med åbning i

september 2012. "Det blev oprettet, fordi mange borgere ønskede, at vi byggede et motionscenter, så de ikke skulle køre til Herning." I 2016 kom hun selv i klemme, da Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg pludselig ønskede at lave et fradrag i hendes efterløn. Begrundelsen var, at hendes opgave som fitnessinstruktør kunne varetages af en lønnet person. Og så må hun ikke arbejde frivilligt de to timer om ugen, hun har haft. Efter retsmødet var hun klar i mælet: "Taber DGI sagen, arbejder det imod alt, der hedder frivilligt båret idræt." (Sakset fra www.dgi.dk)

ALTERNATIV LEDERUDDANNELSE Lederfighten er nytænkende uddannelse for alle aktive ledere i FDF lige fra den nyklækkede senior til den garvede kredsleder. Lederfighten er uddannelse, sjov, samarbejde og diskussioner – og hvad I mere tilføjer er helt op til Jer. Sådan fortæller Nicklas Bjerg Hansen fra FDF Vejle 5, der er én af kræfterne bag arrangementet Lederfighten, som i år finder sted den 18. september til 8. oktober. Lederfighten består af en række opgaver, som lederne kan løse fra kredshuset. Det er første gang siden 2014, at lederuddannelsen, der samtidig er en konkurrence, finder sted.

Lederfighten er uddannelse fra vante omgivelser og i jeres helt eget gear. Det betyder, at I selv bestemmer om I vil have en ambition om at nå alle opgaver eller om I blot vil vælge en enkelt eller to ud til diskussion på månedens ledermøde, siger han og fortæller, at opgaverne spænder vidt. Lige fra diskussionsopgaver og casebaserede problemstillinger til skøre videosekvenser og lege. (Sakset fra www.fdf.dk)


LÅN EN GRATIS SCENE Ved indvielsen af Café Lix & Kerner og den nye scene på Tårnby Hovedbibliotek deltog AK Viking med opvisning hvor nogle af klubbens helt unge piger løftere præsenterede sporten. Derudover var der mulighed for tilskuerne til selv at prøve at lave vægtløftning. Ved opvisningen blev der oplyst om begyndertræning tirsdag og torsdag med gratis deltagelse. Dette har bevirket at forrningen har fået mere end 15 nye pige løftere i aldersgruppen 7-11år. Scenen kan efter aftale med biblioteket bruges af foreninger, der måtte have noget spændende at optræde med eller vise frem.

NY DISCIPLIN I TENNIS Dansk Tennis Forbund har nu en helt ny idræt under sig. Disciplinen padel’ er nemlig blevet optaget i forbundets regi. Nu skal padel på dansk grund så udbredes.

SUKKERBOLD Seriefodbolden i Danmark er fyldt med kælne kattepoter og skarpe skudfinter - dog tit i et mageligt tempo. Det hylder netmediet bold.dk med deres nye tjeneste, som kaldes ’Sukkerbold’.

Padel, som er en blanding af normal tennis og squash, er den næststørste idrætsgren i Spanien målt på antallet af udøvere, og i Sverige meldes der ligefrem om padel-feber.

’Sukkerbold’ et slags socialt medie, hvor folk kan uploade fodboldrelaterede amatørvideoklip. Hvis ens video så går hen og for mange afspilninger og likes, popper den op på forsiden af bold,.dk.

“Det er helt naturligt, at vi nu tager padel ind under Dansk Tennis Forbund. Spillet indeholder mange sportslige fællestræk med tennis, og der er samtidig nogle gode synergier, når det kommer til anlæg af baner og drift. Det er et rigtigt sjovt spil, både for nuværende tennisspillere og for nye spillere,”

Pt. er den mest populære video en video, hvor en spiller laver et fantastisk saksesparksmål: Den video har hele 26.000 visninger. Mediet "Sukkerbold er lavet af bold.dk. Og det er gratis at oprette en brugerprofil.

SUCCES MED FACEBOOK Svømmeklubben Copenwater har høstet mange medlemmer ved at vække interesse for klubben på Facebook. Taktikken har været via især videoer at vise, hvor meget de hygger sig, og hvor sjovt de har det sammen i klubben. Den unge klub er på to år kommet op på 140 medlemmer. ”Vi oplever, at der er flere og flere, der hører om os, der er flere, der får lyst til at svømme hos os. Fra sidste år til i år har vi fået en vækst på 50 procent i medlemstal,” siger Christian Damgaard, der er formand i Copenwater. Vil man selv i gang med at få en skarpere profil på de sociale medier, kan et godt sted at starte være i Inspirationskataloget fra Bevæg dig for livet, som kan findes på www.bevaegdigforlivet.dk


(Sakset fra Fritid & Samfund, maj 2017)


FORENINGER RISIKERER MILLIONBØDER OG SHITSTORMS Mange foreninger gør for lidt for at undgå at bryde persondataloven, lyder opråbet fra brancheorganisationen Isobro. "Jeg tror ikke, der er mange af vores medlemmer, som har fuldstændig styr på den gældende persondatalov. Det er ikke noget særsyn blandt foreninger. Men nu er det tid til at få fingrene ned i bolledejen og få styr på deres datastrømme, hvis de vil undgå shitstorms og gigantiske bøder,” siger Mette Grovermann, der er sekretariatschef i Isobro, i en artikel i Altinget/Civilsamfundet. Isobro er indsamlingsorganisationernes brancheorganisation. Skærpede krav Den 25. maj 2018 træder EU's persondataforordning i kraft i alle medlemslande. Det betyder, at alt fra statslige organer til små foreninger skal leve op til en lang række skærpede krav til behandling af persondata og dokumenta-

tion “Organisationerne har vidst i et halvt års tid, at de skulle få styr på datastrømmene. For nogle af dem må de starte med at sætte sig ind i, hvad persondata egentlig er, og om de har hjemmel til at behandle de data, de har,” siger Mette Grovermann til Altinget. Ni gode råd I en anden artikel giver Mette Govermann ni gode råd til, hvordan foreninger kan komme i gang med at håndtere opgaven: 1) Kortlæg hvor persondata bevæger sig hen i organisationen

tilsynets 12 spørgsmål 6) Udarbejd en privatlivspolitik vha. Ervhervsstyrelsens PrivacyKompasset 7) Indarbejd privatlivspolitikken i alle dele af organisationen 8) Udpeg én, der er ansvarlig for organisationens politik for behandling af persondata 9) Følg op på om politikken overholdes hvert år (Sakset fra www.dfs.dk)

2) Hvilken kategori af persondata er der tale om? 3) Hvad er lovhjemmelen til at behandle de forskellige typer af persondata? 4) Opret sletteprocedurer 5) Tjek om du kan svare på Data-

SÅ ER DET FERIETID! FÆLLESKONTORET HOLDER FERIELUKKET FRA NU OG FREM TIL MANDAG D. 7. AUGUST. Og dog.....: Der er faktisk tre dage i juli, hvor sekretæren kan fanges på pinden til diverse opgaver! Det er mandag d. 10/7 til onsdag 12/7 hvor han er der i tidsrummet kl. 0900-1300. RIGTIG GOD FERIE TIL ALLE!